Sunteți pe pagina 1din 57

PROIECTUL PRIVIND ÎNVĂȚĂMÂNTUL SECUNDAR (ROSE)

SCHEMA DE GRANTURI PENTRU LICEE

CLARIFICĂRI (1) privind procesul de facilitare, 25.11.2016:

Întrebarea 1:
Referitor la calendarul Rundei 1 - când se publică apelul?
Răspuns:
Pe site-ul ROSE se regăsește anunțul privind lansarea primei runde de granturi, precum și
Ghidul Aplicantului, cu anexe.

Întrebarea 2:
Referitor la calendarul Rundei 1 - care este data limită de trimitere a propunerilor de proiecte
la MENCS-UMPFE (pentru ca nu apare nici in Calendar, nici in ghid)? Va fi data poștei?
Răspuns:
Conform Anexei 9 la Ghidul Aplicantului: depunerea la facilitatori a propunerilor de proiecte
– 19 decembrie 2016, revizuirea propunerilor de proiecte neconforme și redepunerea la
facilitatori – 16 ianuarie 2017.
Data transmiterii de către facilitatori a propunerilor revizuite către UMPFE va fi comunicată
de către UMPFE facilitatorilor, după ce vom afla numărul de proiecte pentru care au fost
solicitate modificări.

Întrebarea 3:
Referitor la calendarul Rundei 1 - aprobarea în CA al ISJ se face după 19 decembrie 2016,
respectiv după 16 ianuarie 2017 (pentru propunerile revizuite)?
Răspuns:
Propunerile de proiecte trebuie să fie deja avizate de inspectorat la momentul depunerii la
facilitator. Pentru toate propunerile, aprobarea se va face până la 19 decembrie, pentru cele
care vor fi revizuite trebuie obținută din nou aprobarea CA până la 16 ianuarie.

Întrebarea 4:
Referitor la propunerea de proiect, la categoria de activități pedagogice și de sprijin, pentru
program remedial și consiliere în carieră pot fi angajați profesorii/consilierul din școală sau
este obligatoriu să aducem din afara școlii? Plata acestora se face din categoria "cheltuieli
pentru servicii de consultanță"?
Răspuns:
Pentru categoriile I. Activități pedagogice și de sprijin și II. Activități extracurriculare pot fi
angajați atât profesorii/consilierul din școală, cât și persoane din afara școlii. În ambele
cazuri, persoanele plătite din proiect nu pot fi funcționari publici!
În cazul în care sunt persoane din afara instituției, acestea sunt angajate în calitate de
consultanți, conform procedurilor respective, cheltuielile intrând la servicii de consultanță
(a).
În cazul în care este vorba de angajați ai școlii, aceștia nu pot fi angajați în calitate de
consultanți, dar pot fi angajați și plătiți din Costuri operaționale adiționale (f). La cheltuielile

1
PROIECTUL PRIVIND ÎNVĂȚĂMÂNTUL SECUNDAR (ROSE)

SCHEMA DE GRANTURI PENTRU LICEE

pentru costuri operaționale adiționale se menționează în ghid ca fiind eligibile ”salariile


personalului contractual sau temporar (personal didactic și auxiliar) care contribuie la
implementarea activităților sau la managementul grantului, suplimentar normei de muncă și
în baza unui act adițional la contractul de muncă, cu respectarea prevederilor legale în
vigoare, dar excluzând salariile/ onorariile/primele membrilor care sunt funcționari publici”.
Ca urmare, de aici se plătesc salariile angajaților școlii care au fost nominalizați să lucreze în
proiect fie pentru activitățile principale, fie pentru cele de management.

Întrebarea 5:
Referitor la propunerea de proiect, activitățile de instruire se referă la elevi?
Răspuns:
Da, instruirea se referă la instruirea elevilor.
Precizăm mai întâi că nu vorbim de ”activități de instruire” ci de ”cheltuieli pentru instruire”.
Activitățile sunt de cele patru tipuri (I - Activități pedagogice și de sprijin, II - Activități
extracurriculare, III – Activități de renovare și dotare, IV – Activități de management). În cadrul
fiecărui tip de activități pot apărea mai multe tipuri de cheltuieli din cele 6 (a - Servicii de
consultanță, b – Instruire, c – Servicii, altele decât consultanță, d – Bunuri, e – Lucrări, f – Costuri
operaționale adiționale).
Activitățile sunt dedicate elevilor, dar pot include cheltuieli pentru profesorii implicați. De
ex., în categoria I. Activități pedagogice și de sprijin, poate fi angajat un consultant pentru
coaching (plătit din tipul de cheltuieli a – Servicii de consultanță), pot fi angajați profesorii
școlii, de ex. pentru activități remediale (plătiți din tipul de cheltuieli f – Costuri operaționale
adiționale), pot fi multiplicate materiale pentru orele remediale (achitate din tipul de cheltuieli
b - Instruire), poate fi făcut abonament la o publicație utilizată la orele remediale (achitat din
tipul de cheltuieli c - Servicii altele decât consultanță), poate fi organizat un atelier de lucru cu
angajatorii din oraș, pentru orientarea profesională a elevilor (toate cheltuielile legate de
organizarea acestui atelier vor fi din tipul b - Instruire).

Întrebarea 6:
Referitor la propunerea de proiect, activitățile de instruire intră în categoria "activități
extracurriculare"?
Răspuns:
A se vedea mai sus răspunsul la întrebarea 5. Nu vorbim de ”activități de instruire” ci de
”cheltuieli pentru instruire”, care se pot regăsi și la categoria II. Activități extracurriculare (de
exemplu, dacă se organizează o vizită de studii sau un seminar).
Cheltuielile pentru instruire sunt eligibile atât în categoria I. Activități pedagogice și de sprijin,
(de exemplu, pot fi ore remediale), cât și în categoria II. Activități extracurriculare (de exemplu,
stagii de practică).

2
PROIECTUL PRIVIND ÎNVĂȚĂMÂNTUL SECUNDAR (ROSE)

SCHEMA DE GRANTURI PENTRU LICEE

Întrebarea 7:
Care este data limită la care liceele trebuie să depună formularul de aplicație final și unde se
va depune acesta?
Răspuns:
Conform calendarului transmis pe email și publicat pe site-ul proiectului,
http://proiecte.pmu.ro/web/guest/rose , depunerea proiectelor la facilitatori are ca termen 19
decembrie. Redepunerea lor la facilitatori în versiuni revizuite, dacă este cazul, are ca termen
16 ianuarie.

Întrebarea 8:
Este necesar ca procesele verbale care însoțesc aplicația să fie ștampilate de către școală?
Răspuns:
Da.

Întrebarea 9:
Ce se intampla in timpul vacantelor scolare, mai ales in timpul vacantei de vara (mai ales ca
majoritatea profesorilor sunt implicati in examenul de bacalaureat)?
Răspuns:
Depinde de echipa de proiecte ce își propune să facă în această perioadă, nu vă putem
orienta în acest sens.

Întrebarea 10:
În buget sunt considerati ani de proiect (de ex. aprilie 2017-aprilie 2018)?
Răspuns:
Da. Atenție: un an de proiect este, de exemplu, de la 1 aprilie anul în curs până la 31 martie
anul următor.

Întrebarea 11:
La sectiunea G1, echipa de proiect inseamna echipa de implementare sau cea de
management?
Răspuns:
Acești termeni nu apar în Ghidul Aplicantului, care vorbește doar de echipa de proiect.
În secțiunea G1 se dorește nominalizarea persoanelor direct implicate în managementul
proiectului.

3
PROIECTUL PRIVIND ÎNVĂȚĂMÂNTUL SECUNDAR (ROSE)

SCHEMA DE GRANTURI PENTRU LICEE

Întrebarea 12:
Referitor la completarea Anexei 2 Formularul de Aplicatie. Sectiunea F7. Prezentaţi indicatorii
utilizaţi pentru determinarea nivelului de realizare a obiectivelor proiectului, respectiv „Valoarea de
referință”, se vor preciza ratele aferente anului 2014-2015 (valori precizate în Anexa 1 -
Scrisoarea de intenție) sau valorile aferente anului scolar 2015-2016 (care sunt mai apropiate
de momentul scrierii cererii de finantare)?
Răspuns:
Se vor introduce ca valori de referință cele pentru anul 2015-2016. Pentru fiecare rundă,
valoarea de referință este cea din ultimul an școlar în care nu s-a implementat proiectul.

Întrebarea 13:
Pentru activitatile de instruire sunt eligibile cheltuielile pentru un cadru didactic din alte
licee angajat pe bază de convenție civila?
Răspuns:
Precizăm că nu este vorba de ”activități de instruire”, ci de ”cheltuieli pentru instruire”.
Activitățile se împart în patru categorii (I - Activități pedagogice și de sprijin, II - Activități
extracurriculare, III – Activități de renovare și dotare, IV – Activități de management). În cadrul
fiecărui tip de activități pot apărea mai multe tipuri de cheltuieli din cele 6 (a - Servicii de
consultanță, b – Instruire, c – Servicii, altele decât consultanță, d – Bunuri, e – Lucrări, f – Costuri
operaționale adiționale). Prin urmare, activitățile sunt dedicate elevilor, dar pot include
cheltuieli pentru profesorii implicați.
Pentru categoriile I. Activități pedagogice și de sprijin și II. Activități extracurriculare pot fi
angajați atât profesorii/consilierul din școală, cât și persoane din afara școlii. În ambele
cazuri, persoanele plătite din proiect nu pot fi funcționari publici. În cazul în care sunt
persoane din afara instituției, acestea sunt angajate în calitate de consultanți, conform
procedurilor respective, cheltuielile intrând la servicii de consultanță (a). Tipul de contract de
consultanță va fi întocmit pe un model care se va regăsi în Ghidul de Implementare, cu
respectarea procedurilor Băncii Mondiale. În plus, convenția civilă ca formă contractuală nu
mai există, conform Codului Muncii.

Întrebarea 14:
În formularul de aplicație la secțiunea F7, trebuie completate TOATE rubricile de la TOTI
indicatorii de impact, pentru FIECARE an? TOTI indicatorii de impact TREBUIE ASUMATI
în fiecare propunere de proiect sau doar unii? De exemplu, daca o scoala nu are, nici una
dintre ratele de abandon mare si nu si-o asuma ca problema de rezolvat prin proiect, isi mai
propune anual valori, sau trece valoarea de referinta in fiecare an de proiect? Aceeasi
intrebare daca, de exemplu, grupul tinta nu include, intr-un an, elevi din clasa terminala, ce
completeaza in acel an la indicatorul rata de absolvire a bacalaureatului?
Răspuns:
Secțiunea F7 trebuie completată la toate rubricile, iar indicatorii de impact trebuie asumați în
fiecare an. În cazul în care rata de absolvire este mare, se poate pune aceeași rată în fiecare an

4
PROIECTUL PRIVIND ÎNVĂȚĂMÂNTUL SECUNDAR (ROSE)

SCHEMA DE GRANTURI PENTRU LICEE

(cea pe care o au deja) sau pot să o crească foarte puțin. In cazul în care grupul țintă nu
include elevi din anul terminal într-un an, atunci indicatorul rată de promovare la
bacalaureat din acel an poate să nu crească.
Aducem însă următoarele observații:
1) Nu este firesc ca, într-un proiect care are ca obiectiv creșterea ratei de succes la bacalaureat,
să nu existe deloc elevi din clasele terminale incluși în grupul țintă dintr-un an;
2) Este de dorit ca rata de promovare la bacalaureat să crească, pentru că ar trebui să existe și
alte măsuri menite să conducă la creșterea rezultatelor școlare, în afara celor din ROSE).

Întrebarea 15:
În FA la secțiunea B6, dacă un elev aparține mai multor grupuri dezavantajate, el e trecut la
toate categoriile, sau se stabilește una singură? ( ca il poti numara de 3-4 ori!)
Răspuns:
Elevul va fi trecut la toate categoriile de dezavantaj în care se încadrează, însă totalul va fi
numărul de persoane fizice (fără a se număra de mai multe ori o persoană).

Întrebarea 16:
Daca bugetul unei scoli beneficiare nu include cheltuieli pentru renovare si dotare, cei (cel
mult) 20% se pot aloca la Activitati pedagogice si de sprijin (cel putin) 50% din valoarea
directa a grantului? (Cred ca raspunsul e da, dar transmit si ac intrebare)
Răspuns:
Da. (Pentru III. Activități de renovare și dotare se poate aloca max. 20% din valoarea directă,
prin urmare se poate să fie 0%.)

Întrebarea 17:
Se pot plati, din proiect, abonamente de transport pentru elevii dezavantajati din grupul tinta
pentru a diminua rata de abandon (daca ei nu au avut pana acum abonament din motive
financiare)? Ce categorie de cheltuieli ar fi?
Răspuns:
Nu se acceptă decontarea abonamentelor de transport pentru elevi. În Ghidul aplicantului, la
capitolul 3.2, ultimul paragraf citează printre activitățile neeligibile: ”acordarea de ajutoare
financiare elevilor provenind din familii sărace (ajutoare sociale)”.

