Sunteți pe pagina 1din 17

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ BAZNA – STRUCTURA BOIAN, JUDEȚUL SIBIU


CP 557030, Str. Bisericii nr. 1
CUI 17852740, Tel./Fax: 0269-850136
e-mail: postmaster@scoalabazna.roscoalabazna@yahoo.com
www.http://scoala-gimnaziala-bazna.webnode.ro/

Disciplina: LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ


Manual: Limba și literatura română. Manual pentru clasa a V-a. Autori: Anca Șerban, Roxana Ciobanu, Ana-Maria Barău, Iuliana
Băiașu. Editura CD PRESS, 2017.
Programa școlară: OMEN 3393/ 28.02.2017
Nr. de ore/ săptămână: 4
Clasa: a V-a
Profesor: PUȘCAȘ ANA-PAULA Avizat,
Director-prof. Veza Lavinia

PLANIFICARE ANUALĂ
CLASA A V-A
2019-2020

Nr. total de săptămâni: 35

Semestrul Unitatea de învățare Nr. de ore Perioada de desfășurare Observații


alocate (săptămâna)
Semestrul I = 15 săptămâni
15 4 (ore/ săptămână) = 60 ore/ semestru
I 1. Aventura cunoașterii de sine 10 ore S1-S3 1 oră – Prezentarea manualului
Prezentarea manualului (oră la dispoziția profesorului)
Recapitulare inițială 4 ore – Recapitulare
Unitatea 1 1 oră – Evaluare inițială
1 oră – Textul literar în proză:
Aventurile lui Pâlpâilă
1 oră – Textul nonliterar: De la
Balaurii din poveste la
dinozaurii de odinioară
1 oră – Textul literar în versuri:
Cu ochii larg deschiși
1 oră – Condiții de realizare a
comunicării
I 2. Fascinația cărții 2 ore din S3-S11 27 de ore – Predare-învățare
Cartea - obiect cultural săptămâna 4 ore – Recapitulare
Textul nonliterar 1 3+8 2 ore – Evaluare
Roluri în comunicare. Acte de limbaj săptămâni 1 oră – Oră la dispoziția
Alfabetul limbii române
x 4 ore = profesorului
Silaba. Accentul
Texul literar narativ 34 de ore
Tema. Planul simplu de idei
Cuvântul-unitate de bază a vocabularului
Sinonimele. Antonimele
Câmpul lexical
Consolidare: fonetică și vocabular
Făt-Frumos Măzărean
Planul dezvoltat de idei
Recapitulare
Evaluare
Verbul - nucleul comunicării
Modurile verbale
Modul indicativ
Verbele auxiliare: a avea, a vrea, a fi
Modul imperativ
Consolidare: verbul
Enunțul
Predicatul
Recapitulare
Evaluare
Atelier de creație
I 3. Poveștile iernii 4 S12-S15 12 ore – Predare - învățare
Textul literar narativ. Narațiunea. Timp și săptămâni 1 oră – Recapitulare
spațiu. Acțiunea. Personajul. Compoziția x 4 ore = 1 oră – Evaluare
Exprimarea emoțiilor 16 ore 1 oră – Recapitulare pentru teză
Buletinul meteo
1 oră – Evaluare semestrială
Substantivul
Articolul
Moș Crăciun a fost răpit
Etapele povestirii
Subiectul
Semestrul II = 20 de săptămâni
20 x 4 (ore/ săptămână) = 80 de ore/ semestru
II Continuare capitolul 3 (Poveștile iernii) 3 S16-S18 7 ore – Predare – învățare
Acordul dintre subiect și predicat săptămâni 2 ore – Recapitulare
Prezentarea unui personaj x 4 ore = 1 oră – Evaluare
Recapitulare 12 ore 2 ore – Ore la dispoziția
Evaluare
profesorului
Atelier de creație
II 4. Călătorie și aventură 7 S19 – S25 23 de ore – Predare-învățare
Textul literar narativ. Dialogul săptămâni 2 ore – Recapitulare
Elemente paraverbale și nonverbale x 4 ore = 1 oră – Evaluare
Grupul nominal 2 ore – Ore la dispoziția
28 ore
Prepoziția profesorului
Textul literar descriptiv. Procedee de
expresivitate
Adjectivul
Articolul demonstrativ
Textul nonliterar
Jurnalul de călătorie
Banda desenată
Atributul
Modele culturale și comportamentale
Recapitulare
Evaluare
Atelier de creație
II 5. Prietenie 7 S26 – S33 Săptămâna 27 = Săptămâna
Impresii de lectură săptămâni altfel
Pronumele personal x 4 ore = 22 ore – Predare - învățare
Numeralul cardinal și ordinal 2 ore – Recapitulare unitate
28 ore
Textul literar în versuri 1 oră– Evaluare unitate
Textul nonliterar narativ (săptămâna 2 ore – Recapitulare teză
Propoziția simplă și propoziția dezvoltată 27 = 1 oră – Evaluare teză
Portretul săptămâna
Citirea instrucțiunilor altfel)
Recapitulare
Evaluare
Atelier de creație
II 6. Am învățat în clasa a V-a 2 S34 – S35 3 ore – Recapitulare
Textul literar narativ săptămâni 1 oră – Evaluare
Textul literar descriptiv x 4 ore = 4 ore – Ore la dispoziția
Textul literar explicativ profesorului
8 ore
Evaluare finală
Total ore/ an = 140 – Săptămâna altfel (4 ore) – 4 zile libere legale = 132 ore/ an
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ SEMESTRIALĂ
SEMESTRUL I
CLASA A V-A
2019 – 2020

