Sunteți pe pagina 1din 9

Curriculum vitae

Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume Gluhovschi Adrian
Adresă stada B-dul 1 Decembrie 1918, Nr. 36, Timişoara, Timiş, România
Telefon +40 744180355
E-mail adigluhovschi@yahoo.com

Naţionalitate Româna

Data naşterii 28.04.1970

Sex masculin

Experienţa profesională Medic primar Obstetrică - Ginecologie, Doctor în Medicina, Asistent Universitar
Perioada Ianuarie 2013 – până în prezent
Funcţia sau postul ocupat Şef de lucrări – disciplinele de Nursing în Obstetrică şi Ginecologie, Obstetrică şi Ginecologie
Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi didactice şi de cercetare
- disciplinele predate: Nursing în Obstetrică şi Ginecologie, Obstetrică şi Ginecologie
Lucrari practice Obstetrică - Ginecologie studenti an VI Medicină generală; cursuri studenţi Facultatea
de Moaşe
Instruire practică medici rezidenti Obstetrică – Ginecologie, Medicină de familie, Chirurgie generală
Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş", P-ţa Eftimie Murgu Nr. 2, 300041, Timişoara
Telefoane: 0256/204400, 0256/204250; Fax: 0256/490626; http://www.umft.ro/newpage/uc.htm
Tipul activităţii sau sectorul de Ȋnvăţământ Universitar – Catedra de Obstetrică-Ginecologie
activitate

Perioada Martie 2002 – ianuarie 2013


Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar
Activităţi şi responsabilităţi principale Lucrari practice Obstetrică - Ginecologie studenti an VI Medicină generală;
Instruire practică medici rezidenti Obstetrică - Ginecologie
Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş", P-ţa Eftimie Murgu Nr. 2, 300041, Timişoara
Telefoane: 0256/204400, 0256/204250; Fax: 0256/490626; http://www.umft.ro/newpage/uc.htm
Tipul activităţii sau sectorul de Ȋnvăţământ Universitar – Catedra de Obstetrică-Ginecologie
activitate

Perioada 1997 -2002


Funcţia sau postul ocupat Preparator Universitar – Catedra de Obstetrică-Ginecologie
Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş", P-ţa Eftimie Murgu Nr. 2, 300041, Timişoara
Telefoane: 0256/204400, 0256/204250; Fax: 0256/490626; http://www.umft.ro/newpage/uc.htm
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Ȋnvăţământ Universitar – Catedra de Obstetrică-Ginecologie

Pagina / - Curriculum vitae al Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu
Gluhovschi Adrian © Uniunea Europeană, 2002-2010 24082010
Educaţie şi formare
Perioada Din septembrie 2008 până în prezent
Calificarea / diploma obţinută MEDIC PRIMAR –Obstetrică – Ginecologie
Disciplinele principale studiate / Competenţă în Colposcopie, Ecografie Obstetricală şi Ginecologică, Chirurgie Laparoscopică
competenţe profesionale dobândite Ginecologică, Histeroscopie
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Ministerul Sănătăţii
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau Medic Primar
internaţională

Perioada 2001 – 2006


Calificarea / diploma obţinută DOCTOR ÎN MEDICINĂ
Disciplinele principale studiate / Valoarea cardiotocografiei în patologia asociată şi indusă de sarcină
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Academia Română, Secţia de ştiinţe medicale
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau Doctor în Medicină
internaţională

Perioada 1997 – 2002


Calificarea / diploma obţinută MEDIC SPECIALIST – Obstetrică – Ginecologie
Disciplinele principale studiate / Colposcopie, Ecografie Obstetricală şi Ginecologică, Chirurgie Laparoscopică Ginecologică,
competenţe profesionale dobândite Histeroscopie
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Ministerul Sănătăţii
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau Medic Specialist
internaţională

Perioada 1991 – 1996


Calificarea / diploma obţinută DOCTOR – MEDIC
Disciplinele principale studiate / A.T.I.; Alergologie ;Anatomie; Anatomie Patologica, Biochimie, Biofizica, Cardiologie, Chirurgie,
competenţe profesionale dobândite DermatologIe, Diabet, Nutritie si Boli Metabolice, Educatie Fizica si Sport , Endocrinologie,
Epidemiologie, Expertiza Medicala si Recuperarea Capacitatii de Munca, Farmacologie si
Farmacoterapie, Farmacologie, Fiziologie , Fiziopatologie, Gastroenterologie si Hepatologie, Genetica
, Hematologie , Igiena, Informatica Medicala si Biostatistica, Limbi Moderne, Medicina Celulara si
Moleculara, Medicina de Familie , Medicina Interna si Nefrologie,- Medicina Interna si Reumatologie,
Medicina Legala si Bioetica, Medicina Muncii , Microbiologie, Nefrologie, O.R.L., Obstetrica-
Ginecologie , Oftalmologie, Ortopedie si Traumatologie, Parazitologie, Pediatrie, Radiologie si
Imagistica Medicala,Medicina nucleara , Urologie, Virusologie.
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş", Timişoara
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau Doctor-medic
internaţională

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba maternă Română

Pagina / - Curriculum vitae al Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu
Gluhovschi Adrian © Uniunea Europeană, 2002-2010 24082010
Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Engleză, franceză
Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere
Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la Discurs oral Exprimare scrisă
conversaţie
Limba engleză Utilizator Utilizator Utilizator Utilizator Utilizator
C1 C1 C1 C1 C1
experimentat experimentat experimentat experimentat experimentat
Limba franceză Utilizator Utilizator Utilizator Utilizator Utilizator
A2 A2 A2 A2 A2
elementar elementar elementar elementar elementar
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Competenţe şi abilităţi sociale Spirit de echipă, amabilitate, capacitate de adaptare la părerile echipei de lucru, capacitate de
comunicare

Competenţe şi aptitudini Spirit organizatoric, experienţă de coordonare a muncii în catedră şi în clinică – dobândită în urma
organizatorice experienţei profesionale de 10 ani ca Asistent Universitar şi 17 ani în domeniul medical.

