Sunteți pe pagina 1din 2

ROMÂNIA

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE


INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN ARGEŞ
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „VIRGIL CALOTESCU” BASCOV

TEMATICA SEDINȚELOR CU PĂRINȚII


.......................
CLASA PREGATITOARE B
An şcolar 2019-2020

Nr. Tema şedinţei Data Participanţi Observații


crt.
1.  Aspecte privind începerea anului şcolar: prezentarea structurii anului şcolar septembrie Părinţii elevilor
2019-2020, a obiectelor de studiu, obiectivelor și conținuturilor;
 Necesarul de rechizite şcolare;
 Necesarul de auxiliare didactice;
 Alegerea Comitetului de părinţi;
 Prezentarea Regulamentului de ordine interioară;
 Întocmirea dosarelor pentru burse şi rechizite;
 Ora de consiliere cu părinţii;
 Discuţii libere.
2.  „Învăț să fiu părinte de școlar”; octombrie Părinţii elevilor
 Adaptarea elevilor la școală;
 Prezentarea situatiei la învățătură și disciplină;
 Chestionar pentru părinţi;
 Discuţii libere.
3.  „Părinții – parteneri în educație”; noiembrie Părinţii elevilor
 10 pași pentru îmbunătățirea relației părinte-copil;
 Analiza comportamentelor şi a reacţiilor la sarcinile şcolare;
 Serbarea de Crăciun;
 Discuţii libere.
4. decembrie Părinţii elevilor
 Situaţia la învăţătură pe semestrul I, măsuri recuperatorii;
 „Cum sprijină părinții învățarea elevilor?”;
 Vizualizarea și analizarea portofoliilor.
5. ianuarie Părinţii elevilor
 promovarea importanţei unui climat familial potrivit pentru o educaţie
adecvată;
 motivarea importanţei exemplului părinţilor în educarea copiilor;
 referat.
6. februarie Părinţii elevilor
 Discuții referitoare la sărbătorirea zilei de 8 Martie;
 Discuții cu privire la săptămâna « Să știi mai multe, să fii mai bun » ;
 Discuţii libere.
7.  Influenţele educative exercitate de mass-media; martie Părinţii elevilor
 sensibilizarea părinţilor cu privire la respectarea recomandărilor privind limita
de vârstă pentru vizionarea anumitor programe TV;
 prezentarea consecinţelor nerespectării acestora;
 Sfaturi practice pentru părinți;
 Discuţii libere.
8.  Organizarea timpului liber; aprilie Părinţii elevilor
 Analiza comportamentelor şi a reacţiilor la sarcinile şcolare;
 Măsuri de îmbunătăţire a situaţiei la învăţătură.
9.  Impresii la terminarea clasei pregatitoare; mai Parinţii elevilor
 Discutii cu referire la serbarea de sfarsit de an școlar; iunie
 Prezentarea situaţiei la învăţătură şi disciplină;
 Analiza rezultatelor activităţilor exracurriculare;
 Sfaturi pentru vacanţa de vară;
 Discuţii libere.

Prof. înv. primar: Cojocaru Elena Isabela