Întrebarea 18:
Se poate plati, din proiect, taxa de camin si/cantina pentru elevii dezavantajati din grupul
tinta pentru a diminua rata de abandon (daca ei nu au stat in camin/mancat la cantina din
motive financiare)? Ce categorie de cheltuieli ar fi?
Răspuns:
Activitățile principale finanțate prin SGL nu se pot realiza prin cheltuieli de acest tip. În
Ghidul Aplicantului, la capitolul 3.2, ultimul paragraf citează printre activitățile neeligibile:
”acordarea de ajutoare financiare elevilor provenind din familii sărace (ajutoare sociale)”.

5
PROIECTUL PRIVIND ÎNVĂȚĂMÂNTUL SECUNDAR (ROSE)

SCHEMA DE GRANTURI PENTRU LICEE

Întrebarea 19:
Poate un membru din echipa de proiect să fie implicat în activitățile proiectului (si platit!) si
în calitate de consultant? Care este modalitatea de contractare a serviciilor? Se încheie două
contracte?
Răspuns:
Angajații școlii nu pot fi consultanți.
Dacă întrebarea este dacă un membru al echipei de proiect poate face și activități din
categoria I sau II și să fie plătit, răspunsul este da și se încadrează la tipul de cheltuieli (f)
Cheltuieli pentru costuri operaționale adiționale.
Se încheie act adițional la CIM și se trec aici toate activitățile desfășurate suplimentar în
proiect.

Întrebarea 20:
Pentru serviciile de consultanță cum se va stabili valoarea platii profesorilor care lucrează în
școala beneficiar? La nivelul actual al platii cu ora, corespunzator nivelului lui de pregatire si
vechime ?
Răspuns:
Pentru serviciile de consultanță, angajarea se face conform Ghidului de consultanță al Băncii
Mondiale, iar suma se stabilește prin negociere, cu încadrare în bugetul alocat activității și în
conformitate cu principiul utilizării eficiente a resurselor.

Întrebarea 21:
Cum se realizează selectia si plata profesorilor care nu lucrează în școala beneficiară?
Răspuns:
Selecția specialiștilor care vor furniza servicii se va face conform Ghidului de Consultanță al
Băncii Mondiale. Ghidul de Implementare va detalia aceste aspecte și va include toate
modelele de documente necesare pentru contractare de astfel de servicii în conformitate cu
procedurile Băncii Mondiale.
A se vedea răspunsul la întrebarea 20.

Întrebarea 22:
Bugetul proiectului este gestionat prin Trezorerie? E acelasi circuit financiar ca in PIR? (banii
vin la ISJ si apoi sunt virati intr-un cont separat catre scoala).
Răspuns:
Da, bugetul proiectului fiecărei școli este gestionat de trezoreria la care este alocată unitatea
de învățământ. Mai exact, mecanismul se bazează pe repartizările de credite bugetare direct
de la MENCS către ISJ și de la acestea către licee, în baza solicitărilor lunare/trimestriale de la
licee, centralizate și transmise de UMPFE către MENCȘ. Detaliile se vor regăsi în Ghidul de
Implementare.

6
PROIECTUL PRIVIND ÎNVĂȚĂMÂNTUL SECUNDAR (ROSE)

SCHEMA DE GRANTURI PENTRU LICEE

Întrebarea 23:
Pentru elevii navetisti, care nu au posibilitatea de a ramane in scoala dupa ora 15.00 (ultimul
mijloc de transport spre domiciliu) activitatile pedagogice și cele de tutoriat se pot desfășura
in localitatea de domiciliu a elevilor, in spatiul scolii din localitate. Daca da, se poate bugeta
transportul cadrului didactic sau al consilierului, pe langa orele desfasurate? la ce categorie
de cheltuieli?
Răspuns:
Locul de desfășurare a activităților pedagogice și de tutorat este decis de echipa de proiect,
având în vedere interesul major al elevilor. Cheltuielile de transport al cadrului
didactic/consilier, în vederea asigurării activităților pedagogice și de tutorat, pot fi bugetate.
În cazul în care cadrul didactic/consilierul sunt angajați în calitate de consultanți (sunt din
afara școlii), onorariul trebuie să includă și sumele alocate pentru plata transportului, cu
încadrarea la (a) – Cheltuieli pentru servicii de consultanță. În cazul în care este vorba de
angajați ai școlii, cheltuielile de transport se pot încadra la tipul (b) – Cheltuieli pentru
instruire.

Întrebarea 24:
Daca activitatea consilierului scolar se desfasoara in afara orelor de serviciu, poate fi platita?
in ce cuantum/ora?
Răspuns:
Da, această activitate este eligibilă și poate fi plătită.

Întrebarea 25:
Unitatile de invatamant care doresc sa aplice proiect pe POCU avand ca obiectiv reducerea
abandonului scolar in invatamanul obligatoriu sunt in complementaritate cu proiectul ROSE,
avand in vedere ca elevii claselor IX-X se regasesc in grupul tinta din ambele proiecte?
Răspuns:
Pentru această situație, trebuie să se țină cont ca activitățile prevăzute atât în ROSE, cât și în
proiectului finanțat prin POCU să nu se suprapună și să nu intervină dubla finanțare.

Întrebarea 26:
In scolile in care exista contabil dar si responsabil cu achizitiile este legal ca in proiectul ROSE
activitatea de contabilitate si cea de achizitii sa fie desfasurata de aceeasi persoana? Contabilii
spun ca nu!
Răspuns:
Atâta timp cât acest lucru nu interferează cu segregarea funcțiilor la nivelul liceului, în SGL
nu există astfel de restricții. Aceasta presupune ca persoana care face achiziția să nu semneze
și pentru plata obiectelor/serviciilor achiziționate. Un contabil poate realiza achizițiile în
proiect, cu respectarea prevederilor legale privind segregarea funcțiilor.

7
PROIECTUL PRIVIND ÎNVĂȚĂMÂNTUL SECUNDAR (ROSE)

SCHEMA DE GRANTURI PENTRU LICEE

Întrebarea 27:
La cap. Cheltuieli pentru servicii de consultanta - sunt eligibile costuri cu profesorii din liceu
care desfasoara activitati de sprijin (pregatire suplimentara) cu elevii din GT? Aici este
eligibila si activitatea consilierului scolar? Daca da care este modalitatea lor de angajare?
Plata cu ora? Iar pentru ca aceasta sa poata fi efectuata se face act aditional al CIM sau un
CIM suplimentar pt activitatea desfasurata in cadrul proiectului? Sau alta forma de contract?
Va rog sa-mi precizati care.
Răspuns:
Pentru categoriile I. Activități pedagogice și de sprijin și II. Activități extracurriculare pot fi
angajați atât profesorii/consilierul din școală cât și persoane din afara școlii. În ambele cazuri,
persoanele angajate în proiect nu pot fi funcționari publici!
În cazul în care sunt persoane din afara instituției, acestea sunt angajate în calitate de
consultanți, conform procedurilor respective, cheltuielile intrând la servicii de consultanță
(a).
În cazul în care este vorba de angajați ai școlii, aceștia nu pot fi angajați în calitate de
consultanți, dar pot fi angajați și plătiți din costuri operaționale adiționale (f). La cheltuielile
pentru costuri operaționale adiționale se menționează în ghid ca fiind eligibile ”salariile
personalului contractual sau temporar (personal didactic și auxiliar) care contribuie la
implementarea activităților sau la managementul grantului, suplimentar normei de muncă și
în baza unui act adițional la contractul de muncă, cu respectarea prevederilor legale în
vigoare, dar excluzând salariile/ onorariile/ primele membrilor care sunt funcționari publici”.
Ca urmare, de aici se plătesc salariile angajaților școlii care lucrează în proiect fie pentru
activitățile principale, fie pentru cele de management.

Întrebarea 28:
La cap. Cheltuieli pentru instruire - ei isi propun sa efectueze vizite de studiu/excursii
tematice cu elevii. Este eligibila prevederea unor costuri pentru profesorii din scoala care se
ocupa de organizarea/desfasurarea acestor activitati? (sa zicem 8 ore pentru organizare si
daca excursia este de 2 zile inca 16 ore = total 24 ore). Aceeasi intrebare - Care este
modalitatea lor de angajare? Plata cu ora? Iar pentru ca aceasta sa poata fi efectuata se face
act aditional al CIM sau un CIM suplimentar pentru activitatea desfasurata in cadrul
proiectului? Sau alta forma de contract? Va rog sa-mi precizati care.
Răspuns:
Conform prevederilor din Ghidul Aplicantului, Cap. 3.3 cheltuieli eligibile, în categoria
CHELTUIELI PENTRU INSTRUIRE intră: Cheltuieli (altele decât serviciile de consultanță)
efectuate pentru instruire și activitățile legate de instruire din cadrul proiectului, inclusiv
seminarii, ateliere de lucru și vizite de studiu, cheltuieli de deplasare și diurnă pentru
participanții la instruire, onorariile instructorilor, închirierea facilităților de instruire,
întocmirea și reproducerea materialelor de instruire și alte activități legate de pregătirea și
implementarea activităților de instruire.

8
PROIECTUL PRIVIND ÎNVĂȚĂMÂNTUL SECUNDAR (ROSE)

SCHEMA DE GRANTURI PENTRU LICEE

Cu alte cuvinte, cheltuielile pentru cadrele didactice sau didactice auxiliare implicate în
activități sunt eligibile. Referitor la modalitatea de angajare s-a răspuns la întrebarea
anterioară.

Întrebarea 29:
Va rog sa-mi confirmati ca echipa de management a proiectului (manager, coordonator
proiect, contabil) se incadreaza la cap. Cheltuieli pentru costuri operationale aditionale.
Aceeasi intrebare - Care este modalitatea lor de angajare? Plata cu ora? Iar pentru ca aceasta
sa poata fi efectuata se face act aditional al CIM sau un CIM suplimentar pentru activitatea
desfasurata in cadrul proiectului? Sau alta forma de contract? Va rog sa-mi precizati care.
Răspuns:
Cheltuielile cu echipa de management se încadrează la tipul de cheltuiala (f) Cheltuieli pentru
costuri operationale aditionale.
A se vedea răspunsul la întrebarea 29 și cap. 3.3 din Ghidul Aplicantului.

Întrebarea 30:
Pot fi incluse cheltuieli pentru lucrări pentru cantina școlii beneficiare, dacă acestea sprijină
activitățile proiectului?
Răspuns:
Da.

Întrebarea 31:
Printre liceele aplicante am întâlnit următoarea situație: liceu care în prezent nu are decât
clasele a X-a, a XII-a și a XII-a seral, asta însemnând că în cel de al 4-lea an de implementare
este foarte probabil să nu mai aibă elevi de liceu sau au în prezent doar clasele a XI-a și a XII-
a, ceea ce înseamnă că nu au elevi decât pentru implementare a 2 din cei 4 ani. Cum vor
implementa aceste licee proiectului?
Răspuns:
În situația în care au și alte clase de a IX și a XI, nu neapărat de seral, respectiv de a IX și a
X-a, proiectul poate include activități și cu restul elevilor din aceste clase astfel încât să se
acopere toți cei 4 ani de proiect.
Dacă se cunoaște faptul că aceste licee se vor desființa, clasele menționate fiind singurele care
funcționează în prezent, facilitatorul va face o înștiințare scrisă către UMPFE pentru ca apoi
să se ia legătura cu ISJ pentru lămurire situației. Atenție: facilitatorul nu va derula nicio
activitate cu liceele respective până nu se clarifică situația.

9
PROIECTUL PRIVIND ÎNVĂȚĂMÂNTUL SECUNDAR (ROSE)

SCHEMA DE GRANTURI PENTRU LICEE

CLARIFICĂRI (2) privind procesul de facilitare, 13.12.2016:

Întrebarea 1:
Referitor la propunerea de proiect, în cadrul programului remedial/consiliere, se poate oferi
elevilor o gustare/un sandwich (în zilele în care rămân după ore la acest program)? Dar
rechizite? Dacă da, în ce categorie de cheltuieli ar intra aceasta?
Răspuns:
Se poate oferi o astfel de gustare atât elevilor, cât și cadrelor didactice. Cheltuiala se va
încadra la b - Cheltuieli pentru instruire pentru că sunt legate de aceasta. Astfel, se vor încadra
la training toate cheltuielile legate de instruire (închiriere sală, plată formator, masa,
cheltuieli de deplasare etc.).
Se pot achiziționa și rechizite, dacă sunt direct legate de orele remediale (adică vor fi utilizate
de elevi pentru aceste ore) și se încadrează tot la b - Cheltuieli pentru instruire. Daca este vorba
de acordarea de rechizite unor categorii de elevi din școală, ca măsură de suport social (ca în
programul național de rechizite), atunci cheltuiala poate fi încadrată la tipul d – Cheltuieli
pentru bunuri.