Competenţe şi aptitudini de utilizare Microsoft Office - toate programele, cunoştinţe elementare de grafică obţinute prin autoeducare
a calculatorului

Alte competenţe şi aptitudini Hobby – citit, sport – fotbal, tenis, polo

Permis(e) de conducere Categoria B


Informaţii suplimentare 2008 – prezent – membru în colectivul de elaborare şi redactare a testelor de licenţă pentru
absolvenţii Facultăţii de Medicină
2008 – prezent – membru în comisiile de promovare a cadrelor didactice din cadrul Facultăţii de
Medicina
2008 – prezent – membru în comisii naţionale de specialitate (examen pentru obţinerea titlului de
medic specialist, examen pentru obţinerea titlului de medic primar, examen pentru ocuparea posturilor
vacante)
Membru in colectivul de redactare al unui tratat de specialitate premiat de către Academia Română,
precum şi de Colegiul Medicilor

SPECIALIZARI
Curs de psiho-pedagogie – Universitatea de Vest „Vasile Goldiş”, Arad, 2007
Curs de ecografie în obstetrică – Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş", Timişoara,
2001
Cursuri de educaţie medicală continuă „Noi direcţii în managementul suferinţei fetale perinatale”,
Timişoara, 3 – 7 iulie 2012;

ANEXA 1
PARTICIPĂRI LA CONGRESE, CONFERINȚE, SIMPOZIOANE, ALTE MANIFESTĂRI ȘTIINȚIFICE:
 Al 28-lea Congres Internaţional de Fiziopatologie a Sarcinii EPH GESTOSIS, Timişoara, 22-26 mai 1996
 Simpozion Internaţional Româno-Italian – Workshop – Timişoara, 19-20 mai 1998
 Zilele de Obstetrică-Ginecologie Româno-Maghiare "Operaţia cezariană", Arad, 28-30 octombrie 1998
 Primul Congres Naţional de Reproducere Umană Asistată, Timişoara 27-29 mai 1999
 A 3-a Conferinţă Naţională de Medicină Perinatală cu participare internaţională, Timişoara, 7-9 octombrie 1999
 Reproductive Health Conference – Aniversarea a 5 ani de FIV în România, Timişoara, 2000.
 Politraumatismele – o problemă gravă a societăţii actuale, Timişoara, 2000.
 A Magyar Noorvos Tarsasag Del Magyarorszagi Szekciojanak Tudomanyos Ulese, 2000, Szeged 13.14 octombrie
 Reproductive Health Conference – A doua Conferinţă Naţională cu participare internaţională
 Zilele Academice Timişene , Timişoara, 2001.
 Orizontul psiho-somatic şi social al Medicinei perinatale, Oradea, 20-22 octombrie, 2001
 A II Conf. a Societăţii de uro-ginecologie din Romănia cu participare internaţională, Curtea de Argeş, 20-22 septembrie 2001.
 Conferinţa Naţională de Boli Infecţioase, Timişoara, 2001.
 Workshop Mirena- Simpozion Shering, 2001
 Al IV Congres de Medicină Perinatală din România, cu participare internaţională, Oradea 2001.
 Al IV Congres Internaţional de Angiologie, Timişoara, 2002.
Pagina / - Curriculum vitae al Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu
Gluhovschi Adrian © Uniunea Europeană, 2002-2010 24082010
 Tendinţe ale medicinei mileniului III, Conferinţă, Timişoara, 2003.
 Simpozion Krka , Timişoara, 2003.
 Al II Congres Internaţional al Societăţii Româno-Germane de Obstetrică-Ginecologie, Timişoara, 2003.
 Congres Naţional al Societăţii Române de Ginecologie Endocrinologică şi Uro-Ginecologie, Craiova, 2003.
 International Congres of Perinatale Medicine, Cluj Napoca, 2003.
 Congresul Internaţional de Obstetrică-Ginecologie, DKMT, 2004.
 Zilele Româno-Maghiare de Obstetrică-Ginecologie, 2004, Iaşi.
 Simpozion Contracepţia de urgenţă, Timişoara, 2005.
 Simpozion Boufour- Ipsen- Tratamente actuale în sterilitatea la femei, Breaza, 2005.
 A III Conferinţă Internaţională de Uro-Ginecologie, Poiana Braşov, 2005.
 AL V Simpozion de chirurgie ambulatorie, Timişoara, 2005.
 Conferinţa Reforma sanitară versus management sanitar în context transfrontalier, Arad, 2005.
 Concepte moderne în tratamentul carenţei de fier în gravido-puerperalitate, Simpozion Vifor, Timişoara, 2006.
 Al XIV Congres de Obstetrică-Ginecologie cu participare internaţională, Bucureşti, 11-14 octombrie, 2006.
 AL VII Congres Naţional de Farmacologie terapeutică şi Toxicologie clinică, Timişoara, 2006.
 Zece ani de la succesul FIV în România, 2006.
 Disfuncţia sexuală feminină – date generale, curs postuniversitar cu participare internaţională, Timişoara, 4 aprilie 2009.
 Simpozion Evoluţia principalilor indicatori demografici şi a operaţiilor cezariene, studiu comparativ euro-regiune. Perioada de raportare:
1985-1989; 2004-2008, Arad, 28 martie 2009.
 Al VIII-lea Congres Româno-German de Obstetrică Ginecologie. Controverse în Obstetrică Ginecologie, Oradea, 14 – 16 mai 2009.
 A XIV-a Reuniune a Chirurgilor Bănăţeni, Timişoara, 29 mai 2009.
 The IVth International Symposium of Breast Aesthetic and Reconstructive Surgery, Timişoara, 28 – 30 mai 2009.
 Simpozion DKMT Obstetrică Ginecologie cu tema: Suferinţa fetală – investigaţii şi tratament, Deva, 13 – 14 noiembrie 2009.
 The International Conference for Human Reproductive Health „The normal and pathological pregnancy”, 26-28 november 2010,
Timisoara;
 Al XV-lea Congres National de Obstetrica-Ginecologie, Bucuresti, 28-30 octombrie 2010;
 Al VI-lea Congres al Societatii Romane de Ginecologie Endocrinologica, Bucuresti, 2011;
 Conferinta Zilele Vasile Dobrivici, Iasi 2012

ANEXA 2
MATERIALE DIDACTICE ELABORATE:
 D. Anastasiu, M Craina, A. Gluhovschi – Curs de obstetrica-ginecologie, Ed. Brumar, Timisoara, 2001, ISBN: 973-8057-68-X;
 I. Munteanu – obstetrica-ginecologie, LITO UMF,1999 (autor capitol)
 I. Munteanu – Obstetrica – vol I si II, Lito UMF “V. Babes” Timisoara, 2005 (autor capitol);
 D. Anastasiu – Obstetrica – vol I, II si III, Lito UMF “V. Babes” Timisoara, 2011 (aurot capitol);

