Sunteți pe pagina 1din 3

Paraclisul Sfântul Ioan Gură de Aur

Spitalul Clinic nr. 2 C.F. Bucureşti


Bulevardul Mărăşti nr. 63, sector 1

Memoriu.

Paraclisul cu hramul Sfântul Ioan Gură de Aur va avea dimensiunile:


lungime - 14 metri la care se mai adaugă un pridvor de aprox. 2 metri iar ca
lăţime va avea 6,80 metri la pronaos şi 9,40 metri la abside. Va avea o
singură turlă şi va fi construită din cărămidă.

Etape:

- Acordarea Înaltei Binecuvântări a Preafericitului Părinte Patriarh


Daniel – Temei nr. 11237/2008 – conform adresei nr. 50 din
21.01.2009 a Protoieriei 2 Capitală.
- Proiect Arhitectură – Arhitect Lucia Hegeduş-Geczi (cu titlu gratuit).
- Proiect structură şi execuţie – Inginer Dima Ştefan (cu titlu gratuit).
- Sfinţirea locului şi punerea pietrei de temelie – de către Preasfinţitul
Părinte Ciprian – pe atunci Vicar Patriarhal - 3 decembrie 2009.
- Începerea efectivă a lucrărilor – 27.08.2014
- Anunţul de începere a lucrărilor către “Sectorul monumente şi
construcţii bisericeşti” al Arhiepiscopiei Bucureştilor – nr. înreg.
10446/09.09.2014.

Anul 2014.

- 27- 30 August – săpat fundaţie, armat şi montat fier în fundaţie


- 30 august – turnat 30 mc. beton de egalizare în fundaţie
- 10 sept. – turnat 67 mc. beton completare în fundaţie
- 25 sept. - turnat 17 mc. beton – “placa” fundaţiei.
Anul 2015.

- Aprilie – Iunie – armat stâlpii Bisericii şi coloanele de la intrare.


- Iulie – zidit cărămida până la cota 3.70 m.
- August – cofrat stâlpii, grinzile şi coloanele de la intrare.
- Septembrie – turnat beton în stâlpi şi coloanele de la intrare + turnat
centura de la cota 3.70 m.

Anul 2016.

- Mai – zidire cărămidă.


- Iunie – armat, cofrat cupola centrală.
- Iulie – August – armat şi cofrat cupola altar şi cupole laterale.
- Septembrie – turnat beton în cupolele Bisericii – 26 mc.

Anul 2017.

- Aprilie – decofrat cupole + zidire atic.


- Mai – zidit cărămida până la cota 6.00 m.
- Iunie – Iulie – armat, cofrat grinzi de susţinere şi transversale şi
centura de la cota 6.10 m.
- August – armat, cofrat structura turlei.
- Septembrie – turnat beton în centura finală, grinzi transversale şi
longitudinale şi în structura turlei – 32 mc.

Urmează:

- Armarea stâlpilor turlei


- Armare cupolă turlă ~ 2300 kg. fier.
- Zidire pereţi turlă ~ 19 mc. cărămidă.
- Turnarea beton in stâlpi şi cupola turlei ~ 11 mc.

Toate lucrările de până acum au fost executate gratuit (pro bono) de firma IT
Proiect Construct Bucureşti bunului creştin Mihai Marin.

17 octombrie 2017

Preot Iulian Gabriel Mihalcea.