Sunteți pe pagina 1din 11

Şcoala Gimnazială Nr.

1 Creţeşti Avizat:
Profesor: Trofin Elena- Andreea Director,
Aria curriculară: Limbă şi comunicare Prof. Dorneanu Gheorghiţa
Disciplina: Limba engleză
CLASA: a III-a
Nr. ore/ săpt: 2 ore
Manual: Fairyland, UniScan, Express Publishing
Nr……../……………….

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ PENTRU CLASA a III-a


ANUL ȘCOLAR: 2019-2020

Structura anului şcolar 2019-2020: 35 de săptămâni;


Semestrul I: 14 săptămâni, săptămâna 8- vacanţă pentru învăţământul primar; 2 ore/săptămână=28 de ore;
Semestrul al II-lea: 20 săptămâni, 2 ore/săptămână= 40 de ore;
„Şcoala altfel ” va fi în săptămâna 27: 30 martie- 3 aprilie 2020;

1
PLANIFICARE ANUALĂ
Anul şcolar 2019-2020

Semestrul I

Conţinuturi
Nr. Unitatea de invatare / Competenţe specifice vizate Nr. Săpt. Observaţii
Crt. organizare tematica ore
1. It’s nice to be back! 1.1. Identificarea semnificației globale a unui mesaj oral
Vocabulary: clar articulat în contexte familiare
revision, numbers (1- 1.3. Manifestarea disponibilității pentru receptarea de
100) mesaje orale simple adecvate vârstei
Structures: Revision 2.2Participarea la interacțiuni în contexte de necesitate
INTRODUCTION imediată/ pe teme familiare ; S1
Starter 2
2.3. Descrierea simplă a unei persoane/ unui personaj
3.2. Identificarea semnificației globale a unui text simplu
pe teme familiare
3.3. Descifrarea unor mesaje simple primite de la
prieteni, colegi, profesor

2. 1a Hello 1.2. Identificarea orei și a cantității exprimate numeric


1b The Magic (prețuri, numere) în cadrul unui mesaj audiat articulat
Forest clar și rar; S2-S3
1c Colours! 1.3. Manifestarea disponibilității pentru receptarea de
mesaje orale simple adecvate vârstei
UNIT 1. Vocabulary: the 2.1 Cererea și oferirea de informații referitoare la
The magic forest characters, the numere, la prețuri, la exprimarea orei
numbers 1-10, 2.2Participarea la interacțiuni în contexte de necesitate 4
colours imediată/ pe teme familiare ;

2
Structures: the verb 2.3. Descrierea simplă a unei persoane/ unui personaj
‘to be’ 3.2. Identificarea semnificației globale a unui text simplu
pe teme familiare
PORTFOLIO: Write
about your favourite
toy
3. UNIT 2. 2a Time for School! 1.1. Identificarea semnificației globale a unui mesaj oral
Time for school! 2b It’s a magic pen! clar articulat în contexte familiare
2c Let’s do it! 1.2. Identificarea orei și a cantității exprimate numeric
(prețuri, numere) în cadrul unui mesaj audiat articulat S4-
Vocabulary: school S5
clar și rar
items, commands 1.3 Manifestarea disponibilității pentru receptarea de
4
mesaje orale simple adecvate vârstei
Structures: “a-an”, 2.1 Cererea și oferirea de informații referitoare la
“this/that”, plurals (- numere, la prețuri, la exprimarea orei
s), possessives,
2.2 Participarea la interacțiuni în contexte de necesitate
imperatives
imediată/ pe teme familiare;
PORTFOLIO: Write
about your school
things.

4. REVISION Troll Tales! 1 1.1. Identificarea semnificației globale a unui mesaj oral
Go Green! 1 clar articulat în contexte familiare
Our World 2 S6
Checkpoint 2.2Participarea la interacțiuni în contexte de necesitate
(Units 1 - 2) imediată/ pe
teme familiare;
3.2. Identificarea semnificației globale a unui text simplu
pe teme
familiare
5. HAPPY HALLOWEEN ! Talk about Halloween 1.3. Manifestarea disponibilității pentru receptarea de 2 S8- vacanţă
customs and mesaje orale simple adecvate vârstei S7 învăţământ primar
traditions

3
3.1. Recunoaşterea semnificaţiei unor fraze uzuale tipice
pentru viaţa cotidiană
6. UNIT 3. 3a My family! 1.2 Identificarea orei şi a cantităţii exprimate numeric în
My family 3b Grandma’s here! cadrul unui mesaj audiat
3c It’s my job! 1.3 Manifestarea disponibilităţii pentru receptarea de S9-
mesaje orale simple adecvate vârstei 6 S11
Vocabulary: family 2.1 Cererea şi oferirea de informaţii referitoare la
members, numere, preţuri, exprimarea orei
numbers 1-20, 2.3 Descrierea simplă a unui personaj
jobs 3.1. Recunoaşterea semnificaţiei unor fraze uzuale tipice
pentru viaţa cotidiană
Structures: the verb
“to be”
PORTFOLIO: Write
about a member of your
family.
7. UNIT 4. 4a At the toyshop! 1.2 Identificarea orei şi a cantităţii exprimate numeric în
Toys 4b Open it and see! cadrul unui mesaj audiat
4c Happy Birthday! 1.3 Manifestarea disponibilităţii pentru receptarea de
mesaje orale simple adecvate vârstei S 12
Vocabulary: toys, 2.1 Cererea şi oferirea de informaţii referitoare la 2
birthdays numere, preţuri, exprimarea orei
2.3 Descrierea simplă a unui personaj
Structures: “these/ 3.1. Recunoaşterea semnificaţiei unor fraze uzuale tipice
those”, plurals (- pentru viaţa cotidiană
s/-es) 4.1. Scrierea unei felicitări de ziua cuiva

PORTFOLIO: Write a
birthday card.