Unitatea de învățare Competențe Conținuturi vizate Număr de ore Săptămâna Observații


specifice alocate
1.1., 1.2., 2.1., Textul literar narativ S1 - S3 Total
2.2., 4.2., 4.4. Text-suport: Aventurile lui Pâlpâilă, de Adina (09.09.2019 săptămâni
Popescu - pentru P-Î-E =
 Citirea şi înţelegerea unui text narativ P-Î – 24.09.2019) 34 +
 Trăsăturile unui text narativ R 8 Săptămâna
E 1 Şcoala altfel
1.1., 2.1., 2.2., Textul nonliterar TOTAL 10
4.2. 3.1., 4.1. Text-suport: De la balaurii din poveste la
dinozaurii de odinioară 1 oră -
UNITATEA 1  Citirea şi înţelegerea unui text nonliterar prezentarea
Aventura cunoaşterii manualului
 Trăsăturile unui text nonliterar
de sine 1.1., 1.2,
2.4., 2.5., 3.1.,
Textul literar în versuri
4.1.
Text-suport: Cu ochii larg deschişi, de Petre
Ghelmez

1.4., 4.1.,4.4.  Citirea şi înţelegerea unui text literar în versuri


 Trăsăturile unui text literar
4.2.,4.4., 4.5.  Trăsăturile unui text poetic
Condiţii de realizare a comunicării
 Elementele comunicării
 Comunicarea orală şi comunicarea scrisă
Elemente de constucţie a comunicării
 Exerciţii de fonetică, vocabular, morfologie şi
sintaxă.
Evaluare iniţială
Atelier de creaţie: Jurnalul de lectură

Unitatea de Competențe Conținuturi vizate Număr de ore Săptămâna Observații


învățare specifice alocate
2.1., 2.2., 2.4., Istoria cărții S3 - S11
3.2., 5.1., 5.2.  Citirea şi înţelegerea unui text nonliterar (25.09.2019
 Trăsăturile unui text nonliterar -
Comunicare orală P-Î 27 21.11.2019)
1.3., 1.4., 2.3., R 4
 Roluri în comunicare
4.1., 4.4. E 2
 Acte de limbaj
LDP 1
4.1., 4.3., 4.4. Alfabetul limbii române. Tipuri de sunete TOTAL 34
Silaba. Accentul
UNITATEA 2
Fascinația cărții 1.1., 1.2., 1.4., Textul literar
2.1., 2.2., 2.4., Text-suport: Secretul anticarului, de Ioana
3.1., 3.2., 4.2., Pârvulescu
4.4., 5.1.  Cuvântul-cheie
 Tema
 Planul simplu de idei
 Strategii de interpretare: răspuns afectiv,
discutarea mesajului textului, integrarea
informațiilor textului în propriul sistem de
cunoștințe

4.1., 4.2., 4.3., Cuvântul – unitate de bază a vocabularului.


