Sunteți pe pagina 1din 7

Informații personale

Nume / Prenume Ceban Emil


Adresa Republica Moldova, Chișinău
Tel/fax serviciu: (+373) 22 24-22-14
Telefoane serviciu: (+373) 22 20-57-00 - rectorat
(+373) 22 20-55-44 - clinică
e-mail emil.ceban@usmf.md

Sex Masculin
Data nașterii 06 Septembrie 1966
Naționalitatea Republica Moldova, Română
Titlul științific Doctor habilitat în științe medicale, diploma seria DH nr. 0275 din
03.07.2014
Titlul științifico-didactic Profesor, ordin al rectorului, adeverință seria PU nr. 0205 din 07.10.2015
Abilitare Cu drept de conducător de doctorat, Certificat de abilitare 19 iunie 2008,
nr.892, 14.00.40 - Urologie, prelungit termenul de abilitare cu dreptul de
conducător științific la tezele de doctorat nr. 2004 din 29.05.2014,
specialitatea 321.22 – Urologie și andrologie

Studii

Perioada 2014 – 2017


Numele și tipul instituției de Academia de Administrare Publică specializarea Masterat în studii
învățământ economice, cercetare și profesional la specializarea – management;
Diploma seria AL II Nr 000081315 din 2017
Perioada 2008-2012
Numele și tipul instituției de Universitatea de Studii Europene din Moldova - Licențiat în drept; Diploma
învățământ Nr 512418996386 din 25.06.2012

Perioada 1993-1994
Numele și tipul instituției de Spitalul Clinic Republican, internatura urologie
învățământ

Perioada
1987-1993
Numele și tipul instituției de Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie «Nicolae Testemiţanu»,
învățământ facultatea medicină generală; Diploma E Nr 003605 din 30.06.1993
Perioada 1981-1985
Numele și tipul instituției de Colegiul Naţional de Medicină şi Farmacie, or. Chișinău, specialitatea
învățământ felcer sanitar (Diploma cu mențiune); Diploma ET-I Nr 058381 din
01.03.1985

2
1973-1981
Perioada
Numele și tipul instituției de Școala medie din satul Lipnic, r-ul Ocnița, RM
învățământ

Activități manageriale
2019 – prezent Prorector pentru activitate clinică al USMF „Nicolae Testemiţanu”
2017 – prezent Președintele Consiliului de administrare al IMSP Clinica Universitară de
Asistență Medicală primară a USMF „Nicolae Testemițanu”
2016 – prezent Președinte al Consiliului Administrariv al IMSP Clinica Universitară
Stomatologică a USMF „Nicolae Testemițanu”
2015 – 2019 Prorector pentru activitate clinică și lucru curativ al USMF „Nicolae
Testemiţanu”
2010 – 2015 Prorector pentru Educaţie și Probleme Sociale al USMF „Nicolae
Testemiţanu”
2005 – 2010 Preşedinte al Comitetului Sindical al colaboratorilor USMF „Nicolae
Testemiţanu”
2003 – 2010 Șef secţie Doctorat, Masterat şi Postdoctorat al USMF „Nicolae
Testemiţanu”
1993 – 2000 Preşedinte al Comitetului Sindical al studenților USMF „Nicolae
Testemiţanu”

Experiența profesională
Perioada 2019 – prezent
Funcția și postul ocupat Șef Catedră de urologie şi nefrologie chirurgicală, USMF „Nicolae
Testemiţanu”; ordin al rectorului nr.917-RU din 27.06.2019
Perioada 2016 – prezent
Funcția și postul ocupat Președintele comisiei de atestare a medicilor urologi, nefrologi și
andrologilor a MSMPS

