Sunteți pe pagina 1din 7

SUBIECTE PENTRU CURSUL MARKETINGUL

ÎNGRIJIRILOR DE SĂNĂTATE
Anul universitar 2018-2019

SEMESTRUL 2

SUBIECTE MARI (notate cu 3p)


1. Conceptul de sănătate
➢ Definiții
➢ Dimensiunile sănătății
➢ Factorii care influențează sănătatea
➢ Nevoile umane
➢ Nevoile de sănătate
➢ Obiectivele sanatatii
➢ Obiective personale

2. Stilul de viață
➢ Elementele stilului de viata
➢ Componentele stilului de viata
➢ Stiluri de viata
➢ Variabilele stilului de viata

3. Sistemul de sănătate
➢ Definiții
➢ Particularități ale sistemului de sănătate
➢ Principalele condiții pe care trebuie să le îndeplinească
un sistem performant de sănătate
➢ Clasificarea sistemelor de sănătate
➢ Modele de sisteme de sanatate
➢ Finanțarea sistemului sanitar

4. Sistemul de sanatate din Romania


➢ Obiectivele unui sistem de sanatate, obiectivele
sistemului de sănătate din România
➢ Structura sistemului sanitar românesc
➢ Sistemul asigurarilor de sanatate din Romania
➢ Organizarea sistemului de sănătate din Romînia

5. Conceptul de servicii

➢ Definițiile conceptului de serviciu


➢ Funcțiile serviciilor
➢ Caracteristicile serviciilor
➢ Evaluarea serviciilor

6. Conceptul de servicii de sănătate

➢ Servicii de sănătate (definiții)


➢ Functiile serviciilor de sanatate
➢ Caracteristicile serviciilor de sanatate
➢ Oferta de servicii de sanatate
➢ Clasificarea serviciilor de sanatate
➢ Particularitățile serviciilor de îngrijiri de sănătate

7. Conceptul de marketing

➢ Definiții
➢ Trăsături
➢ Curentele comceptului de marketing
➢ Evoluția conceptului de marketing
➢ Elementele conceptului de marketing
➢ Funcțiile marketingului
➢ Diferența dintre conceptul de marketing și cel de vânzare
➢ Marketingul online

8. Conceptul de marketing în îngrijirile de sănătate


a. Definiția marketingului îngrijirilor de sănătate (specific,
scop, utilitate)
b. Etapelele evoluției marketingului in ingrijirile de
sănătate
c. Factorii de dezvoltare ai marketingului in ingrijirile de
sănătate
d. Rolul managerului în sistemele de sănătate
e. Principalele responsabilități ale organizațiilor de îngrijiri
de sănătate

9. Aplicarea marketingului in domeniul ingrijirilor de sanatate

f. Particularități ale marketingului îngrijirile de sănătate


g. Diferenta dintre pacienti si consumatorii celorlalte
servicii
h. Funcțiile marketingului îngrijirilor de sănătate

10. Conceptul de marketing social în îngrijirile de sănătate

a. Definiții ale marketingului social


b. Evoluția marketingului social în îngrijirile de sănătate
c. Caracteristicile marketingului social :particularitati,
demersul de marketing social, specializarea
marketingului social, marketingul social versus
campaniile sociale si schimbarea sociala

11. Campania de marketing social în îngrijirile de sănătate


a. Etapele unei campanii de marketing social
b. Etapele in care se regasesc consumatorii de campanii
de marketing social
c. Aplicabilitatea marketingului social in ingrijirile de
sanatate din Romania

12. Politica de produs în marketingul îngrijirilor de sănătate


a. Definiția politicii de produs
b. Definiția produsului în îngrijirile de sănătate
c. Obiectivele politicii de produs
d. Optiunile strategice în politica de produs în îngrijrile
de sănătate
e. Avantajele strategiilor orientate spre politica de
produs
13. Politica de preț în marketingul îngrijirilor de sănătate
a. Definiții (preț, politica de preț)
b. Clasificarea costurilor
c. Forme de plată a serviciilor de sănătate
d. Obiectivele strategice în politica de preț în îngrijrile
de sănătate
e. Modul de formare al pretului

14. Politica de distribuție în marketingul îngrijirilor de


sănătate
a. Definiție
b. Rețeaua de distribuție și canalul de distribuție
c. Obiectivele strategice în politica de distribuție în
îngrijrile de sănătate