ANEXA 3
CARTI DE SPECIALITATE PUBLICATE IN EDITURI RECUNOSCUTE:
 “Cardiotocografia ante si intrapartum” – Adrian Gluhovschi, Doru Anastasiu, Ed. Agroprint Timisoara, 2010, ISBN: 978-973-8287-88-4;
 “ Contraceptia la femei” – A. Gluhovschi, D. Anastasiu, Ed. Gordian Timisoara, 2010, ISBN: 978-973-8902-64-0;
 “Tratat de obstetrica” – Ioan Munteanu, Ed. Academiei, Bucuresti, 2000 – in colectivul de redactie am scris capitolul:
o Dezvoltarea morfologica si functionala a embrionului si fatului; D. Anastasiu, M. Checiu, I. Checiu, A. Gluhovschi;
 “Obstetrica – Ginecologie – Semiologie”, Autori: D. Anastasiu, I. Munteanu, Ed. Hestia 2000, ISBN: 973-9420-69-9 – colaboratori: M.
Craina, G. Tilinca, A. Gluhovschi, F. Dorneanu;
 “Tratat de obstetrica – Editia a II-a, vol. I si II – adaugita si revizuita” – I. Munteanu, Ed. Academiei, 2006, ISBN 973-27-1472-7; coautor,
capitolul:
o Dezvoltarea morfologica si functionala a embrionului si fatului; D. Anastasiu, M. Checiu, I. Checiu, A. Gluhovschi;
 “Chirurgia endoscopica in ginecologie” – I. Munteanu, Ed. Academiei, 2008, ISBN: 173-186,57-66, coautor, capitolul:
o Complicatiile chirurgiei laparoscopice in ginecologie; I. Munteanu, D. Anastasiu, Ch. H. Koh, A. Gluhovschi;
 “Tratat de chirurgie de urgenta” – V. Fluture, Ed. de Vest 2008, ISBN: 978-973-36-0477-8; coautor, capitolele:
o Traumatismele uterine; Al. Preda, A. Gluhovschi;
o Perforatia uterina; D. Anastasiu, A. Gluhovschi;
o Afectiunile glandelor vulvo-vaginale; A. Gluhovschi, M. Craina.
 “Dictionar pentru gravide” – Autori: D. Anastasiu, M. Craina, Ed. Artpress 2008, ISBN: 978-973-108-167-0 – coautori: Gluhovschi A., Nitu
R., Dorneanu F., Dumitrascu D., Anastasiu D. M.;

Pagina / - Curriculum vitae al Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu
Gluhovschi Adrian © Uniunea Europeană, 2002-2010 24082010
 “Boala cronica de rinichi. Rinichiul si hipertensiunea. Hipertensiunea arteriala indusa de sarcina” – Anastasiu D., Gluhovschi A.,
Gluhovschi G., Bozdog G., Ed. “Vasile Goldis” University Press Arad, 2010, ISBN: 978-973-664-419-1;
 “Cancerul de col uterin” – Craina M., Gluhovschi A., Anastasiu D., Ed. “Vasile Goldis” University Press Arad, 2011, ISBN: 978-973-664-
490-0;
 “Nasterea prematura” - Craina M., Gluhovschi A., Anastasiu D., Ed. “Vasile Goldis” University Press Arad, 2011, ISBN: 978-973-664-470-
2;