Perioada 2015-2019
Funcția și postul ocupat Profesor universitar Catedra de urologie şi nefrologie chirurgicală a USMF
„Nicolae Testemiţanu”; ordin al rectorului nr.2921-RU din 31.12.2014
Perioada 2014 – 2016
Funcția și postul ocupat Președintele Comisiei de specialitate a Ministerului Sănătății în domeniul
urologiei și hemodializei
Perioada 2006 –2014
Funcția și postul ocupat Conferenţiar universitar Catedra de urologie şi nefrologie chirurgicală a
USMF „Nicolae Testemiţanu; Diploma Nr 0143 din 26.06.2006
Perioada 1995 – 2006
Funcția și postul ocupat Asistent Catedra de urologie şi nefrologie chirurgicală USMF „Nicolae
Testemiţanu”
Perioada 1994
Funcția și postul ocupat Medic urolog-ordinator la spitalul municipal or. Bălţi
Formări/instruiri
2018  ”Seminar on higher education management for developing
countries 2018”, Jinhua, China
2018  ”Exploring modes of treatment for kidney and ureteral stones using

3
retrograde intrarenal surgery (RIRS) workshop”, Piaseczno, Poland
2017  ”Progress in Uro-Oncology”, Live educational activities, Cluj Napoca,
România
2017  ”Renal and penile cancer”, ESU course, București, România
2017  „Actualități în organizarea studiilor de doctorat în corespundere cu
noile prevederi legislative”, la seminarul de formare continua în
domeniul legislației și metodologiei cercetării USMF ”Nicolae
Testemițanu”, Chișinău, Moldova
2016  ”High risk prostate cancer and male infertility”, ESU course, București,
România, 2016
2014  Atelier de lucru ”Autonomia universitară în procesul descentralizării
învățământului medical universitar și postuniversitar” în cadrul
Proiectului finanțat de Uniunea Europeană ”Îmbunătățirea
managementului mobilității cadrelor medicale din Republica Moldova”
(Chișinau, 14-15 mai 2014)
2013  Seminar organizat cu suportul Organizației Mondiale a Sănătății
„Reformele sistemelor de sănătate în contextul crizei economice”
(Chișinău, 14 februarie 2013)
2011  „Stones, laparascopy, non-muscle invasive bladder cancer and advanced
prostate cancer”, ESU Organized Course, Chişinău, Moldova
2011  Storz Medical AG an advanced ESWL application trening with
lithotripter MODULITH SLK-indications of urological stones of
patients by using x-ray localization and ultrasound localisation.,
Chişinău, Moldova
2010  „Traditional and robotic assisted laparoscopy in urology”, Cursul
postuniversitar de perfecţionare profesională. Cluj-Napoca, România
2010  „Stone surgery, lower urinary tract, prostate cancer and paediatric
urology” ESU Organized Course. Bucharest, Romania
2009  Curs postuniversitar de perfecţionare a pregătirii profesionale cu titlul:
Curs practic de laparoscopia urologică cu modul experimental. Cluj-
Napoca, România
2008  UMF “Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca, România. Catedra Urologie II,
Stagiu de perfecționare în Urologie pe metodele endoscopice și
laparoscopice de tratament.
2007  “Hands-on laparoscopy course 1” ESU/ESUT Organized Course.
Berlin, Germany
2007  UMF “Victor Babes”, Timişoara, România, Curs de Endourologia Înaltă
2006  Training Course on Medical and Pharmacy, Arab Republic of Egipt
2005  ”Update on stone disease” ESU Organized Course, Instambul, Turkey
2005  „Ultrasound for the urologist – TRUS and TRUS guided biopsies” ESU
Organized Course. Instambul, Turkey
2005  „Lower urinary tract dysfunction and urodynamics” ESU Organized
Course. Instambul, Turkey
2002  „Update in Urology”, European School of Urology, Chişinău, Moldova
2000, 2001  „Contemporary Management Issues in Urology”European School of
Urology, Bucharest, Romania
2000  „Trauma and Oncourology”, European School of Urology, Chişinău,
Moldova
1999, 2000  UMF „Gr.T.Popa” Iaşi, România, Curs de Endourologie Înaltă și Joasă;
1999  „General Urology Update”, European School of Urology, Odessa,
Ukraine
Participări la conferințe

