Sunteți pe pagina 1din 6

Şcoala Gimnazială Nr.

1 Creţeşti Avizat:
Profesor: Trofin Elena- Andreea Director,
Aria curriculară: Limbă şi comunicare Prof. Dorneanu Gheorghiţa
Disciplina: Limba engleză
CLASA: a II-a
Nr. Ore/ săpt: 1 oră
Manual: editura Express Publishing, UniScan
Nr……../……………….

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ PENTRU CLASA a II-a


LIMBA MODERNĂ 1

ANUL ȘCOLAR: 2019-2020

Structura anului şcolar 2019-2020: 35 de săptămâni;


Semestrul I: 14 săptămâni, săptămâna 8- vacanţă pentru învăţământul primar; 1 oră/săptămână=14 de ore;
Semestrul al II-lea: 20 săptămâni, 1 oră/săptămână=20 de ore;
„Şcoala altfel ” va fi în săptămâna 27- 30 martie- 3 aprilie 2020;
PLANIFICARE CALENDARISTICᾸ

SEMESTRUL I

Nr
Nr Unităţi de Conţinuturi Competenţe specifice de Săptămâna OBS.
crt învăţare ore
1. Back to - the English 2.3. Participarea la jocuri de comunicare în care reproduce sau 1
school. Alphabet creează rime/ mesaje scurte S1

1. 1.3 Manifestarea curiozităţii faţă de sesizarea semnificaţiei


My Letters Alfabetul globale a unor filme şi a unor cântece pentru copii în limba
modernă respective
Vocabular: 2.1. Reproducerea unor cântece/poezii simple pentru copii 1 S2
- Literele A - Z 2.3. Participarea la jocuri de comunicare in care reproduce sau
creeaza rime/ mesaje scurte
Contexte/Structuri:
-What letter is this?
This is…

2. Vocabular: 1.2 Recunoaşterea poziţiilor de bază (pe, sub, în faţă, în


-A descrie simplu spatele, în) ale unor obiecte din universul imediat, în mesaje
L1 persoane: mummy, articulate clar şi rar
My Family daddy, brother, sister 1.3 Manifestarea curiozităţii faţă de sesizarea semnificaţiei
- Părți din casă: globale a unor filme şi a unor cântece pentru copii în limba 3 S3-S5
bedroom, bathroom, modernă respective
living room, kitchen, 2.2 Prezentarea unei persoane / unui personaj cunoscut
garden folosind câteva detalii familiare (nume, gen, vârstă, hobby)
3.1. Manifestarea curiozităţii pentru decodarea unor mesaje
Contexte/Structuri: scrise simple şi scurte din universul imediat
Who’s this? Where’s 4.1. Participarea la proiecte de grup/ la nivelul clasei în care
Alvin? Is he in the elaborează cu sprijin scurte mesaje scrise
kitchen?
3. L2 Vocabular: S8
My Birthday -Cadouri: 1.1.Oferirea unei reacţii adecvate, în situaţii de comunicare 2 S6-S7 Vacanță
robot, clock, uzuale, la o întrebare/ instrucţiune simplă rostită clar şi foarte învăţământ
computer, bike, TV, rar primar
lamp 2.1. Reproducerea unor cântece/poezii simple pentru copii
-Matematică: 3.1. Manifestarea curiozităţii pentru decodarea unor mesaje
square, circle, scrise simple şi scurte din universul imediat
triangle, rectangle
Contexte/Structuri:
Happy birthday!
This is for you! A
clock. Thank you.
It’s a blue rectangle.
4. L3 Vocabular:
My Body -Părțile corpului: 1.1 Oferirea unei reacţii adecvate, în situaţii de comunicare
head, arm, tummy, uzuale, la o întrebare/ instrucţiune simplă rostită clar şi foarte
leg, foot rar
Contexte/Structuri: 2.2 Prezentarea unei persoane / unui personaj cunoscut 2 S9-S10
What’s matter? My folosind câteva detalii familiare (nume, gen, vârstă, hobby)
arm hurts! 3.1. Manifestarea curiozităţii pentru decodarea unor mesaje
Abilități/Acțiuni: scrise simple şi scurte din universul imediat
clap your hands, nod
your head, stamp
your feet, wave your
arms
Contexte/Structuri:
Clap your hands!
Stamp your feet!
5. Vocabular: 1.1 Oferirea unei reacţii adecvate, în situaţii de comunicare 23rd November
L4 - A face prezentari uzuale, la o întrebare/ instrucţiune simplă rostită clar şi foarte Thanksgiving
I can sing! simple rar day
- Hobby- uri: 2.2 Prezentarea unei persoane / unui personaj cunoscut 3 S11-13
sing, dance, ride a folosind câteva detalii familiare (nume, gen, vârstă, hobby)
bike, play football, 2.4. Cererea şi oferirea unor informaţii scurte şi simple
draw referitoare la localizarea obiectelor din universul imediat
- Muzică: 4.1. Participarea la proiecte de grup/ la nivelul clasei în care
piano, guitar, elaborează cu sprijin scurte mesaje scrise
triangle, drum,
tambourine, recorder
Contexte/Structuri:
I can dance! I can
play the guitar! What
is this? This is a...
6. Happy New  Vocabular 2.1. Reproducerea unor cântece/poezii simple pentru copii Winter
Year! specific de Crăciun 2.3. Participarea la jocuri de comunicare in care reproduce sau holiday
și Anul Nou creeaza rime/ mesaje scurte 2 S15

SEMESTRUL al II-lea

7.