4.4., 4.5. Sinonime. Antonime. Câmpul lexical
1.1., 1.2., 2.1., Textul literar
2.2., 2.4., 2.5., Text-suport: Făt-Frumos Măzărean, de Mihail
3.1., 3.2., 3.4., Sadoveanu
4.2., 4.4., 5.1.  Strategii de comprehensiune: inferențe simple,
4.1., 4.2., 4.4., predicții, împărtășirea impresiilor de lectură;
4.5.  Strategii de interpretare: răspuns afectiv,
discutarea mesajului textului, integrarea
informațiilor textului în propriul sistem de
cunoștințe
 Ideile secundate. Planul dezvoltat

Recapitulare
Text-suport: Viață și cărți, de Nicolae Manolescu

Evaluare
Text-suport: Cuore, inimă de copil, de Edmondo de
Amicis

1.1., 1.2., 2.1., Textul literar


2.2., 2.4., 2.5.,
3.1., 3.2., 3.4., Text-suport: Un musafir nepoftit, de Petre Ghelmez
4.2., 4.4., 5.1.  Strategii de comprehensiune: inferențe simple,
4.1., 4.2., 4.4., predicții, împărtășirea impresiilor de lectură;
4.5.
 Strategii de interpretare: răspuns afectiv,
discutarea mesajului textului, integrarea
informațiilor textului în propriul sistem de
cunoștințe.

Elemente de construcţie a comunicării


Verbul – nucleul comunicării
 Modurile verbale: indicativ și imperativ
4.1., 4.2., 4.4.,  Forme verbale nepersonale
4.5.  Timpurile modului indicativ
 Verbele auxiliare
Evaluare
Enunțul
 Tipuri de enunțuri
 Punctuația enunțurilor
3.1., 3.4.
Predicatul
4.1., 4.2., 4.4.,
4.5.
Recapitualare
Text-suport: Păstorul și hoțul, poveste populară
albaneză
 Exerciţii de fonetică, vocabular, morfologie şi
sintaxă.

Evaluare final de unitate


Text-suport: Cartea care mirosea urât, de Caius
Dobrescu
Atelier de creaţie: Redactarea unui text pe o
temă preferată
Unitatea de Competențe Conținuturi vizate Număr de ore Săptămâna Observații
învățare specifice alocate
Textul narativ literar. Narațiunea. S12 – S15
Text-suport: Ninge, Ion Agârbiceanu (25.11.2019
 Strategii de comprehensiune: inferențe simple, -
1.1., 1.2., 1.3., predicții, împărtășirea impresiilor de lectură; P-Î 12 19.12.2019)
2.1., 2.2., 2.3., R 2
 Strategii de interpretare: răspuns afectiv,
2.4., 2.5., 3.1., E 2
discutarea mesajului textului, integrarea
3.3., 3.4., 4.2., 4.4 LDP 2
informațiilor textului în propriul sistem de
TOTAL 16
cunoștințe
UNITATEA 3 1.1., 1.2., 1.3.,  Caracteristicile textului narativ literar
Poveștile iernii 1.4., 4.1., 4.3., 4.4.  Apostroful
 Aspecte normative
1.3., 2.1., 2.2.,
2.3., 2.4., 2.5., Comunicare orală
3.2., 3.3., 3.4.,  Exprimarea emoțiilor
4.1., 4.2., 4.3.,
4.4., 4.5 Lectură. Textul modal nonliterar
 Buletinul meteo
Elemente de construcţie a comunicării
 Substantivul
1.1., 1.2., 1.3.,  Articolul hotărât
2.1., 2.2., 2.3.,  Articolul nehotărât
2.4., 2.5., 3.1.,
3.3., 3.4., 4.2., Lectură. Textul narativ literar. Acțiunea
4.4., 5.1., 5.2. Text-suport: Moș Crăciun a fost răpit, L. Frank
Baum
 Strategii de comprehensiune: inferențe simple,
predicții, împărtășirea impresiilor de lectură
 Strategii de interpretare: răspuns afectiv,
discutarea mesajului,
3.1, 3.3., 3.4.,  Acțiunea
4.1., 4.2., 4.3.,
4.4., 4.5. Redactare
 Etapele redactării unui text narativ
4.1., 4.2., 4.4., 4.5.
Elemente de construcţie a comunicării
 Subiectul
SEMESTRUL AL II-LEA
Unitatea de Competențe Conținuturi vizate Număr de ore Săptămâna Observații
învățare specifice alocate
S16 – S18
1.1., 1.2., 1.3.,  Acordul dintre subiect și predicat (13.01.2020
2.1., 2.2., 2.3., -
2.4., 2.5., 3.1., Lectură. Textul narativ literar. Personajul P-Î 7 30.01.2020)
3.3., 3.4., 4.2., Text-suport: Zâna-Munților, cules de Petre R 2
4.4., 5.1., 5.2. Ispirescu E 1
LDP 2
 Strategii de comprehensiune: inferențe simple, TOTAL 12
predicții, împărtășirea impresiilor de lectură;
UNITATEA 3  Strategii de interpretare: răspuns afectiv,
Poveștile iernii discutarea mesajului textului, integrarea
informațiilor textului în propriul sistem
 Personajul
 Interpretarea limbajului figurat: comparația
 Interese și atitudini față de lectură

Redactare
3.1, 3.3., 3.4.,
4.1., 4.2., 4.3.,  Construirea unui personaj
4.4., 4.5.

