Sunteți pe pagina 1din 19

Școala gimnazială nr. 27, Timișoara prof.

Daniela Jivan
Aleea Gorniștilor nr. 3

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ: 5 ore/săptămână


MATEMATICĂ ȘI EXPLORAREA MEDIULUI: 4 ore/săptămână
ARTE VIZUALE ȘI ABILITĂȚI PRACTICE: 2 ore/săptămână
MUZICĂ ȘI MIȘCARE: 2 ore/săptămână
EDUCAȚIE FIZICĂ: 2 ore/săptămână

Nr. Unitatea tematică Competențe Conținuturi vizate Nr. de Săptămâna Observații


crt. specifice ore
alocate
SEMESTRUL I
1. Sunt școlar! 96 14.09-23.10
EVALUARE INIȚIALĂ - Probe de cunoaştere a 20
elevului: probe de evidenţiere a achiziţiilor
dobândite la grădiniţă; proba de constatare a
calităţii pronunţiei; proba pentru determinarea
volumului vocabularului; proba pentru
determinarea raportului percepție-reprezentare;
proba pentru determinarea acuității vizuale și
Școala gimnazială nr. 27, Timișoara prof. Daniela Jivan
Aleea Gorniștilor nr. 3
auditive; proba de realizare a unor asocieri și
corespondențe, de recunoaștere a culorilor, a
figurilor geometrice, de orientare spațială etc.

CLR: 1.1; 1.2; 1.3; Acte de vorbire – a saluta persoane cunoscute, a se 20


1.4; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; prezenta, a identifica un obiect, o persoană, a
3.2; 3.3; 4.1 formula o rugăminte.
Cuvântul.Propoziția/Enunțul (c.o)
Dialogul – Formularea de întrebări și răspunsuri
despre reguli de igienă personală.
Simboluri uzuale din universul apropiat.
Elemente grafice.

MEM: 2.1; 3.1; 3.2; Orientare spaţială şi localizări în spaţiu -


4.1; 4.2; 5.1 repere/direcţii în spaţiu: în, pe, deasupra, 16
dedesubt, lângă, în faţa, în spatele, sus, jos, stânga,
dreapta, orizontal, vertical, oblic.
Elemente pregătitoare pentru înțelegerea
conceptului de număr natural.
Colectarea și gruparea datelor
Corpul omenesc - părți componente ale corpului
omenesc și rol lor; simțurile; igiena corpului.
Hrana ca sursă de energie: importanța pentru
creștere și dezvoltare. Igiena alimentației.

Reguli elementare ale noilor rutine specifice clasei


DP: 1.1; 2.2; 2.3; 3.1 pregătitoare. 10
Autocunoaştere şi atitudine pozitivă faţă de sine
şi faţă de ceilalţi:
Cine sunt eu?
Trăsături fizice
Școala gimnazială nr. 27, Timișoara prof. Daniela Jivan
Aleea Gorniștilor nr. 3
Shema corporală: alcătuirea și denumirea părților
corpului.

MM: 1.4; 2.1; 2.2; Cântarea vocală în grup și individual 10


3.1 Poziția, emisia naturală, tonul, semnalul de
început, dicția, sincronizarea
Mişcare pe muzică
Mișcări sugerate de textul cântecului

AVAP: 1.1; 1.3; 2.1, Desen:


2.2; 2.3; 2.4 Materiale și instrumente: hârtie, diverse obiecte, 10
creion grafit, creioane colorate
Tehnici de lucru: linie modulată, repetiție
Pictură:
Materiale și instrumente: acuarele, hârtie, burete,
pensulă, deget, ștampilă
Tehnici de lucru: pensulație, colaj, amprentare,
ștampilare, tamponare
Modelaj:
Materiale și instrumente: plastilină
Tehnici de lucru: presare, modelare liberă
Elemente de limbaj plastic: formă

