Sunteți pe pagina 1din 1

TESTARE INIȚIALĂ - clasa a V-a Rezolvă următoarele sarcini de lucru, formulate

Limba si literatura română – 2019-2020 pornind de la textul dat.

PARTEA I (48 de puncte) PARTEA I


Citeşte textul:
,,Într-o zi un iepuraş se plimba prin pădure. 1. (5p) Expresia ,,strigând în gura mare” are înțeles de:
Deodată auzi pe cineva strigând în gura a) certând; b) ascultând; c) țipând
mare:”Ajutor! Ajutor!”. Iepurele dădu roată cu 2. (5p) Subliniază varianta corect despărțită în silabe:
privirea şi, în sfârşit, văzu un lup. Un ditamai pietroiul iep-u-raş/ ie-pu-raş: în-tre-bă-ri-le/în-treb-ă-ri-le;
îl țintuise de pământ, iar zbaterea îi era zadarnică. op-in-ti-ră/ o-pin-ti-ră
Lupul îl imploră pe iepuraş să-l ajute, tânguindu-se că 3. (5p) Scrie cuvinte cu sens asemănător pentru imploră
va muri zdrobit de pietroi, dacă nimeni nu-l va scoate și poruncitor
din necaz. 4. (10 p) Completează tabelul de mai jos cu părțile de
Iepuraşul se opinti de curgeau toate sudorile pe vorbire extrase din text:
el şi reuşi să împingă pietroiul de pe şalele lupului. substantiv comun,
Lupul se scutură din tot corpul şi haț! îl înşfăcă pe genul neutru
iepuraş. Acesta începu să se vaite, implorând îndurare, verb timpul prezent
dar lupul o ținea pe-a lui, spunându-i că după atâta pronume personal
suferință i se făcuse foame. numeral cardinal
Iepuraşul încercă să-l ia cu binişorul:
- Nicio persoană cumsecade nu-l omoară 5. (10 p) Construiește o propoziție, respectând schema:
pe cel care l-a ajutat. Nu e corect! Poți să-l întrebi şi Subiect/ pronume+ predicat/ verb la timpul trecut +
pe rățoi; el are răspuns la toate întrebările. Plecară complement / substantiv comun + atribut/adjectiv
spre rățoi. Acesta le ascultă povestea şi le ceru pe un 6. (5p) Analizează cuvintele subliniate din citatul
ton poruncitor: următor: Lupul îl imploră pe iepuraş să-l ajute (…)
- Arătați-mi pietroiul! 7. (5p) Precizează care sunt personajele textului, apoi
Toți trei porniră spre pietroi. scrie câte o trăsătură pentru fiecare dintre ele.
- Trebuie să-mi fie foarte clar cum s-au 8. (10p) Ilustrează, cu exemple din text, două trăsături
petrecut lucrurile, spuse rățoiul. Să împingi pietroiul pe ale tipului de text în care se încadrează fragmentul dat.
spinarea lupului, exact în poziția în care l-ai 9. (5p) Scrie, în 3-5 rânduri, părerea ta cu privire la
găsit,iepuraşule! întâmplarea povestită în textul suport.
Lupul se întinse pe pământ, iar cei doi se opintiră
să-i pună pietroiul pe spinare. PARTEA a II-a (30 de puncte)
- Ei,ce părere ai? îl întreabă lupul pe rățoi.
Rățoiul se gândi câteva clipe: Redactează o compunere de minimum 15 rânduri
- Cred că ai greşit purtându-te atât de nemilos cu (aproximativ 150 de cuvinte), în care să foloseşti 3
iepuraşul, care te ajutase. Să vedem acuma dacă te mai cuvinte alese de tine din textul dat la Partea I. Dă un
ajută cineva! titlu sugestiv acestei compuneri.
Și, lăsându-l pe lup în starea nefericită în care-l
găsise iepuraşul, cei doi îşi văzuseră de drum.” ( Cuvinte selectate: _________________,
Barbara Walker, Basme şi poveşti turceşti) _________________, _________________