ANEXA 4
LUCRĂRI PUBLICATE ÎN REVISTE DE SPECIALITATE:
 Cristina Gluhovschi, Gheorghe Gluhovschi, Ligia Petrica, Silvia Velciov, and Adrian Gluhovschi, “Pregnancy Associated with Systemic
Lupus Erythematosus: Immune Tolerance in Pregnancy and Its Deficiency in Systemic Lupus Erythematosus—An Immunological
Dilemma,” Journal of Immunology Research, Article ID 241547, in press.
 Hypertension: Along Ariadne's Thread from Foetus to Adult Age. Low Birth Weight (lbw) and Low Nephron Number. State of the Art and
Perspectives/Gheorghe Gluhovschi, Cristina Gluhovschi, Doru Anastasiu, Romulus Timar, Silvia Velciov, Ligia Petrica, Florica
Gadalean and Adrian Gluhovschi/Exp Clin Cardiol Vol 20 Issue7 pages 517-534 / 2014
 State and trait anxiety as a psychopathological phenomenon correlated with postpartum depression in a Romanian sample: a pilot study
Virgil-Radu Enatescu, Ileana Enatescu,Marius Craina, Adrian Gluhovschi, Ion Papava, Radu Romosan, Catalin Marian, Angela
Oprea, Elena Bernad, Journal of Psychosomatic Obstetrics & Gynecology (Impact Factor: 1.23). 06/2014; 35(2). DOI:
10.3109/0167482X.2014.914491
 “Proximal tubule dysfunction in renal diseases – diagnostic significance of proteomics and biomarkers” – Ligia Petrica, A. Gluhovschi,
Cristina Gluhovschi, Florica Gadalean, C. Balgradean, Cristina Groza, Silvia Velciov, Revista Română de Medicină de Laborator Vol.
20, Nr. 2/4, Iunie 2012: 97-107. ISSN: 1841-6624, Începand cu anul 2008, este revistă indexată ISI, cu factor de impact 0.113 in
2010;
 Are Other Factors Besides Albuminuria Important for the Progression of HCV Chronic Hepatitis Towards CKD? A Survey from a
Hepatology Department in Western Romania CRISTINA GLUHOVSCHI , I. SPOREA , FLORICA GĂDĂLEAN , ADRIANA KAYCSA ,
MANUELA CURESCU , SILVIA VELCIOV , LIGIA PETRICA , C. BĂLGRĂDEAN , CORINA VERNIC , A. GLUHOVSCHI, ROM. J.
INTERN. MED., 2014, 52, 1, 13–17
 “Cd34+ fibroblast-like cells in the interstitial infiltrates in glomerulonephritis-an immunohistochemical observation” – Cristina Gluhovschi,
Elena Potencz, Elena Lazar, Ligia Petrica, G. Bozdog, Florica Gadalean, F. Bob, A. Gluhovschi, Daniel Cioca, Silvia Velciov, Polish
Journal of Pathology, ISSN: 1233-9687 – revista cotata ISI cu factor de impact 0,456;
 “Pregnancy-induced hypertension – a particular pathogenic model. Similarities with other forms of arterial hypertension” – Gluhovschi G,
Gluhovschi A, Petrica L, Anastasiu D, Gluhovschi C, Velciov S. Rom J Intern Med. 2012 Jan-Mar;50(1):71-81. ISSN: 1220-4749,
Revista indexata PubMed
 „Chronic Kidney Disease and the Involvement of Estrogen Hormones in its Pathogenesis and Progression” – Gh. Gluhovschi, A.
Gluhovschi, D. Anastasiu, Ligia Petrica, Cristina Gluhovschi, Silvia Velciov. Rom J Intern Med. 2012; 50(2):135-144. ISSN: 1220-
4749, Revista indexata PubMed
 “A Patient With Retroperitoneal Fibrosis Treated With Tamoxifen Who Develops Pancreatic Carcinoma. Remarks Regarding the
Presence of Estrogen Receptors. A Relationship Between Fibrosis and Neoplastic Processes?” – Silvia Velciov, Cristina Gluhovschi,
Ligia Petrica, Adrian Gluhovschi. Pancreas Journal, ISSN: 0885-3177 – revista cotata ISI cu factor de impact 2.386 in 2011
 Cardiotocographic modifications an indication for emergency caesarian section” - Gluhovschi A., Iuriciuc Mihaela, Anastasiu D.,
Anastasiu Diana-Maria, Cimpeanu Luminita, Nyiredi Alexandra, Timisoara Med. Journal, 2012, vol 1, pp 20-22, ISSN 1583-5251
 „The impact of pregnant women’s latent toxoplasmosis on the human reproduction” – D. Anastasiu, A. Gluhovschi, Diana Maria
Anastasiu – The Journal of Maternal-Fetal and Neonatal Medicine, Granada, Spania 2010, volume 23, supplement 1, may 2010, pag,
188; ISSN: 1476-7058 – revista cotata ISI cu factor de impact 2.071 in 2010;
 „Study regarding the level of contraception knowledges on high school students” – A. Gluhovschi, M. Caraivan, Diana Maria Anastasiu,
M. Craina, D. Anastasiu – The European Journal of Contraception and Reproductive Health Care, Haga, vol 15, Suppl 1/2010, pag.
88, pag. 76;
 “Fetal distress as a risk factor of the perinatal mortality” – V. Marius, D. M. Anastasiu, A. Gluhovschi, Daniela Munteanu, R. Nitu, Diana
Maria Anastasiu – Timisoara Med. Journal, 2010, vol 61, supl 2, pag 107-114;
 “Laparoscopic intervention during pregnancy – in Gynecological Surgery” Craina M., Anastasiu D., Gluhovschi A., Stelea Lavinia, Bran
Lavinia, Bernad Elena –Ed. Springer, vol 6, Supliment 1, 20 octombrie 2009, pag 565;
 "The late prognosis of new born infarits with low APGAR score at birth", IX Anastasiu, C. Ilie, A. Gluhovschi, Cristina Crista, Journal of
Perinatal Medicine, voi. 29, suppliment I, 2001, p. 328, Ed. Walter de Gruyter GmbH Berlin-Neu York Journal of Perinatal Medicine
(Oficial Journal of the World Association of Perinatal Medicine), vo.29/2001, suppl.1, pag. 331-332, ISSN 0936-174X. Publishing
online ISSN 0300-5577, jurnal cotat ISI cu factor de impact 1,221 in anul 2001;
 “The laparoscopic treatment of ginecologic emergencies” – M. Craina, D. Anastasiu, Elena Vladescu, A. Gluhovschi, I. Munteanu –, Vol
XII annual congres Cancun, Mexico, p. 70
 “Valoarea indicelui cardiotocografic ante-partum in monitorizarea sarcinii cu termen cronologic depasit”, D. Anastasiu, I. Munteanu, Ioana
Ciuntu, A. Gluhovschi, C. Ilie, Linca Linta Pavlovici, Rev. Cercetari Experimentale si Medico-Chirurgicale, anul III, nr. 1, 2000, pag. 43-
46, ISSN 1223-1533;
Pagina / - Curriculum vitae al Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu
Gluhovschi Adrian © Uniunea Europeană, 2002-2010 24082010
 “Consideratii privind incidenta si conduita in sarcina gemelara”, D. Anastasiu, A. Gluhovschi, Camelia Popescu, F. Dorneanu, Rev.
Cercetari Experimentale si Medico-Chirurgicale, nr. 4, 2000, pag. 285, ISSN 1223-1533;
 “Incidenta si conduita noastra in sarcina gemelara”, D. Anastasiu, A. Gluhovschi, Camelia Popescu, C. Ilie, F. Dorneanu, Rev. Cercetari
Experimentale si Medico-Chirurgicale, anul VII, nr. 3, ISSN 1223-1533;
 “Ruptura de splina la o sarcina la termen. Prezentare de caz”, I. Munteanu, D. Anastasiu, J. Avram, M. Craina, A. Gluhovschi, Rev.
Chirurgia, nr. 2, 2000, pp 12-;
 “Particularitati terapeutice in sarcina asociata cu pielonefrita acuta cu stare septica”, D. Anastasiu, I. Munteanu, D. Claici, A. Gluhovschi,
Rev. Obstetrica si Ginecologia nr. 2, 2002, pag 81 – 82, ISSN 1220-5532;
 “Boala tromboembolica in gravido-puerperalitate”, D. Anastasiu, I. Munteanu, A. Gluhovschi, Gabriela Tilinca, Rev. Cercetari
Experimentale si Medico-Chirurgicale, anul VIII nr 3/2001, ISSN 1223-1533;
 “Riscurile materne in sarcinile marilor multipare”, D. Anastasiu, A. Gluhovschi, M. Craina, F. Dorneanu, Rev. Cercetari Experimentale si
Medico-Chirurgicale, anul VIII nr 3/2001, pag. 7, ISSN 1223-1533;
 “Inversiunea uterina – complicatie grava a nasterii”, D. Anastasiu, M. Craina, A. Gluhovschi, F. Dorneanu, Rev. Chirurgia, 2001, pag 21 –
22;
 “Calculi biliari pelvini dupa colecistectomie laparoscopica”, D. Anastasiu, A. Gluhovschi, M. Craina, Rev. Chirurgia, 2001, pag 10 – 11;
 “ Valoarea indicelui cardiotocografic antepartum in monitorizarea sarcinii cu termen cronologic depasit”, D. Anastasiu, I. Munteanu, Ioana
Ciuntu, A. Gluhovschi, C. Ilie, Linca Lita Pavlovici, Rev. Cercetari Experimentale si Medico-Chirurgicale, anul VII, nr. 1, pag 43 – 46,
ISSN 1223-1533;
 “Consideratii privind incidenta si conduita in sarcina gemelara”, D. Anastasiu, A. Gluhovschi, Camelia Popescu, F. Dorneanu, Rev.
Cercetari Experimentale si Medico-Chirurgicale, anul VII, nr. 4, 2000, pag 285, ISSN 1223-1533;
 “Monitorizarea cardiotocografica fetala in sarcinile cu HTA indusa de sarcina”, D. Anastasiu, A. Gluhovschi, Oana Suta, R. Sendroiu, Rev.
Cercetari Experimentale si Medico-Chirurgicale, anul X, nr. 3, 2003 , pag 207 – 211, ISSN 1223-1533;
 “Chirurgia conservatoare versus chirurgia radicala in dezlipirea prematura de placenta normal inserata”, D. Anastasiu, I. Munteanu, M.
Craina, A. Gluhovschi, Elena Vladescu, Rev. Cercetari Experimentale si Medico-Chirurgicale, anul X, nr 3/2003, pag. 299, ISSN 1223-
1533;
 “Valoarea cardiotocografiei in monitorizarea gravidei cu HTA indusa de sarcina” – A. Gluhovschi, D. Anastasiu, C. Ardelean, I. Munteanu,
Rev. Cercetari Experimentale si Medico-Chirurgicale, anul IX, nr. 3/2003, pag 207-211, ISSN1223-1533;
 “Monitorizarea cardiotocografica fetala in sarcinile cu HTA indusa de sarcina”; D. Anastasiu, A. Gluhovschi, Suta Oana, R. Sendroiu, Rev.
Cercetari Experimentale si Medico-Chirurgicale, anul X, nr. 3, 2003, pag 207-211, ISSN 1223-1533;
 “Chirurgia conservatoare versus chirurgia radicala in dezlipirea prematura de placenta normal inserata”, D. Anastasiu, I. Munteanu, M.
Craina, A. Gluhovschi, Elena Vladescu, Rev. Cercetari Experimentale si Medico-Chirurgicale, anul X, nr 3/2003, pag. 299, ISSN 1223-
1533;
 “Unele aspecte privind chiuretajul uterin la cerere”; D. Anastasiu, M. Craina, A. Gluhovschi, Z. Popa, Rev. Cercetari Experimentale si
Medico-Chirurgicale, anul XII, nr. 3/2005, pag 5, ISSN 1223-1533;
 “Rezultate privind tratamentul cu clorhidrat de benzidamina in lehuzie”; D. Anastasiu, A. Gluhovschi, Diana-Maria Anastasiu, Elena
Bernad, Olivera Gindac, Rev. Timisoara Med. Journal, 2006, vol 56, supl 2, pag 294-296; ISSN 1583-5251;
 “Observatii asupra tratamentului cu fier sucrozat in anemiile severe in timpul gestatiei”; A. Gluhovschi, D. Anastasiu, Lavinia Stelea, R.
Nitu, Rev. Timisoara Med. Journal, 2006, vol 56, supl 2, pag 374-376;
 “Chirurgia gerontologica la femeie in secolul XXI”, D. Anastasiu, A. Gluhovschi, R. Nitu, I. Munteanu, Rev. Obst-Gin, an IX, nr. supl, 2006
pag 222, ISSN 1220-5532;
 “Algoritm de evaluare prin examinare ecografica Doppler a gravidei cu preeclampsie”; R. Sendroiu, R. Muntean, D. Anastasiu, N. Hrubaru,
I. Sendroiu, A. Gluhovschi, Rev. obst-Gin, an IX, nr. supl, 2006 pag 169, ISSN 1220-5532;
 “Ruptura de splina la o sarcina de 35/36 saptamani”, D. Anastasiu, A. Gluhovschi, M. Craina, R. Nitu, J. Avram, I. Munteanu, Rev. Obst-
Gin, an IV, nr. 1, 2006, pag 73-77, ISSN 1220-5532;
 “Aspects regarding the birth of macrosom fetus”; A. Gluhovschi, D. Anastasiu, Dana Ocica, I. Munteanu, Rev. Cercetari Experimentale si
Medico-Chirurgicale, anul XIII, nr 2, 2006, pag 104-108, ISSN 1223-1533;
 E.A.Imad, D. Anastasiu, R. Nitu, A. Gluhovschi, I. Munteanu – The diagnosis and the treatment of congenital malformations of the female
organs with internal atypical bleeding. Rev. Cercet. Exp. Med. Chirg., an XIII, nr. 2, 2006, pag 108-111 ISSN 1223-1533.