ED. FIZICĂ: 1.1; Elemente de organizare a activităților motrice: 10 *temă


1.2; 1.3; 1.4; 3.1; 3.2; Poziții: drepți, pe loc repaus, șezând permanentă
3.3 Formații de adunare: în cerc, în semicerc, în linie
pe un rând
Formații de deplasare: în cerc, în coloană câte
unul
Întoarceri prin săritură la stânga și la dreapta
Elemente ale dezvoltării fizice armonioase*:
Școala gimnazială nr. 27, Timișoara prof. Daniela Jivan
Aleea Gorniștilor nr. 3
Cerințele specifice și regulile participării la
activitățile de educație psiho-motrică, în interior și
în aer liber
Exerciții de influențare selectivă a aparatului
locomotor
Educarea actului respirator
Deprinderi motrice:
Variante de mers: obișnuit, pe vârfuri, ghemuit
Igienă și protecție individuală*:
Măsuri igienice minimale după lecția de educație
fizică și sport
Măsuri de protejare individuală și a
colegilor/partenerilor
2. Călătoria unui norișor 51 26.10-20.11
năzdrăvan CLR: 1.1; 1.2; 1.3; Acte de vorbire – formule de adresare, formule de 15
2.1; 2.4; 3.2; 4.1 politețe.
Povestirea după imagini.
Sunete specifice limbii române (a, e, i, o, u, s, r, z,
l).
Despărțirea cuvintelor în silabe.
Elemente grafice.

MEM: 1.1; 1.2; 1.3; Numere naturale 0-4: recunoaştere, formare, citire, 12
3.1; 4.1; 5.1 scriere, comparare, ordonare.
Fenomene ale naturii în anotimpul toamna.
Părțile componente ale plantelor.
Condiții de viață ale plantelor (apă, aer, lumină,
căldură).
Unde și vibrații: producerea sunetelor.

DP: 1.2 Obiecte și activități zilnice de igienă personală. 6


Școala gimnazială nr. 27, Timișoara prof. Daniela Jivan
Aleea Gorniștilor nr. 3
MM: 1.1; 1.2; 1.4; Elemente de limbaj muzical:
2.3; 3.3; 3.4 Timbrul: sunete din mediul înconjurător, sunete 6
vocale vorbite sau cântate, sunete muzicale
intrumentale
Ritmul- sunete lungi/scurte
Interpretarea – cântec vesel/trist

AVAP: 1.1; 1.3; 2.1, Desen:


2.2; 2.3; 2.4 Materiale și instrumente: hârtie, diverse obiecte, 6
creion grafit, creioane colorate
Tehnici de lucru: linie modulată, repetiție
Pictură:
Materiale și instrumente: acuarele, hârtie, burete,
pensulă, deget, ștampilă
Tehnici de lucru: pensulație, colaj, amprentare,
ștampilare, tamponare
Modelaj:
Materiale și instrumente: plastilină
Tehnici de lucru: presare, modelare liberă
Elemente de limbaj plastic: formă