Întrebarea 2:
Referitor la propunerea de proiect - ne puteti oferi un cadru orientativ pentru plata
consultanților/instructorilor/personalului din echipa de management și implementare a
proiectului?
Răspuns:
Nu avem un astfel de cadru. Se realizează de către fiecare echipa de proiect, în funcție de
bugetul disponibil.

Întrebarea 3:
Sunt eligibile cheltuielile pentru hrana pregătită la cantina liceului, în cazul în care se
servește o masă elevilor din grupul țintă care participă la activități extracurriculare?
Răspuns:
Da și cheltuiala corespunzătoare se va încadra la b – Instruire.

Întrebarea 4:

10
PROIECTUL PRIVIND ÎNVĂȚĂMÂNTUL SECUNDAR (ROSE)

SCHEMA DE GRANTURI PENTRU LICEE

Pot fi incluse cheltuieli legate de masă suplimentara pentru elevii care participa la activitatile
din proiect, furnizate de cantina școlii beneficiar (de exemplu, placinte si ceai, sambata la
activitati)? La ce tip de cheltuieli?
Răspuns:
A se vedea răspunsul la întrebarea nr. 3 de mai sus.

Întrebarea 5:
E necesar sa facem ordine de deplasare pentru vizitele de facilitare?
Răspuns:
Ordinele de deplasare folosesc pentru decontarea cheltuielilor de deplasare efectuate de
personalul propriu al unei instituții. Dvs. nu aveți statut de angajat/personal propriu al
UMPFE/MENCȘ, prin urmare aceste cheltuieli nu se decontează.

Întrebarea 6:
Un membru din echipa de implementare poate sustine ore de activitati remediale? Nu e
conflict de interese?
Răspuns:
A se vedea răspunsul la întrebarea nr. 19 din seria (1) de clarificări. (”Angajații școlii nu pot fi
consultanți. Dacă întrebarea este dacă un membru al echipei de proiect poate face și activități din
categoria I sau II și să fie plătit, răspunsul este da și se încadrează la tipul de cheltuieli (f) Cheltuieli
pentru costuri operaționale adiționale. Se încheie act adițional la CIM și se trec aici toate activitățile
desfășurate suplimentar în proiect.”)

Întrebarea 7:
Stagiile de practica pot fi facute in strainatate (in ghid nu se precizeaza daca se pot face in
tara sau in strainatate)?
Răspuns:
Ghidul aplicantului nu impune restricții referitoare la locul de desfășurare a stagiilor de
practică.

Întrebarea 8:
Cat poate fi plata per ora pentru un profesor din scoala? Minimum? Maximum?
Răspuns:
Plata cu ora se face conform legislației în vigoare.

11
PROIECTUL PRIVIND ÎNVĂȚĂMÂNTUL SECUNDAR (ROSE)

SCHEMA DE GRANTURI PENTRU LICEE

Întrebarea 9:
Grupul tinta se reinnoieste, avand in vedere ca pleaca a XII-a, vin alti copii in clasa a IX-
? Clasa a XIII-a poate fi grup tinta (asa pare logic)?
Răspuns:
Nu există restricții privind componența grupului țintă. Având în vedere că obiectivul general
al proiectului ROSE este creșterea ratei de promovare a examenului de bacalaureat, evident
că elevii claselor terminale pot fi incluși în grupul țintă.
Ghidul Aplicantului, Tabel 8, secțiunea C4: ”Grupul țintă. Se indică numărul elevilor care vor
beneficia de activitățile proiectului, defalcat pe ani. Valorile indicate sunt estimative, dimensiunea
efectivă a grupului țintă estimat pentru fiecare an putând varia pe parcursul implementării
proiectului.”

Întrebarea 10:
Ce înseamna primul an de proiect (an școlar, an calendaristic etc.)?
Răspuns:
A se vedea răspunsul la întrebarea nr. 10 din seria (1) de clarificări (”un an de proiect este, de
exemplu, de la 1 aprilie anul în curs până la 31 martie anul următor”). Ca urmare, anul de proiect
nu coincide neapărat cu anul școlar (cazul primei tranșe de granturi) sau cu cel calendaristic.

Întrebarea 11:
Indicatorii de referință pentru selectarea școlii în proiect sunt cei din 2014-2015, iar din
formular 2015-2016. La ce ne raportăm pentru a stabili procentul de creștere?
Răspuns:
A se vedea răspunsul la întrebarea 12 din seria (1) de clarificări (”Se vor introduce ca valori de
referință cele pentru anul 2015-2016. Pentru fiecare rundă, valoarea de referință este cea din ultimul
an școlar în care nu s-a implementat proiectul.”)

Întrebarea 12:
Facilitez doua licee din Vrancea care au cantina si care doresc in pauza dintre cursuri si
activitate ROSE acel protocol corespunzator pauzelor dintre activitati sa fie transformat intr-o
gustare gatita pentru toti elevii. Toti elevii in chestionarele completate si-au
exprimat dorinta de a avea parte de o gustare. Ca si cheltuiala e corect sa fie
incadrata la ACTIVITĂȚI PEDAGOGICE ȘI DE SPRIJIN - Servicii, altele decât consultanță ?

12
PROIECTUL PRIVIND ÎNVĂȚĂMÂNTUL SECUNDAR (ROSE)

SCHEMA DE GRANTURI PENTRU LICEE

In ghid se spune ca ajutoarele sunt cheltuieli neeligibile dar acest protocol este pentru tot
grupul tinta si ar fi cam 2 euro/elev/saptamana. Nu se poate incadra la Servicii, altele decât
consultanță ?
Răspuns:
A se vedea răspunsul la întrebarea 3 mai sus.

Întrebarea 13:
Liceele tehnologice care au si clase de scoli profesionale intreaba daca pot cuprinde activitati
si pentru acele clase.
Răspuns:
În cadrul proiectului nu se finanțează activități decât pentru elevii din învățământul liceal, nu
și pentru cei din învățământul profesional.

Întrebarea 14:
Avand in vedere ca liceul nu este obligatoriu, la clasele a XI-a si a XII-a nu poate fi inregistrat
abandon scolar, in situatia in care elevii se retrag de la scoala. In aceast caz, rata abandonului
se calculeaza numai la clasele a IX-a si a X-a, nu?
Răspuns:
Proiectul are ca obiectiv reducerea numărului de elevi care părăsesc liceul înainte de
finalizarea studiilor, indiferent că numim acest fenomen ”abandon școlar” sau ”părăsire
timpurie a școlii”. Abandonul se va calcula pentru toate clasele de liceu, dar și, separat,
pentru clasele terminale – sunt doi dintre indicatorii de impact pentru proiecte, cuprinși la
secțiunea F7.

Întrebarea 15:
Daca sunt activitati extracurriculare organizate sambata (excursii, vizite), activitatea
profesorilor poate fi platita dublu?
Răspuns:
Cadrele didactice vor fi salarizate conform propunerii echipei din unitatea de învățământ, în
baza prevederilor actului adițional la contractul de muncă, cu încadrare în bugetul alocat.

Întrebarea 16:

13
PROIECTUL PRIVIND ÎNVĂȚĂMÂNTUL SECUNDAR (ROSE)

SCHEMA DE GRANTURI PENTRU LICEE

Daca un liceu aplică și pentru un proiect POCU (axa 6-practica elevilor) pentru elevii de la
scoala profesionala credeți că poate fi, vreo problema?( Eu cred ca nu, pentru ca nu va fi acelasi
grup-tinta, insa, din nou, nu vreau sa gresesc).
Răspuns:
Proiectul ROSE se adresează elevilor de liceu, dar nu și celor de la școala profesională, ca
urmare, nu se pune problema de suprapunere de activități (fiind vorba de grup țintă diferit)
sau de dublă finanțare. A se vedea răspunsul la întrebarea nr. 25 din seria (1) de clarificări
(”Pentru această situație, trebuie să se țină cont ca activitățile prevăzute atât în ROSE, cât și în
proiectului finanțat prin POCU să nu se suprapună și să nu intervină dubla finanțare”).

Întrebarea 17:
Echipele sunt interesate care este valoarea maxima neta/ora, pentru plata profesorilor din
scoala, care realizeaza activitati remediale.
Răspuns:
A se vedea răspunsul la întrebarea nr. 8 de mai sus.

Întrebarea 18:
Elevii care termina programul scolar la ora 14,00, iar apoi vor ramane la activitati remediale,
pot primi o masa calda din banii proiectului ( la cantina scolii sau prin servicii de catering)?
Răspuns:
A se vedea răspunsul la întrebarea nr. 3 de mai sus.

Întrebarea 19:
Elevii pot fi stimulati sa-si imbunatateasca frecventa scolara introducand prin proiect bursa
de frecventa, acordata lunar elevilor care nu au nici o absenta?
Răspuns:
Nu. În Ghidul Aplicantului, pct. 3.2. Activități eligibile, se precizează:
”În cadrul SGL, sunt considerate neeligibile activități precum: activități care nu derivă din PDI/PAS
aprobat; activități destinate altor niveluri de învățământ decât cel liceal; activități care presupun
lucrări pentru o clădire nouă sau lucrări cu impact negativ asupra mediului, achiziționarea de
terenuri, burse individuale sau alte subvenţii ori împrumuturi pentru unitățile de învățământ,
acordarea de ajutoare financiare elevilor provenind din familii sărace (ajutoare sociale) etc; activități
care contravin clar principiilor care guvernează învățământul din România, care încalcă drepturile
omului și ale minorităţilor, egalitatea de șanse sau care încurajează discriminarea elevilor; activități
care au drept scop acoperirea cheltuielilor (datoriilor) aferente unor acțiuni deja implementate înainte
de semnarea acordului de grant, chiar dacă acestea corespund cerinţelor specifice SGL etc.”

14
PROIECTUL PRIVIND ÎNVĂȚĂMÂNTUL SECUNDAR (ROSE)

SCHEMA DE GRANTURI PENTRU LICEE

Întrebarea 20:
Primul an de proiect isi incepe derularea dupa semnarea contractului. Daca contractul se
semneaza pe 1.03.2017, atunci primul an de proiect va dura pana la 28.02.2018. In aceste
conditii, in primul an de proiect, elevii din anul terminal care fac parte din grupul tinta, vor
beneficia de masuri de sprijin pentru imbunatatirea rezultatelor doar in perioada 1.03-
1.06.2017, respectiv 3 luni. Cum se pot imbunatati rezultatele scolare ale unor viitori
absolventi in doar 3 luni de proiect? Cu toate acestea, rezultatele obtinute de elevii din
grupul tinta, din anii terminali in 2017, sunt singurele rezultate care se obtin (si se
contabilizeaza) pentru indicatorii de impact sau de rezultat din anul I de proiect. Cum poate
o unitate scolara sa obtina rezultate semnificativ mai bune, doar dupa primele 3 luni de
derulare a proiectului? Daca admitem ca nu se pot obtine rezultate cuantificabile intr-un timp
atat de scurt.
Răspuns:
Este adevărat că rezultatele educaționale nu se pot vedea atât de repede (3-4 luni), iar
proiectul nu isi propune sa sancționeze școlile care nu fac miracole in 3 luni!
Grantul ar putea sustine si activitati de pregatire pentru bacul din toamna 2017, ceea ce ar
putea contribui la o crestere a rezultatelor, chiar daca nu semnificativa;
Propunerea indicatorilor de etapa este a scolii, nu a UMPFE. In cazul scolilor din prima
runda, propunerea scolii pentru indicatorul referitor la bacalaureatul din 2017 trebuie sa fie
mai modesta, iar scoala poate sa isi propuna cresteri mai importante ale procentului de
promovabilitate la bac incepand cu 2018.

Întrebarea 21:
Daca se organizează activitati remediate, iar numărul elevilor navestisti este mare este eligibil
sa includ cheltuieli de transport pentru acesti elevi care ramân peste program la scoala. Daca
este eligibila aceasta cheltuiala de transport pentru elevii care ramân peste program pentru
activitati remediale si la scoala sunt microbuze pot achiziționat prin proiect doar carburantul
pentru a efectua transportul sau e nevoie sa achizitionez servicii de transport. Nu se
decontează transportul la scoala, ci se decontează transportul pentru activitati suplimentare.
Situația este similară si pentru asigurarea unei mese dupa orele de curs. Este dificil sa poti
tine copilul in scoala dupa orele de curs fara hrana si fara sa ii asiguri transport la domiciliu
pentru ca el își plătește abonament sa vina la Scoala, insa mijloacele de transport
funcționează dupa un anumit orar.