L5 Vocabular: 1.1. Oferirea unei reacții adecvate, în situații de comunicare


A Butterfly! -Viețuitoare: uzuale, la o întrebare/instrucțiune simplă rostită clar și foarte
butterfly, elephant, rar 4 S16-S19
spider, bird, frog, 1.3. Manifestarea curiozității fașă de sesizarea semnificației
monkey globale a unor filme și a unor cântece pentru copii
2.1. Reproducerea unor cântece/poezii simple pentru copii
Contexte/Structuri: 2.2. Prezentarea unei personaje/unui personaj cunoscut
A bird can’t swim! folosind câteva detalii familiar (nume, gen, vârstă, hobby)
A bird
has got two legs.

8. L6 Vocabular: 1.2. Recunoașterea pozițiilor de bază (pe, sub, în față, în


A sweet -Fructe, legume, spatele, în) ale unor obiecte din universul imediat, în mesaje 4 S20-S23
tooth! dulciuri: articulate clar și rar
chocolate, jam, juice, 2.1. Reproducerea unor cântece/poezii simple pentru copii
sweets, carrots, 3.1. Manifestarea curiozității pentru decodarea unor mesaje
potatoes, peas, scrise simple și scurte din universul imediat
tomatoes, pears, 4.1. Participarea la proiecte de grup/ la nivelul clasei în care
oranges elaborează cu sprijin scurte mesaje scrise

Contexte/Structuri:
Do you like cake?
Yes, I do.
9. L7 Vocabular: S 27
The -Anotimpuri: 1.3 Manifestarea curiozităţii faţă de sesizarea semnificaţiei 4 S24-S27 ȘCOALA
Weather spring, summer.... globale a unor filme şi a unor cântece pentru copii în limba ALTFEL
-Vreamea: modernă respective
It’s hot. It’s cold.... 2.2 Prezentarea unei persoane / unui personaj cunoscut
folosind câteva detalii familiare (nume, gen, vârstă, hobby
Contexte/Structuri: 3.1. Manifestarea curiozităţii pentru decodarea unor mesaje
What’s the weather scrise simple şi scurte din universul imediat
like today? 4.1. Participarea la proiecte de grup/ la nivelul clasei în care
elaborează cu sprijin scurte mesaje scrise
Project:
My favourite season
10. Happy Vocabular specific 2.1. Reproducerea unor cântece/poezii simple pentru copii 1 S28
Easter! de Paște 2.3. Participarea la jocuri de comunicare in care reproduce sau
creeaza rime/ mesaje scurte

11. L8 Vocabular: 1.2. Recunoașterea pozițiilor de bază (pe, sub, în față, în


Looking Îmbrăcăminte: spatele, în) ale unor obiecte din universul imediat, în mesaje 4 S29-S32
good! boots, jacket, jeans, articulate clar și rar
jumper,dress, hat, T- 1.3. Manifestarea curiozității fașă de sesizarea semnificației
shirt, shorts, vest, globale a unor filme și a unor cântece pentru copii
socks, cap, shoes 2.1. Reproducerea unor cântece/poezii simple pentru copii
Contexte/Structuri: 2.2. Prezentarea unei personae/unui personaj cunoscut
I’m wearing my folosind câteva detalii familiar (nume, gen, vârstă, hobby)
jumper and jeans. 2.3. Participarea la jocuri de comunicare în care reproduce sau
Take off your shoes. creează rime/mesaje scurte

18 We are Describe free time 1.1. Oferirea unei reacţii adecvate, în situaţii de comunicare 2 S 33- S34
having a activities uzuale, la o întrebare/ instrucţiune simplă rostită clar şi foarte
great party Sort out rhymes and rar
learn by heart 2.2. Prezentarea unei persoane / unui personaj cunoscut
Present continuous folosind câteva detalii familiare (nume, gen, vârstă, hobby)
2.4. Cererea şi oferirea unor informaţii scurte şi simple
referitoare la localizarea obiectelor din universul imediat
4.1. Participarea la proiecte de grup/ la nivelul clasei în care
elaborează cu sprijin scurte mesaje scrise
19 Final 1.3. Manifestarea curiozităţii faţă de sesizarea semnificaţiei 2 S 35
Revision, globale a unor filme şi a unor cântece pentru copii în limba
Final modernă respectivă
evaluation 2.3. Participarea la jocuri de comunicare în care reproduce sau
creează rime/ mesaje scurte
4.1. Participarea la proiecte de grup/ la nivelul clasei în care
elaborează cu sprijin scurte mesaje scrise

S-ar putea să vă placă și