 “Fibrom vulvar asociat cu leiomiom uterin”; D. Anastasiu, M. Craina, A. Gluhovschi, Alice Dema, I. Munteanu, Rev.Obst.Ginec. vol. LV,
nr.3, 2007, pp 179-183 ISSN 1220-5532;
 “Consideratii privind profilaxia nasterii premature”; Anastasiu D. M., Gluhovschi A., Bernad Elena, Iordache Olivera, Arsenie Florenta, Rev.
Timisoara Med. Journal, 2009, vol 59, supl 1, ISSN 1583-5251;
 “Studiul factorilor determinanti ai avorturilor la cerere la minore si adolescente”; Anastasiu D., Suta Varvara Elena, Berar Adina,
Gluhovschi A., Anastasiu Diana-Maria, Rev. Timisoara Med. Journal, 2009, vol 59, supl 1, ISSN 1583-5251;
 “Complications of requested abortion”; Anastasiu D., Craina M., Bernad Elena, Gluhovschi A., Babescu Ramona, Rev. Timisoara Med.
Journal, 2009, vol 59, supl 1, ISSN 1583-5251;
 “Modificari fizice si de comportament sexual in menopauza la femeile institutionalizate”; A. Gluhovschi, Luminita Cimpeanu, Diana Maria
Anastasiu, D. Anastasiu, Adina Berar, Jurnal de Ginec. Endocrin, vol 1, nr.1, 2010, pag. 151-156

Pagina / - Curriculum vitae al Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu
Gluhovschi Adrian © Uniunea Europeană, 2002-2010 24082010
 “Endometriosis staging – aspects of laparoscopic treatment on route”, R. Nitu, I. Sargan, L. Stelea, S. Pantea, A. Gluhovschi, M. Craina,
D. Anastasiu, I. Munteanu, Rev. Cercet Exp. Med-Chir XVII, Nr. 1, Timisoara, 2010;
 “Aspecte privind comportamentul sexual al elevelor de liceu”; D. Anastasiu, Magdalena Craiovan, F. Dorneanu, A. Gluhovschi, Diana-
Maria Anastasiu, Vol. Congr. Nat. Ginec-Endoc. Cu participare internationala, Brasov, 2007, pag. 23;
 “Fetal distress as a risk factor of the perinatal mortality”, Virjan M., Anastasiu D. M., Gluhovschi A., Munteanu Daniela, Nitu R., Anastasiu
Diana, , Rev. Timisoara Med. Journal, 2010, vol 61, supl 2, ISSN 1583-5251, pag 107-114;