ED. FIZICĂ: 1.1; Elemente de organizare a activităților motrice: 6


1.2; 1.3; 1.4; 3.1; 3.2; Poziții: drepți, pe loc repaus, șezând
3.3 Formații de adunare: în cerc, în semicerc, în linie
pe un rând
Formații de deplasare: în cerc, în coloană câte
unul
Întoarceri prin săritură la stânga și la dreapta
Elemente ale dezvoltării fizice armonioase*:
Cerințele specifice și regulile participării la
activitățile de educație psiho-motrică în interior
Școala gimnazială nr. 27, Timișoara prof. Daniela Jivan
Aleea Gorniștilor nr. 3
Exerciții de influențare selectivă a aparatului
locomotor
Educarea actului respirator
Deprinderi motrice:
Variante de mers: obișnuit, pe vârfuri, ghemuit
Igienă și protecție individuală*:
Măsuri igienice minimale după lecția de educație
fizică și sport
Măsuri de protejare individuală și a
colegilor/partenerilor
3. Trăistuța cu povești 61 23.11-18.12
CLR: 1.1; 1.2; 1.3;
2.1; 2.4; 3.1, 3.4; 4.1 Sunete specifice limbii române. 18
Literele mari şi mici de tipar: A, a, M, m, U, u, N,
n.
Desenarea literelor de tipar.
Cartea (copertă, filă, pagină, text, ilustrații).
MEM: 1.1; 1.2; 1.3;
1.4; 1.5; 2.1; 3.1; 5.1 Numere naturale 0-5: recunoaştere, formare, citire, 15
scriere, comparare, ordonare.
Părțile componente ale animalelor.
Condiții de viață ale animalelor (apă, aer, lumină,
căldură).
DP: 2.1
Emoții de bază denumite prin cuvinte în 7
activități/contexte familiare
MM: 1.1; 1.2; 1.4;
2.3; 3.3; 3.4 Elemente de limbaj muzical:
Timbrul: sunete din mediul înconjurător, sunete 7
vocale vorbite sau cântate, sunete muzicale
intrumentale
Ritmul- sunete lungi/scurte
Școala gimnazială nr. 27, Timișoara prof. Daniela Jivan
Aleea Gorniștilor nr. 3
Interpretarea – cântec vesel/trist
Melodia:
Genuri muzicale: colinde
AVAP: 1.1; 1.2; 1.3;
2.2; 2.3; 2.4 Colaj:
Materiale și instrumente: foarfece, lipici, fire, 7
mărgele, cuburi, hârtie, diferite obiecte
Tehnici de lucru: mototolire, rupere, lipire
Elemente de limbaj plastic: formă, volum
Desen:
Elemente de limbaj plastic: linia, punctul, forma
(fără terminologie)
Pictură:
Elemente de limbaj plastic: pata

EDUCAȚIE Elemente de organizare a activităților motrice:


FIZICĂ: 1.1; 1.2; Poziții: drepți, pe loc repaus, șezând 7
1.3; 1.4; 3.1; 3.2; 3.3 Formații de adunare: în cerc, în semicerc, în linie
pe un rând
Formații de deplasare: în cerc, în coloană câte
unul
Întoarceri prin săritură la stânga și la dreapta
Elemente ale dezvoltării fizice armonioase*:
Cerințele specifice și regulile participării la
activitățile de educație psiho-motrică în interior
Exerciții de influențare selectivă a aparatului
locomotor
Educarea actului respirator
Deprinderi motrice:
Variante de mers: obișnuit, pe vârfuri, ghemuit
Igienă și protecție individuală*:
Școala gimnazială nr. 27, Timișoara prof. Daniela Jivan
Aleea Gorniștilor nr. 3
Măsuri igienice minimale după lecția de educație
fizică și sport
Măsuri de protejare individuală și a
colegilor/partenerilor
4. Împreună cu ceilalți 68 11.01-5.02
CLR: 1.1; 1.2; 1.3; Dialogul – Formulare de întrebări și răspunsuri
1.4; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; despre membrii familiei, prieteni și animale. 20
3.1; 3.2; 4.1; 4.3 Sunete specifice limbii române.
Literele mari şi mici de tipar: i, I, e, E r, R, c, C,
o, O, ă, Ă.
Desenarea literelor de tipar.
Citirea cuvintelor pe etichete asociate unor
imagini sau obiecte.
Simboluri neconvenționale folosite în exprimarea
scrisă.

MEM: 1.1; 1.2; 1.3; Numere naturale 6-10: recunoaştere, formare,


1.5; 2.2; 3.1; 4.1; 4.2; citire, scriere, comparare, ordonare.
5.1 Forțe și mișcare – efecte obeservabile ale forțelor 16
(tragere, împingere).
Mișcarea corpurilor și schimbarea formei
(deformare, rupere).
Figuri plane: pătrat, dreptunghi, triunghi, cerc:
denumire, conturare.

DP: 2.2 Reguli de comunicare în activitatea școlară. 8


Comunicarea cu colegii şi cadrele didactice.