Răspuns:
Aceste cheltuieli prin care se asigura transportul elevilor sunt eligibile, fie că se decontează
carburantul, fie că se achiziționează servicii de transport. Pentru cheltuielile de hrană, a se
vedea răspunsul la întrebarea 3.

15
PROIECTUL PRIVIND ÎNVĂȚĂMÂNTUL SECUNDAR (ROSE)

SCHEMA DE GRANTURI PENTRU LICEE

Întrebarea 22:
Elevii de la profesionala, anul 1 si 2 înmatriculati in liceele eligibile pot sa fie grup ținta? O
mare parte a lor sunt cei care frecventează clasele de la frecventa redusă sau seral.
Răspuns:
A se vedea răspunsul la întrebarea nr. 13 de mai sus. Acești elevi pot deveni eligibili după
finalizarea învățământului profesional și înscrierea la liceu.

Întrebarea 23:
Plata profesorilor din scoala inteleg ca intra in costuri operationale aditionale insa inteleg ca
nu intra in cei 10%.
Răspuns:
Așa este.

Întrebarea 24:
Daca in scoala se include un program inovator pentru ca activitatea remediala cu elevii sa fie
cu mai mare succes este eligibil sa organizam un program de instruire in 2-3 ateliere dedicat
cadrelor didactice din scoala care vor desfasura activitatile remediale pentru a-i invata sa faca
lucrurile altfel.
Răspuns:
Activitățile de instruire în cadrul propunerii de proiect vor viza doar elevii. Școlile vor
beneficia, după începerea proiectului, de suportul unor mentori, care pot organiza astfel de
activități de suport pentru cadrele didactice.

Întrebarea 25:
Anexa 2, secțiunea G1. Echipa de proiect: Detaliați care este componența și care sunt rolurile,
responsabilitățile și atribuțiile echipei de proiect, în vederea asigurării unei implementări eficiente și în
timp a activităților propuse.
Trebuie nominalizate persoanele sau doar functiile in cadrul proiectului, cu roluri,
responsabilitati si atributii? Vor fi schimbari la nivelul conducerii liceelor si echipa de proiect
poate avea alta componenta nominala dupa semnarea acordului de grant.
Răspuns:
Nominalizarea echipei se va face după semnarea acordului de grant, prin decizie a
directorului liceului (cf. Ghidului Aplicantului, p. 14). În Formularul de aplicație, se vor
regăsi doar funcțiile, cu roluri, responsabilități și atribuții.

Întrebarea 26:

16
PROIECTUL PRIVIND ÎNVĂȚĂMÂNTUL SECUNDAR (ROSE)

SCHEMA DE GRANTURI PENTRU LICEE

Se doreste ghidul de implementare si modalitatea de raportare a rezultatelor pentru a se


realiza o planificare a activitatilor in raport cu acestea. (Sunt ingrijorari referitoare la situatiile
in care pentru raportare sunt necesare anumite documente si nu s-au facut la timp pentru ca
nu s-a stiut.)
Răspuns:
Ghidul de Implementare este un document care se află în curs de elaborare, urmând a fi
disponibil la momentul semnării acordurilor de grant. Raportările financiare vor fi lunare și
trimestriale, la solicitarea tranșei, cele narative vor fi la solicitarea tranșei.

Întrebarea 27:
Sunt documente speciale care trebuie sa fie intocmite pentru grupul tinta? Sau sunt doar
tabelele asumate de directori (idem pentru elevii din grupul vulnerabil)?
Răspuns:
Nu există documente cu un format specific care trebui întocmite pentru grupul țintă în
cadrul Schemei de Granturi pentru Licee, dar grupul țintă trebuie să fie clar și trebuie să
existe documente pentru el (de exemplu, tabele pentru fiecare an școlar, semnate de
coordonatorul de grant/directorul școlii).

Întrebarea 28:
Unde gasim Ghidului de consultanță al Băncii Mondiale?
Răspuns:
Se website-ul Băncii Modiale:
(http://www.worldbank.org/en/search?q=consultancy+guidelines&currentTab=1).

Întrebarea 29:
În cazul in care un liceu are ca efectiv de elevi de 1300 (750 la liceu cls IX-XII) poate sa inscrie
in fiecare an doar elevii din clasele a XI-XII? In cazul in care inscrie toti elevii IX-XII nu au
spatiu de desfasurare a activitatilor, nici resursa umana, profesor, consilier.
Răspuns:
Deciziile privind activitățile propuse prin proiectele care vor fi finanțate prin Schema de
Granturi pentru Licee revin în întregime echipelor de proiecte din licee, care cunosc
specificul fiecărei instituții de învățământ. Ar trebui/poate fi făcută o selecție, pornind de la
elevii care au cea mai mare nevoie de sprijin. Este de reflectat dacă se impune înscrierea
tuturor elevilor la activități remediale (poate unii nu au nevoie de meditații și îi pot include
doar la alte activități, gen consiliere, dezvoltare personală etc. sau la activități
extracurriculare) și de analizat dacă intervenția timpurie (începând cu clasa a IX-a) ar putea
să aibă efecte benefice asupra elevilor.

17
PROIECTUL PRIVIND ÎNVĂȚĂMÂNTUL SECUNDAR (ROSE)

SCHEMA DE GRANTURI PENTRU LICEE

Întrebarea 30:
Sunt eligibile cheltuielile cu masa (cantina proprie) in cazul unor activitati extracuriculare
care dureaza mai mult de 6 ore?
Răspuns:
A se vedea răspunsul la întrebarea nr. 3 de mai sus.

Întrebarea 31:
Exista o limita inferioara cu privire la dimensiunea grupului tinta?
Răspuns:
Nu, nu există, însă se va avea în vedere o distribuție echitabilă pe ani de proiect și acoperirea
unui număr suficient de elevi astfel încât să se asigure o utilizare optimă a resurselor
disponibile și care să permită obținerea indicatorilor asumați.
Ghidul Aplicantului, Tabel 8, secțiunea C4: ”Grupul țintă. Se indică numărul elevilor care vor
beneficia de activitățile proiectului, defalcat pe ani. Valorile indicate sunt estimative, dimensiunea
efectivă a grupului țintă estimat pentru fiecare an putând varia pe parcursul implementării
proiectului.”

Întrebarea 32:
În cazul in care unitatea de invatamant are si invatamant seral sau fara frecventa, persoanele
implicate in aceste forme de invatamant pot sa faca parte din grupul tinta?
Răspuns:
Se poate și este indicat, atâta timp cât persoanele respective sunt încadrate în învățământul
liceal, nu profesional, care nu face obiectul Schemei de Granturi pentru Licee din cadrul
ROSE.

Întrebarea 33:
Câți elevi pot fi în grupa de activități remediale pentru o disciplină/materie de studiu, număr
minim și maxim?
Răspuns:
Nu există o reglementare care să stabilească numărul de elevi în grupă la educație remedială.
Numărul participanților ar trebui să fie stabilit în funcție de discipline, structura grupului
țintă, nevoile specifice ale acestuia, în funcție de nivelul rezultatelor școlare, tipul de activități
care se intenționează a se desfășura etc. Se pot face grupuri mai mici cu elevi care au
rezultate foarte slabe și nevoi de sprijin mari, grupându-i pe nivel de competențe, grupurile
pot fi mai mari dacă elevii au un nivel ceva mai ridicat și e vorba doar de a”lucra” mai mult.

18
PROIECTUL PRIVIND ÎNVĂȚĂMÂNTUL SECUNDAR (ROSE)

SCHEMA DE GRANTURI PENTRU LICEE

Pentru planificare (scrierea proiectului) se poate pune o medie, stabilită de școală. Este
oricum o estimare, care poate fi ajustată la schimbarea elevilor din grupul țintă. Situația reală
din acest moment din școală poate fi un bun indicator (ex.: avem 50 de elevi cu rezultate
foarte slabe la clasa a XII-a la matematică, necesită sprijin la capitole diferite – facem grupuri
de 8 - 10; avem 40 de elevi cu rezultate modeste, dar care pot reuși dacă lucrează mai mult –
pot face grupuri de 15-20 de elevi).

Întrebarea 34:
Se menționează în planul detaliat de activitate, activități de tipul: lansarea proiectului,
monitorizare/evaluare, diseminare?..., sau este suficient să fie menționate, acolo, unde și când
se întâmplă?
Răspuns: Este suficient să fie menționate activități de monitorizare evaluare. Activitatea
de lansare a proiectului ar trebui inclusă în planul de activități.
Se va pune accentul mai mult pe partea de activități principale, acestea fiind secundare.

Întrebarea 35:
Membri echipei de management pot fi remunerați și în activitățile remediale și în alte tipuri
de activități?
Răspuns:
A se vedea răspunsul la întrebarea nr. 19 din seria (1) de clarificări. (”Angajații școlii nu pot fi
consultanți. Dacă întrebarea este dacă un membru al echipei de proiect poate face și activități din
categoria I sau II și să fie plătit, răspunsul este da și se încadrează la tipul de cheltuieli (f) Cheltuieli
pentru costuri operaționale adiționale. Se încheie act adițional la CIM și se trec aici toate activitățile
desfășurate suplimentar în proiect.”)

Întrebarea 36:
Dacă sunt propuse la categoria de activități extrașcolare activități cu tradiție pe care școala le
are (activități extrașcolare, concursuri pe diferite domenii, unele dintre ele fiind cuprinse în
calendarul ministerului, ca de exemplu: Cupa Zimnidava..., competiții sportive; Hai la hora
mare, festival de tradiții populare; Tinerii dezbat, concurs național de d-bate; Plaiuri
Vrâncene, concurs de dansuri populare/echipaje; Concurs național/regional de teatru
francofon, Bacău) întâlnirile pentru pregătirea lor și pentru repetiții, pot fi trecute în Gantt
pur și simplu, dar pentru ele se solicită buget?, că nu avem categorie la acre ar putea fi
încadrate...?!?

Răspuns:

19
PROIECTUL PRIVIND ÎNVĂȚĂMÂNTUL SECUNDAR (ROSE)

SCHEMA DE GRANTURI PENTRU LICEE

Dacă pentru acestea există deja finanțare de la MENCȘ, nu sunt eligibile în SGL. Precizăm că
activitățile extrașcolare care se includ în proiectul ROSE trebuie să contribuie la obiectivele
acestuia: finalizarea liceului, participarea la bacalaureat, succesul la acest examen, tranziția
către învățământul superior și să se adreseze elevilor din grupul țintă, cu prioritate celor din
grupuri dezavantajate, prin dezvoltarea personală a elevilor și creșterea rezultatelor școlare
ale acestora.

Întrebarea 37:
In cazul personalului contractual din școală se folosesc sume brute sau nete? Ce se întâmplă
cu dările către stat?
Răspuns:
In buget, în cazul cheltuielillor cu salariile personalului școlii vor fi trecute sumele brute
astfel încât contribuţiile angajatorului să poată fi plătite din bugetul proiectului.
Pentru serviciile de consultanță, angajarea se face conform Ghidului de consultanță al Băncii
Mondiale și Ghidului de Implementare a proiectelor finanțate prin SGL, iar suma se
stabilește prin negociere, cu încadrare în bugetul alocat activității și în conformitate cu
principiul utilizării eficiente a resurselor.

Întrebarea 38:
Se pot deconta cheltuieli de protocol pentru beneficiarii direcți sau indirecți?
Răspuns:
Dacă vă referiți la situația în care pentru desfășurarea activităților remediale este necesară
asigurarea mesei pentru elevii participanți la activitățile remediale, această cheltuială este
eligibilă și se va încadra în buget la cheltuieli de instruire pentru activități remediale. Pentru
instructori (angajații școlii) se poate acorda diurnă, conform prevederilor legale legate de
deplasare. În această situație din urmă, se vor întocmi ordine de deplasare, cu respectarea
legislației românești în vigoare.

Întrebarea 39:
Puteți să ne dați mai multe detalii despre punctul G3 din formular? Mă refer la mecanismul
de management tehnic și financiar și de raportare? Dar nu numai.
Răspuns:
În Ghidul Aplicantului, la pag. 35, referitor la completarea acestei secțiuni se precizează:
G3. Descrieți activitățile de management prevăzute, inclusiv mecanismul de management tehnic și
financiar și de raportare, în concordanță cu cerințele și reglementările specifice SGL.