1.1., 1.2., 1.3., Recapitulare


1.4., 2.1, 2.2., 2.3., Text-suport: Povestiri în oglindă, de Mircea Moț
2.4., 2.5., 3.1., Evaluare la final de unitate
3.2., 3.3., 3.4., Text-suport: De ce nu a reușit Făt-Frumos să
4.1., 4.2., 4.3., meargă cu mașina?, Adina Rosetti, Cristiana Radu
4.4., 5.1., 5.2.
Atelier de creaţie: Prezentarea unei tradiții de iarnă
Unitatea de Competențe Conținuturi vizate Număr de ore Săptămâna Observații
învățare specifice alocate
Textul narativ literar S19 – S25
Text-suport: Bùbico..., de I. L. Caragiale (03.02.2020
 Strategii de comprehensiune: inferențe simple, -
predicții, împărtășirea impresiilor de lectură P-Î 23 18.03.2020)
1.1., 1.2., 1.4.,  Strategii de interpretare: răspuns afectiv, R 2
2.1., 2.2., 2.3., E 1
discutarea mesajului textului
2.4., 2.5., 3.1., LDP 2
3.3., 3.4., 4.2., 4.4  Dialogul TOTAL 28
 Aspecte normative
UNITATEA 4
Călătorie și 1.1., 1.2., 1.3., Comunicare orală
aventură 1.4., 2.5., 4.1.,  Unitățile comunicării
4.3., 4.4.  Elemente paraverbale și nonverbale.
 Elemente paraverbale și nonverbale ca mărci ale
personalității individului
4.1., 4.2., 4.4.
Elemente de construcţie a comunicării
Posibilități combinatorii ale substantivului
(substantiv+atribut)
Prepoziția

1.1., 1.2, 2.1., Lectură. Textul descriptiv literar


2.2., 2.3., 2.4., Text-suport: Rapsodii de primăvară, de George
2.5., 3.1., 3.3., Topîrceanu
3.4., 4.1., 4.2.,  Strategii de comprehensiune: inferențe simple,
4.3., 4.4., 5.2 predicții, împărtășirea impresiilor de lectură
 Strategii de interpretare: răspuns afectiv,
discutarea mesajului, interpretarea limbajului
figurat (personificarea)
 Descrierea
 Redactare: descrierea unui loc

1.1., 1.2., 1.4., Lectură. Textul descriptiv nonliterar


2.1., 2.2, 3.1., Text-suport: Cocorul
3.2., 4.1., 4.2.,  Strategii de comprehensiune
5.1.  Strategii de interpretare
 Interese și atitudini față de lectură

Elemente de construcţie a comunicării


Adjectivul
4.1., 4.2., 4.4., 4.5.  Acordul adjectivului cu substantivul
 Gradele de comparație
 Articolul demonstrativ

1.1., 1.2., 1.4., Elemente de interculturalitate


2.1., 2.2., 2.3., Text-suport: Sulina
2.5., 3.1., 3.2.,  Identitate personală-identitate națională-
4.1., 4.2., 5.1., 5.2 diversitate culturală și lingvistică

1.1., 1.4., 2.1.,


2.2., 2.5., 3.1., Narativul nonliterar. Jurnalul de călătorie
4.2., Text-suport: Pierdut în Vietnam & Cambodgia:
jurnal de călătorie, de Cătălin Vrabie
? 1.2., 2.1., 3.2.,  Acțiune, participanți, timp, spațiu
4.1., 5.2.