ANEXA 5
LUCRĂRI PUBLICATE ÎN VOLUMELE UNOR CONFERINŢE INTERNAŢIONALE:
 Suntul pleuro-amniotic în hidrotoraxul fetal, A. Gluhovschi, D.M. Anastasiu, R. Muntean, A.G. Toth, D. Anastasiu, Rev Ginecologie.ro, an
III, vol 7/1, 2015, pag 62,
 Iniencefalia – Malformație congenitală severă - Diagnostic . conduită - prezentări de caz, A. Gluhovschi, D.M. Anastasiu, S. Farkas, A.G.
Toth, D. Anastasiu, Rev Ginecologie.ro, an III, vol 7/1, 2015, (1/2015)pag 62
 “Aspects concerning neonatal adaptation of new born from mothers with Preeclampsy” in Patophysiology of Pregnancy – D. Anastasiu,
I. Munteanu, A. Gluhoschi, M. Craina, Dimoiu Maria, Ed. Med. Univ. Cluj, 2001, pp.182-184;
 “The management of Hipertension Induced Pregnancy By Caesarian Section”, D. Anastasiu, I. Munteanu, M, Craina, A. Gluhovschi, F.
Dorneanu in Pathophysiology of Pregnancy, 2001, p.185;
 “Lepszakadas a terhesseg vege fele. Ritka eset bemutatasa”, D. Anastasiu, I. Munteanu, J. Avram, M. Craina, A. Gluhovschi – A Magyar
Noorvos Tarsasag Del-Magyarorszagi Szekciojanak Tudomanyos Ulese – Szeged (Ungaria), 2000;
 „Complications of the laparoscopic surgery in gynecology” – M. D. Anastasiu, M. Craina, N. Hrubaru, Ch. Koh, Lavinia Stelea, A.
Gluhovschi – The First National Congress Of Minimally Invasive Surgery In Gynecology And The 8th International Congress Of Aagl
June 27- June 30 2012, pg. 78-80
 „Observations upon the laparoscopic conduct in the uterine leiomyoma” – A. Gluhovschi, R. Muntean, M. Craina, Diana Maria Anastasiu,
T. Iacob, D. Anastasiu - The First National Congress Of Minimally Invasive Surgery In Gynecology And The 8th International Congress
Of Aagl June 27- June 30 2012, pg. 101-102
 “Is caesarian section a solution of Pregnancy induced Hypertension?” in Pathophysiology of Pregnancy, 2001, poster;
 The value of the hysteroscopy in the treatment of the gynecologic endearment though vaginal way – M. Craina, A. Gluhovschi, R.
Muntean, Diana Maria Anastasiu, T. Iacob, D. Anastasiu - The First National Congress Of Minimally Invasive Surgery In Gynecology
And The 8th International Congress Of Aagl June 27- June 30 2012, pg. 127-128
 „The spectrographic analysis of the newborn cry caused by pain using data mining techniques” – Ileana Enatescu, V. R. Enatescu, A.
Gluhovschi, Rodica Ilie, Nyiredi Alexandra, C. Ilie – European Congress of Perinatal Medicine, Paris, 13-16 June 2012
 “Evolutia indicatiilor operatiei cezariene in doua perioade sociale diferite” – D. Anastasiu, S. David, A. Gluhovschi, M. Craina, F.
Dorneanu, F. Negrea, I. Munteanu –– vol Congresul International de Obstetrica-Ginecologie al Euroregiunii DKMT, Timisoara 2004,
pag 58-70;
 “Laparoscopic cystectomy during pregnancy” – Craina M., Anastasiu D., Furau G., Gluhovschi A., Nitu R. –– Vol. Cong. ESGE Florenta,
Italia, 2009
 “Study regarding the level of contraception knowledges on high school student” – Gluhovschi A., Craiovan Magdalena, Anastasiu Diana
Maria, Craina M, Anastasiu D. – in European Journal of Contraception, Haga, 2010
 Anastasiu D., Suta Varvara Elena, Berar Adina, Nitu R., Gluhovschi A – Psychosomatic aspects of women who recourse by their own
will to end the pregnancy–, in European Journal of Contraception, Haga, 2010;
 Gluhovschi A., Craiovan Magdalena, Anastasiu Diana, craina M., Anastasiu D. – Study regarding the level of contraception knowledges
on high school students – Vol. Diczfalusy symposium on reproductive health – Szeged, Ungaria, 14 nov. 2011;
 The impact of latent toxoplasmosis of pregnant women on human reproduction” – D. Anastasiu, A. Gluhovschi, Diana Maria Anastasiu–
Advances in perinatal medicine, Monduzzi Editore, 26-29 May 2010, Granada, Spain, pag 405-411.

