Sunteți pe pagina 1din 2

PLANIFICǍRI

RELIGIE -CULTUL ORTODOX

CLASELE:

PREGĂTITOARE
I-IV
V-VIII

Unitatea de învăţământ:
ŞCOALA GIMNAZIALĂ “I.A.BASSARABESCU”-PLOIEŞTI
Disciplina: Religie - cultul ortodox
Profesor:IORGA GEORGIAN

Director,

MATEI ANDREEA CLAUDIA

Responsabil comisie metodică,

MANTA NICOLETA