Sunteți pe pagina 1din 2

Test de evaluare

Limba și literatura românǎ

Pronumele

Se dǎ textul:

„ A fost odatǎ ca niciodatǎ un morar care avea o fatǎ foarte frumoasǎ. Dânsa a fost
pusǎ la încercare de cǎtre împǎrat. Tatǎl, la porunca împǎratului, a dus-o într-un turn ca sǎ
toarcǎ fire de aur. El a rǎspuns încercǎrii împǎratului astfel :

-Dumneavoastrǎ sunteți împǎratul nostru , iar fiica mea va toarce cele mai frumoase
fire de aur pentru palatul de cristal.”

1. Subliniazǎ pronumele personale și pronumele personale de politețe din textul de mai sus.

2. Analizeazǎ pronumele personale și pronumele personale de politețe din textul de mai sus.

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

3.Formulați propoziții în care cuvintele noi și nouǎ sǎ fie , pe rând , pronume și adjective :

noi .........................................................................................................................................

noi............................................................................................................................................

nouǎ.........................................................................................................................................

nouǎ..............................................................................................................................................

4.Scrie câte o propoziție pentru fiecare ortogramǎ:

cel ................................................................................................................................................

ce-l................................................................................................................................................

iau..................................................................................................................................................

i-au................................................................................................................................................

mi-au.............................................................................................................................................

miau...............................................................................................................................................
5.Alcǎtuiți trei enunțuri în care „o” sǎ fie, pe rând :

Pronume

.......................................................................................................................................................

Articol

.......................................................................................................................................................

Numeral

.......................................................................................................................................................

S-ar putea să vă placă și