4
2019  34th Annual European Association Of Urology Congress (Barcelona,
Spain, 2019)
2019  Conferința Actualități în tratamentul simptomelor LUTS (Chisinău,
2019)
2018  Conferința Științifică „Abordarea multidisciplinară a sănătății
bărbatului” (Chisinău, RM 2018)
2018  Simpozion Științific a medicilor urologi „Tratamentul medicamentos al
LUTS. Actualități în tratament” (Chisinău, 2018)
2018  Trainingul OCT organizat de LDS Charities(Chișinău 2018)
2018  EAU 18th Central European Meating (Cluj-Napoca, România, 2018)
2018  Al XXXIV-lea Congres al Asociaţiei Europene a Române (Cluj Napoca,
România, 2018)
2018  Simpozion Științific ”Tulburări de micțiune la adulți” (Chisinău, RM
2018)
2018  Zilele universității și Conferința Științifică anuală a cadrelor științifico-
didactice, doctoranzilor, masteranzilor, rezidenților și studenților
(Chisinău, RM 2018)
2018  Lectura de iarna ediția XIV-a ”Profesorul Eugen Maloman la 90 de ani”
(Chisinău, RM 2018)
2018  Conferința Științifică ”Importanța parteneriatelor pentru dezvoltarea
serviciului de dializă în Republica Moldova” (Chisinău, RM 2018)
2018  Simpozion Științific”Rolul inflamației urogenitale in geneza infertilității
cuplului” (Chisinău, RM 2018)
2018  Conferința Științifică ”Managementul contemporan în tratamentul și
profilaxia urolitiazei” (Chisinău, RM 2018)
2017  Simpozion Științific a medicilorurologi-nefrologi ”Noutăți în
tratamentul simptomelor aparatului urinar inferior (LUTS)” (Chisinău,
RM 2017)
2017  Conferința Științifică cu participare Internațională ”Tratamentul anemiei
renale cu stimulatorii de eritropoieză” (Chisinău, RM 2017)
2017  Al XXXIII-lea Congres al Asociaţiei Europene a Române (București,
România, 2017)
2017  Conferința Științifică ”Dezvoltarea serviciului de dializă din Republica
Moldova” (Chisinău, RM 2017)
2017  Simpozion Omagial ”Clinica Urologică din Târgu Mureș împlinește 60
de ani” Ediția a VI – Actualități în Urologie (Târgu Mureș, România
2017)
2017  Conferința internațională științifico-practică Teoria și Practica
Administrării Publice, (Chișinău, RM 2017)
2017  Simpozion Științific ”Rolul medicației complimentare în tratamentul
complex al disfuncției erectile și a maladiilor prostatei” (Chisinău, RM
2017)
2017  Al XXXII-lea Congres al Asociaţiei Europene a Urologilor (London,
United Kingdom, 2017)
2017  Simpozion ”Tratament fitoterapeutic în urologie” (Chisinău, RM 2017)
2017  Conferința Științifică cu participare Internațională” Aspecte urologice
ale sănătății bărbatului” (Chisinău, RM 2017)
2016  Conferința Științifică ”Actualități în Urologie și Nefrologie” (Chisinău,
RM 2016)
2016  Conferința Științifică ”Nicolae Anestiade – nume eterne a chirurgiei
basarabene” USMF ”Nicolae Testemițanu” (Chisinău, RM 2016)
2016  Conferința Științifică consacrată Aniversării a 40 de ani de la fondarea
IMSP SCM ”Sfânta Treime” ”Patru decenii de realizări, provocări și