20
PROIECTUL PRIVIND ÎNVĂȚĂMÂNTUL SECUNDAR (ROSE)

SCHEMA DE GRANTURI PENTRU LICEE

Prezentați activitatea de management prin detalierea activităților/mecanismelor de planificare,


monitorizare, control și evaluare care trebuie realizate în cadrul proiectului pentru a asigura
îndeplinirea obiectivelor propuse, cu respectarea prevederilor specifice SGL.
Așadar, în această secțiune este necesară descrierea activităților de management, ca de
exemplu:
-Identificarea, urmărirea, gestionarea şi rezolvarea problemelor legate de proiect;
-Diseminarea proactivă a informaţiilor referitoare la proiect;
-Identificarea, gestionarea şi contracararea riscurilor de proiect;
- Asigurarea calităţii soluţiei;
-Urmărirea îndeaproape a scopului proiectului;
-Definirea, coordonarea şi monitorizarea matricelor de lucru pentru a monitoriza evoluţia
proiectului şi pentru a asigura că rezultatele obţinute sunt calitative;
- Gestionarea planului de lucru pentru a asigura împărţirea şi încadrarea muncii într-un
interval de timp şi buget stabilit.
- Management financiar
- Raportare.

Întrebarea 40:
Despre implicarea comunității în monitorizarea implementării proiectului (G2) ne puteți da
mai multe detalii?
Răspuns:
În această secțiune este necesar să se descrie cum se asigură respectarea prevederilor cap. 4.4
din Ghidul Aplicantului cu privire la dialogul cu reprezentanții comunității școlare și locale
(informarea acestora cu privire la progresul proiectului și asigurarea unui proces de
monitorizare participativă care să conducă la o mai bună sustenabilitate).
Totodată, în Ghidul Aplicantului, la pag. 35, referitor la completarea acestei secțiuni se
precizează că trebuie să detaliați care sunt rolurile, responsabilitățile și atribuțiile diferiților
actori – reprezentanți ai comunității (părinți, elevi, cadre didactice, autorități locale, servicii
de asistență socială, reprezentanți ai unor grupuri dezavantajate etc.) în vederea asigurării
unei implementări eficiente și la timp a activităților propuse.

Întrebarea 41:
Data de 19 decembrie 2016 reprezintă data limită la care propunerea de proiect ajunge la
facilitatori sau poate fi data poștei?
Răspuns:
Data de 19 decembrie 2016 reprezintă data limită la care propunerea de proiect este primita
efectiv de către facilitatori.

21
PROIECTUL PRIVIND ÎNVĂȚĂMÂNTUL SECUNDAR (ROSE)

SCHEMA DE GRANTURI PENTRU LICEE

Întrebarea 42:
Activitățile realizate pentru elaborarea revistei școlii/teatru se consideră activități pedagogice
și de sprijin? Dorim sa imbunatatim comunicarea in limba romana a elevilor de la sectia
maghiara.
Răspuns:
Aceste activități sunt eligibile doar dacă sunt încadrate la activități extracurriculare (cele
pedagogice și de sprijin sunt definite clar în proiect). Obiectivul de a crește competențele de
comunicare în limba română este strict legat de dezvoltarea personală a elevilor și succesul la
examenul de bacalaureat.

Întrebarea 43:
Consilierul scolar din scoala nu este angajatul scolii, are contract de munca la CJRAE. Cum
poate fi platit? La plata cu ora, cu tariful pe ora corespunzator vechimii si pregatirii? La
capitolul ,,Cheltuieli pentru instruire/Costuri operationale aditionale" sau la capitolul
,,Cheltuieli pentru instruire/Servicii de consultanta"?
Răspuns:
Doar angajații școlii vor fi încadrați la plata cu ora. Orice alte servicii specializate vor fi
contractate conform prevederilor Ghidului privind Serviciile de Consultanță ale Băncii
Mondiale, respectiv ale Ghidului de Implementare a proiectelor finanțate prin SGL. Tariful
pentru astfel de servicii se stabilește prin negociere, cu încadrare în bugetul alocat activității
și în conformitate cu principiul utilizării eficiente a resurselor. (A se vedea răspunsul la
întrebarea nr. 37 mai sus.)

Întrebarea 44:
Referitor la întrebarea F4, pct. d din Anexa 2 – Ghidul Aplicantului, pag. 4, vă rugăm să ne
explicați modalități de corelare a activităților între ele, având în vedere faptul că fiecare
activitate principală propusă în proiect este detaliată conform subpunctelor a, b, c, e, f.
Răspuns:
Secțiunea F4 reprezintă descrierea detaliată și narativă a propunerii de proiect, cum se vor
realiza activitățile, relevanța pentru obiectivele și grupul țintă al acestuia, felul în care se
corelează activitățile între ele. De exemplu: pentru un grup de 30 de elevi de la specializarea
turism se pot organiza activități remediale, de pregătire pentru bacalaureat, dar și activități
de consiliere în carieră (în categoria de activități principale I), care se pot completa cu stagii
de practică într-un hotel și cu întâlniri cu hotelierii din zonă, în vederea cunoașterii
condițiilor/competențelor necesare în vederea unei angajări (în categoria de activități
principale II). Toate aceste activități pot avea legătură cu un obiectiv specific: creșterea

22
PROIECTUL PRIVIND ÎNVĂȚĂMÂNTUL SECUNDAR (ROSE)

SCHEMA DE GRANTURI PENTRU LICEE

competențelor și a motivației elevilor de la specializarea turism pentru continuarea studiilor


în învățământul superior. Se va stabili și denumirea activităților, care se va regăsi și în Anexa
4 – Graficul activităților.

Întrebarea 45:
Referitor la grupul tinta, si in special grupurile dezavantajate, in ghid se mentioneaza cateva
categorii (Următorii sunt considerați a fi elevi aparținând unor grupuri dezavantajate: elevii
care provin din familii cu venituri mici, elevii discriminați pe baza identității/etniei (inclusiv
romi), cei care trăiesc în zone rurale sau alte zone în care nu există școli în proximitate, elevi
având unul sau ambii părinți care lucrează în străinătate sau elevi care au cerințe
educaționale speciale).
In afara de acestea se pot mentiona si altele? De exemplu:
- elevii proveniti din orfelinate
- elevii proveniti din familii monoparentale
- elevi cu ambii parinti decedati
(acestia se afla in risc de abandon sau au nevoie de sprijin, dar nu se incadreaza in categoriile
enumerate)
Urmatoarea categorie de elevi poate fi incadrata la elevi care traiesc in zone in care nu exista
scoli in proximitate?
- elevi proveniti din mediul rural si care nu se pot adapta la o unitate scolara din mediul
urban (noi avem asemenea cazuri anul acesta, la clasa a IX-a si prin urmare elevii se afla in
situatia de a abandona scoala);
Răspuns:
Se pot adăuga aceste categorii la lista grupurilor dezavantajate, în funcție de situația specifică
a elevilor din liceul respectiv.

Întrebarea 46:
Referitor la activitati, sunt eligibile activitatile extracurriculare si, implicit, cheltuielile pentru
instruire daca sunt prevazute vizite de documentare/ dezvoltare de retele scolare in
strainatate?
Răspuns:
Da, sunt eligibile. Ca și pentru activitățile desfășurate pe plan local sau național, se va
justifica relevanța pentru obiectivul propus al proiectului.

Întrebarea 47:
Pot fi plătiți instructori aduși din Serbia?Liceul fiind cu predare in limba sarba (cunoașterea
limbii sârbe la nivel literar și științific e o mare problemă, Universitatea din Tm nu o poate
rezolva). Daca da....cum pot fi angajati?

23
PROIECTUL PRIVIND ÎNVĂȚĂMÂNTUL SECUNDAR (ROSE)

SCHEMA DE GRANTURI PENTRU LICEE

Răspuns:
A se vedea răspunsurile la întrebările nr. 37 și 43 de mai sus.

Întrebarea 48:
Pot fi făcute activități extracurriculare în Serbia? (e vorba de plata cazării etc).
Răspuns:
Dacă există relevanță în acest sens pentru atingerea obiectivului proiectului, atunci da.

Întrebarea 49:
In aceasta runda exista un Liceu Tehnologic cu urmatoarea situatie:
- in seria 2016-2017 , liceul are urmatoarea structura de clase a XII-a
 1 clasa- sectia romana- 27 elevi
 1 clasa- sectia maghiara- 15 elevi
 1 clasa seral- 15 elevi
 1 clasa frecventa redusa- 30 elevi
- rata de promovabilitate la bacalaureat in 2015-2016- a fost de 14%
- tinta proiectului ROSE 59%.
Avand in vedere specificul scolii, tinta poate ajunge la 24%, cresterea fiind similara cu cea a
proiectului (de 10 procente in 4 ani).
Invatamantul cu frecventa redusa presupune o activitate de 3 saptamani pe semestru in care
elevii sunt prezenti la scoala.
Ce activitati se pot organiza cu elevii de la frecventa redusa? Dar cu cei de la invatamantul
seral?
Acesti elevi sunt incadrati in munca si au nevoie de diploma de absolvire a liceului, nu de
certificat de bacalaureat.
Cum se poate bugeta activitatea pentru elevii din acest tip de invatamant?
Răspuns:
Soluțiile referitoare la activitățile care se pot desfășura pentru elevii de la seral sau frecvență
redusă se vor identifica la nivelul liceului și al comunității, în baza discuțiilor și întâlnirilor
avute, inclusiv cu acești elevi. Bugetarea pentru elevii de la seral și frecvență redusă se face
conform regulilor stabilite și pentru elevii de la zi și reprezintă tot o activitate de echipă, cu
sprijin și asistență din partea facilitatorilor.

Întrebarea 50:
Ce se întîmplă în cazul în care în anul școlar 2017-2018 la Liceul Tehnologic Borș, județul
Bihor nu vor avea nicio clasă terminală la liceu, forma de învățământ zi? Vor avea doar o
clasă de seral. Ce își pot propune pentru acest an ca țintă? Procentul de promovare a

24
PROIECTUL PRIVIND ÎNVĂȚĂMÂNTUL SECUNDAR (ROSE)

SCHEMA DE GRANTURI PENTRU LICEE

examenului de bacalaureat va fi sub cel de referință cu siguranță, având ca reper anul școlar
2015-2016, când a promovat un singur candidat de la seral.
Răspuns:
Școala își stabilește indicatorii, în funcție de situația concretă pe care o are (număr de elevi,
rezultatele lor școlare și activitățile propuse etc.). Dacă într-un an condițiile o indică, se poate
propune o mică creștere și apoi o creștere mai consistentă în anii următori.

Întrebarea 51:
La unul din liceele mele directorul de acum are luat concursul de adjunct, iar persoana care a
luat concursul pentru director plin este acum insp. gen. adj. Directorul viitor (gen. adj. acum)
este implicat in echipa de elaborare (au scris ei ca si consultant extern, membru al
comunitatii).
Poate fi considerat conflict de interese faptul ca este in echipa de elaborare si in acelasi timp
in CA ISJ? Daca da cum ar trebuie procedat? Vrea sa ramana in echipa .. ar putea sa se abtina
la vot/validare in CA ISJ?
Răspuns:
Un membru în echipa de elaborare a proiectului nu poate fi în echipa care validează din
partea ISJ aceeași propunere de proiect.

Întrebarea 52:
Daca un profesor are/este PFA, poate fi platit ca si consultant pentru ore desfasurate in afara
orelor de program/ fisei postului?
Răspuns:
A se vedea răspunsul la întrebarea nr. 19 din seria (1) de clarificări. (”Angajații școlii nu pot fi
consultanți. ...”) și răspunsurile la întrebările nr. 40 și 47 de mai sus.

Întrebarea 53:
Grupul țintă este format doar din elevi, dar presupun că la diferitele sesiuni, ateliere de
lucru, seminarii pot participa și reprezentanții comunității (profesori, părinți autorități locale,
ONG-uri). Nu știu dacă sunt eligibile cursurile de formare ale cadrelor didactice pe teme
legate de obiectivul general/obiectivele specifice ale proiectului, dar mă gândesc că activități
de team-building sau formare de echipe-nucleu mixte profesori-elevi-părinți-reprezentanți ai
comunității pot fi inserate/implementate (existând beneficiari direcți și indirecți!).
Răspuns:
Nu sunt eligibile cursurile de formare ale cadrelor didactice. Activitățile de team-building
sau formare de echipe-nucleu mixte profesori-elevi-părinți-reprezentanți ai comunității”,
datorită faptului că includ elevi, sunt eligibile.

25
PROIECTUL PRIVIND ÎNVĂȚĂMÂNTUL SECUNDAR (ROSE)

SCHEMA DE GRANTURI PENTRU LICEE

Întrebarea 54:
Dacă se dorește o dotare mai costisitoare din primul an de proiect (ex. echipamente IT), ea
poate fi achiziționată în sistem de leasing financiar pe durata proiectului (4 ani)?
Răspuns:
Acest tip de finanțare contravine cu principiul utilizării eficiente a resurselor și, prin urmare,
este neeligibil.

