Sunteți pe pagina 1din 7

Nume si prenume:

Exerciţii pentru dezvoltarea vocabularului

1. Din perechile de cuvinte de mai jos taie cu o linie pe cele incorecte:


-poet – poiet, poiezie –poezie, aer-aier.

2. Află cuvântul cu înţeles opus la fiecare din următoarele cuvinte:


blând - mare -
a începe - curajos -
gol - întuneric -
bogat - a vorbi -
a plânge - frumos -

3. Completează spaţiile libere cu cuvinte cu înţeles opus celor subliniate:

Focul poate deveni din prieten ……………..


Vara ţăranii lucrează de dimineaţă până ………..
Cine nu învaţă la tinereţe plânge la ………..
Cinstea nu se cumpără şi nici ………..

4. Alcătuiți comparații, după modelul dat:

Ochi albaștri ca marea.


Vorba dulce ca ….......... .
Crini albi ca .................. .
Plopi bătrâni ca ............. .
Ochi negri ca ................. .
Albastru ca .................... .
5. Stabiliţi corespondenţa între cuvintele cu acelaşi înţeles:
a sosi a se găsi
a se afla scump
drag a veni
a păşi vrăjit
fermecat a trăi
a vieţui a călca

6. Găsiţi însuşiri pentru următoarele cuvinte:


…………………………..
pomi .........................................
............................................

..............................................
zile ............................................
.............................................

..............................................
soare ...........................................
...............................................
7. Scrie însuşiri potrivite, după model:

elev – silitor, ordonat, ____________________


privire - _______________________________
glas - _________________________________
învăţător - _____________________________
8. Delimitează cuvintele pentru a obţine propoziţii:

Toamnaaducemultedaruri.
Oameniistrângrecoltelebogate.

20. Realizează corespondenţa, pentru a forma perechi de cuvinte cu sens opus:


vesel laşitate
greu trist
curaj uşor
râde bătrân
intrare departe
tânăr plânge
aproape ieşire

21. Realizează corespondenţa pentru a forma perechi de cuvinte cu sens


asemănător:

rodnică linişte
gălăgie bogată
a dovedi a demonstra
timid a murmura
a şopti sfios

22. Alcătuieşte propoziţii cu opusul cuvintelor date: îmbrăcat, cinstit, îngust.


…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

23. Scrie cuvinte cu înţeles asemănător:

ţară -
suspină -
tristeţe -
bucurie -
pământ -

24. Formează cuvinte, după modelul dat:

pustiu - pustiit
rotund -
veşted -

25. Transformă cuvintele după model:

Păianjen - împăienjenit
pădure -
pânză -
parte -

26. Scrie cuvinte cu sens opus:

ordonat -
moale -
fericit -
greu -
a deschide -
coborârea -
supărarea -
27. Găsiti cuvinte cu sens opus față de cuvintele:

pace - moale -
vechi - întristare -
uşor - căldură -

28. Transformă cuvintele după model:

farfurie - farfurii
bucurie -
pălărie -
comedie -
cofetărie –
jucărie -

29. Scrieţi cuvinte cu sens opus pentru:

a apărea - primăvara - vara -


trist - îngust - scurt -

29. Scrieţi cuvinte cu sens asemănător pentru:

văzduh - zurgălăi - potecă -


a se sfârşi - armură - nea -

30. Înlocuieşte cuvintele cu altele având acelaşi înţeles:

a aprecia -
a spune -
urgie -
31. Completează după modelul dat:

copil - copii - copiii


brad -
pin -
fiu -
copac –

32. Alegeti cuvântul potrivit:

pere noi
clasă dulci
cornuri curată