5
progress la IMSP SCM ”Sfânta Treime”, (Chișinău, RM 2016)
2016  Maratonul Solidarității Ediția I, (Chișinău, RM, 2016)
2016  Conferința internațională științifico-practică Teoria și Practica
Administrării Publice, (Chișinău, RM 2016)
2016  Al XXXI-lea Congres al Asociaţiei Europene a Urologilor (Munich,
Germania, 2016)
2015  Al XXX-lea Congres al Asociaţiei Europene a Urologilor (Madrid,
Spania, 2015)
2013  Al XXVIII-lea Congres al Asociaţiei Europene a Urologilor (Milan,
Italia, 2013)
2012  32nd Congress of the Societe Internationale D'Urologie (Fukuoka,
Japan, 2012)
2012  Al XXVII-lea Congres al AsociaţieiEuropene a Urologilor (Paris,
Franţa, 2012);
2011  Al V-lea Congres de Urologie, Dializăşi Transplant Renal cu
participareinternaţională (Chişinău, 2011);
2011  31 st Congress of The Societe Internationale DUrologie(Berlin,
Germania, 2011)
2011  Al XXVI-lea Congres al Asociaţiei Europene a Urologilor (Viena,
Austria, 2011);
2010  Al XXVI-lea Congres Naţional al Societăţii Romane de Urologie.
Romuro (Bucharest, Romania, 2010);
2010  Al XXV-lea Congres al Asociaţiei Europene a Urologilor (Barcelona,
Spania, 2010);
2009  Al XXIV-lea Congres al Asociaţiei Europene a Urologilor (Stokholm,
Suedia, 2009);
2008  Al XXIII-lea Congres al Asociaţiei Europene a Urologilor (Milan, Italia,
2008);
2007  Al XXII-lea Congres al Asociaţiei Europene a Urologilor (Berlin,
Germania, 2007);
2006  Al IV-lea Congres de Urologie, Dializă şi Transplant Renal cu
participareinternaţională (Chişinău, 2006);
2006  Al XXI-lea Congres al Asociaţiei Europene a Urologilor (Paris, Franţa,
2006);
2005  Al XX-lea Congres al Asociaţiei Europene a Urologilor (Istambul,
Turcia, 2005);
2005  The 35 th Annual Meeting of the International Continece Society
(Montreal, Canada, 2005);
2003  A III-a Conferinţă de Urologie şi a II-a de Nefrologie, Dializă şi
Transplant Renal şi Scoala Europeană de Urologie (Chişinău, 2003).
Premii, Mențiuni, Distincții
2019 ”Diploma of Excellence” in the frame of the 20 Anniversary of Republic
th

of Moldova – North Carilina Bilateral Partnership with the highest


appreciation and gratitude for your great support, devotion and friendship
in this fruitful and long-lasting collaboration.
2018 Concurs ”Teza de doctorat de excelență a anului 2017” diploma de merit
pentru coordonarea științifică a tezei de doctor de excelență de gradul II
”Managementul contemporan in metafilaxia urolitiazei recidivante”
(Chișinău, RM 2018)
2016 International Warsaw Invention Show IWIS 2016, Bronze Medal
”Markers for Stone Reccurence” (Warsaw, 10-12th of October 2016)
2015 Ordinul «Gloria Muncii» Brevet Nr.3587, Decretul Președintelui