Întrebarea 55:
La liceele tehnologice, stagiile de practică fac parte din planul-cadru. Pentru a stimula elevii
cu abilități practice dovedite, care doresc să-și prelungească perioada de practică la agentul
economic cu care au încheiat acorduri pentru stagiile de practică incluse în programul școlar
și pentru a le facilita tranziția pe piața muncii, se pot aloca „cheltuieli de instruire” pentru un
tutore de practică, angajat al agentului economic?
Răspuns:
O astfel de cheltuială se încadrează la (a) Cheltuieli pentru servicii de consultanță, cu condiția să
fie vorba despre activități suplimentare față de cele incluse în planul cadru.
A se vedea și răspunsurile la întrebările 37 și 43 de mai sus.

Întrebarea 32:
Indicatorii privind rata de absolvire a claselor terminale de liceu sunt raportați la nr. elevilor
înscriși în ciclul superior al liceului (respectiv la nr. elevilor înscriși în clasa a XI-a și care
absolvă clasa a XII-a)?
Răspuns:
Rata de absolvire a claselor terminale este procentul elevilor care promovează clasele
terminale din totalul elevilor din clasele terminale (clase terminale: a XII-a la zi sau a XIII-a la
seral si FR sau a XIV-a la ruta progresivă).

26
PROIECTUL PRIVIND ÎNVĂȚĂMÂNTUL SECUNDAR (ROSE)

SCHEMA DE GRANTURI PENTRU LICEE

Întrebarea 33:
Referitor la completarea Anexei 2 Formularul de Aplicatie. Secțiunea H - BUGETUL
PROIECTULUI. Care este rata de schimb (curs valutar) pentru conversia euro in lei?
Răspuns:
Cursul de schimb pentru întocmirea bugetului este de 4.5005, curs infor euro aferent lunii
noiembrie 2016.

CLARIFICĂRI (3) privind procesul de facilitare, 16.12.2016:

Întrebarea 1:
Cine informeaza ISJ-urile referitor la necesitatea organizarii unei sedinte CA pentru avizarea
propunerilor de proiect, inainte de data de 19 decembrie? Toate propunerile de proiect dintr-
un judet ar trebui avizate in aceeasi sedinta a CA al ISJ (oricum, nu se poate intruni pentru
fiecare liceu).
Răspuns:
Pentru a veni în sprijinul echipelor de proiect și al facilitatorilor, UMPFE va transmite către
ISJ/ISMB o notă în acest sens. Ulterior transmiterii acesteia, echipele de proiect și facilitatorii
vor lua legătura cu ISJ/ISMB în vederea validării propunerilor.

Întrebarea 2:
In cazul in care liceele nu reusesc atingerea indicatorilor (in special cel care se refera la Rata
de promovare a examenului de bacalaureat), liceele sunt nevoite sa dea banii inapoi?
Răspuns:
Returnarea fondurilor alocate prin ROSE nu ține doar de neatingerea indicatorilor, ci și de
modalitatea în care s-au realizat activitățile propuse prin proiect.

Întrebarea 3:
Daca o scoala nu depune proiect pe 19 decembrie, mai poate depune pe 16 ianuarie sau in
runda II?
Răspuns:
A se consulta noul Calendar de pregătire, depunere și aprobare a propunerilor de proiecte în
cele trei runde din cadrul Schemei de Granturi pentru Licee (SGL), versiunea a II-a, revizuită,
decembrie 2016, disponibil pe http://proiecte.pmu.ro/web/guest/rose.

Întrebarea 4:

27
PROIECTUL PRIVIND ÎNVĂȚĂMÂNTUL SECUNDAR (ROSE)

SCHEMA DE GRANTURI PENTRU LICEE

Una din scolile pe care le facilitez au un contract cu o firma pentru a realiza achizitiile pentru
scoala si ar dori sa contracteze aceasta firma si pentru proiectul ROSE. Cum pot face acest
lucru, unde ar putea fi inclusa aceasta cheltuiala si daca se poate atunci trebuie sa mai
includa in echipa de management un responsabil achizitii?
Răspuns:
Conform Ghidului Aplicantului, secțiunea 4.2, p. 14, ”Echipa de proiect va include
obligatoriu coordonatorul de grant, responsabilul financiar și responsabilul pentru
realizarea achizițiilor.”
Bugetarea pentru echipa de proiect se va face din tipul de cheltuiala (f) Cheltuieli pentru
costuri operaționale adiționale iar membrii echipei vor dintre angajații liceului.

Întrebarea 5:
Va rog sa-mi clarificati urmatorul aspect: teste de consiliere achizitionate ca pachete de
puncte on-line se vor bugeta pe (b) Cheltuieli pentru instruire sau la (c) Cheltuieli pentru
servicii, altele decat consultanta?
Ma refer la urmatoarele tipuri de instrumente on-line, de tipul celor prezentate facilitatorilor
la intalnirile de la Cluj/Bucuresti organizate de echipa Psyence:
- BRIO.ro, Sistemul de Testare Standardizată a cunoștințelor și competențelor școlare,
- Testele de orientare școlară și vocațională PeMeserie.ro.
Răspuns:
Aceste cheltuieli se vor încadra la c) Cheltuieli pentru servicii, altele decât pentru
consultanță, unde se prevede, în mod explicit și ”abonamente pentru diverse publicații sau
taxe pentru utilizarea de resurse on-line”.

Întrebarea 6:
O tabără de vară pentru grupul tinta poate fi activitate eligibilă la activități extrașcolare?
Intra la etc. din ceea ce se precizează în ghid Activități extracurriculare, care includ, dar nu
se limitează la vizite sau excursii de documentare, stagii de practică/internship, participare la
diferite competiții, activități destinate înființării/ dezvoltării de rețele școlare etc.
Răspuns:
Așa este, o astfel de activitate se încadrează în categoria II. Activități extracurriculare.
Reamintim că pentru fiecare activitate trebuie să se precizeze bine scopul și legătura cu
obiectivele generale sau specifice ale proiectului (de ex., în tabără se poate face consiliere,
coaching, dezvoltare personală etc.)

Întrebarea 7:

28
PROIECTUL PRIVIND ÎNVĂȚĂMÂNTUL SECUNDAR (ROSE)

SCHEMA DE GRANTURI PENTRU LICEE

Un program de educație parentală și un obiectiv care sa ii vizeze pe parinti sunt ok? Nu ar fi


mai bine o activitate comuna parinti-copii, avand in vedere ca parintii nu fac parte din
grupul-tinta al beneficiarilor?
Răspuns:
Un program de educație parentală nu este eligibil dacă el este dedicat exclusiv părinților, dar
dacă se fac întâlniri elevi – părinți și consilieri (de tipul ”Comunicare cu fiul/fiica
adolescent(ă)”), acestea sunt eligibile. Trebuie ținut cont că beneficiarii direcți ai proiectului
sunt elevii și, prin urmare, sunt recomandate activități comune elevi-părinți.

Întrebarea 8:
Conform Ghidului sectiunea b, pagina 12, Cheltuieli (altele decât serviciile de consultanță)
efectuate pentru instruire și activitățile legate de instruire din cadrul proiectului, inclusiv
seminarii, ateliere de lucru și vizite de studiu, cheltuieli de deplasare și diurnă pentru
participanții la instruire sunt eligibile:
1) pentru elevii care vin sambata la scoala la pregatire remediala din alte localitati se poate
decota transportul?
2) pentru toti elevii care vin la pregatire remediala, se poate da diurna in valoare de cat si
daca este un minim de ore de lucru ca sa se poata acorda. Se poate considera diurna un
pachetel de mancare/catering/un sendvis preparat de ei insisi din alimente cumparate de la
supermarket?
Răspuns:
Da, sunt eligibile cheltuielile de transport asociate pregătirii remediale, nu și cheltuielile de
transport zilnic la școală.
Diurna însă se acordă doar angajaților unei instituții pentru deplasări în interes de serviciu,
nu și elevilor. Pentru aceștia se poate organiza un catering sau se poate plăti o masă/gustare
la cantina liceului, dacă este cazul.

Întrebarea 9:
Ce se va întâmpla dacă indicatorii nu vor fi atinşi într-un an şcolar, din cauza unor factori ce
nu țin de activitățile derulate de şcoli, ci din cauza intrărilor în anul şcolar respectiv (unele
şcoli vor avea mai puține clase de profil real)?
Răspuns:
Datele privind indicatorii sunt date estimate la scrierea proiectului. Școala trebuie să facă
efortul de a îmbunătăți rezultatele școlare ale elevilor, prin activitățile desfășurate în proiect,
indiferent dacă ei sunt, la intrarea în liceu, ”buni” sau ”slabi”, de la real sau de la tehnologic.
Dacă indicatorii nu sunt atinși într-un an școlar, acest lucru poate avea o explicație obiectivă,
dar școala trebuie să facă efortul ca, la sfârșitul proiectului, să poată dovedi că fondurile au
folosit la îmbunătățirea rezultatelor.

29
PROIECTUL PRIVIND ÎNVĂȚĂMÂNTUL SECUNDAR (ROSE)

SCHEMA DE GRANTURI PENTRU LICEE

Întrebarea 10:
Dacă termenul de avizare la ÎSJ se prelungeşte, a doua întâlnire cu reprezentanții comunității
va trebui organizată în decembrie sau ianuarie?
Răspuns:
Nu există un termen anume pentru planificarea acestor întâlniri. Ele trebuie să aibă loc
înainte de depunerea finală la facilitator.

Întrebarea 11:
La Anexa 4 cum se calculeaza "Durata in luni"? Eu inteleg ca, de ex., daca am o activitate
desfasurata 3 ore bilunar, 5 luni, durata = 5 luni. Caseta corespunzatoare trimestrului din an
se bifeaza sau se coloreaza?
Răspuns:
Este corect: dacă o activitate se desfășoară 3 ore bilunar timp de 5 luni, durata totală este de 5
luni. Caseta se poate fie bifa, fie colora.

Întrebarea 12:
Un profesor de specialitate contabilitate poate fi administrator financiar in proiect? Eu cred
ca nu pentru ca nu poate face operatii financiare in contul scolii.
Răspuns:
În primul rând, este vorba de responsabil financiar, nu administrator financiar. În al doilea
rând, acesta își asumă prin semnătură toate operațiunile și raportările financiare și trebuie
ținut cont că va avea nevoie de acces în contabilitatea școlii. În plus, trebuie ținut cont de
segregarea atribuțiilor într-o instituție.

Întrebarea 13:
Activitatile din proiect care au ca obiectiv dezvoltarea emotionala a elevilor din GT sunt la
categoria I sau la II extracurriculare?
Răspuns:
Acest tip de activitate se încadrează la categoria principală I.

Întrebarea 14:
In conditiile in care am semna contractul de finantare anul viitor in perioada februarie-
aprilie, noi ar trebui sa incepem atunci proiectul. In aceasta situatie nu am putea face mare
lucru pentru actualii elevi de clasa a XII-a (numai ca sa facem grupul tinta ne ia vreo luna de
zile, iar elevii de clasa a XII-a, oricum, la finalul lunii mai iau vacanta). Iata intrebarea: cum

30
PROIECTUL PRIVIND ÎNVĂȚĂMÂNTUL SECUNDAR (ROSE)

SCHEMA DE GRANTURI PENTRU LICEE

facem cu indicatorii de promovabilitate la bacalaureat pentru bacalaureatul din 2017? Pentru


ca nu vom face nimic cu actualii elevi de clasa a XII-a in cadrul proiectului, in perioada aceea
foarte scurta (aprilie-mai 2017). Ne stabilim sau nu ne stabilim tinte pentru bacalaureatul
2017, iar daca „DA”, cum le stabilim?
Răspuns:
A se vedea răspunsul la întrebarea nr. 2 din seria (2) de clarificări.
(”Este adevărat că rezultatele educaționale nu se pot vedea atât de repede (3-4 luni), iar proiectul nu
isi propune sa sancționeze școlile care nu fac miracole in 3 luni!
Grantul ar putea sustine si activitati de pregatire pentru bacul din toamna 2017, ceea ce ar putea
contribui la o crestere a rezultatelor, chiar daca nu semnificativa;
Propunerea indicatorilor de etapa este a scolii, nu a UMPFE. In cazul scolilor din prima runda,
propunerea scolii pentru indicatorul referitor la bacalaureatul din 2017 trebuie sa fie mai modesta, iar
scoala poate sa isi propuna cresteri mai importante ale procentului de promovabilitate la bac incepand
cu 2018.”)

Întrebarea 15:
Vrem sa facem un site al proiectului. Acest site are mai multe roluri: de promovare a
proiectului, de informare pentru comunitate, de publicitate, de platforma de lucru pentru
elevi (teme de lucru in cadrul proiectului, ca si resursa de invatare), de ziar on-line al liceului,
de jurnal de activitati pentru proiect etc. (va avea inclusiv pagini de platforma interna de
comunicare si pagini de intrebari pentru public, pentru a fi interactiv). Acest site il va face o
firma de specialitate, iar elevii vor publica pe site diverse materiale si in timpul proiectului,
dar si dupa terminarea lui. Din ce bani vom putea plati serviciile firmei respective, cu ce
limite de sume si din ce categorie de buget?
Răspuns:
Aceste tipuri de cheltuieli se încadrează la (a) Cheltuieli pentru servicii de consultanță. Nu există
plafoane, doar să se respecte principiul utilizării eficiente a resurselor.

