Sunteți pe pagina 1din 18

Exercitii - propozitia subordonata predicativa

El este /cel ce a venit ieri.

Întrebarea este /cine a fost mai pregătit.

Problema este /care va merge mâine în excursie.

Banul din plasă este /al oricui va dori.

El a devenit /orice și-a dorit.

Convingerea este /că a înțeles.

Datoria ta rămâne /să mă convingi.

Slujba lui a fost/ca să facă de pază zilnic.

Întrebarea este /dacă va rămâne acasă.

El a devenit /așa cum și-a dorit.

Problema este /unde mergem întâi.

Lumea nu este /cum o vezi tu.

ATENȚIE la verbele copulative a fi, a rămâne, a părea care pot fi folosite și ca


impersonale, cerând după ele o SUBIECTIVĂ, precum și la expresiile
impersonale în care adverbul este așezat înaintea verbului a fi, iar propoziția
subiectivă poate fi ușor confundată cu cea predicativă.

Era /să se întâmple o nenorocire. – SB

El era /ce și-a dorit. – PR

Se pare /că a auzit o muzică frumoasă. – SB

El pare /că a auzit o muzică frumoasă. – PR

Rămâne /să ne vedem mâine. – SB


El a rămas /cum îl știam. – PR

Așa a fost /să fie. – SB

Nelămurirea este/ care dintre elevi a copiat.

 Pronume nehotărât

Poți lua/ orice poftești.

 Conjuncțiile: că, să, ca…să, dacă, de

Treaba ta este/ să supraveghezi clădirea.

 Adverbe și locuțiuni adverbiale

Vacanța este/ cum și-a imaginat-o ea.

Există o serie de verbe care cer propoziția predicativă. Acestea sunt, după cum
urmează:

 a deveni
 a se naște
 a fi
 a ajunge
 a se constitui
 a ieși
 a se numi
 a rămâne
 a se chema
 a părea
 a se face
 a însemna

Observații:

a. Verbele copulative a fi, a rămâne și a părea, pot fi utilizate și sub formă de


verbe impersonale, necesitând a fi urmate de o propoziție subiectivă.
Exemple:

Era/ să pierd autobuzul. – PREDICATIVĂ

Era/ tot ce visase. – SUBIECTIVĂ

b. În cazul unor anumite expresii impersonale, adverbul stă înaintea verbului a


fi, caz în care propoziția subiectivă se poate confunda cu ușurință cu o
propoziție predicativă.

Exemple:

Se pare/ că a uitat de cearta lor. – SUBIECTIVĂ

El pare/ că a uitat de cearta lor. – PREDICATIVĂ

Placerea lui este 1/ (sa) citeasca.2/ (predicativa)

INTREBARI:

- ce?

- cine?

- cum? (adresate verbului copulativ din regenta)

TERMENI REGENTI:

- verb copulativ care constituie predicatul nominal incomplet al


regentei: a fi, a deveni, a iesi, a se face, a ajunge, a parea, a insemna, a
ramane, a se naste etc.

Hotararea lor este 1/ (ca) vor veni. 2/

El a devenit 1/ (ce) si-a dorit. 2/

Asta inseamna 1/ (ca) n-a fost atent. 2/


Mihai a ramas 1/ (cum) il stiai. 2/

El parea 1/ (ca) este obosit. 2/

Intrebarea este1/ (ce) vor face. 2/

Problema este 1/(a cui) propunere o sustinem. 2/

Banul este 1/ (al oricui) il munceste. 2/

Premiul este 1/ (pentru orice) om castiga. 2/

Nedumerirea noastra este 1/ (cand) va veni. 2/

Propunerea mea este 1/ (sa) plecam 2/

Intrebarea este 1/ (daca) va reusi. 2/

Totul era1/ (dupa cum) planificasera. 2/

Este 1/ (de parca) n-ar fi. 2/

Problema este 1/ (ce) vrea. 2/

(Cine) sunteti 1/ sunteti. 2/

Decizia lui este1/ să plece.2/ (P1 ‒ PPr; P2 ‒ PR)

modul infinitiv
A deveni1/ ce dorești2/ necesită multă școală.1/ (P1 ‒ PPr; P2 ‒ PR)

modul supin
Nu e greu de devenit1/ ce ți-ai propus.2/ (P1 ‒ PPr; P2 ‒ PR)

modul gerunziu
Rămânând1/ cum era,2/ nu a convins pe nimeni.1/ (P1 ‒ PR; P2 ‒ PPr)
Ca mijlocitor al predicativei cu subiectul putem avea și interjecția (copulă) iată.
Iată1/ ceea ce ne trebuie.2/ (echivalentă cu Cartea de română este1/ ceea
ce ne trebuie.2/)

