Sunteți pe pagina 1din 1

Antet autoritate contractanta

ORDIN DE INCEPERE A LUCRARILOR


Nr. ______/________

Ca urmare a adjudecării ofertei dvs. privind execuţia lucrărilor de .............................. şi


perfectării contractului de executie nr. ……. ./..................... .......... şi având în vedere că
amplasamentele sunt libere de alte sarcini, prin prezenta emitem ordinul de începere a
lucrărilor la data de ............................

In aceste condiţii, conform contractului, terminarea lucrărilor va trebui realizată până la


data de .........................................

Vă rugăm sa ne transmiteti numele responsabilului de lucrări ce face obiectul contractului


nr.…../...... în vederea ţinerii evidenţei, urmăririi şi întocmirii lunare a situaţiilor de
lucrări.

Reprezentant autoritate contractanta

.............................

S-ar putea să vă placă și