Sunteți pe pagina 1din 1

SC ........................................................

PROCES VERBAL
INCHEIAT IN DATA DE …………………………..

CSSM din cadrul SC ................................................. s-a intrunit in sedinta


trimestriala programata in urmatoarea componenta:
- .......................................................................
- ...................................................................
- ..................................................................
- ....................................................................
- ........................................................................
In deschidere presedintele stabileste intrunirea legala a CSSM, intrucat sunt
prezenti toti membrii acestuia.
Secretarul prezinta ordinea de zi care este urmatoarea:
1. Prezentarea ”Planului de prevenire si protectie” al unitatii
2. HG 355 / 2007 privind supravegherea starii de sanatate a lucratorilor.
Secretarul CSSM a prezentat materialul respectiv.
Se trece la discutarea subiectului. S-a subliniat faptul ca trebuie acordata o atentie
deosebita in privinta instruirii lucratorilor in domeniul SSM, in special a noilor angajati,
si informarii lucratorilor asupra riscurilor existente la locul de munca, precum si asupra
masurilor de prevenire si protectie.
S-a atras atentia in mod deosebit asupra respectarii masurilor de igiena individuala si a
mentinerii curateniei la locul de munca.
Presedintele CSSM concluzioneaza propunand acordarea unei marii atentii
acordarii echipamentului de protectie si materialelor igienico- sanitare care au fost
stabilite in contractul colectiv de munca
S-a prezentat HG 355/2007 privind supravegherea starii de sanatate a salariatilor,
punandu-se accent pe importanta efectuarii controlului medical periodic de catre medicul
de medicina muncii si prevenirea imbolnavirilor profesionale la locurile de munca.
Presedintele CSSM inchide lucrarile sedintei. Drept pentru care s-a incheiat
prezentul proces verbal in 4 exemplare.

Presedinte CSSM, Secretar CSSM,

Membrii CSSM,