Elemente relaționale

Propoziția predicativă este introdusă în frază prin următoarele elemente de relație


(relatori):

conjuncții subordonatoare: că, să, ca ... să, dacă, de (= dacă)


Prietenul meu se face1/ că nu mă cunoaște.2/ (P1 ‒ PPr; P2 ‒ PR)

locuțiuni conjuncționale subordonatoare: ca și când, ca și cum, după


cum, de parcă
Viață este1/ după cum și-o face omul.2/ (P1 ‒ PPr; P2 ‒ PR)

pronume relative sau adjective pronominale relative: cine, care, ce, cât,
cel ce
Problema este1/ cine a fost de serviciu.2/ (P1 ‒ PPr; P2 ‒ PR)

pronume nehotărâte sau adjective pronominale nehotărâte: oricine, orice,


oricare, oricât
Melodia este1/ pentru oricine o ascultă.2/ (P1 ‒ PPr; P2 ‒ PR)

adverbe relative: cum, cât, unde, când, încotro


Clasa a rămas1/ cum o știam.2/ (P1 ‒ PPr; P2 ‒ PR)

adverbe nehotărâte compuse cu ori-: oricum, oricât


Viața poate deveni1/ oricum dorim noi.2/

Corelative în regentă

Existența corelativelor în regentă pentru propoziția predicativă este încă un subiect


de dezbatere între specialiști. În manualele școlare se menționează că această
subordonată nu are corelative. Alți specialiști consideră că există situații în care
această subordonată prezintă corelative. Mai jos, prezentăm astfel de situații.

– elementul corelativ și, ca adverb de mod de întărire, lipsit de funcție sintactică,


folosit în aforisme, în fraze brahilogice:
Cum e turcul1/ e și pistolul.2/ – echivalentă cu:
Și pistolul e1/ cum e turcul.2/

! Prin adăugarea în regentă a corelativului așa (adverb de mod), subordonata


devine circumstanțială de mod:
Cum e turcul,1/ așa e și pistolul.2/
Așa e și pistolul,1/ cum e turcul.2/

– elemente corelative pronume demonstrative cu valoare adverbială aceasta,


aceea, folosite în propoziții anticipate sau reluate
Întrebarea este aceasta,1/ când ne vedem.2/ (P1 ‒ PPr; P2 ‒ PR)
! În manualele școlare aceste subordonate sunt considerate propoziții atributive.
! De remercat că există o relație apozitivă între propoziții, fapt care impune
folosirea virgulei.

Confuzii cu alte subordonate

Predicativa poate fi confundată cu următoarele subordonate:

atributivă
Dorința lui este1/ să călătorească.2/ (P1 ‒ PPr; P2 ‒ PR)

! Prin înlăturarea verbului copulativ, aceasta devine atributivă:


Dorința1/ să stea2/ este a lui.1/ (P1 ‒ PPr; P2 ‒ AT)

completivă directă
Ea a devenit1/ ce a dorit.2/ (P1 ‒ PPr; P2 ‒ PR)

circumstanțială de mod
Cărțile sunt1/ cum le vrei tu.2/ (P1 ‒ PPr; P2 ‒ PR)

Topica

Predicativa stă de regulă după verbul copulativ al regentei. Atunci când vorbitorul
vrea să sublinieze mesajul din predicativă, poate sta și înaintea regentei.

Mașina e1/ cum e șoferul.2/


Cum e șoferul1/ e și mașina.2/
Cum e turcul1/ e și pistolul.2/
! În situațiile în care predicativa stă înaintea regentei, pot apărea în regentă
corelative, care fac dificilă identificarea predicativelor.
Unde ai dispărut,1/ aceasta e problema.2/ (P1 ‒ PR; P2 ‒ PPr)

Propoziția anterioară este echivalentă cu:


Problema este1/ unde ai dispărut.2/ (P1 ‒ PPr; P2 ‒ PP)

Prima întrebare, cine?, se adresează unui subiect reprezentat de o ființă, autor al


acțiunii, iar a doua, ce?, unui subiect reprezentat de un lucru, care nu este autorul
acțiunii.