MM: 1.3, 1.4; 2.2; Cântarea instrumentală:


3.3 Percuția corporală 8
Jucării muzicale improvizate
Mânuirea jucăriilor muzicale (tobe, lemne)
Școala gimnazială nr. 27, Timișoara prof. Daniela Jivan
Aleea Gorniștilor nr. 3
Cântarea cu acompaniament
Acompaniament de jucării muzicale realizat de
copii

AVAP: 1.1; 1.2; 1.3; Colaj:


2.2; 2.3; 2.4 Materiale și instrumente: foarfece, lipici, fire,
mărgele, cuburi, hârtie, diferite obiecte 8
Tehnici de lucru: mototolire, rupere, tăiere, lipire
Elemente de limbaj plastic: formă, volum
Desen:
Elemente de limbaj plastic: linia, punctul, forma
(fără terminologie)
Pictură:
Elemente de limbaj plastic: pata

EDUCAȚIE Elemente ale dezvoltării fizice armonioase*: 8


FIZICĂ: 1.1; 1.2; Cerințele specifice și regulile participării la
1.3; 1.4; 2.2; 3.1; 3.2; activitățile de educație psiho-motrică în interior
3.3 Exerciții de influențare selectivă a aparatului
locomotor
Educarea actului respirator
Capacități motrice:
Forța dinamică a membrelor inferioare, a spatelui
și a abdomenului
Dezvoltarea rezistenței la eforturi aerobe
Viteza de reacție și de execuție a mișcărilor
singulare, la semnale acustice, vizuale și tactile
Viteza de execuție a unor mișcări repetate și
cunoscute
Mobilitate și stabilitate articulară
Igienă și protecție individuală*:
Școala gimnazială nr. 27, Timișoara prof. Daniela Jivan
Aleea Gorniștilor nr. 3
Măsuri igienice minimale după lecția de educație
fizică și sport
Măsuri de protejare individuală și a
colegilor/partenerilor
SEMESTRUL II
5. Iarna vin zăpezile 51 15.02-4.03
CLR: 1.1; 1.2; 1.3; Dialogul – Formularea de întrebări și răspunsuri 15
1.4; 2.1; 2.2; 2.4; 3.1; despre jocuri și jucării.
3.2; 4.1; 4.2; 4.3 Sunete specifice limbii române.
Literele mari şi mici de tipar: l, L, s, S, v, V, ș, Ș
Desenarea literelor de tipar.
Citirea cuvintelor pe etichete asociate unor
imagini sau obiecte.
Cuvântul. Propoziţia. Utilizarea cuvintelor noi în
enunțuri adecvate.
Elemente grafice care intră în componenţa
literelor de mână.
Scrierea funcţională folosind desene, simboluri –
Biletul

Numere naturale de la 10 la 20: recunoaştere,


MEM: 1.1; 1.2; 1.3; formare, citire, scriere, comparare, ordonare. 12
3.1; 3.2; 4.1; 4.2 Numere naturale de la 20 la 31: recunoaştere,
formare, citire, scriere, comparare, ordonare.
Prezența apei în natură (precipitații – ploaie,
ninsoare, gheață; râuri, lacuri, mare).
Fenomene ale naturii secifice anotimpului iarna
(vântul, ploaia, ninsoarea).
Electricitate: aparate care utilizează electricitatea și
reguli de siguranță în mânuirea aparatelor electrice.

Interacţiuni simple cu fiinţe şi obiecte familiare:


Școala gimnazială nr. 27, Timișoara prof. Daniela Jivan
Aleea Gorniștilor nr. 3
DP: 2.3 Ființe și obiecte preferate 6
Caracteristicile acestora

Cântarea instrumentală:
MM: 1.3, 1.4; 2.2; Percuția corporală 6
3.3 Jucării muzicale improvizate
Mânuirea jucăriilor muzicale (tobe, lemne)
Cântarea cu acompaniament
Acompaniament de jucării muzicale realizat de
copii

Confecții și jucării:
AVAP: 1.1; 1.3; 2.2; Materiale și instrumente: hârtie, folii de plastic,
2.3; 2.4; 2.5; 2.6 foarfece, materiale din natură. 6
Tehnici de lucru: origami, tangram
Elemente de limbaj plastic: linie, formă.