6
Republicii Moldova Nr. 178-VII din 8 octombrie 2015, insignul Nr.1702
2014 Insigna de onoare a Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova. 7
decembrie 2014
2014 ”Excellence Prize” on International Fair of Inventions and Practical Ideas
”Invest - Invent” of Society of Inventors from Romania (Geneva, 2-6
March 2014)
2013 Bruxells Eureka Innovation Awards 2013 (Bruxelles Belgia 15 noiembrie
2013- Grade Merite de l’invention – Commander - Number of the cross:
13723
2013 The Belgian and International Trade Fair for Tehnological Innovation
(Brussels, Belgia, 2013 - Diploma, Medalie de argint)
2012 Diploma Ministerului Sănătății al Republicii Moldova pentru activitate
prodigioasă în domeniul ocrotirii sănătății, responsabilitate, contribuție personal
la dezvoltarea și perfecționarea asistenței medicale acordate populației.
2011 International Warsaw Invention Show IWIS 2011(Warsaw, Polonia, 2011 –
Diplomă, Medalia de argint)
2011 Bruxells Eureka Innovation Awards 2011 (Bruxelles Belgia 18 noiembrie
2011- Grade Merite de l’invention – Officer- Number of the cross:
11522)
2011 Salonul de invenții: Taiwan Invention & Innovation Industry Association
3CIIs, 2011 (Kaoshiung, Taiwan, 2011 -Diplomă)
2011 The XV-nd International Salon of Research, Innovation and Tehnological
Transfer “Inventica 2011 ( Iași, România, 2011 –Diplomă)
2011 Salonul internaţional de Invenţii, Cercetare Ştiinţifică şi Tehnologii Noi
„INVENTICA 2011”, Centrul Expoziţional Romexpo (București, România,
2011 –Medalia de Aur)
2008 Merte de Linvention Ordinul de Chevalier Moniteur Belge, croix N 2326.
Brussels, Belgia, 13 noiembrie 2008
2008 Salonul internaţional de tehnologii inovaţionale „New Urological
Polyfunctional Remedy” (Bruxelles, Belgia, 2008 - Medalia de argint)
2001 Deţinător al premiului mare ”Mircea Golimbu” (Cistoscopul de Aur -
SUA) pentru cea mai bună lucrare științifică - Congresul XVII al
Societăţii Române de Urologie, Bucureşti,2001.
Domeniul de activitate științifică
Specialitatea de bază 321.22 – Urologie și andrologie
Domenii de cercetare Medicină
Tema tezei de doctor habilitat „Tratamentul multimodal al nefrolitiazei complicate”, consultanți
științifici: Prof. Universitari Ioan Coman (Cluj-Napoca, România), Adrian
Tănase (Chișinău, R.Moldova) Seria DH nr. 0275 din 03.07.2014

Tema tezei de doctorat „Tratamentul diferențiat al calculilor ureterali”conducător științific


D.H.Ș.M, Prof. Universitar Adrian Tănase; Diploma Nr 1727 din
19.06.2003
Conducător științific La 4 teze de doctor în științe medicale susținute și aprobate
Date statistice privind numărul total de publicații științifice și metodico-
didactice
Autor și coautor  2 Monografii, inclusiv 1 monoautor
 Peste 180 articole și teze;
 8 cu Impact Factor
 9 în SCOPUS
 1 Brevet de invenţie
 2 Certificate de inovaţii

7
 5 manuale pentru învățământul universitar medical (coautor)
 3 lucrări ştiinţifico-metodice şi didactice (monoautor)
 1 lucrare didactică (coautor)
 1 Protocol Clinic
Apartenență la societăţi
medicale
2013 Membru Societății Internaționale de Urologie din 2013
1997 Membru Societăţii Europene a Urologilor din 1997
1996 Secretarul Societăţii Urologilor din Republica Moldova din 1996

Competențe organizaționale/  Punctualitate


manageriale  Lucru în echipă
 Planificare
 Coordonare
 Responsabilitate
 Devotament

Aptitudini și competențe
personale
Limba maternă Română
Autoevaluare Înțelegere Vorbire Scriere
Nivel european (*) Participare la Exprimare
Ascultare Citire Discurs oral
conversație scrisă
Rusa C2 C2 C2 C2 C1
Engleza B2 B2 B1 B1 B2
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referință
Pentru Limbi Străine

Competențe și aptitudini PC Windows, MS Office applications: Word, Excel, Power Point; Internet,
Sisteme Informaționale Automatizate
Informații suplimentare Căsătorit, 1 copil.
Permis de conducere - Categoria B