Cine se trezește de dimineață1/ ajunge departe.2/ (cine ajunge


departe? El, harnicul)
E greu1/ să faci asta.2/ (ce e greu? a face, de făcut)

! Un indiciu important în identificarea subiectivei este lipsa subiectului din regentă,


subordonata îndeplinind acest rol.

Termenii regenți

Propoziția subiectivă are ca elemente determinate în propoziția regentă


următoarele:

verb personal
Primește notă mare1/cine răspunde bine2/. (P1 ‒ PPr; P2 ‒ SB)

verb predicativ impersonal: este, trebuie, înseamnă, urmează, caută, merită


Trebuie1/ să mergem la școală.2/ (P1 ‒ PPr; P2 ‒ SB; ce trebuie? să
mergem la școală)
Merită1/ să încerci.2/ (P1 ‒ PPr; P2 ‒ SB; ce merită? să încerci)

verb impersonal sau locuțiuni verbale + pronume personal în dativ: îmi place, îmi
displace, îmi vine, îmi convine, îmi arde; îmi trece prin minte, îmi vine în minte,
îmi dă prin gând, îmi face plăcere, îmi prinde bine
Îmi place1/ să desenez.2/ (P1 ‒ PPr; P2 ‒ SB)
verb impersonal + pronume personal în acuzativ: mă doare, mă privește, mă
bucură, mă întristează, mă supără, mă miră, mă interesează, mă neliniștește, mă
preocupă
Mă doare1/ ce mi-ai zis.2/(P1 ‒ PPr; P2 ‒ SB)

verb reflexiv impersonal și locuțiune verbală: se zice, se spune, se știe, se poate, se


pare, se întâmplă, se vede, se aude, se cuvine, se crede, se cade, se bănuiește, se
comentează, se discută, se zvonește, se bagă de seamă etc
Se zice1/ că mâine va ploua.2/ (P1 ‒ PPr; P2 ‒ SB)

verbe la diateza pasivă cu valoare impersonală: e știut, e dat, e lăsat, e permis, e


interzis, e recomandat, e sortit, e admis, e apreciat
Este apreciat de toți1/ cel ce arată dragoste față de semeni.2/ (P1
‒ PPr; P2 ‒ SB)

expresie verbală impersonală, cu funcția de predicat nominal: e bine, e rău, e


adevărat, cert, e frumos, e urât, e posibil, e imposibil, e important, e probabil, e
sigur, e interesant, e necesar, e plăcut, e neplăcut, e ușor, e lesne, e greu, e dificil,
e drept , e recomandabil, e scris, e sortit, e totuna; e cu supărare, e fără
importanță, e fără însemnătate, e cu putință, e peste putință, e cu neputință, e de
mirare, e tot la fel, e de dorit, e de invidiat, e de neconceput, e de neînțeles, e de
ne imaginat etc
E de neînțeles1/ ce-mi spui.2/ (ce e de neînțeles? ce-mi spui)
E bine1/ că am învățat aseară.2/ (ce e bine? că am învățat aseară)

! Uneori, din aceste expresii lipsește verbul copulativ a fi:


Bine1/ că am învățat aseară.2/ (P1 ‒ PPr; P2 ‒ SB)

adverb sau locuțiune adverbială predicativă (urmate de conjuncțiile că, să): poate,
pesemne, probabil, firește, desigur, bineînțeles, negreșit, tocmai, mai-mai;
adevărat, bine, destul, evident, posibil, probabil, sigur; fără îndoială, fără tăgadă,
fără discuție, fără doar și poate, cu siguranță, cu certitudine, de bună seamă
Probabil1/ că va ploua.2/ (P1 ‒ PPr; P2 ‒ SB)
Fără îndoială1/ că au ajuns mai repede.2/ (P1 ‒ PPr; P2 ‒ SB)

verb la mod nepersonal: infinitiv sau gerunziu


A te preocupa1/ ce se întâmplă în societate2/ este o atitudine civică.1/
(P1 ‒ PPr; P2 ‒ SB)
Trebuind1/ să citești,1/ ai ratat meciul de fotbal.1/ (P1 ‒ PPr; P2 ‒ SB)
Elemente relaționale

Subiectivă se introduce în frază prin următoarele:

conjuncții subordonatoare: să, că, ca...să, dacă, de (=dacă)


E foarte rău1/ că ai lipsit de la ore.2/ (P1 ‒ PPr; P2 ‒ SB)

locuțiuni conjuncționale subordonatoare (cum de, decât să, cum că)


