Sunteți pe pagina 1din 1

Din punct de vedere istoric, studierea informaticii de către cercetătorii din Republica

Moldova s-a început în cadrul Institutului de Matematică cu Centru de Calcul, azi Institutul de
Matematică și Informatică, care a fost fondat în anul 1964 în baza secţiei de matematică din
cadrul Institutului de Fizică şi Matematică, înfiinţat în anul 1961. Fondator al Institutului a fost
academicianul Vladimir Andrunachievici.
Astfel, în 1964 colaboratorii institutului au instalat şi au început exploatarea primului
calculator din republică „Minsk-1”. Tot în acest an este organizată prima Conferinţă tehnico-
ştiinţifică republicană „Aplicarea tehnicii de calcul în economia naţională” care întrunește 67
participanţi.
În 1965 în centrul de calcul este instalat şi pus în exploatare calculatorul BESM-M. Se
organizează a doua Conferinţă tehnico-ştiinţifică republicană „Aplicarea metodelor matematice
şi a tehnicilor de calcul în economia naţională a Moldovei" cu nu număr de 110 participanţi.
Începând cu anul 1966 în cadrl Institutului se organizează cursuri de programare pentru
colaboratorii A.Ş. a Republicii Moldova. Este organizată a treia Conferinţă tehnico-ştiinţifica
republicană „Aplicarea metodelor matematice şi tehnicii de calcul în Economia naşională a
Moldovei”.
În anul 1967, în colaborare cu Comitetul de stat pentru planificare a republicii Moldova şi
Casei Tehnicii s-au organizat cursuri de programare pentru inginerii şi tehnicienii republicii.
Anii 1970 și 1972 sunt remarcabili prin faptul că la Centrul de Calcul a fost dat în
exploatare calculatorul BESM-4 și BESM-4M.