Sunteți pe pagina 1din 3

Numele si prenumele…………….

Clasa……………

Test
Clasa a IX-a

I. Citește cu atenție următorul fragment și răspunde cerințelor:

“Ce-i pasă copilului când mama şi tata se gândesc la neajunsurile vieţii, la ce poate să le aducă ziua de
mâine, sau că-i frământă alte gânduri pline de îngrijire. Copilul, încălecat pe băţul său, gândeşte că se
află călare pe un cal dintre cei mai straşnici, pe care aleargă cu voie-bună, şi-l bate cu biciul, şi-l
struneşte cu tot dinadinsu, şi răcneşte la el din toată inima, de-ţi ie auzul; şi de cade jos, crede că l-a
trântit calul, şi pe băţ îşi descarcă mânia în toată puterea cuvântului...
Așa eram eu la vârsta cea fericită, și așa cred că au fost toți copiii, de când îi lumea asta și pământul,
măcar să zică cine ce-a zice.” ( Ion Creangă – Amintiri din copilărie)

1. Transcrie două cuvinte din câmpul semantic al familiei. 1p

2. Scrie câte un sinonim pentru sensul din text al cuvintelor:


Neajunsuri- frământă-

Răcnește- mânia-

3. Alcătuieşte trei enunţuri în care să demonstrezi polisemia cuvântului capră. 1p

4. Desparte în silabe următoarele cuvinte: copilul, strașnici,răcnește ,pământul 1p

5. Scrie un enunț în care să folosești o locuțiune/expresie cu cuvântul “inimă”. 1p

6. Susține cu două argumente încadrarea textului într-un gen literar. 1p

7. Prezintă tema textului și două motive literare. 1p


II. Pornind de la următorul citat: “ În copilărie dorești totul, în tinerețe și la maturitate... ceva
anume, la bătrânețe... nimic.” – Lev Tolstoi; scrie o compunere de 10 – 15 rânduri despre
copilărie. 3p

Se acordă 1p din oficiu.


Timp de lucru: 50 min.
Barem de corectare și de notare:

I. 1. De ex. mama, tata, copilul – 0.5p +0.5p


2. Emițătorul este autorul Ion Creangă, receptorul este cititorul – 0.5p+0.5p
3. Mesajul transmis de emițător este că vârsta copilăriei este vârsta fericită când copilul se
joacă și spre deosebire de părinți, nu-i pasă de neajunsurile vieții – 1p
4. Una din funcțiile: conativă, referențială, emotivă – 1p
5. Ex: a avea inima grea, a nu avea pe cineva la inimă. Scrierea enunțului cu expresia
corectă – 1p. Doar ex. de expresie fără enunț – 0.5p
6. Ex: tema este copilăria, jocul. Motive sunt: calul, lumea, pământul etc – 1p +0.5p+0.5p

II. Se acordă 2p pentru conținut și redactare: concizia și expresivitatea ideilor – 1p, forma și
respectarea structurii unei compuneri – 0.5p, caligrafie, punerea în pagină – 0.5p. Se acordă
1p pentru corectitudinea scrisului: 1p pentru maxim 4 greșeli de exprimare sau de altă
natură, 0.5p pentru mai mult de 4 greșeli de orice natură, nu se acordă punctaj pentru 10
greșeli de exprimare sau de altă natură.