Nu vă ramâne1/ decât să studiați suplimentar acasă.2/ (P1 ‒ PPr;
P2 ‒ SB)
Se discută la televizor1/ cum că ar începe războiul.2/ (P1 ‒ PPr; P2 ‒
SB)

pronume relativ sau adjective pronominale relative: cine, care, ce, cât,
cel ce
Cine este cuminte1/primește cadouri.2/ (P1 ‒ SB; P2 ‒ PPr)

pronume nehotărâte sau adjective pronominale nehotărâte: oricine, orice,


oricare, oricât
Oricine ascultă la ore1/ învață mai ușor acasă.2/ (P1 ‒ SB; P2 ‒ PPr)

adverbe relative: unde, când, cât, cum, încotro, oriunde


Nu se știe1/ când a venit.2/

Modurile

Propozițiile subiective se construiesc cu toate modurile personale afară de


imperativ. Cele mai folosite moduri folosite sunt: indicativul, conjunctivul,
condițional-optativul și prezumtivul.

modul indicativ
Se știe1/ că au eșuat lamentabil.2/ (P1 ‒ PPr; P2 ‒ SB)

modul conjunctiv
Trebuie1/ să facem zilnic exerciții fizice.2/ (P1 ‒ PPr; P2 ‒ SB)

modul condițional-optativ
Se vede1/ că ar veni iarna mai repede.2/ (P1 ‒ PPr; P2 ‒ SB)
modul prezumtivul
Pesemne1/ că vor fi dormind încă.2/ (P1 ‒ PPr; P2 ‒ SB)

Confuzii cu alte subordonate

predicativa
Subiectiva poate fi confundată cu predicativa atunci când verbul impersonale, în
situații diferite, este copulativ.
Rămâne1/ să stabilim detaliile.2/ (a rămâne ≠ a deveni; P1 ‒ PPr; P2 ‒
SB)

atributiva
Când în regentă există un predicat nominal format din verb copulativ și nume
predicativ exprimat prin substantiv în nominativ, subiectiva poate fi confundată cu
o atributivă.
Nu e om1/ cine nu-și ține cuvântul.2/ (P1 ‒ PPr; P2 ‒ SB)

completiva directă
Subiectiva poate fi confundată cu completiva directa atunci când termenul regent
este o formă impersonală a unui verb personal precedat de un pronume cu formă
neaccentuată.
Îmi displace1/ cum te uiți la mine.2/ (P1 ‒ PPr; P2 ‒ SB)

condițională
Atunci când subiectiva este introdusă prin conjuncția dacă, iar termenul regent este
un verb copulativ impersonal (a însemna, a fi), urmat de o subordonată predicativă.
Dacă știe1/ înseamnă2/ că a învățat.3/ (P1 ‒ SB; P2 ‒ PPr; P3-PR)

circumstanțială
Când sunt introduse prin adverbele relative (unde când, cum încotro, cât),
subiectivele pot fi confundate cu circumstanțiale (de mod, de timp, de loc).
E important1/ unde vom dormi.2/

Topica

Atunci când răspunde la întrebarea cine? stă în fața regentei, iar când răspunde la
întrebarea ce? stă după regentă.
Cine citește mult1/ are vocabularul bogat2/.
Important e1/ ce înțelegi în clasă.2/
Propoziția subiectivă poate fi și intercalată.
La teste1/ cine a învățat2/ ia note mari.1/

1. (15p) Desparte frazele de mai jos precizand felul propozitiilor si relatiile


dintre acestea:
a. Prietenul tau parea ca s-a suparat.

b. Acesti elevi foarte muncitori au iesit ce si-au dorit datorita

efortului depus.

c. Muncind intens, au ajuns cum au visat.

d. Dorinta de a citi romane este sa calatoresti departe cu gandul.

e. Castigatorul este orice copil invata bine.

TEST - PREDICATUL ŞI PROPOZIŢIA SUBORDONATĂ PREDICATIVĂ

I.(40p.) Identificaţi predicatele din enunţurile următoare şi precizaţi felul lor.

a. Wekendul a trecut repede. (0,5p.)


b. Copiii s-au întors din excursie. (0,5p.)
c. Au fost însoţiţi de dirigintele lor. (o,5p.)
d. Îşi vor aduce aminte cu plăcere de aceste zile. (o,5p)
e. Desigur să se vor mai întoarce acolo. (0,5p.)
f. Uite că se apropie şi vacanţa. (0,5p.)
g. E o bucurie să ne gândim la vacanţă. (0,5p.)
h. Ce bine ar fi să ningă! (0,5p.)

