Sunteți pe pagina 1din 2

Nr.

_____/________________

Formular de Înscriere in Rețeaua Națională


de Urgenta a FRR
FOTO Subsemnatul, cu datele de identificare prezentate in tabelul
următor, doresc sa fac parte din „Rețeaua Națională de Urgenta” a
Federației Romane de Radioamatorism.

Indicativ:

Nume: Prenume:

E-mail:

Număr de telefon fix: Număr de telefon mobil:

QTH (numele localității):

Coordonate geografice:
Dețin
următoarele
Echipamente
pentru UUS
Dețin
următoarele
Echipamente
pentru US
Am posibilitatea de a emite semnale APRS
DA NU
(pe frecventa 144,800 Mhz)
Am posibilitatea de a lucra in moduri digitale DA NU
Am posibilitatea de a lucra in modul „mobil” DA NU
Doresc sa fiu integrat in cadrul „Rețelei Naționale de
DA NU
Urgenta” pentru comunicații radio in:
Sunt de acord ca in cazul unei situații de urgenta sa pot fi
DA NU
contactat de reprezentanții IGSU telefonic
* Încercuiţi varianta de răspuns corectă
*Prezentul formular este obligatoriu însoţit de Anexa 1 – Acord GDPR

DATA SEMNĂTURA
ANEXA 1

ACORD GDPR

Având în vedere Regulamentul (UE) 2016/679-GDPR privind protecția persoanelor fizice


în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor
date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor –
„GDPR”) intrat în vigoare de la 25.05.2018, membrul R.N.U. (Reţeaua Naţională de Urgenţă)
își exprimă acordul liber, expres și neviciat ca F.R.R. (Federația Română de Radioamatorism),
cu sediul în București, str. Nicolae Filipescu nr. 53-55, Etaj1, să fie autorizată să proceseze
datele lui personale, introduse în prezentul acord, în următoarele scopuri:

(i) înregistrarea în baza de date a F.R.R și în participarea la R.N.U.;


(ii)preluarea și utilizarea de către F.R.R de imagini fotografice și video ale persoanei
fotografiate/filmate, respectiv ale membrului R.N.U., pe toată durata de valabilitate a
acordului.

Imaginile și filmările care fac obiectul prezentei vor fi utilizate strict în următoarele scopuri:
- publicarea pe internet a unei descrieri mai detaliate a evenimentelor în următoarele locații:
 site-ul web www.hamradio.ro
 pagina de Facebook https://www.facebook.com/hamradio.ro/

Consimțământul în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și


furnizarea datelor menționate mai jos sunt voluntare. Acest consimțământ poate fi revocat în
orice moment, cu efect ulterior printr-o notificare gratuită către Federația Română de
Radioamatorism. Notificarea de revocare a consimțământului poate fi realizată prin e-mail
către frr@hamradio.ro sau la sediul F.R.R., la secretariat. Vă rugăm să aveți în vedere faptul că
revocarea consimțământului nu afectează legalitatea utilizării datelor înainte de retragerea
consimțământului (notificarea nu are impact retroactiv).
Membrul R.N.U. este protejat de către prevederile GDPR, poate interveni când dorește
și poate solicita:
- informarea și consultarea cu privire la informațiile vizate;
- actualizarea informațiilor vizate;
- ștergerea informațiilor vizate;
- restricționarea și opunerea în prelucrarea informațiilor vizate.

Documentele completate greu vizibil, cu ştersături sau modificări sunt declarate nule.

DATA SEMNĂTURA