Sunteți pe pagina 1din 1

METODA CALCULUL PODESTULUI

DE NIVEL CURENT RAMPĂ SCARĂ.

Podestul de nivel curent este podestul de plecare sau podestul de sosire al scării.
Dacă planşeul clădirii se realizează din beton armat monolit, se poate aprecia că pe
cele trei laturi de reazem se realizează continuitatea plăcii. Însă pentru simplificare podestul
de nivel curent va avea schemă statică placă simplu rezemată pe 3 laturi şi liberă pe o latură.
Podestul de nivel curent se calculează în general ca ochi de placa dreptunghilar cu
raportul laturilor egal cu 2, odată cu calcularea plăcii planseului curent. Pentru preluarea
încărcării din rampă ar trebui să se suplimenteze armatura în zona în care reazemă rampa
scării, practic înglobându-se în placă armătura aferentă grinzii de podest.
Încărcările podestului sunt de două tipuri :
– O încărcare uniform distribuită pe suprafaţa podestului ce provine din greutatea
proprie a plăcii de podest şi încărcarea utilă.
– O încărcare concentrată ce reprezintă reacţiunea rampei de sosire şi este
aplicată pe latura liberă a podestului
Pentru simplificarea calculelor se propune calcularea momentelor încovoietoare
reprezentative în baza cărora se va calcula armarea podestului, astfel :
Momentul încovoietor pe direcţia x, din încărcarea uniform distribuită la placa
rezemată pe 3 laturi şi liberă pe a-4-a, se va calcula prin considerarea plăcii rezemate pe 3
laturi ca fiind o jumătate de placă rezemată pe tot conturul cu dimensiunile l 1 şi 2l2 unde l1
reprezentă lungimea laturii liberea plăciirezemate pe 3 laturi iar l 2 lungimea laturilor
perpendicilare pe latura liberă; în felul acesta se calculează ca o placă pătrată şi deci
încărcarea de calul este jumătate din încărcarea uniform distribuită.
Momentul încovoietor pe latura liberă a plăcii din încărcarea din reacţiunea rampei se
calculează considerând o fâşie de 1 m lăţime încărcată cu o încărcare concentrată provenită
din greutatea proprie a unei jumătăţi de rampă (atenţie !, încărcarea concentrată se aplică la
l/4 distanţă de reazemul cel mai apropiat).
Momentul de calcul pentru armarea plăcii pe direcţia x este suma celor două
momente. Pe direcţia y, perpendiculară, armarea se ia 50% din armarea pe direcţia x.

Întocmit,
Ing. Aurelian Văduva
mun. Turnu Măgurele / jud. Teleorman

S-ar putea să vă placă și