4
8. REVISION Troll Tales! 2 1.1. Identificarea semnificației globale a unui mesaj oral
Go Green! 2 clar articulat în contexte familiare 2 S13
Our World
Checkpoint 2.2Participarea la interacțiuni în contexte de necesitate
(Units 3 - 4) imediată/ pe
teme familiare;
3.2. Identificarea semnificației globale a unui text simplu
pe teme
familiare

9. MERRY CHRISTMAS Talk about Christmas. 1.1. Identificarea semnificației globale a unui mesaj oral 2 S14
and HAPPY NEW Talk about New clar articulat în contexte familiare
YEAR! Year’s Eve 2.2Participarea la interacțiuni în contexte de necesitate
celebrations. imediată/ pe
teme familiare;
10. REVISION Troll Tales! 3 1.2 Identificarea orei şi a cantităţii exprimate numeric în
Go Green! 3 cadrul unui mesaj audiat
Our World 2.1 Cererea şi oferirea de informaţii referitoare la 2 S 15
Checkpoint numere, preţuri, exprimarea orei
(Units 5 - 6)

5
Semestrul al II-lea

Conţinuturi
Nr. Unitatea de invatare / Competenţe specifice vizate Nr. Săpt. Observaţii
Crt. Organizare tematica ore

11. UNIT 5. 5a Hide!


Hide and seek 5b Come out! 1.2 Identificarea orei şi a cantităţii exprimate numeric în
5c Where’s Alvin? cadrul unui mesaj audiat
1.3 Manifestarea disponibilităţii pentru receptarea de 2 S 16
Vocabulary: things in mesaje orale simple adecvate vârstei
a house 2.1 Cererea şi oferirea de informaţii referitoare la numere,
Structures: preţuri, exprimarea orei
possessive 2.3 Descrierea simplă a unui personaj
adjectives, 3.1. Recunoaşterea semnificaţiei unor fraze uzuale tipice
prepositions of place pentru viaţa cotidiană

PORTFOLIO: Write
about your room
12. UNIT 6. 6a In the old house! 1.2 Identificarea orei şi a cantităţii exprimate numeric în
Welcome! 6b Where’s Missy? cadrul unui mesaj audiat
6c Welcome! 1.3 Manifestarea disponibilităţii pentru receptarea de
mesaje orale simple adecvate vârstei
Vocabulary: rooms, 2.1 Cererea şi oferirea de informaţii referitoare la numere, S 17
things in a house preţuri, exprimarea orei
2.3 Descrierea simplă a unui personaj 2
Structures: “there is/ 3.1. Recunoaşterea semnificaţiei unor fraze uzuale tipice
there are” pentru viaţa cotidiană

PORTFOLIO: Write

6
about your house

13 REVISION Let’s start!


1.1. Identificarea semnificaţiei globale a unui mesaj oral
Vocabulary: clar articulat în context familiare
Revision, habits 1.3. Manifestarea disponibilităţii pentru receptarea de S18
Structures: mesaje orale
Revision 2.1 Cererea şi oferirea de informaţii referitoare la numere 2
şi exprimarea orei
3.1. Recunoaşterea semnificaţiei unor fraze uzuale tipice
pentru viaţa cotidiană
4.2. Redactarea unui mesaj simplu către un coleg

14. UNIT 7. 7a It’s so cute!


It’s so cute! 7b We’re all wet! 1.2 Identificarea semnificaţiei globale a unui mesaj oral
7c I’m so sweet! clar articulat în contexte familiare
1.3 Manifestarea disponibilităţii pentru receptarea de
S19-
Vocabulary: parts of mesaje orale
S20
the body 2.1 Cererea şi oferirea de informaţii referitoare la numere
Structures: the verb şi exprimarea orei
“have got”, plurals 2.3 Descrierea simplă a unui personaj
(irregular) 3.1. Recunoaşterea semnificaţiei unor fraze uzuale tipice
pentru viaţa cotidiană 4
PORTFOLIO: Write
about your favourite
cartoon character.