Elemente ale dezvoltării fizice armonioase*:


Cerințele specifice și regulile participării la
EDUCAȚIE activitățile de educație psiho-motrică în interior 6
FIZICĂ Exerciții de influențare selectivă a aparatului
locomotor
Educarea actului respirator
Capacități motrice:
Forța dinamică a membrelor inferioare, a spatelui
și a abdomenului
Dezvoltarea rezistenței la eforturi aerobe
Viteza de reacție și de execuție a mișcărilor
singulare, la semnale acustice, vizuale și tactile
Viteza de execuție a unor mișcări repetate și
cunoscute
Mobilitate și stabilitate articulară
Școala gimnazială nr. 27, Timișoara prof. Daniela Jivan
Aleea Gorniștilor nr. 3
Igienă și protecție individuală*:
Măsuri igienice minimale după lecția de educație
fizică și sport
Măsuri de protejare individuală și a
colegilor/partenerilor
6. Din tainele Planetei Pământ 51 7.03-25.03
CLR: 1.1; 1.2; 1.3; Dialogul – Formularea de întrebări și răspunsuri
2.1, 2.4; 3.1; 3.3; 4.1; despre prieteni. 15
4.2 Sunete specifice limbii române.
Literele mari şi mici de tipar: t, T, p, P, d, D, î, Î.
Desenarea literelor de tipar.
Citirea cuvintelor pe etichete asociate unor
imagini sau obiecte.
Cuvântul. Cuvinte cu sens asemănător.

Corpuri geometrice: cub, cuboid, sferă


MEM: 2.2; (denumire). 12
3.1; 3.2; 4.2; 5.1 Recunoașterea în modele simple a Pământului, a
Soarelui și a Lunii.

Interacţiuni simple cu fiinţe şi obiecte familiare:


DP: 2.3 Ființe și obiecte preferate
Caracteristicile acestora 6

Interpretarea:
MM: 1.4; 2.1; 3.1 Nuanțe – tare/încet/mediu
6
Confecții și jucării:
AVAP: 1.1; 1.3; 2.2; Materiale și instrumente: hârtie, folii de plastic,
2.3; 2.4; 2.5; 2.6 foarfece, materiale din natură. 6
Tehnici de lucru: origami, tangram
Elemente de limbaj plastic: linie, formă.
Școala gimnazială nr. 27, Timișoara prof. Daniela Jivan
Aleea Gorniștilor nr. 3

Elemente ale dezvoltării fizice armonioase*:


EDUCAȚIE Cerințele specifice și regulile participării la 6
FIZICĂ: 1.1; 1.2; activitățile de educație psiho-motrică, în interior
1.3; 1.4; 2.2; 3.1; 3.2; și în aer liber
3.3 Exerciții de influențare selectivă a aparatului
locomotor
Educarea actului respirator
Deprinderi motrice:
Variante de alergare: în tempo uniform moderat,
accelerată, cu ocolire de obstacole, cu schimbare
de direcție
Capacități motrice:
Viteza de deplasare pe distanțe scurte (10-15m)
Igienă și protecție individuală*:
Măsuri igienice minimale după lecția de educație
fizică și sport
Măsuri de protejare individuală și a
colegilor/partenerilor
7. Bine ai venit, primăvară! 51 28.03-15.04
CLR: 1.1; 1.2; 1.3; Sunete specifice limbii române.
2.1; 2.2, 2.3, 2.4; 3.1; Literele mari şi mici de tipar: â, b, B, ț, Ț, g, G. 15
3.2; 3.3, 3.4; 4.1; 4.2; Desenarea literelor de tipar.
4.3 Citirea cuvintelor pe etichete asociate unor
imagini sau obiecte.
Formularea unor propoziții cu suport intuitiv.
Ordonarea propozițiilor pe baza unui suport
intuitiv.
Scrierea funcţională folosind desene, simboluri,
litere - Felicitarea
Școala gimnazială nr. 27, Timișoara prof. Daniela Jivan
Aleea Gorniștilor nr. 3
MEM: 1.4; 1.5; 1.6; Adunarea și scăderea în concentrul 0-10 prin 12
3.1; 4.1; 4.2; 5.1 numărare.
Fenomene ale naturii specifice anotimpului
primăvara.
Hrana ca sursă de energie: importanța hranei pentru
creșterea și dezvoltarea plantelor și animalelor.
6
DP: 3.2 Abilități și atitudini de învățare:
Tehnici simple care sprijină învățarea
Reguli de organizare a învățării
6
MM: 1.4; 2.1; 3.1 Interpretarea:
Nuanțe – tare/încet/mediu