ANEXA 6
LUCRĂRI PUBLICATE ÎN VOLUMELE UNOR CONFERINŢE NAŢIONALE:
 "Valoarea diagnostica a uretrocistografiei si cistometriei in stres incontinenta de urina". D. Anastasiu, I. Munteanu. F. Dorneanu, A.
Gluhovschi, vol. "Zilele Academice Timisene", Ed. 6-a, Timişoara. 1999, pag. 5-6;
 "Aspecte privind incidenţa si conduita in sarcina cu termen cronologic depăşit"; D. Anastasiu, Ioana Ciuntu, Linca Linta Pavlovici, A.
Gluhovschi, C. Ilie, I. Munteanu, vol. a 3-a Conf. Nat. a ARMP, Timişoara, 7-8 oct. 1999;
 “Histeroscopia si sinechioliza histeroscopica ca metoda de diagnostic si tratament al sterilitatii feminine”; D. Anastasiu, M. Craina, FI.
Dorneanu, A. Gluhovschi, I. Munteanu; Vol. Primul Congr. Nat. RUA cu participare Internaţionala, Timişoara. 1999,p2X;
 "Aspecte privind riscul obstetrical prin boala varicoasa"; D. Anastasiu, A. Gluhovschi, M. Craina, F. Dorneanu, Comunicare Al II-lea
Simpozion International de Angiologie, Timişoara 20 oct. 2000;
 "Sarcina extrauterina după tratamentul sterilităţii"; D. Anastasiu; M. Craina, A. Gluhovschi, D. Nicodin, vol. Primul Congr. Nat. RUA cu
participare internaţionala, Timişoara, 27-29 mai 1999, pag. 29;
Pagina / - Curriculum vitae al Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu
Gluhovschi Adrian © Uniunea Europeană, 2002-2010 24082010
 "Proiect de lege privind reproducerea umana asistata in România"; D. Anastasiu, I. Munteanu, F. Dorneanu, P. Jurchescu, A.
Gluhovschi, C. Dumitru. Vol. Primul Congr. Nat. RUA cu participare internationala, Timişoara, 27-29 mai 1999, pag. 29-30;
 "Riscurile materne în sarcinile marilor multipare"; D. Anastasiu, A. Gluhovschi, M. Craina, F. Dorneanu, Rev. Cercet. Exp. Med.Chir.,
vol.VIII, supliment I, 2001, pag. 7 ISSN 1223-1533;
 "Boala tromboembolică în gravidopuerperalitate", D. Anastasiu, I. Munteanu, A. Gluhovschi, Gabriela Tilinca, Rev. Cercet. Exp.
Med.Chir., vol.VIII, supliment I, 2001, pag. 8, ISSN 1223-1533;
 "Calculi biliari pelvini după colecistectomie laparoscopică". D. Anastasiu, A. Gluhovschi, M. Craina, Rev. Chirurgia, supliment I, pg.
10;
 "Inversiunea uterină - complicaţie gravă a naşterii", D. Anastasiu. M. Craina, A. Gluhovschi, F. Dorneanu, Rev. Chirurgia, supliment I, pg.
21;
 "Aspecte privind infecţia urinară în cursul sarcinii", D. Anastasiu, A. Gluhovschi, F. Dorneanu în: "Sindromul febril prelungit - probleme de
diagnostic şi tratament. Timişoara, 2001, p. 116;
 "Aspecte privind incidenţa stres incontinenţei de urină la femeie", D. Anastasiu,. A. Preda. A. Gluhovschi. M. Craina. Vol. rezumate, a II-a
Conf. a Societăţii de Uroginecologie din România cu participare Internaţională, Curtea de Argeş, 2001, p. 118;
 "Influenţa reproducerii umane asistate asupra incidenţei sarcinii gemelare", D. Anastasiu, Stelea Lavinia, A. Gluhovschi, M. Craina în
"Orizontul psiho-somatic şi social al medicinei perinatale", Oradea, 2001, p. 152;
 "Conduita noastră la naştere în sarcina gemelară". D. Anastasiu. M. Craina, A. Gluhovschi, F. Dorneanu, Stelea Lavinia, Vol Rez. Al IV-
lea Congres al Asoc. Române de Medicină Perinatală cu participare Internaţională, Oradea, 2001, p. 157-158;
 "Aspecte privind mortalitatea perinatală în sarcina gemelară"; D. Anastasiu, A. Gluhovschi, M. Craina, C. Ilie, Vol Rez. Al IV-lea Congres
al Asoc. Române de Medicină Perinatală cu participare Internaţională, Oradea, 2001, p. 228;
 "Particularităţi terapeutice în sarcina asociată cu pielonefrita acută cu stare septică"; D. Anastasiu, I. Munteanu, D. Claici, A. Gluhovschi,
Zilele Academice Timişene. Ed. 10, Timişoara, 2001:
 "Locul si valoarea histerosalpingografiei in diagnosticul sterilităţii feminine", A. Gluhovschi, D. Anastasiu, M. Craina, M Trasca, I.
Munteanu, vol. Primul Congr. Nat RUA cu participare internaţionala, Timişoara, 1999, pag. 52;
 "Aspecte privind naşterea prin operaţie cezariana in sarcinile obţinute după tratamentul sterilităţii"; I. Munteanu. D. Anastasiu. A.
Gluhovschi, M. Craina, F. Dorneanu, Gabriela Tilinca. Vol. Primul Congr. Nat. RUA, Timişoara, 1999, pag. 62;
 “Rolul histerosalpingografiei in explorarea sterilitatii feminine”; N. Hrubaru, Elena Bernad, C. Ilie, A. Gluhovschi, C. Dumitru, vol. Primul
Congr. Nat RUA cu participare internaţionala, Timişoara, 1999, pag. 54;
 “rezultate si perspective pentru mileniul urmator privind Reproducerea Umana Asistata in Romania”, I. Munteanu, D. Anastasiu, A.
Gluhovschi, M. Craina, F. Dorneanu, vol. Primul Congr. Nat RUA cu participare internaţionala, Timişoara, 1999, pag. 62;
 "Neconcordante intre diagnosticul preoperator si cel laparoscopic in sterilitate", M. Craina, D. Anastasiu. Andreea Varga, A. Gluhovschi.
Vol. Primul Congr. Nat. RUA cu participare Internat., Timişoara, 1999, pag. 44;
 "Rolul infecţiei chlamidiene in etiologia sterilităţii feminine". F. Dorneanu, D Anastasiu. Monica Liker, A. Gluhovschi, I. Munteanu, vol.
Primul Congr. Nat. RUA, Timişoara, 1999, pag. 49;
 "Aspecte privind naşterea prin operaţie cezariana in sarcinile obţinute după tratamentul sterilităţii", I. Munteanu. D. Anastasiu, A.
Gluhovschi, M. Craina, F. Dorneanu, Gabriela Tilinca, Vol. Primul Congr. Nat. RUA, Timişoara. 1999, pag. 62;
 "Rezultate si perspective pentru mileniul următor privind Reproducerea Umana Asistata in România"; I. Munteanu, D. Anastasiu, A.
Gluhovschi, M. Craina, F. Dorneanu, vol. Primul Congr. Nat. RUA, Timişoara. 1999, pag. 62;
 "Ecografia abdominala si transvaginala – metoda uzuala de investigaţie a sterilităţii feminine"; Al. Preda, D. Anastasiu. M. Craina, A.
Gluhovschi, I. Munteanu, vol. Primul Congr. Nat. RUA, Timişoara, 1999, pag. 76;
 "Integrarea activităţii unui cabinet de obstetrica-ginecologie din ambulatoriu in activitatea Centrului de Reproducere Umana Asistata
Bega"; Al Preda. D Anastasiu. M. Craina, A. Gluhovschi, F. Dorneanu, Gabriela Tilinca’ I. Munteanu, vol. Primul congr. Nat. RUA,
Timişoara, 1999, pag. 71;
 "Prognosticul tardiv al nou-născuţilor rezultaţi din sarcină gemelară", A. Gluhovschi, D. Anastasiu, F. Dorneanu, Camelia Popescu în
Orizontul psiho¬somatic şi social al medicinei perinatale, Oradea, 2001. pp. 230-231;
 "Aspecte privind sindromul febril în postpartum", A. Gluhovschi, D. Anastasiu, F. Dorneanu în Sindromul febril prelungit - Probleme de
diagnostic şi tratament, Timişoara, 2001, p. 115;
 “Aspecte privind infectia urinara in cursul sarcinii”, D. Anastasiu, A. Gluhovschi, F. Dorneanu în Sindromul febril prelungit - Probleme de
diagnostic şi tratament, Timişoara, 2001, p. 116;
 "Tratamentul chirurgical laparoscopic al fibromului uterin", I. Munteanu, M. Craina, D. Anastasiu, A. Gluhovschi. Zilele Academice
Timişene, ed. VIII, 1999;
 “Modificarile morfofunctionale in climacteriu la femeile institutionalizate”; Anastasiu D., Gluhovschi A., Anastasiu Diana Maria, Iordache
Olivera, Vol Conf. A IV-a Soc. Rom. Ginec-Endocrin, Madeira, 2008, pag. 13
 “Aspecte privind incidenta incontinentei urinare in menopauza” – Anastasiu D., Craina M., Gluhovschi A., Dorneanu F., Anastasiu Diana
Maria, Vol Conf. A IV-a Soc. Rom. Ginec-Endocrin, Madeira, 2008, pag. 48;
 “Modificari histologice in menopauza”; Anastasiu D., Dema Alice, Dorneanu F., Gluhovschi A., Dumitrascu D., Vol Conf. A IV-a Soc.
Rom. Ginec-Endocrin, Madeira, 2008, pag. 14;
 M.Craina, Dana Ocica, Elena Bernard, D.Anastasiu, A.Gluhovschi, I.Munteanu – Vol Congr. International de Obstetrică al Euroregiunii
DKMT, Ed. Mirton, 2004 pag 100

