Sunteți pe pagina 1din 1

Moduri de expunere

1. Dialogul
- Este un mod de expunere care constă într-un schimb de replici între cel puțin două personaje.
- Este caracteristic genurilor epic și dramatic, rareori apare și în genul liric (de exemplu, în Revedere de Mihai
Eminescu)
- Prin dialog, personajele comunică (un conținut oarecare) și se comunică (își manifestă atitudinea, reacțiile, stările
sufletești etc.).
Se folosește pentru:
- Redarea gândurilor și a intențiilor personajelor;
- Redarea unor idei, informații, opinii, explicații etc.;
- Ca mijloc de caracterizare a unor personaje (pune în lumină relațiile dintre două personaje, arată modul de vorbire
al acestora etc.)
- Sporește dramatismul acțiunii (încordarea acțiunii, a situației, intensitatea punctului culminant etc.).

În opera dramatică, dialogul este principala modalitate de caracterizare a personajelor.

2. Narațiunea
- Este un mod de expunere specific genului epic (basmul, balada, fabula, schița, nuvela, romanul etc);
- Este modul de expunere prin care se aduce la cunoștința cuiva (ascultător/ cititor) o întâmplare sau o succesiune
de întâmplări, reale sau imaginare, care sunt atribuite unor personaje.
- Întâmplările sunt prezentate fie în ordine cronologică (adică așa cum s-au desfășurat, în succesiunea lor), fie sunt
prezentate pe secvențe (fără a se păstra ordinea cronologică).
Trăsături specifice:
- Naratorul (povestitorul) care relatează fapte și întâmplări;
- Prezența acțiunii (totalitatea faptelor și a întâmplărilor dintr-o opera epică);
- Prezența indicilor de spațiu și timp;
- Prezența momentelor subiectului: expozițiune, intrigă, desfășurarea acțiunii, punctul culminant, deznodământul.
- Prezența personajelor (principale, secundare, episodice, colective etc.)

În narațiune pot apărea secvențe descriptive, dialogate sau monologate.

3. Descrierea
- Este un mod de expunere prin care se prezintă însușirile specifice ale unui peisaj, ființe, fenomen al naturii, obiect
etc.;
Descrierea poate fi:
- De tip tablou (descrierea unui peisaj, unui anotimp etc.)
- De tip portret (descrierea trăsăturilor fizice și morale ale unei persoane).
Trăsături:
- frecvența substantivelor, a adjectivelor, cu accent pe verbele statice la modul indicativ, timpul prezent sau
imperfect;
- prezența imaginilor artistice și a figurilor de stil;
- sunt prezentate trăsăturile caracteristice ale unui obiect, ale unui colț din natură, etc.

4. Monologul
- Este modul de expunere care constă în expunerea gândurilor, ideilor și a sentimentelor unui personaj.
- Permite personajului să-și analizeze adevaratele sentimente și adevăratele cauze ale faptelor sau gesturilor sale;
În folosirea monologului textul este scris la persoana I.