II.(30p.) Se dau enunţurile:

a. Vremea a rămas încă frumoasă.


b. Oamenii par încântaţi de zilele însorite.

Cerinţe:
1. Stabiliţi predicatele (10p.);
2. Realizaţi expansiunea cuvintelor „frumoasă” şi „însorite” în
propoziţia subordonată corespunzătoare (10p.);
3. Precizaţi două modificări survenite (10p.).

III.(20p.) Construiţi enunţuri în care:

1. Verbul „ a deveni”, aflat la modul infinitiv, să fie termen regent


pentru o propoziţie subordonată predicativă (10p. );
2. Verbul „ a ajunge”, aflat la gerunziu”, să fie termen regent pentru o
propoziţie subordonată predicativă (10p.).

I. Recunosteți propozițiile subordonate predicative din enunțurile


următoare:
a) Copilul a devenit ce și-a propus.
b) Întrebarea este cine va fi demn de încredere la sfârșitul competiției.
c) Tânărul a ajuns așa cum bănuiam.
d) Vecinul s-a făcut ce a visat de mic.
e) S-a prefăcut că este bolnav.
f) Mihai a ieșit ce și-a propus.

II. Realizați contragerea subordonatelor identificate la exercițiul anterior în


părțile de propoziție corespunzătoare.

I. Se dă textul :

A fost cândva o împărăteasă . Ea era frumoasă, dar rea . Într-o zi ,


oglinda ei fermecată i-a spus că Albă - ca- Zăpada , fiica sa vitregă , o
întrecuse în frumusețe . Atunci împărăteasa îi porunci unui vânător să ducă
fata în pădure și s-o ucidă. Acesta a cruțat-o însă, și ea a găsit adăpost în
casa piticilor .

Cerință : Analizați toate predicatele din textul de mai sus, precizând modul,
timpul și diateza d verbelor prin care sunt
exprimate. ( 45 de puncte )

II. Alcătuiți enunțuri în care :


a) predicatul verbal să fie exprimat prin verb la modul indicativ, mai mult
ca perfect
b) predicatul verbal să fie exprimat prin verb la modul conjunctiv, timpul
perfect
c) predicatul verbal să fie exprimat printr-o locuțiune verbală
d) predicatul verbal să fie exprimat printr-o interjecție
e) să existe un predicat nominal, iar numele predicativ să fie exprimat
prin locuțiune adjectivală
f) să existe un predicat nominal, iar numele predicativ să fie exprimat
prin substantiv

( 30 de puncte )

III. a) Alcătuiește o frază, în care să existe și o propoziție subordonată


predicativă, introdusă prin pronumele relativ cum .
b) Realizează expansiunea numelui predicativ din următorul enunț : Mihai
a devenit medic .
c) Desparte următoarea frază în propoziții și indică felul acestora :
Dorința mea era să ajungem cu toții la timp și să facem lucrul propus.

Propoziția subordonată predicativă


Exerciții

1/85
Despărțiți în propoziții frazele și indicați felul propozițiilor:
George a devenit /1ceea ce a dorit din copilărie./2

1. Propoziție principală, regentă


2. Propoziție secundară, subordonată predicativă, regentă 1, introdusă prin
pronumele relativ compus ”ceea ce”

Prin eforturi susținute, Anca ajunsese /1 să fie prima în clasă la matematică./2

1. Propoziție principală, regentă


2. Propoziție secundară, subordonată predicativă, regentă 1, introdusă prin
conjuncția subordonatoare simplă ”să”

El a ieșit /1 ce i-a permis școala urmată./2


1. Propoziție principală, regentă
2. Propoziție secundară, subordonată predicativă, regentă 1, introdusă prin
pronumele relativ simplu ”ce”

Profesorul nostru a rămas /1cum îl știm din clasa a V-a./2

1. Propoziție principală, regentă


2. Propoziție secundară, subordonată predicativă, regentă 1, introdusă prin
adverbul relativ ”cum”

Efortul adevărat înseamnă/1 să muncești zilnic/2 și să nu pierzi timpul niciodată./3

