Sunteți pe pagina 1din 2

Aprobat Director, Avizat Şef catedră,

Disciplina: Limba Engleză L1


Manualul utilizat: Limba moderna 1 – Limba engleza, Editura Express Publishing, Autor: Jenny Dooley
Clasa: a V-a
Nr. Ore/Săpt: 2 ore/săpt
Numele şi prenumele cadrului didactic:
Planificare realizată conform OMEN 3393/28.02.2017

PLANIFICAREA ANUALĂ A ACTIVITĂŢILOR DIDACTICE LA


DISCIPLINA LIMBA ENGLEZĂ PENTRU ANUL ŞCOLAR 2019 - 2020

Nr. Succesiunea TIPOLOGIA DEMERSURILOR DIDACTICE Nr. total Obs.


crt. unităţilor didactice de ore
Lecţii de Lecţii de predare- Oră la Lecţii de evaluare
comunicare învatare dispoziția - Bilans-
profesorului
Revision 2h 2h Semestrul I
Test iniţial 1h 1h
1. WELCOME BACK! 2h 1h 1h 4h
2. Evaluare 1h 2h 1h 4h
3. HELLO! 1h 1h 1h
4. Progress check 1h 2h 1h 4h
5. Evaluare scrisă 1h 1h
6. FAMILY TIES 1h 1h
7. Evaluare scrisă 1h 2h 1h 4h
8. Revision 1h 2h 1h 4h

1
9. HOME, ...SWEET HOME 2h 1h 4h Semestrul
10. Progress check 1h 1h 1h al II-lea
11. Evaluare scrisă 2h 1h 4h
12. EVERY DAY 1h 1h 1h 2h
Revision 1h
13. Progess check 1h 1h 1h 2h
14. Evaluare scrisă 1h 1h 1h 3h
15. ALL ABOUT FOOD 1h 1h 1h 3h
16. Progress check 1h 1h 2h
17. Revision 1h 1h 1h
Evaluare scrisă 1h 1h 3h
18. LET'S HAVE FUN! 1h 1h 2h
19. Progress check 1h 1h 1h 3h
20. Revision 1h 1h 1h 3h
21 Evaluare scrisă 1h 1h 3h
22. WORLD TALES 2h 1h 3h
23. Progress check 1h 1h 1h
24. Revision 1h 2h 3h
25. EVALUATION 2h
26. - Modules 1-2 4h
- Modules 3-4
- Modules 5-6
Total număr de ore
23h 18h 2h 29h 72h