Pagina / - Curriculum vitae al Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu
Gluhovschi Adrian © Uniunea Europeană, 2002-2010 24082010
 “Consideraţii asupra nasterii în sarcina multiplă”; D. Anastasiu, M. Craina, A. Gluhovschi, S. David, R. Sendroiu, Elena Vladescu, I.
Munteanu, Vol Congr. International de Obstetrică al Euroregiunii DKMT, Ed. Mirton, 2004 pag 106;
 “Operaţia cezariană în malformaţiile congenitale ale uterului”; A. Gluhovschi, D. Anastasiu, M. Craina, S. David, Vol Congr. International
de Obstetrică al Euroregiunii DKMT, Ed. Mirton, 2004 pag 110;
 “Aspecte privind tratamentul toxoplasmozei la gravide”; D. Anastasiu, L. Pirtea, A. Gluhovschi, vol. Conferintei Nationale de Boli
Infectioase , Timisoara 2003, pag 19-20;
 “Prevalenta incontinentei urinare la femei aparent sanatoase”; D. Anastasiu, A. Gluhovschi, F. Dorneanu, Lavinia Stelea, vol. Congr. Nat.
al Soc. de Uroginecologie, Craiova 2003 pag 119-120;
 “Modificarile morfo-functionale ale organismului in climacteriu la femeile institutionalizate”; D. Anastasiu, A. Gluhovschi, Diana Maria
Anastasiu, Olivera Iordache, vol. A IV-a Conf. a Soc. Rom. Ginec. End. Madeira, Portugalia, 2008, p.13;
 “Aspecte privind incidenta incontinentei urinare in menopauza”; D. Anastasiu, M. Craina, A. Gluhovschi, F. Dorneanu, Diana-Maria
Anastasiu, vol. a IV-a Conf. Soc. Rom. Ginec. End. Madeira, Portugalia, 2008, p.48;
 “Modificari histologice vaginale in menopauza”; D. Anastasiu, Alice Dema, F. Dorneanu, A. Gluhovschi, D. Dumitrascu, vol. A IV-a Conf.
Soc. Rom. Ginec. End. Madeira, Portugalia, 2008, p.3 (referat general) ;
 “Diagnosticul ecografic si laparoscopic al varicelor pelviene”; D. Anastasiu, I. Munteanu, A. Gluhovschi, Lavinia Stelea, Rev. Rom. de
Flebologie, anul VI, vol. VI, nr.1-2/2008, p.103, ISSN 1583-3240;
 “Cerclajul colului uterin, tratament de electie in profilaxia prematuritatii”; D. Anastasiu, A. Gluhovschi, F. Dorneanu, Iordache Olivera,
Rev. Obst. Ginec., supl. Nr. 2008, p. ISSN 1220-5532;
 “Probleme vasculare de strategie si tehnica chirurgicala in fibromul uterin gigant”; D. Anastasiu, M. Craina, A. Gluhovschi, I. Munteanu,
Rev. Cercet. Exp. Med. Chir., supl. 2007 ISSN 1223-1533
 “Controverse in diagnosticul fibromului uterin “gigant” si voluminos”; Anastasiu D., Gluhovschi A., Craina M., Arsenie Florenta, Popa Z.,
Babescu Ramona, in P. Chitulea: Controverse actuale in obstetrica-ginecologie, Edit. Univ. Oradea 2009, pag 100-114;
 “Complicatiile perioadei a III-a si a IV-a la nastere. Sindromul hemoragic”, A. Gluhovschi, F. Dorneanu, R. Nitu, D. Dumitrascu, D.
Anastasiu, Consfatuirea Medicilor Regiunea DKMT Romania, Ed. Accipiensis, Arad 2009, pag 124 – 125;
 „Studiul indicelui de operatie cezariana in doua perioade sociale diferite”; Craina M., Gluhovschi A., Babescu Ramona, Arsenie Florenta,
Iordache Olivera, Anastasiu Diana Maria, Anastasiu D., Consfatuirea Medicilor Regiunea DKMT Romania, Ed. Accipiensis, Arad 2009,
pag 126-128;
 “Operatia cezariana Misgaw-Ladach modificata – operatie de electie in obstetrica moderna”; Craina M., Gluhovschi A., Preda A., Nitu R.,
Arsenie Florenta, Anastasiu D., Vol. Conf. A XVI-a reuniune a chirurgilor banateni, 29 mai 2009, Timisoara, pag 9;

 “Aspecte privind conduita chirurgicala in fibromul uterin”, Gluhovschi A., Craina M., Iordache Olivera, Anastasiu Diana, Anastasiu D., Vol.
Conf. A XVI-a reuniune a chirurgilor banateni, 29 mai 2009, Timisoara, pag 9;
 “Impactul toxoplasmozei latente a gravidei asupra reproducerii umane”; Anastasiu D., Gluhovschi A., Anastasiu Diana Maria, Vol. Conf.
Ed X Zile Medicale “Vasile Dobrovici” Iasi, 13-15 mai 2010, pag 16-18;
 “Endometriosis staging – aspects of laparoscopic treatment on route”, R. Nitu, I. Sargan, L. Stelea, S. Pantea, A. Gluhovschi, M. Craina,
D. Anastasiu, I. Munteanu, Rev. Cercet Exp. Med-Chir XVII, Nr. 1, Timisoara, 2010;
 “Gravida cu risc obstetrical crescut pentru femeie, fat si medic”; D. Anastasiu, Z. Popa, R. Nitu, A. Gluhovschi, Vol. Conferinta DKMT,
Romania, Deva, 2009;
 „Aspecte de tehnica in tratamentul chirurgical laparoscopic al cancerului de col uterin”; R. Nitu, P. Stanciu, M. Craina, A. Gluhovschi,
Lavinia Bran, S. Pantea, Izabella Sargan, D. Anastasiu, Al XV-lea Congres National de Obstetrica-Ginecologie, Bucuresti, 28-30
octombrie 2010;
 “Aspects of adaptability newborns with fetal distress according to how to solve the birth” – D.Anastasiu, A. Gluhovschi, Daniela Muntean,
R. Nitu, Diana Maria Anastasiu, The International Conference for Human Reproductive Health „The normal and pathological
pregnancy”, 26-28 november 2010, Timisoara;
 „Aspecte privind valoarea tratamentului cu fitoestrogen in menopauza chirurgicala – studiu preliminar”; Anastasiu D., Gluhovschi A.,
Iordache Olivera, Anderca Ramona, Jurnal de Ginecologie Endocrinologica, Revista Societatii Romane de Ginecologie
Endocrinologica, Vol 1, nr. 2-3, aprilie-septembrie 2011, Al VI-lea Congres al Societatii Romane de Ginecologie Endocrinologica,
Bucuresti;
 “Variatia si efectele ionilor de calciu si magneziu in cursul gestatiei” – M. Miculita, A. Gluhovschi, Lavinia Stelea, Diana Maria Anastasiu,
D. Anastasiu – ZILELE Vasile Dobrovici, Iasi 2012;
 „Observatii privind transfuzia intrauterina in cazul anemiilor fetale din izoimunizarea Rh” - Muresan Cezara , Gluhovschi A., Muntean R.,
Muresan B., Dorneanu F., Anastasiu D. – Zilele Vasile Dobrivici, Iasi 2012;

Pagina / - Curriculum vitae al Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu
Gluhovschi Adrian © Uniunea Europeană, 2002-2010 24082010