Sunteți pe pagina 1din 4

INTRODUCERE ÎN STUDIUL MICROBIOLOGIEI

 MICROBIOLOGIA - scop

 studierea proceselor fizice, chimice, biologice legate de activitatea microorganismelor –

 pentru: a păstra şi folosi pe cele utile, a anihila pe cele dăunătoare

 Microorganismele – rol important pe planetă – nu ar exista viaţă fără ele

 Microbiologia

 Microbiologia = ramura biologiei care studiază caracterele generale ale microbilor, forma,
structura, activitatea fiziologică şi biologia acestora.

 Microbii = organisme foarte mici, dimensiunea lor fiind exprimată în microni.

◦ 1 micron = 1000 mm

◦ 1 milimicron = 1 000 000 000 mm (nm)

 Microbii sunt:

◦ patogeni - produc îmbolnăviri

◦ nepatogeni (saprofiţi) – nu produc boala decât ocazional

 Istoric al microbiologiei

 Ştiinţă relativ tânără a apărut în strânsă legătură cu dezvoltarea ştiinţelelor naturii, a fizicii,
chimiei.

 Microbiologia a contribuit la dezvoltarea biologiei în general şi în special a geneticii.


 Contribuţia microbiologiei la fabricarea de vaccinuri şi antibiotice care au dus la diminuarea unor
epidemii: ciumă, holeră, febră tifoidă, etc.

 Istoric al microbiologiei

 Începuturile microbiologiei – inventarea microscopului - olandezul Antonie Van Leeuwenhock


între 1632-1732.

 Microscopul mărea de 300 de ori şi a observat organisme vii denumite “animalicule”.

 Întemeietorul microbiologiei trebuie considerat chimistul francez Louis Pasteur 1822-1895, care
a demonstrat rolul microorganismelor în fermentaţia alcoolică şi lactică.

 Istoric al microbiologiei

 A introdus în practică vaccinul antirabic, anticărbunos şi tehnica de sterilizare prin pasteutizare.

 Robert Koch 1843-1910, medic german, a descoperit agenţii etiologici ai tuberculozei, antraxului
şi holerei.

 A utilizat pentru prima data medii de cultură solide.

 Istoric al microbiologiei

 Ilia Mecinikov 1845-1916 – părintele imunologi-ei a deminstrat existenţa fagocitelor.

 Victor Babeş 1854-1926 a scris primul tratat de microbiologie din lume.

 A contribuit la studiul turbării, al leprei, TBC-ului, holerei, difteriei.

 A descoperit peste 50 de microbi. A anticipat prin cercetările sale descoperirea antibioticelor

 Microbiologia

 Rol pozitiv al microbilor:

◦ floarea microbiană normală din intestin sintetizează vitamine din grupul B.

 Ramurile microbiologiei:

◦ Virusologia – studiază virusurile

◦ Bacteriologia – studiază bacteriile

◦ Micologia – studiază ciupercile microscopice parazite

◦ Parazitologia – studiază paraziţii microscopici

 Importanţa microbiologiei
 fără cunoştinţe de microbiologie nu se poate concepe şi realiza:

◦ 1. dg. etiologic al bolilor infecţioase

◦ 2. terapia antiinfecţioasă – seruri imune – imunoglobuline – antibiotice

◦ 3. profilaxia bolilor infecţioase – seroprofilaxie, vaccinare – sterilizare – dezinfecţie,


asepsie – antisepsie

 Bolile infecţioase

 Există de când au apărut animalele şi omul pe Pământ

◦ – leziuni cauzate de bacterii identificate la mumii şi la fosile umane păstrate din


antichitate

◦ - în oase şi organe interne Tuberculoza Sifilis Schistosomiaza Filarioza (dracunculoza)

 Descoperirea microscopului

 nu coincide cu descoperirea microorganismelor

 Hans Jansen (optician în Middeburg) Zaccharias Jansen (fiul) – primul microscop compus (1590-
1595)

 nu pentru studiul microorganismelor – conţinea 2 lentile – mărire de 2 – 9 ori

 ŞCOALA ROMÂNEASCĂ DE MICROBIOLOGIE

 VICTOR BABEŞ (1854 – 1926)

 Medic - Fondatorul microbiologiei româneşti

 Studii: Budapesta, Viena

 Profesor de anatomie patologică la Budapesta

 Elev al lui Koch (Berlin); Pasteur (Paris) - 1887

 profesor la Catedra de Anatomie patologică şi Bacteriologie a Facultăţii de Medicină, Bucureşti

 Scrie primul tratat de bacteriologie din lume împreună cu Victor Cornil:

 ŞCOALA ROMÂNEASCĂ DE MICROBIOLOGIE

 ION CANTACUZINO (1863 – 1934) – biolog, medic, literat – urmează la Paris literele, ştiinţele
naturale, medicina

 lucrează la Institutul Pasteur cu Metchinikoff


 profesor de medicină experimentală la Facultatea de Medicină, Bucureşti

 Întreaga activitate dedicată: organizării şcolii româneşti de microbiologie dezvoltării medicinii


preventive româneşti

 A fondat în 1921 Institutul Cantacuzino.

 Microbiologia

 Microbiologie (micro = mic; bios = viaţă)

 Bacteriologie (bakterion = bastonaş)

 Micologie (mykes = ciupercă)

 Virusologie

 Parazitologie

S-ar putea să vă placă și