Sunteți pe pagina 1din 1

Liceul Tehnologic ,,Ion Mincu”

An școlar: 2014-2015
prof. Anca David
Clasa a IX-a
Nume și prenume:

Lucrare scrisă la limba şi literatura română


Semestrul I

I.Citeşte cu atenţie textul şi răspunde la următoarele cerinţe:

„Într-o zi, fiind Irinuca dusă în sat şi având obiceiul a şede uitată, ca fata vătămanului, noi n-avem
ce lucra? Ne suim pe munte, la deal de casa ei, câte c-o bucată de răzlog în mână, şi cum curgeau
pârăiele grozav, mai ales unul alb cum îi laptele, ne pune dracul să urnim o stâncă din locul ei, care
era numai înţinată, şi unde nu porneşte stânca la vale,săltând tot mai sus de un stat de om; şi trece
prin gardul şi prin tinda Irinucăi, pe la capre, şi se duce drept în Bistriţă, de clocotea apa! Asta era în
sâmbăta lui Lazăr, pe la amiază. Ei, ei ! ce-i de făcut ? Gardul și casa femeii dărâmate la pământ, o
capră ruptă în bucăți, nu-i lucru de șagă. Uitasem acum și râie și tot de spaimă.
- Strânge răpede ce mai ai, pănă când nu vine baba, și hai să fugim cu pluta ceea la frate-meu
Vasile, în Borca, zise Dumitru, căci plutele începuse a umbla.”
(Ion Creangă- Amintiri din copilărie)

1. Scrie câte un sinonim pentru sensul din text al cuvintelor: dusă, ne suim. (10p)
2. Transformă vorbirea directă în vorbire indirectă. (10p)
3. Extrage din text doi indici spațio-temporali. (10p)
4. Alcătuieşte enunţuri în care să demonstrezi polisemia cuvântului capră. (10p)
5. Alege din text trei cuvinte care reprezintă abateri de la norma literară şi precizează varianta
corectă. (10p)
6. Explică rolul folosirii cratimei şi a semnului întrebării în structura: „noi n-avem ce lucra?”
(10p)
7. Desparte în silabe următoarele cuvinte: munte, deal, curgeau, stâncă, clocotea. (10p)

II. Susține cu două argumente încadrarea textului într-un gen literar. (10p)

III. Rescrieţi următoarele enunţuri corectând greşelile:


Odată te iert dacă întârzi, dar a doua oară voi refuza săţ-i înoiesc contractul.
Dăi pace fetei şi pleacă acasă, că neam săturat cu toţi de aceliaşi glume nesărate şi de oochiii tăi
negrii! (10 puncte)

Timp de lucru: 50 de minute.


Se acordă 10 puncte din oficiu. SUCCES!