15. UNIT 8. 8a Talent Show! 1.2 Identificarea semnificaţiei globale a unui mesaj oral
The talent show 8b Abracadabra! clar articulat în contexte familiare

7
8c Watch me go! 1.3 Manifestarea disponibilităţii pentru receptarea de S 21
mesaje orale
Vocabulary: activities 2.3 Descrierea simplă a unui personaj
Structures: the verb 3.1. Recunoaşterea semnificaţiei unor fraze uzuale tipice
“can” pentru viaţa cotidiană 2
PORTFOLIO: Write
about what you can
do.
15. REVISION Troll Tales! 4 1.1. Identificarea semnificaţiei globale a unui mesaj oral
Go Green! 4 clar articulat în context familiare
Our World 2 S 22
Checkpoint
1.3. Manifestarea disponibilităţii pentru receptarea de
(Units 7 - 8) mesaje orale
2.1 Cererea şi oferirea de informaţii referitoare la numere
şi exprimarea orei
3.1. Recunoaşterea semnificaţiei unor fraze uzuale tipice
pentru viaţa cotidiană
4.2. Redactarea unui mesaj simplu către un coleg
16. UNIT 9. 9a My new clothes! 1.1. Identificarea semnificaţiei globale a unui mesaj oral
My new clothes! 9b A lovely day! clar articulat în contexte familiare
9c Who’s wearing 1.2. Identificarea orei şi a cantităţii exprimate numeric, în 4 S 23-
cadrul unui mesaj S 24
Vocabulary: clothes, 1.3 Manifestarea disponibilităţii pentru receptarea de
weather mesaje orale
2.3 Descrierea simplă a unui personaj
Structures: present 3.1. Recunoaşterea semnificaţiei unor fraze uzuale tipice
continuous pentru viaţa cotidiană
4.2 Redactarea unui mesaj simplu către un coleg
PORTFOLIO:
Write about your
magic moments.

8
17. HAPPY EASTER! Talk about Easter 1.3 Manifestarea disponibilităţii pentru receptarea de
celebration. mesaje orale
4.1. Scrierea unei felicitări pentru o sărbatoare 2 S25

18. UNIT 10 10a At the animal 1.1 Identificarea semnificaţiei globale a unui mesaj oral
The animal park park! clar articulat în contexte familiare S26 (S27)
10b Wild things! 1.3 Manifestarea disponibilităţii Săptămâna Școala
10c Two funny pentru receptarea de mesaje orale Altfel,”Să știi mai
rabbits! 2.1. Cererea şi oferirea de informaţii referitoare la numere multe, să fii mai
şi exprimarea orei S28 bun”
Vocabulary: animals 2.3 Descrierea simplă a unui personaj / animal
3.1. Recunoaşterea semnificaţiei unor fraze uzuale tipice 4
Structures: Present pentru viaţa cotidiană
continuous 4.2. Scrierea unui mesaj simplu către un coleg

PORTFOLIO:
Write a letter
19. REVISION Troll Tales! 5
Go Green! 5 1.1. Identificarea semnificaţiei globale a unui mesaj oral S29
Our World clar articulat în context familiare
Checkpoint 1.3. Manifestarea disponibilităţii pentru receptarea de S30
(Units 9 - 10 mesaje orale 4
2.1 Cererea şi oferirea de informaţii referitoare la numere
şi exprimarea orei
3.1. Recunoaşterea semnificaţiei unor fraze uzuale tipice
pentru viaţa cotidiană
4.2. Redactarea unui mesaj simplu către un coleg

9
20. UNIT 11 11a Lunchtime! 1.1. Identificarea semnificaţiei globale a unui mesaj oral
Lunchtime! 11b Fairy cakes! clar articulat în contexte familiare
11c Listen to my 1.2. Identificarea orei şi a cantităţii exprimate numeric, în
tummy cadrul unui mesaj
1.3 Manifestarea disponibilităţii pentru receptarea de 4 S31
Vocabulary: food, mesaje orale S32
time 2.3 Descrierea simplă a unui personaj
Structures: Present 3.1. Recunoaşterea semnificaţiei unor fraze uzuale tipice
simple, “some”, pentru viaţa cotidiană
“any”. 4.2 Redactarea unui mesaj simplu către un coleg
21. UNIT 12 12a Alvin’s Day! 1.1. Identificarea semnificaţiei globale a unui mesaj oral
Celebrations 12b Environment clar articulat în contexte familiare S33
Day! 1.2. Identificarea orei şi a cantităţii exprimate numeric, în
12c Another lovely cadrul unui mesaj
day! 1.3 Manifestarea disponibilităţii pentru receptarea de 2
mesaje orale
Vocabulary: 2.3 Descrierea simplă a unui personaj
Daily routine, 3.1. Recunoaşterea semnificaţiei unor fraze uzuale tipice
Environment Day, pentru viaţa cotidiană
days of the week 4.2 Redactarea unui mesaj simplu către un coleg
Structures: Present
simple, prepositions
of time
22. REVISION Troll Tales! 6 1.3. Manifestarea disponibilităţii pentru receptarea de
Go Green! 6 mesaje orale S34
Our World 2.1 Cererea şi oferirea de informaţii referitoare la numere 2
Checkpoint şi exprimarea orei
(Units 11 - 12) 3.1. Recunoaşterea semnificaţiei unor fraze uzuale tipice
pentru viaţa cotidiană

10
23. FINAL REVISION 2 S 35

11

S-ar putea să vă placă și