Sunteți pe pagina 1din 2

Universitatea din Bucureşti

Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine

ENGLEZA Varianta 1

Proba scrisă la limba ENGLEZA

I.Translate into English: (9p +1=10 points)


M-am ridicat imediat, furioasă pe mine şi pe slăbiciunile mele de femeie, revoltată contra condiţiei mele de
trestie în bătaia vânturilor şi supusă morţii. Omul acela, Mihai Dumitru, nu era drept să moară singur,
neînsoţit şi neasistat de nimeni, pe de altă parte, prin el trebuie să învăţ şi eu cum se moare, ca să nu se spună
că viaţa mi-a fost o minciună şi moartea tot o miunciună. Trebuia să mă grăbesc şi să prind convoiul din urmă,
altfel riscam să mă rătacesc pe coridoarele închisorii şi să mă pierd ca într-un labirint. Poate că nu întîmplător
omul acela, Mihai Dumitru, mi se adresase tocmai mie, ca să nu se simtă aşa de singur pe drumul lui de calvar,
până în clipa fatală, şi mai ales după aceea, în eternitate. M-am ridicat, mi-am regăsit repede cumpătul şi mi-
am şters lacrimile de pe obraz şi am ieşit din celulă. Sigur că dacă aş fi avut cu mine ceva din roadele
pământului ca să-i amăgesc omului acela sfărşitul, i le-aş fi dăruit. Dar nu mă aveam decât pe mine şi nu eram
convinsă că aş fi putut să-i uşurez moartea, atâta vreme cât el nu avea conştiinţa că-i asist trecerea pe lumea
cealaltă. Mă aflam la mare cumpănă, neştiind cum să procedez, pe ce drum s-o apuc, oricât de mult mă
străduiam să aflu.

II.A. 1.Write out the sentences, using the most logical form of the verbs in brackets:(o.5 x6=3
points)
The Orient-Express originally (conceive) by two mento standards of outrageous luxury în late 19th century
and early 2oth. Many carriages (lose) during the war. The reminder (fall) into disuse and finally, în 1977, the
service was discontinued. The present owners began (buy) one carriage here, one carriage there (restare) them
in a way that (recreate) a legend.

2. Rewrite the following sentences using the word written in capital letter; the new sentence
must begin with the word indicated). The meaning should staythe same: (1p x 3=3 points)
1. I was very surprised to hear that I had won the competition. IT
2. It was only because his wife helped him that he was able to finish the book. WITHOUT
3.You said something. It îs true. WHAT

3. Find the mistake in each of the following sentences and correct it: (1p x 3=3 points)
1. Never I have seen such a terrible storm!
2.Night fell when the Morrisons suddenly spotted a strange glow in the sky.
3. He was stricken by lightning and he <lied on the spot.

11.B. Translate into Romanian: (9p +1=10 points)


Dinner parties were no longer given at James's in Park Lane - to every house the moment comes when the
master or mistress is no longer "up to it"; no more can nine courses be served to twenty mouths, nor does the
houshold cat any longer wonder why she is suddenly shut up. So with something like excitement, Emily - who
at seventy would still have liked a little feast and fashion now and then - ordered dinner for six instead of two,
herself wrote a number of foreign words on cards, and arranged the flowers. There would only be, of course,
James and herself, Soames, Winifred, Val and Imogen - but she liked to pretend a little and play in
imagination with the glory of the past. James went down to the wine cellar for the wine. In the wine there was
written the history of the forty-odd years since he had come to the Park Lane with his young bride and of the
many generations of friends and acquaintances who had passed into the unkown. The recollection of all those
long-gone moments made him think that the wine in the cellar preserved the record of family festivity - all
marriages, births, deaths! And when he was gone, there it would be, and he didn't know what would become of
it. It would be drunk or spolied, he shouldn't wonder!
Universitatea din Bucureşti
Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine

Lucrarea cuprinde doua subiecte mari, I si respectiv II, iar subiectul II are doua subpuncte I.A
si II.B.Subiectul I si cele doua subpuncte II A si II B se noteaza fiecare note de la 1 la 9, dec. se
acorda cate un punct din oficiu pentru fiecare punct, respectiv I, IIA, IIB.
Subiectul I - 9 puncte +1 =10 puncte
Se noteaza traducerea corecta a structurilor gramaticale, fluenta textului in limba engleza, cunoasterea vocabularului
implicat de traducerea textului. Se depuncteaza cu 0,50 folosirea gresita sau formarea gresita a timpurilor verbale, a
verbelor modale si a diatezei pasive, nerespectarea regulilor de concordanta a timpurilor, folosirea gresita a infinitivului
ca si a gerundului sau a participiului. Se depuncteaza cu 0 ,25 puncte formele gresite de plural, folosirea
necorespunzatoare a principalelor prepozitii din limba engleza, greselile de topica. Se considera ca cinci greseli de
ortografie se vor depuncta cu 0,10 puncte. Se pot puncta cu un bonus intre 0,50 si 1 punct solutiile deosebit de originale
pentru unele structuri mai dificile.

Subiectul II - contine doua subpuncte (II A si II B) care se noteaza fiecare cu cite 10 puncte, dintre care
un punct din oficiu. Nota finala se constituie prin calcularea mediei dintre notele pentru II.A si 11.B.

II.A. Fiecare dintre cele trei subpuncte ale subiectului II.A este notat cu 3 puncte, <lupa cum urmeaza:
1: 0,50 puncte x 6=3 puncte , 2 : 1 punct x 3=3 puncte , 3: 1 punct x 3=3 puncte

La totalul de noua puncte se adauga un punct din oficiu.


II.B. Se noteaza cu 9+1 puncte, adica 10 puncte, dintre care 1 punct se acorda din oficiu. Se
noteaza corectitudinea si acuratetea exprimarii in limba romana, redarea adecvata a sensului textului in limba engleza. Se
depuncteaza cu un punct abaterile grave de la sensul textului, distorsionarea totala a intelesului ca si exprimarea confuza
în limba romana. Se apreciaza eleganta exprimarii in limba romana, gasirea de solutii cit mai aproape de sensul textului
englezesc. Se depuncteaza greselile de ortografie in limba romana - cinci greseli = 0,10 puncte. Se pot puncta cu un bonus
de 0.50 pina la 1 punct solutiile ingenioase de traducere.