CLARIFICĂRI (4) privind procesul de facilitare, 10.01.2017:

Întrebarea 1:
Pentru sesiunea de bacalaureat din luna august, pentru elevii care nu promovează în lunile
iunie-iulie se pot anticipa activități?
Răspuns:
Da, activitățile desfășurate pentru pregătirea absolvenților seriei curente pentru a doua
sesiune de bacalaureat sunt eligibile.

31
PROIECTUL PRIVIND ÎNVĂȚĂMÂNTUL SECUNDAR (ROSE)

SCHEMA DE GRANTURI PENTRU LICEE

Întrebarea 2:
Sunt eligibile cheltuielile reprezentand premii pentru cei care promoveaza bacalaureatul sau
care obtin rezultate bune la bacalaureat (peste 8 de ex.)?
Răspuns:
Da, cheltuielile pentru acordarea de premii în cadrul proiectului sunt eligibile. Vor fi avute în
vedere prevederile legislației în vigoare referitoare la intrarea și ieșirea bunurilor din
gestiunea școlii.

Întrebarea 3:
Ca urmare a testării elevilor instruiți într-un interval de timp, pentru o motivare pozitivă, se
pot acorda premii (ca de ex. telefon, tabletă) pentru elevii care obțin rezultate foarte bune?
Răspuns:
Dacă echipa decide să le includă, trebuie avute în vedere prevederile legale privind intrarea
și ieșirea bunurilor din gestiunea școlii.

Întrebarea 4:
Toate plățile salariale se vor realiza prin Forexebug? (Întrebarea vine din partea contabililor).
Care va fi nivelul de impozitare?
Răspuns:
Toate plățile se realizează cu respectarea legislației românești în vigoare, iar utilizarea
FOREXEBUG este obligatorie pentru plățile prin Trezorerie.
Impozitarea la plata cu ora se face la fel ca pentru salariul de bază, iar impozitarea
consultanților se face cu respectarea codului fiscal și civil. Aspectele vor fi detaliate în Ghidul
de Implementare.

Întrebarea 5:
Profesorii implicați în proiect si platiti de la costuri operationale aditionale vor trebui să
completeze Declarația 112?
Răspuns:
În Declarația 112, se trec toate persoanele, pentru care instituția platește la buget diverse taxe
și impozite aferente veniturilor realizate. Salariații intră în Secțiunea A, iar consultanții în
Secțiunea C.

CLARIFICĂRI (1) privind procesul de facilitare, Runda 2 de granturi

32
PROIECTUL PRIVIND ÎNVĂȚĂMÂNTUL SECUNDAR (ROSE)

SCHEMA DE GRANTURI PENTRU LICEE

Ianculescu Florina, DJ

1. Un liceu dispune de cantina cu toate dotarile necesare, dar nu are bucatar angajat. Se
poate prevedea plata salariului bucatarului/ajutorului de bucatar din grant?
La categoria b) cheltuieli de instruire se poate include costul mesei pentru cei care fac
activitati din ROSE, cost care e compus, probabil, din costul alimentelor și costul pregătirii lor
(adică și salarii, dar indirect). Nu se poate plăti salariul bucatarului ca atare.

2. O instituție își propune organizarea de activități pedagogice și de sprijin


interdisciplinare, în sensul că fiecare sesiune va fi susținută de echipe de câte 2 cadre
didactice. Cum vor fi remunerate cadrele didactice? Vor fi plătite integral fiecare sau se va
calcula pe jumătate de sesiune pentru fiecare profesor?
Fiecare cadru didactic trebuie plătit la numărul de ore efectuate, indiferent dacă lucrează
individual sau în echipă.

Tarcaoanu Mihaela, NT

3. Dacă printre instituțiile cu care vom încheia parteneriate (persoanele din acele instituții
care vor fi recompensate cu sume pentru activitățile la proiect la servicii de consultanță)
sunt rude de până la gradul II, poate fi considerat conflict de interese, conform dispoz. Art.
301 si 308 alin. 1 din codul penal, ar parea ca da?
În primul rând o precizare: în cadrul SGL nu se încheie parteneriate, deoarece doar liceul este
beneficiarul fondurilor din grant, iar persoanele/instituțiile care acordă consultanță vor fi
contractate în urma unui proces de selecție competitiv, obiectiv, transparent, conform
prevederilor din Ghidul de implementare.
Nu li se va putea acorda un contract consultanţilor sau firmelor (inclusiv personalul acestora)
care au o relaţie de afacere sau de familie cu un angajat al Beneficiarului (sau al agenţiei de
implementare, sau al unui beneficiar al unei părţi din împrumut) care este implicat în mod
direct sau indirect în orice parte a:
(i) pregătirii Termenilor de Referinţă pentru sarcina respectivă/documentelor de
licitație/caietului de sarcini pentru contract,
(ii) procesului de selecţie/evaluare pentru contract, sau
(iii) implementării/supervizării unui astfel de contract.
De asemenea, cu privire la conflictul de interese, așa cum este acesta definit în art. 301 alin.
(1) din Codul Penal, coroborate cu prevederile art. 308 Cod penal, ținând cont de înțelesul
noțiunii de funcționar public în sensul legii penale, explicitate în cuprinsul art. 175 Cod
penal, ori de câte ori un funcționar public, prin exercitarea atribuţiilor de serviciu,
îndeplinește un act sau participă la luarea unei decizii prin care se obţine, direct sau indirect,

33
PROIECTUL PRIVIND ÎNVĂȚĂMÂNTUL SECUNDAR (ROSE)

SCHEMA DE GRANTURI PENTRU LICEE

un folos patrimonial, pentru sine, pentru soţul său, pentru o rudă ori pentru un afin până la
gradul II inclusiv sau pentru o altă persoană cu care s-a aflat în raporturi comerciale ori de
muncă în ultimii 5 ani sau din partea căreia a beneficiat ori beneficiază de foloase de orice
natură, se află în situația în care devin incidente prevederile penale indicate.

4. Crearea unei platforme elearning de catre profii din scoala poate fi cheltuială eligibila?
Plata lor intra tot la f?
O cheltuială este eligibilă, în măsura în care îndeplinește condițiile din Ghidul Aplicantului,
paragraful 3.3. Cheltuieli eligibile. Beneficiarul trebuie să poată justifica pentru activitatea
corespunzătoare cheltuielii (ca și pentru toate celelalte) că ea este relevantă în raport cu
problemele identificate, cu specificul grupului țintă, cu obiectivele asumate și contribuie la
realizarea scopului proiectului și la atingerea indicatorilor propuși.
Cheltuielile cu salariile personalului propriu sunt eligibile în cadrul categoriei (f) Cheltuieli
pentru costuri operaționale adiționale.

5. Se pot achiziționa calculatoare second hand sau doar noi?


În cadrul sub - proiectelor finanțate din granturi acordate prin SGL în Proiectul ROSE se pot
achiziționa doar obiecte și, în particular, calculatoare noi.

6. Catalog electronic pentru grupul țintă e cheltuială eligibilă?


O cheltuială este eligibilă, în măsura în care îndeplinește condițiile din Ghidul Aplicantului,
paragraful 3.3. Cheltuieli eligibile. Beneficiarul trebuie să poată justifica pentru activitatea
corespunzătoare cheltuielii (ca și pentru toate celelalte) că ea este relevantă în raport cu
problemele identificate, cu specificul grupului țintă, cu obiectivele asumate și contribuie la
realizarea scopului proiectului și la atingerea indicatorilor propuși.
Dacă școala decide să păstreze această achiziție, este necesară o foarte bună justificare a
necesității ei, cu fundamentarea corelării cu activitățile prevăzute în cadrul proiectului și cu
contribuția la atingerea obiectivelor acestuia.

Apostoiu Toni Marcela, PH

7. Membrii echipei de proiect de la Liceul Tehnologic Măneciu ar vrea să achiziționeze un


microbuz școlar, ținând seamă de faptul că elevii provin de pe toată valea Teleajenului. Se
poate achiziționa prin proiect? Dacă fondurile sunt insuficiente, achiziția se poate realiza
prin cofinanțare?
În tipul de cheltuieli (d) Bunuri se regăsesc:

34
PROIECTUL PRIVIND ÎNVĂȚĂMÂNTUL SECUNDAR (ROSE)

SCHEMA DE GRANTURI PENTRU LICEE

Echipamente și software (de exemplu, computere, laptopuri, camere foto/video, imprimante


multifuncționale etc.) și alte bunuri/echipamente necesare realizării activităților proiectului;
Mobilier pentru spațiile destinate activităților școlare (săli de clasă, laboratoare, cabinete,
centre de consiliere, bibliotecă/Centre de Documentare și Informare); Resurse educaționale,
cărți, reviste de specialitate, publicații; alte mărfuri, materii prime și utilaje.

Achiziționarea unui microbuz școlar nu se justifică, deoarece se presupune că activitățile de


remediere au loc în locația/incinta școlii, acolo unde elevii participă în mod curent la ore. În
același timp, pentru orice activitate extracurriculară care necesită transport, din punct de
vedere al eficienței costurilor, este mai rentabilă închirierea unui astfel de mijloc de transport,
decât achiziționarea lui de către unitatea de învățământ.

Iliea Mariana Lidia, CT

8. La categoria III. ACTIVITĂȚI DE RENOVARE ȘI DOTARE, scoala doreste sa isi


achizitioneze un microbuz avand si suportul asociatiei de parinti legal constituita, aceasta
avand disponibilitate sa contribuie financiar. Staff-ul scolii sustine ca atat unitatea scolara
cat si asociatia de parinti suporta cheltuieli insemnate cu deplasarea elevilor la activitati
de tip remedial si de sprijin de tip outdoor, competitii si concursuri pe care ar dori sa le
includa ca activitati in ROSE in scop motivator si de crestere a performantei scolare.
Scoala considera ca microbuzul ar oferi posibilitatea participarii mai frecvente si a mai
multor elevi din grupuri dezavantajate la astfel de evenimente (care pana acum au fost
suportate de familii si fiind accesibile elevilor din categorii favorizate social) ceea ce
sustin dumnealor ca ar spori motivatia elevilor pentru invatare si cresterea performantei,
inclusiv pe durata post-implementare.
Deoarece Ghidul Aplicantului SGL nu face precizari punctuale in ceea ce priveste cele
aratate, personal, am rezerve daca pentru aceste demersuri cheltuielile ar putea fi
considerate ca fiind eligibile, la categoria respectiva fiind mentionate cheltuieli
pentru bunuri/echipamente necesare realizării activităților proiectului. Argumentarea
mea ca bunurile si echipamentele ar trebui sa serveasca pentru a derula in bune conditii
actul instructiv educativ nu a fost suficienta, liceul a insistat ca pentru proiect este o
necesitate acest microbuz si a argumentat ca scoala este bine dotata din punct de vedere al
echipamentelor, mobilierului, mijloacelor de invatamant (A beneficiat si de dotare printr-
un proiect pe Fonduri structurale) iar cladirea este cuprinsa intr-un plan de reabilitate al
Consiliului Local.
A se vedea răspunsul la întrebarea nr. 7 de mai sus.

35
PROIECTUL PRIVIND ÎNVĂȚĂMÂNTUL SECUNDAR (ROSE)

SCHEMA DE GRANTURI PENTRU LICEE

9. Se pot finanta cursuri si participarea la testari de tip ECDL Start si Cambridge, Delf etc.
in vederea echivalarii probelor de competente digitale si lingvistice la Bacalaureat?
Motivatia este ca ar reprezenta o modalitate de stimulare a participarii absolventilor la
examenul de bac, respectiv o crestere a indicatorului Rata de participare la examenul de
bacalaureat!

Da, acestea sunt eligibile, încadrându-se la tipul de cheltuieli (c) Cheltuieli pentru servicii,
altele decât consultanță.

Simona Tonț, IL

10. Un liceu intentioneaza sa achizitioneze echipamente necesare unui laborator


multimedia destinat pregatirii elevilor. Se pot achizitiona echipamentele in rate, in sensul
ca un furnizor de echipamente poate sa livreze toate echipamentele in anul I (liceul devine
proprietar al bunurilor) insa plata se face pe transe anuale in cei 4 ani de implementarea a
proiectului? Nu e inchiriere si nici leasing. Aceasta situatie apare urmare a acordarii
grantului pe acele transe anuale.

Nu exista restricții în acest sens, doar că ratele nu trebuie să includă costuri suplimentare de
tipul dobânzii.

