Sunteți pe pagina 1din 3

SCOALA GIMNAZIALĂ NR.

8 SUCEAVA CLASA a VII-a


DISCIPLINA Matematică 4 ore/săpt.( 2 ore – geometrie) AN ŞCOLAR 2019 - 2020
PROFESOR Şlincu Gabriela 34 săptămâni: sem. I S1 - S15
sem. II S16 – S35
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ORIENTATIVĂ

Nr. de
Competenţe
Unitatea de învăţare Conţinuturi ore Săpt. Data Observaţii
specifice
alocate
SEMESTRUL I
Recapitularea materiei din clasa a-VI-a. 1 S1 09.09-15.09
1. Evaluare iniţială Discutarea testului. 1 S1 09.09.15.09

• Patrulaterul convex; suma măsurilor unghiurilor unui


patrulater convex 1 S2 16.09-22.09
• Paralelogramul: proprietăţi; aplicaţii în geometria
triunghiului: linie mijlocie în triunghi, centrul de greutate al 2 S2-S3 16.09-29.09
unui triunghi
• Paralelograme particulare: dreptunghi, romb, pătrat; 5 S3-S5 23.09-13.10
C1.4; C2.4; C3.4;
2. Patrulatere proprietăţi
C4.4; C5.4; C6.4
• Trapezul, clasificare, proprietăţi; linia mijlocie în trapez;
trapezul isoscel, proprietăţi 2 S6 14.10-20.10
• Perimetre și arii: paralelogram, paralelograme particulare,
triunghi, trapez 2 S7 21.10-27.10
Evaluare 1 S8 28.10-03.11
Ore la dispoziția profesorului 1 S8 28.10-03.11
• Unghi înscris în cerc; coarde şi arce în cerc 2 S9 04.11-10.11
Proprietăţi: la arce congruente corespund coarde congruente şi
reciproc, diametrul perpendicular pe o coardă, arce cuprinse
C1.5; C2.5; C3.5;
3. Cercul între coarde paralele, coarde egal depărtate de centru; tangente 2 S10 11.11-17.11
C4.5; C5.5; C6.5
dintr-un punct exterior la un cerc
Evaluare 1 S11 18.11-24.11
Ore la dispoziția profesorului 1 S11 18.11-24.11
4. Evaluare C1.4; C2.4; C3.4;
semestrială C4.4; C5.4; C6.4 Recapitulare pentru teză. 1 S12 25.11-01.12
C1.5; C2.5; C3.5; Discutarea tezei. 1 S12 25.11-01.12

Planificare cl. a VII-a geometrie - SCOALA GIMNAZIALĂ NR.8 SUCEAVA 1


Nr. de
Competenţe
Unitatea de învăţare Conţinuturi ore Săpt. Data Observaţii
specifice
alocate
C4.5; C5.5; C6.5
• Poligoane regulate înscrise într-un cerc (construcție, măsuri 2 S13 02.12-08.12
C1.5; C2.5; C3.5; de unghiuri)
5. Cercul
C4.5; C5.5; C6.5 • Lungimea cercului şi aria discului 1 S14 09.12-15.12
Evaluare 1 S14 09.12-15.12
C1.4; C2.4; C3.4;
6. Recapitulare C4.4; C5.4; C6.4 - Patrulatere 1 S15 16.12-20.12
semestrială C1.5; C2.5; C3.5; - Cercul 1 S15 16.12-20.12
C4.5; C5.5; C6.5

SEMESTRUL al II-lea
•Segmente proporţionale; teorema paralelelor echidistante 2 S16 13.01-19.01
(fără demonstraţie)
• Teorema lui Thales (fără demonstraţie); reciproca teoremei
lui Thales; împărţirea unui segment în părţi proporţionale cu 4 S17-S18 20.01-02.02
numere (segmente) date
• Triunghiuri asemenea; criterii de asemănare a triunghiurilor 2 S19 03.02-09.02
7. Asemănarea C1.6; C2.6; C3.6;
Teorema fundamentală a asemănării, 1 S20 10.02-16.02
triunghiurilor C4.6; C5.6; C6.6
Aplicații: raportul ariilor a două triunghiuri asemenea,
aproximarea în situații practice a distanţelor folosind
3 S20-S21 10.02-23.02
asemănarea
Evaluare 1 S22 24.02-01.03
Ore la dispoziția profesorului 1 S22 24.02-01.03
8. Relaţii metrice în C1.7; C2.7; C3.7; • Proiecţii ortogonale pe o dreaptă 1 S23 02.03-08.03
triunghiul C4.7; C5.7; C6.7 Teorema înălţimii 1 S23 02.03-08.03
dreptunghic Teorema catetei 1 S24 09.03-15.03
• Teorema lui Pitagora; reciproca teoremei lui Pitagora
2 S24-S25 09.03-22.03
Evaluare 1 S25 16.03-22.03
• Noţiuni de trigonometrie în triunghiul dreptunghic: sinusul,
cosinusul, tangenta şi cotangenta unui unghi ascuţit 2 S26 23.03-29.03 S27 este
•Rezolvarea triunghiului dreptunghic; aplicaţii: calculul Săptămân
elementelor (latură, apotemă, arie, perimetru) în triunghiul 4 S28-S29 22.04-03.05 a Altfel

Planificare cl. a VII-a geometrie - SCOALA GIMNAZIALĂ NR.8 SUCEAVA 2


Nr. de
Competenţe
Unitatea de învăţare Conţinuturi ore Săpt. Data Observaţii
specifice
alocate
echilateral, în pătrat și în hexagonul regulat; aproximarea în
situații practice a distanţelor folosind relaţii metrice
Evaluare 1 S30 04.05-10.05
Ore la dispoziția profesorului 1 S30 04.05-10.05
C1.6; C2.6; C3.6;
9. Evaluare C4.6; C5.6; C6.6 Recapitulare pentru teză. 1 S31 11.05-17.05
semestrială C1.7; C2.7; C3.7; Discutarea tezei. 1 S31 11.05-17.05
C4.7; C5.7; C6.7
•Rezolvarea triunghiului dreptunghic; aplicaţii: calculul
elementelor (latură, apotemă, arie, perimetru) în triunghiul
10. Relaţii metrice echilateral, în pătrat și în hexagonul regulat; aproximarea în 2 S32 18.05-24.05
C1.7; C2.7; C3.7;
în triunghiul
C4.7; C5.7; C6.7 situații practice a distanţelor folosind relaţii metrice
dreptunghic 1 S33 25.05-31.05
Evaluare
1 S33 25.05-31.05
Ore la dispoziția profesorului
C1.6; C2.6; C3.6; - Patrulatere. Cercul 1 S34 01.06-07.06
11. Recapitulare C4.6; C5.6; C6.6 - Asemănarea triunghiurilor 1 S34 01.06-07.06
finală C1.7; C2.7; C3.7; - Relaţii metrice în triunghiul dreptunghic 1 S35 08.06-12.06
C4.7; C5.7; C6.7 - Evaluare sumativă 1 S35 08.06-12.06

Planificare cl. a VII-a geometrie - SCOALA GIMNAZIALĂ NR.8 SUCEAVA 3