AVAP: 1.1; 1.2; 1.3; Pictură:


2.1; 2.1; 2.3; 2.4; 2.5; Materiale și instrumente: tempera, pensulă, deget, 6
2.6 burete.
Tehnici de lucru: pensulație, colaj, amprentare,
tamponare.
Colaj:
Materiale și instrumente: foarfece, lipici, fire,
mărgele, cuburi, hârtie, diferite obiecte
Tehnici de lucru: decupare după contur, îndoire,
lipire
Elemente de limbaj plastic: formă, volum
6
EDUCAȚIE Elemente ale dezvoltării fizice armonioase*:
FIZICĂ: 1.1; 1.2; Cerințele specifice și regulile participării la
1.3; 1.4; 2.2; 3.1; 3.2; activitățile de educație psiho-motrică, în interior
3.3 și în aer liber
Exerciții de influențare selectivă a aparatului
locomotor
Școala gimnazială nr. 27, Timișoara prof. Daniela Jivan
Aleea Gorniștilor nr. 3
Educarea actului respirator
Deprinderi motrice:
Variante de alergare: în tempo uniform moderat,
accelerată, cu ocolire de obstacole, cu schimbare
de direcție
Capacități motrice:
Viteza de deplasare pe distanțe scurte (10-15m)
Igienă și protecție individuală*:
Măsuri igienice minimale după lecția de educație
fizică și sport
Măsuri de protejare individuală și a
colegilor/partenerilor
8. Să învățăm de la micile 44 4.05-20.05
vietăți! Dialogul – Formulare de întrebări și răspunsuri
CLR: 1.1; 1.2; 1,3; despre reguli de igienă alimentară. 13
1.4; 2.1; 2.2, 2.3, 2.4; Sunete specifice limbii române.
3.1; 3.2; 4.1; 4.2 Literele mari şi mici de tipar: h, H, f, F, j, J.
Desenarea literelor de tipar.
Citirea cuvintelor pe etichete asociate unor
imagini sau obiecte.

MEM: 1.4; 1.5; 1.6; Adunarea și scăderea în concentrul 0-31 fără și cu 11


5.2 trecere peste ordin, prin numărare/cu suport intuitiv
Probleme simple de adunare sau scădere cu 1-5
unități în concentrul 0-31, cu suport intuitiv.

DP: 3.3 Hobby-uri și activități preferate 5

MM: 1.4; 2.1; 3.1; Melodia:


3.2; 3.4 Genuri muzicale: folclorul copiilor 5
Mișcări libere pe muzică
Școala gimnazială nr. 27, Timișoara prof. Daniela Jivan
Aleea Gorniștilor nr. 3
AVAP: 1.1; 1.2; 1.3; Pictură:
2.1; 2.1; 2.3; 2.4; 2.5; Materiale și instrumente: tempera, pensulă, deget, 5
2.6 burete.
Tehnici de lucru: pensulație, colaj, amprentare,
tamponare.
Confecții și jucării:
Materiale și instrumente: materiale textile, ac,
foarfece, ramă de țesut, cretă.
Tehnici de lucru: croit, cusut
Elemente de limbaj plastic: punct, linie, nod,
formă.

EDUCAȚIE Elemente ale dezvoltării fizice armonioase*:


FIZICĂ: 1.1; 1.2; Cerințele specifice și regulile participării la 5
1.3; 1.4; 2.1; 2.2; 2.3; activitățile de educație psiho-motrică, în interior
3.1; 3.2; 3.3 și în aer liber
Exerciții de influențare selectivă a aparatului
locomotor
Educarea actului respirator
Deprinderi motrice:
Sărituri: pe loc, de pe loc în lungime, peste
obstacole
Manevrarea obiectelor
Prindere cu două mâini la piept, din autoaruncări
și de la partener
Ștafete simple și jocuri dinamice
Igienă și protecție individuală*:
Măsuri igienice minimale după lecția de educație
fizică și sport
Măsuri de protejare individuală și a
colegilor/partenerilor
Școala gimnazială nr. 27, Timișoara prof. Daniela Jivan
Aleea Gorniștilor nr. 3
9. Împărăția verii 51 23.05-10.06
CLR: 1.1; 1.2; 1.3, Cuvântul. Cuvinte cu sens asemănător. 15
1.4.; 2.1, 2.2; 3.1; 3.3 Sunete specifice limbii române.
; 4.1. Literele mari şi mici de tipar: z, Z, x, X, k, K, q,
Q, w, W, y, Y.
Desenarea literelor de tipar.
Citirea cuvintelor pe etichete asociate unor
imagini sau obiecte.