15. Politica de promovare în marketingul îngrijirilor de


sănătate
a. Definiție, rol
b. Definirea procesului de comunicarea
c. Obiectivele strategiei de comunicare
d. Metode de promovare specifice domeniului public
e. Metode de promovare specifice domeniului privat

16. Politica de personal in ingrijirile de sanatate


➢ Rolul personalului
➢ Conditiile de atragere al unei resurse umane
competente
➢ Recrutarea resursei umane in sistemul medical de
stat
➢ Recrutarea resursei umane in sistemul medical privat
➢ Motivarea resursei umane
➢ Avantajele motivarii

SUBIECTE DE AMĂNUNT (NOTATE CU 1P)

1. Dimensiunile sănătății
2. Factorii ce afectează dimensiunile sănătății
3. Factorii care influenteaza sănătatea
4. Nevoi umane
5. Principalele tipuri de nevoi de sănătate
6. Obiectivele sanatatii
7. Obiectivele personale
8. Elemente caracteristice stilului de viață
9. Componentele stilului de viață
10. Stiluri de viata
11. Variabilele stilului de viață
12. Principalele condiții pe care trebuie să de îndeplinească un
sistem performant de sănătate
13. Particularități ale sistemului de sănătate
14. Principalele condiții pe care trebuie să le îndeplinească un
sistem performant de sănătate
15. Clasificarea sistemelor de sănătate
16. Modele de sisteme de sanatate
17. Finanțarea sistemului sanitar
18. Obiectivele unui sistem de sanatate, obiectivele sistemului de
sănătate din
România
19. Structura sistemului sanitar românesc
20. Sistemul asigurarilor de sanatate din Romania
21. Organizarea sistemului de sănătate din Romînia
22. Definițiile conceptului de serviciu
23.Funcțiile serviciilor
24. Caracteristicile serviciilor
25. Evaluarea serviciilor
26. Functiile serviciilor de sanatate
27. Caracteristicile serviciilor de sanatate
28. Oferta de servicii de sanatate
29. Clasificarea serviciilor de sanatate
30. Particularitățile serviciilor de îngrijiri de sănătate
31. Trăsăturile conceptului de marketing
32. Curentele comceptului de marketing
33. Evoluția conceptului de marketing
34. Elementele conceptului de marketing
35. Funcțiile marketingului
36. Diferența dintre conceptul de marketing și cel de vânzare
37. Marketingul online
38. Definiția marketingului îngrijirilor de sănătate (specific,
scop, utilitate)
39. Etapelele evoluției marketingului in ingrijirile de sănătate
40. Factorii de dezvoltare ai marketingului in ingrijirile de
sănătate
41. Rolul managerului în sistemele de sănătate
42. Principalele responsabilități ale organizațiilor de îngrijiri
de sănătate
43. Particularități ale marketingului îngrijirile de sănătate
44. Diferenta dintre pacienti si consumatorii celorlalte servicii
45. Funcțiile marketingului îngrijirilor de sănătate
46. Evoluția marketingului social în îngrijirile de sănătate
47. Caracteristicile marketingului social :particularitati,
demersul de marketing social.
48. Specializarea marketingului social, marketingul
social versus campaniile sociale si schimbarea sociala
49. Etapele unei campanii de marketing social
50. Etapele in care se regasesc consumatorii de campanii de
marketing social
51. Aplicabilitatea marketingului social in ingrijirile de
sanatate din Romania
52. Definiția produsului în îngrijirile de sănătate
53 Optiunile strategice în politica de produs în îngrijrile de
sănătate
54. Clasificarea costurilor
55. Forme de plată a serviciilor de sănătate
56. Rețeaua de distribuție și canalul de distribuție
57. Obiectivele strategice în politica de distribuție în
îngrijrile de sănătate
58. Obiectivele strategiei de comunicare
59. Rolul personalului in ingrijirile de sanatate
60. Motivarea resursei umane si avantajele motivarii

EXEMPLU DE SUBIECT

1. Sistemul de sănătate 3p
2. Politica de produs în marketingul îngrijirilor de sănătate 3p
3. Functiile serviciilor de sanatate 1p
4. Diferența dintre conceptul de marketing și vânzare 1p
5. Etapele unei campanii de marketing social 1p

SUCCES !

S-ar putea să vă placă și