Sunteți pe pagina 1din 1

DATA:___________

NUMELE ȘI PRENUMELE:______________________________
6. Completaţi enunţurile cu numerale potrivite (cu litere):
TEST DE EVALUARE 5×0.1p=0.5p
NUMERALUL
Anul are ........................luni,..............anotimpuri. Fiecare anotimp are
1. Numeralul este ____________________________________ ...........luni. O săptămână are ...........zile. O zi are ..... ....................ore.
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 7. Citește cu atenţie textul, subliniază cu o linie numeralele și
0.5p analizează-le :
2. Numeralul cardinal arată ____________________________ 5×0.4p= 2p
_________________________________________________________ La început au fost doi prieteni. Ei au găsit trei nuci. Nu ştiau cum să
0.5p le împartă. Primul a propus să tragă la sorţi. Al doilea n-a vrut. A mai venit încă
3. Numeralul ordinal arată _____________________________ un copil. Acesta a împărţit în mod egal câte una la fiecare.
_________________________________________________________ ____________________________________________________________
0.5p ____________________________________________________________
4. Grupează în tabel următoarele numerale: ____________________________________________________________
patru, doisprezece, al treilea, treizeci, un milion, al zecelea, al nouălea, ____________________________________________________________
a opta, o sută, al unsprezecelea, a patra. ____________________________________________________________
10×0.1p= 1p ____________________________________________________________
Numerale ce exprimă un număr Numerale ce exprimă ordinea
7. Scrie cu litere următoarele numere:
10×0.2p= 2p
11- __________________ 38- _____________________________
16- __________________ 87- _____________________________
17- __________________ 251- _____________________________
20- __________________ 1849- _____________________________
5. Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect: 29- __________________ 3403- _____________________________
5×0.2p= 1p
1. În enunţul: Când doi se bat, al treilea câştigă, numeralele sunt: 8. Alcătuiește propoziții în care cuvântul nouă să fie adjectiv, apoi
a) cardinale; b) ordinale; c) cardinal şi ordinal. numeral.
2. Se scrie corect: 2×0.5p= 1p
a) al optulea; b) al optălea; c) al optelea. ____________________________________________________________
3. Se scrie corect: ____________________________________________________________
a) optsprezece; b) optâsprezece; c) optsperzece. Se acordă 1 punct din oficiu. SUCCES!
!!! Se scade câte 0,10 puncte pentru fiecare greşeală de ortografie sau de punctuaţie.
4. Scrierea corecta a numeralului 14 este:
a) patru spre zece ; b) paisprezece; c) patrusprezece. CALIFICATIVUL OBŢINUT:
FB - 8 p - 10 p
5. Care este legătura dintre numeral și substantivul pe care îl însoțește? B -5p- 8p
__________________________________________________________ S –2p- 5p
I –1p- 2p

S-ar putea să vă placă și