Texte multimodale: benzile desenate


4.1., 4.2., 4.4.
Elemente de construcţie a comunicării
Atributul

Elemente de interculturalitate
Modele comportamentale în legende greco-
1.1., 1.2., 1.4., romane
2.1., 2.2., 2.3., Text-suport: Odiseea, adaptare după Homer
2.5., 3.1., 3.2.,
4.1., 4.2., 5.1., 5.2 Recapitulare
Text-suport: O călătorie spre centrul Pământului, de
Jules Verne

Evaluare la final de unitate


Text-suport:Noapte de vară, de George Coșbuc

Atelier de creaţie: Scrierea imaginativă


Unitatea de Competențe Conținuturi vizate Număr de ore Săptămâna Observații
învățare specifice alocate
S26 – S33 S27 =
Impresii de lectură (19.03.2020 Săptămâna
1.1., 1.2., 1.4., Text-suport: Micul prinţ, de Antoine de Saint- - altfel
2.1., 2.2., 3.1., Exupéry P-Î 22 01.06.2020)
4.2., 4.4.  Strategii de comprehensiune: inferențe simple, R 4
predicții, împărtășirea impresiilor de lectură E 2
 Extragerea informaţiilor esenţialeşi de detaliu LDP 0
 Structurarea unui text narativ TOTAL 28
 Exprimarea orală şi în scris a ideilor, pornind de
UNITATEA 5 la un text literar
Prietenie
Elemente de construcţie a comunicării
Pronumele. Pronumele personal. Pronumele
4.1.,4.2., 4.4. personal de politeţe

Strategii de interpretare
1.1., 1.2, 2.1., Text-suport: Heidi, fetiţa munţilor, de Johanna Spyri
2.3., 2.4., 2.5.,  Structurarea unui text narativ
3.1., 3.3., 4.2.,
 Organizarea ideilor principale
4.3., 4.4.
 Strategii de interpretare: răspuns afectiv,
discutarea mesajului textului, integrarea
informațiilor textului în propriul sistem
4.1., 4.2., 4.4.  Descrierea unui personaj

Elemente de construcţie a comunicării


1.1., 1.2, 2.1., Numeralul. Numeralul cardinal. Numeralul ordinal
2.3., 2.4., 2.5.,
Textul literar în versuri
3.1., 3.3., 4.2., Text-suport: Revedere, de Mihai Eminescu
4.3., 4.4., 5.1.  Ascultare activă, elemente paraverbale şi
nonverbale
 Citirea şi înţelegerea unui text literar în versuri
 Semnificaţiile textului poetic
 Exprimarea părerii asupra textului
 Compunerea descriptivă
1.1., 1.2, 2.1.,  Perspectivă interdisciplinară: poezie-muzică
2.3., 2.4., 2.5.,
3.1., 3.3., 4.2., Textul nonliterar narativ
4.3., 4.4., 5.2. Text-suport: Prietenia dintre Mihai Eminescu şi Ion
Creangă
4.1., 4.2., 4.4.  Extragerea informaţiilor esenţiale şi de detaliu
 Acţiune, participanţi, timp şi spaţiu

1.1., 1.2, 2.1., Elemente de construcţie a comunicării


2.3., 2.4., 2.5.,  Propoziţia simplă şi propoziţia dezvoltată
3.1., 3.3., 4.2.,
4.3., 4.4., 5.2.
Portretul
Text-suport: A fost odată, de Cella Delavrancea
1.1., 1.4., 3.1.,  Extragerea informaţiilor esenţiale şi de detaliu
4.2.,  Portretul
1.1., 2.4., 2.5.,
3.1., 3.4. Comunicare: Instrucţiunile
 Extragerea informaţiilor esenţiale şi de detaliu
1.1., 4.2.
 Caracteristicile textului

Recapitulare
Evaluare
Atelier de creaţie: Autoportretul
Unitatea de Competențe Conținuturi vizate Număr de ore Săptămâna Observații
învățare specifice alocate
S12 – S15
1.1., 1.2., 2.1., Textul literar narativ. Portretul (02.06.2020
2.2., 4.2., 4.4. Text-suport: Aventurile lui Tom Sawyer, de Mark -
Twain P-Î 0 12.06.2020)
 Citirea şi înţelegerea unui text narativ R 3
 Prezentarea unui personaj E 1
LDP 4
1.1., 1.2, 2.1., TOTAL 8
Textul literar în versuri
2.3., 2.4., 3.1.,
Text-suport: Fiind băiet păduri cutreieram, de
UNITATEA 6 3.3., 4.2., 4.3.
Mihai Eminescu
Am învățaț în clasa
 Citirea şi înţelegerea unui text literar în versuri
a V-a
1.1., 2.4.  Semnificaţiile textului poetic

Textul nonliterar explicativ


Text-suport: Dacia
4.2.,4.4.  Citirea şi înţelegerea unui text nonliterar
Elemente de constucţie a comunicării
 Exerciţii de fonetică, vocabular, morfologie şi
sintaxă.
1.1., 1.2,
2.4., 2.5., 3.1.,
4.1. Evaluare
Text-suport: Închide ochii şi vei vedea Oraşul, de
Iordan Chimet