Sunteți pe pagina 1din 1

Patratul = Paralelogramul cu un unghi drept si cu doua laturi alaturate congruente.

Trapezul = Patrulaterul convex cu doua laturi opuse paralele si celelalte doua


laturi opuse neparalele. Laturile paralele se numesc baze, iar distanta dintre bazele
trapezului se numeste inaltime a trapezului.

Proprietati si teoreme ale patratului Proprietati si teoreme ale trapezului


 are toate laturile congruente [AD]≡[BC] ≡ [AB]≡[DC];
 toate unghiurile sunt unghiuri drepte 𝑚(∢𝐷𝐴𝐵) = 𝑚(∢𝐴𝐶𝐵 ) =  Bazele trapezului au lungimi diferite deoarece in caz contrar, avand doua
𝑚(∢𝐴𝐵𝐷 ) = 𝑚(∢𝐴𝐷𝐶 ) = 90°; laturi paralele si congruente ar fi paralelogram.
 diagonalele au acelasi mijloc si sunt congruente [AO]≡[OC]≡ [BO]≡[OD];  Trapezul cu un unghi drept se numeste trapez dreptunghic. Trapezul
 diagonalele sunt perpendiculare 𝐴𝐶 ⊥ 𝐵𝐷. dreptunghic are doua unghiuri drepte.
 diagonalele sunt si bisectoarele unghiurilor aferente ∢𝐷𝐴𝐶 ≡ ∢𝐶𝐴𝐵;
∢𝐴𝐶𝐷 ≡ ∢𝐴𝐶𝐵; ∢𝐴𝐵𝐷 ≡ ∢𝐷𝐵𝐶; ∢𝐴𝐷𝐵 ≡ ∢𝐵𝐷𝐶;
 patratul are un centru de simetrie (punctul de intersectie a diagonalelor) ¸si
patru axe de simetrie (mediatoarele laturilor opuse si dreptele diagonalelor).

Aria patratului = 𝑙𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎2

Perimetrul patratului = 4 * latura

 Trapezul cu laturile neparalele congruente se numeste trapez isoscel.


[AD]≡[BC]
 Daca un trapez este isoscel, atunci unghiurile alaturate bazei mari sunt
unghiuri ascutite iar unghiurile alaturate bazei mici sunt unghiuri obtuze.
 Daca un trapez este isoscel, atunci unghiurile alaturate bazei mari si cele
alaturate bazei mici sunt congruente. ∢𝐷𝐴𝐵 ≡ ∢𝐴𝐵𝐶; ∢𝐵𝐶𝐷 ≡ ∢𝐴𝐷𝐶
 Daca un trapez are unghiurile alaturate uneia din baze congruente, atunci
trapezul este isoscel.
 Daca un trapez este isoscel, atunci el are diagonalele congruente.
[AC]≡[BD]
 Daca un trapez are diagonalele congruente, atunci trapezul este isoscel.

Aria trapezului = (Baza mare + Baza mica) * Inaltimea / 2