Sunteți pe pagina 1din 1

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

Str. Universității nr.16, 700115, Iași, România


www.umfiasi.ro

CALENDAR BURSE 2019-2020


Burse sociale
14 – 21 octombrie, ora 16.00 – depunerea dosarelor la Secretariat
22 – 24 octombrie – avizarea dosarelor de către Comisia de Acordare a Burselor pe
fiecare facultate / Comisia Medicală, funcție de dosar și eventual completarea
dosarelor cu documente lipsă
25 octombrie – afișarea listelor provizorii cu studenții bursieri
28 octombrie – depunerea eventualelor contestații
29 octombrie – afișarea listelor finale cu studenții bursieri
29 octombrie – validarea listelor cu studenții bursieri în Consiliul de Administrație

Burse de merit și de studiu


29 octombrie - afișarea listelor finale cu studenții bursieri

Burse de performanță științifică "Profesor Valeriu Rusu"


14 – 21 octombrie, ora 16.00 – depunerea dosarelor la Secretariat
22 – 24 octombrie – evaluarea dosarelor
25 octombrie – afișarea rezultatelor
28 octombrie – depunerea eventualelor contestații
29 octombrie – afișarea rezultatelor finale
29 octombrie – validarea rezultatelor în Consiliul de Administrație

Burse de excelență "I. Petrovanu"- Facultatea de Medicină, "N. Duțescu" –


Facultatea de Medicină Dentară, "M. Cotrău" – Facultatea de Farmacie, "V.
Rășcanu" – Facultatea de Bioinginerie Medicală
14 – 21 octombrie, ora 16.00 – depunerea dosarelor la Secretariat
22 – 23 octombrie – evaluare dosare
24 octombrie – susținerea testului scris
25 octombrie – afișarea rezultatelor
28 octombrie – depunerea eventualelor contestații
29 octombrie – afișarea rezultatelor finale
29 octombrie – validarea rezultatelor în Consiliul de Administrație

RECTORAT
+40 232 211 818 tel / +40 232 211 820 fax
rectorat@umfiasi.ro

pagina 1 din 1