1. Propoziție principală, regentă


2. Propoziție secundară, subordonată predicativă, regentă 1, introdusă prin
conjuncția subordonatoare simplă ”să”
3. Propoziție secundară, subordonată predicativă, regentă 1, introdusă prin
conjuncția subordonatoare simplă ”să”, aflată în raport de coordonare cu
propoziția nr.2 prin conjuncția coordonatoare copulativă ”și”

Dinu părea /1 să fie foarte obosit /2și nu a participat la ora de informatică. /3

1. Propoziție principală, regentă


2. Propoziție secundară, subordonată predicativă, regentă 1, introdusă prin
conjuncția subordonatoare simplă ”să”
3. Propoziție principală, aflată în raport de coordonare cu propoziția nr.1 prin
conjuncția coordonatoare copulativă ”și”

”Nu-i /1pentru cine se pregătește, /2 ci pentru cine se nimerește./3” (Folclor)

1. Propoziție principală, regentă


2. Propoziție secundară, subordonată predicativă, regentă 1, introdusă prin
pronumele relativ ”cine”, însoțit de prepoziție (în regim de Ac.)
3. Propoziție secundară, subordonată predicativă, regentă 1, introdusă prin
pronumele relativ ”cine”, însoțit de prepoziție, aflată în raport de coordonare
cu propoziția nr.2 prin conjuncția coordonatoare adversativă ”ci”

2/85
Aflați un nume de fată, indicând inițialele cazurilor la care se află pronumele
relative ce introduc predicativele:

Întrebarea a fost cui să-i dăm cartea.


D
(Dativ)

Dilema ei este pe care să-l întrebe.


A
(Acuzativ)

Problema era care era mai bun.

(Nominativ) N

Cadoul nu este pentru cine crezi.

(Acuzativ)
A

3/85

Faceți expansiunea numelor predicative:

1. Liniștea sufletească înseamnă mulțumire.


Liniștea sufletească înseamnă /1 să fii mulțumit. /2
2. Mihai s-a făcut doctor și Ioana a ajuns profesoară.
Mihai s-a făcut ceea ce își dorea din copilărie și Ioana a ajuns ceea ce spera

4/85

Analizați fraza de mai jos, după modelul dat:


Atelierul pictorului ajunsese /1 ca și când ar fi fost devastat de cineva /2și
nemulțumirea lui era /3că încercarea de a pregăti expoziția părea /4 să fie sortită
eșecului din cauza lipsei de spațiu./5

1. Propoziție principală, regentă


2. Propoziție secundară, subordonată predicativă, regentă 1, introdusă prin
locuțiunea conuncțională subordonatoare ”ca și când”
3. Propoziție principală, regentă, aflată în raport de coordonare cu propoziția
nr.1 prin conjuncția coordonatoare copulativă ”și
4. Propoziție secundară, subordonată predicativă, regentă, regentă 3, introdusă
prin conjuncția subordonatoare simplă ”că”
5. Propoziție secundară, subordonată predicativă, regentă 4, introdusă prin
conjuncția subordonatoare simplă ”să”

Obs. Așa cum știm, propoziția subordonată predicativă reprezintă


expansiunea numelui predicativ care lipsește în propoziția regentă. Fiecare
subordonată reprezintă expansiunea unei părți de propoziție, cea căreia îi
este corespunzătoare la nivelul propoziției, într-o propoziție subordonată, la
nivelul frazei. Astfel, în cazul predicativei, aceasta este ”cerută” de un
predicat nominal incomplet din propoziția regentă, mai precis de un verb
copulativ, a cărui continuare lipsește, dar îl aflăm dezvoltat în propoziția
subordonată predicativă aferentă.
Un model des întâlnit este SB. PP. (regentă) PR. : Cine se trezește de
dimineață /1 înseamnă /2 că dorește /3 să ajungă departe./4 (subiectivă,
principală, regentă, predicativă, completivă directă).
Alteori avem subiect (în propoziția regentă), predicativă: încercarea
de a pregăti expoziția părea /1 să fie sortită eșecului din cauza lipsei de
spațiu./2 (unde ”încercarea”este subiect în propoziția regentă) etc.
”Să fie sortită eșecului” este un predicat verbal exprimat prin
locuțiune verbală impersonală, diateza pasivă.

Schema frazei:
și

PP 3 PP
1
cop.

Ca și când că

PR. PR
2 4

PR
5

Obs. Pentru mai multe detalii privind expansiunea și contragerea, consultați


mtaterialele mele sub numele de gora 22 și animus 19.