Sunteți pe pagina 1din 1

Patrulater = Fie punctele distincte A; B; C; D situate in acelasi plan. Numim  Teorema.

 Teorema. Suma masurilor unghiurilor unui patrulater convex este egala cu


patrulater, notat ABCD, figura geometrica formata din reuniunea segmentelor 360°.
[AB]; [BC]; [CD]; [DA]; astfel incat:  Definitie. Un unghi adiacent ¸si suplementar cu un unghi al unui patrulater
convex se numeste unghi exterior al patrulaterului.
 oricare trei dintre punctele A; B; C; D sunt necoliniare;  Fiecare patrulater convex are 8 unghiuri exterioare (cate doua unghiuri opuse
 oricare doua dintre segmentele [AB]; [BC]; [CD]; [DA] sunt disjuncte. la varf, deci congruente, pentru fiecare varf al patrulaterului).
 Patrulaterul convex cu diagonalele perpendiculare se numeste patrulater
ortodiagonal.

Paralelogram = Patrulaterul cu laturile opuse paralele.

Definitii
 Interiorul unui patrulater convex ABCD; notat Int(ABCD); este multimea
punctelor din plan formata prin intersectia semiplanelor (AB; C; (BC; D; Proprietati si teoreme ale paralelogramului
(CD; A; (DA; B.
 Spunem ca un patrulater este convex daca oricare ar fi doua puncte din  Paralelogramul are urmatoarele proprietati:
interiorul sau, segmentul care le uneste este inclus in interiorul patrulaterului. Laturile opuse sunt congruente. [AD]≡[BC]; [AB]≡[DC];
 Daca exista doua puncte in interiorul patrulaterului astfel incat segmentul Unghiurile opuse sunt congruente. ∢𝐷𝐴𝐵 ≡ ∢𝐴𝐶𝐵; ∢𝐴𝐵𝐷 ≡ ∢𝐴𝐷𝐶
care le uneste nu este inclus in interiorul sau, apunem ca patrulaterul este Oricare doua unghiuri alaturate sunt suplementare.
concav. Diagonalele se injumatatesc. [AO]≡[OC]; [BO]≡[OD];
 Punctele unui patrulater convex ABCD impreuna cu punctele din interiorul Punctul de intersectie a diagonalelor este centru de simetrie al
patrulaterului formeaza o suprafata patrulatera convexa, notata cu [ABCD]. paralelogramului.
 Un patrulater convex este paralelogram daca ıindeplineste una din conditiile
Observatii urmatoare:
Are laturile opuse paralele.
 Observatia 1. Fiecarei suprafete patrulatere convexe [ABCD] i se asociaza
Are laturile opuse congruente.
un unic numar pozitiv numit arie si notat aria[ABCD] sau 𝐴𝐴𝐵𝐶𝐷 Prin abuz
Are doua laturi opuse paralele si congruente.
de limbaj, vom mai folosi si denumirea de arie a unui patrulater convex.
Are unghiurile opuse congruente.
 Observatia 2. Fiind dat un patrulater ABCD; cel putin una dintre diagonalele
Diagonalele se injumatatesc.
sale, sa zicem [AC] are proprietatea ca determina cu laturile patrulaterului
doua triunghiuri cu interioarele disjuncte: ∆ACB si ∆ACD: Prin urmare, Aria = Baza * Inaltimea ;
putem defini suprafata patrulatera [ABCD] ca fiind reuniunea suprafetelor
triunghiulare ce o compun: [ABCD] = [ACB] ∪ [ACD]. Mai mult, aria unei Perimetrul paralelogramului = Suma laturilor
suprafete patrulatere se poate scrie ca suma ariilor suprafetelor triunghiulare
ce o compun.