Sunteți pe pagina 1din 2

CALCULUL RAMPEI

Datorită continuităţii plăcii rampei cu plăcile de podest, acestea formează o placă


frântă al cărui calcul exact comportă anumite dificultăţi, care se caută a fi evitate în
proiectarea curentă. Pentru simplificare, se considera ca placa rampei reazema pe podeste,
realizandu-se in punctele in care rampa reazema pe podeste incastrari elastice
Se reduce astfel totul la calculul unei grinzi simplu rezemate la capete – întrucât
pentru calculul plăcii se consideră o fâşie de 1 m lăţime.

2,70 m
lr = 4,00 m

0,95 m 2,90 m 2,00 m

EVALUAREA ÎNCĂRCĂRILOR PE RAMPĂ.

ÎNCĂRCĂRI PERMANENTE. Încărcarea permanentă reprezintă greutatea proprie a rampei


scării; greutatea rampei este o încărcare verticală uniform distribuită pe lungimea
rampei înclinate.
 greutate proprie placă rampă (hrampa = 15 cm) : 0,15  2500 = 375 daN/m2
 greutate trepte ( hech = 8,75 cm ) : 0,0875  2400 = 210 daN/m2
 greutate finisaj (tencuială + paroseală mozaic turnat) : 86 dan/m 2
pardoseală mozaic (h = 2,5 cm) = 0,025  2300 = 57,5 daN/m2
tencuială rampă (h = 1,5 cm) = 0,015  1900 = 28,5 daN/m2

încărcarea normată pe metru de rampă înclinată : gn = (375 + 210 + 86) = 671 daN/m2

încărcarea de calcul pe metru de rampă înclinată : gc = 671 × 1,35 = 906 daN/m2

încărcarea de calcul pe metru de proiecţie orizontală rampă :
l 4
g c' = gc × r = 906 × = 1.250 daN/m2
lx 2,9
ÎNCĂRCĂRI TEMPORARE. Încărcarea temporară reprezintă încărcarea utilă; încărcarea
utilă este o încărcare verticală uniform distribuită pe proiecţia orizontală a rampei.
 încărcarea normată pe unitatea de suprafaţă : pn = 300 daN/m2
 încărcarea de calcul pe unitatea de suprafaţă : pc = 300 × 1,5 = 450 daN/m2

ÎNCĂRCĂRI TOTALE. Încărcarea de calcul totală pe metru de proiecţie orizontală rampă :


q = gc΄ + pc = 1.250 + 450 = 1.700 daN/m2

1
q  l x2 1700  2,9 2
Mc = = = 1787 daNm
8 8

Scara se realizează din beton C12/15 şi se armează cu oţel beton PC52


f ck 12 N / mm 2
 C12/15 (B200) : fcd = = = 8 N/mm2 = 80 daN/cm2
c 1,5
f yk 355 N / mm 2
 Pc 52 (Ø6..Ø14) : fyd = = = 309 N/mm2 = 3090 daN/cm2
s 1,15

   1
h 0  h p   a    15  1,5    13 cm
 2  2
Mc 178700daNcm
Aa    5,2cm 2 pt. 1 m lăţime rampă
0,85  h0  f yd 0,85  13  3090

Armare rampă în câmp 8 10 bare/m  Aa ef = 6,28 cm2/m


6 12 bare/m  Aa ef = 6,78 cm2/m
Ing. Aurelian Vaduva
mun.Turnu Magurele
jud. Teleorman

S-ar putea să vă placă și