Sunteți pe pagina 1din 1

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN

PRAHOVA
COMPARTIMENTUL
DEZVOLTAREA RESURSEI UMANE
____________________________________________________________________________

PROGRAM
pentru depunerea dosarelor de înscriere
la gradele didactice II și I
- octombrie 2019 –

Dosarele pentru înscrierea la gradele didactice II și I, însoțite de adresă de


înaintare (în dublu exemplar) se depun la Inspectoratul Școlar Județean Prahova,
camera 12, de către responsabilul cu formarea continuă din unitățile de învățământ,
după cum urmează:

Unitățile de învățământ preuniversitar din


MEDIUL RURAL:

- 16 – 17 – 18 octombrie 2019, între orele 10.30 – 15.00

Unitățile de învățământ preuniversitar din


MEDIUL URBAN:

Grădinițe cu Personalitate Juridică, Cluburi Sportive, Palatul Copiilor, Cluburile


Copiilor, Școli Profesionale, Școli Speciale:
- 21 – 22 octombrie 2019, între orele 10.30 – 15.00

Școli Gimnaziale
o 23 – 24 – 25 octombrie 2019, între orele 10.30 – 15.00

Colegii, Licee, Școli Postliceale:


- 28 - 29 – 30 octombrie 2019, între orele 10.30 – 15.00

INSPECTOR ȘCOLAR PENTRU


DEZVOLTAREA RESURSEI UMANE,
Prof. Magdalena-Maria GEORGESCU

Str. Democrației nr. 35


Cod 100559
Tel: +40 (0)244 577 699
Fax: +40 (0)244 577 400
www.isj.ph.edu.ro