MEM: 3.1; 6.1; 6.2; Unități nonstandard de măsură pentru lungime.


6.3 Timpul: ziua, săptămâna, luna: denumire, 12
ordonare.
Anotimpurile: denumire, ordonare.
Bani: leul (bancnotele de 1 leu, 5 lei, 10 lei).
Schimburi echivalente valoric în concentrul 0-31.
DP: 3.3
Explorarea meseriilor.
Hobby-uri și activități preferate 6
MM: 1.4; 2.1; 3.1;
3.2; 3.4 Melodia:
Genuri muzicale: folclorul copiilor 6
Mișcări libere pe muzică
Cântarea cu acompaniament:
Acompaniament instrumental realizat de cadrul
didactic

AVAP: 1.1; 1.3; Foto-film:


2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6 Materiale și instrumente: aparate de redare și 6
înregistrare (telefon, aparate foto, PC )
Vizionarea unor filme și fotografii; realizarea unor
fotografii
Colaj:
Școala gimnazială nr. 27, Timișoara prof. Daniela Jivan
Aleea Gorniștilor nr. 3
Tehnici de lucru: decupare după contur, răsucire,
lipire

EDUCAȚIE Elemente ale dezvoltării fizice armonioase*: 6


FIZICĂ: 1.1; 1.2; Cerințele specifice și regulile participării la
1.3; 1.4; 2.1; 2.2; 2.3; activitățile de educație psiho-motrică, în interior
3.1; 3.2; 3.3 și în aer liber
Exerciții de influențare selectivă a aparatului
locomotor
Educarea actului respirator
Deprinderi motrice:
Sărituri: pe loc, de pe loc în lungime, peste
obstacole
Manevrarea obiectelor
Prindere cu două mâini la piept, din autoaruncări
și de la partener
Ștafete simple și jocuri dinamice
Igienă și protecție individuală*:
Măsuri igienice minimale după lecția de educație
fizică și sport
Măsuri de protejare individuală și a
colegilor/partenerilor
10. Vine vacanța mare! 27 13.06-24.06
(recapitulare finală) CLR: 1.1; 1.2; 1.3, Acte de vorbire –a se prezenta și a prezenta pe
1.4.; 2.1, 2.2; 2.3; cineva. 8
2.4; 3.1; 3.2; 3.3; 3.4 Dialog pe teme familiare.
; 4.1; 4.2; 4.3 Cuvântul. Propoziția. Despărțirea cuvintelor în
silabe.
Sunetele specifice limbii române şi literele mari şi
mici de tipar.
Scrierea funcțională folosind limbaje
neconvenționale: simbouri, desene.
Școala gimnazială nr. 27, Timișoara prof. Daniela Jivan
Aleea Gorniștilor nr. 3

MEM: 1.1; 1.2; 1.3; Numerele de la 0 la 31. 6


1.4; 1.5; 1.6; 2.2; 3.1; Adunări şi scăderi în concentrul 0-31.
++4.2; 5.1; 5.2 Figuri geometrice.
Pământul. Universul. Plante şi animale.

DP: 3.3 Portofoliul personal cu rezultate ale învățării. 3

MM: 1.3; 1.4; 2.1; Cântarea vocală în grup și individual 4


2.2; 3.1; 3.2 Mişcarea pe muzică
Cântarea instrumentală

AVAP:1.1; 2.2; 2.4; Colaj, pictură, desen, realizare de fotografii 3


2.5; 2.6

EDUCAȚIE Ștafete simple și jocuri dinamice 3


FIZICĂ: 2.1; 2.2;
3.1; 3.2; 3.3