Florin Negrutiu, Bihor

11. Am o situație la Liceul Teologic Penticostal Betel Oradea. Singurul an in care se


incadreaza este 2014-2015. Inainte si dupa nu au mai avut situații de nepromovare a
examenului de bacalaureat, iar rata de absolvire este constant peste 95%. Cum procedez în
această situație?

Singurul reper pentru elibilitatea în ROSE rămâne 2014-2015, indiferent de ce s-a întâmplat
după. În aceste condiții liceul este eligibil și poate aplica în continuare în cadrul SGL.

CLARIFICĂRI (2) privind procesul de facilitare, Runda 2 de granturi, 28.07.2017

36
PROIECTUL PRIVIND ÎNVĂȚĂMÂNTUL SECUNDAR (ROSE)

SCHEMA DE GRANTURI PENTRU LICEE

Landiana Mihnevici, VS

1. Stiu din Runda 1 ca premiile pentru elevii participanti la concursuri introduse ca


activitati in proiecte sunt eligibile. Intrebarea mea este: la ce tip de cheltuiala trebuie
introduse?

Premiile pentru elevi pot fi încadrate fie la tipul de cheltuieli eligibile (b) Cheltuieli pentru
instruire, fie la (d) Cheltuieli pentru bunuri, în funcție de ceea ce se intenționează a se
achiziționa, precum și de modul în care se construiește bugetul, astfel încât să nu se
depășească ponderile admise.
Reamintim faptul că premiile nu sunt de tipul subvențiilor/ajutoarelor financiare.

2. Va rog sa-mi confirmati ca sumele totale in lei ale granturilor sunt urmatoarele
(utilizand cursul de schimb comunicat de dvs.):
1.Grant mic: 315903 lei
2.Grant mediu: 451290 lei
3.Grant mare: 688217,25 lei sau 688217 lei.

În cadrul Rundei 2 de granturi SGL, cursul de schimb valutar pentru întocmirea bugetelor
propunerilor de proiecte este InforEuro pentru martie 2017, prima luna de facilitare conform
calendarului de desfășurare a rundei, respectiv 4,5129 RON/EUR. Astfel, valorile totale
maxime admise în lei pentru fiecare categorie de grant pentru Runda 2 sunt următoarele:
A – Grant mic: 70.000 EUR x 4,5129 RON/EUR = 315.903,00 RON
B – Grant mediu: 100.000 EUR x 4,5129 RON/EUR = 451.290,00 RON
C – Grant mare: 152.500 EUR x 4,5129 RON/EUR = 688.217,25 RON.

3. Avand in vedere calendarul revizuit, anul de proiect incepe cu luna octombrie si se


termina cu luna septembrie a anului urmator?

Anul de proiect incepe la data semnarii acordului de grant. De exemplu, dacă acordul de
grant a fost semnat în 3 noiembrie 2017, primul an se încheie pe 2 noiembrie 2018.

4. Un liceu doreste sa cumpere echipament sportiv pentru elevii participanti la competitii


in cadrul proiectului. Este eligibila cheltuiala si daca da, se incadreaza la cheltuieli de
instruire?

Cheltuiala este eligibilă, dacă îndeplinește condițiile prevăzute în Ghidul aplicantului la


punctul 3.3. Dacă echipamentul sportiv este legat de activitățile de instruire, cheltuiala se

37
PROIECTUL PRIVIND ÎNVĂȚĂMÂNTUL SECUNDAR (ROSE)

SCHEMA DE GRANTURI PENTRU LICEE

poate încadra la tipul de cheltuieli (b) Cheltuieli pentru instruire. Totodată, această cheltuială
poate fi și de tip (d) Cheltuieli pentru bunuri, această încadrare depinzând și de modul în
care a fost organizat proiectul (astfel încât să nu se depășească max. 20% din valoarea directă
la cheltuielile pentru III: Activități de renovare și dotare).

5. Un liceu doreste sa cumpere tricouri si sepci inscriptionate cu sigla liceului si cu ROSE


pe care elevii sa le poarte in vizita de studiu din proiect. Este eligibila cheltuiala si daca da,
la ce categorie de cheltuieli se incadreaza?

Se aplică răspunsul la întrebarea nr. 4 de mai sus.

Cornelia Bertesteanu, BV

6. Am si eu o situatie la 2 dintre licee: unul este cu profil transporturi si altul mecanic


auto. Ambele isi doresc sa realizeze cursuri pentru elevi, in vederea sustinerii examenului
pentru permisul auto, justificand necesitatea unor astfel de cursuri prin rata de abandon
crescuta. In acest mod isi doresc sa-i motiveze pe elevi sa ramana in scoala.
Fiind un caz pe care nu l-am intalnit in prima runda, va cer sprijinul.
Evident, ca i-am intrebat in ce masura aceste cursuri servesc la participarea la BAC si/sau la
promovarea lui. Raspunsul lor a fost ca multi abandoneaza si nu ajung sa-si puna
problema participarii la BAC sau a promovarii lui.

Conform Ghidului Aplicantului, acest tip de cursuri nu se încadrează în niciuna dintre cele
trei categorii de activități principale (I. Activități pedagogice și de sprijin, II. Activități
extracurriculare, III. Activități de renovare și dotare) și nu răspund obiectivelor de dezvoltare
ale proiectului ROSE.

Mariana Lidia Iliea, CT

7. Deoarece mi se cere insistent sursa unde putem gasi cu certitudine formule de calcul ale:
* Ratei medii de absolvire (Sectiunea B8)
* Indicatorilor de impact (sectiunea F7)
precum si anul de referinta pentru calculul indicatorilor pentru runda a 2-a (2014-2015 sau
2015-2016), va rog sa ne transmiteti o clarificare in acest sens (daca se poate la fel de
concreta ca aceea pe care ati transmis-o cu privire la rata de promovabilitate la
bacalaureat).

38
PROIECTUL PRIVIND ÎNVĂȚĂMÂNTUL SECUNDAR (ROSE)

SCHEMA DE GRANTURI PENTRU LICEE

Ratele se calculează anual.


1) Rata de absolvire a claselor terminale este:
𝑛𝑢𝑚ă𝑟 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛ț𝑖 (𝑝𝑟𝑜𝑚𝑜𝑣𝑎ț𝑖) 𝑎𝑖 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑒𝑙𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙𝑒
× 100.
𝑛𝑢𝑚ă𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑣𝑖 î𝑛𝑠𝑐𝑟𝑖ș𝑖 î𝑛 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑒𝑙𝑒 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙𝑒
Numărul elevilor înscriși în clasele terminale include elevii de la toate formele de
învățământ: zi (clasa a XII-a), seral, frecvență redusă (clasele a XIII-a sau a XIV-a, dacă e
cazul).
La punctul B8 din Formularul de aplicație se are în vedere rata de absolvire a claselor
terminale.
2) Rata de abandon a elevilor din anii terminali:
𝑛𝑢𝑚ă𝑟 𝑒𝑙𝑒𝑣𝑖 𝑑𝑖𝑛 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑒 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑒 𝑎𝑢 𝑎𝑏𝑎𝑛𝑑𝑜𝑛𝑎𝑡 𝑝𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑐𝑢𝑟𝑠𝑢𝑙 𝑎𝑛𝑢𝑙𝑢𝑖
× 100
𝑛𝑢𝑚ă𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑣𝑖 î𝑛𝑠𝑐𝑟𝑖ș𝑖 î𝑛 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑒𝑙𝑒 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙𝑒
3) Rata de abandon a elevilor la nivelul liceului:
𝑛𝑢𝑚ă𝑟 𝑒𝑙𝑒𝑣𝑖 𝑎𝑖 𝑙𝑖𝑐𝑒𝑢𝑙𝑢𝑖 𝑐𝑎𝑟𝑒 𝑎𝑢 𝑎𝑏𝑎𝑛𝑑𝑜𝑛𝑎𝑡 𝑝𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑐𝑢𝑟𝑠𝑢𝑙 𝑎𝑛𝑢𝑙𝑢𝑖
× 100
𝑛𝑢𝑚ă𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑣𝑖 𝑎𝑖 𝑙𝑖𝑐𝑒𝑢𝑙𝑢𝑖
4) Rata de participare la examenul de bacalaureat:
𝑛𝑢𝑚ă𝑟 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛ț𝑖 𝑑𝑖𝑛 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑐𝑢𝑟𝑒𝑛𝑡ă 𝑐𝑎𝑟𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝ă 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑐𝑎𝑙𝑎𝑢𝑟𝑒𝑎𝑡
× 100
𝑛𝑢𝑚ă𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛ț𝑖 𝑑𝑖𝑛 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑐𝑢𝑟𝑒𝑛𝑡ă
5) Rata de promovare a examenului de bacalaureat
𝑛𝑢𝑚ă𝑟 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛ț𝑖 𝑑𝑖𝑛 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑐𝑢𝑟𝑒𝑛𝑡ă 𝑐𝑢 𝑑𝑖𝑝𝑙𝑜𝑚ă 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑐𝑎𝑙𝑎𝑢𝑟𝑒𝑎𝑡
× 100
𝑛𝑢𝑚ă𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛ț𝑖 𝑑𝑖𝑛 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑐𝑢𝑟𝑒𝑛𝑡ă î𝑛𝑠𝑐𝑟𝑖ș𝑖 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑐𝑎𝑙𝑎𝑢𝑟𝑒𝑎𝑡

Pentru toate cele trei runde, eligibilitatea se referă la indicatorii corespunzători anului școlar
2014-2015.
Valoarea de referință pentru fiecare rundă, este cea corespunzătoare ultimului an școlar în
care nu s-a implementat proiectul (Runda I, clarificări (2) Întrebarea 11). Chiar dacă, la
momentul depunerii aplicației pentru Runda a II-a, datele pentru anul școlar 2016-2017 nu
sunt finale (dacă nu s-au desfășurat încă examenul de corigență, a doua sesiune a examenului
de bacalaureatul), aceste date nu influențează evaluarea proiectului, iar la momentul
semnării acordului de grant vor fi înlocuite cu datele actualizate, finale. Valoarea de referință
va permite ulterior măsurarea progresului după fiecare an de implementare a proiectului.

Deac Vasile, GJ

8. Este eligibil să fie prinși în activități elevii din generațiile anterioare:


- elevii care au finalizat liceul, nu au luat bacalaureatu dar se înscriu să-l susțină în anul
următor;
- elevii care au luat doar o probă și se înscriu din nou pentru a susține bacalaureatul;

ISJ au în vedere și acești elevi la calculul promovabilității la bacalaureat?

39
PROIECTUL PRIVIND ÎNVĂȚĂMÂNTUL SECUNDAR (ROSE)

SCHEMA DE GRANTURI PENTRU LICEE

Conform ghidului aplicantului (secțiunea 2.1), grupul țintă este format din elevi
înmatriculați la liceele beneficiare. Ca urmare, absolvenții din anii anteriori nu pot face
parte din grupul țintă.
Pot fi incluși în activități absolvenții claselor terminale din seria curentă care nu au promovat
examenul de bacalaureat în prima sesiune și se pregătesc pentru a doua.

Tărcăoanu Mihaela-Cătălina, NT

9. Cheltuieli cu softuri educaționale, memory stick-uri, 20 buc., postere, pliante, flyere de


promovare și diseminare a rezultatelor proiectului, dar și resurse didactice în format
electronic - intră aceste cheltuieli la d?

Cheltuielile cu softuri educaționale se încadrează la tipul de cheltuială (d) Cheltuieli pentru


bunuri, iar celelalte sunt de tip materiale publicitare, încadrându-se la (f) Cheltuieli
operaționale.

Claudia Păun, MM

10. Am primit această întrebare de la un liceu pe care îl facilitez:


„Am dori să amenajăm o sală multimedia în podul (mansarda) liceului, deci nu este o
construcție nouă. S-ar putea folosi în primul an sau în primii doi ani toată suma de la Act.
III ? ”
Conform ghidului sumele sunt defalcate în procente pe toți cei 4 ani și pe categorii de
activități.
Ce răspuns le pot da?

Nu există o obligație referitoare la repartizarea pe toți anii a sumelor pentru categoria III.
Activități de renovare și dotare. Dacă, de exemplu, aceasta este singura activitate de renovare
și dotare prevăzută, școlile o pot face la început. Trebuie însă avut în vedere că la categoria
III. sunt incluse toate activitățile de renovare și dotare din proiect și bugetul corespunzător
reprezintă cel mult 20% din valoarea directă. De asemenea, trebuie ținut cont ca amenajarea
sălii să aibă relevanță pentru o activitate din proiect.

CLARIFICĂRI monitorizare Runda 1 SGL – 20.09.2017

Sereș Raluca, BH

40
PROIECTUL PRIVIND ÎNVĂȚĂMÂNTUL SECUNDAR (ROSE)

SCHEMA DE GRANTURI PENTRU LICEE

1. Potrivit ghidului de implementare (pag.10), monitorii au urmatoarele


responsabilitati: organizarea de sesiuni de instruire cu membrii echipei de proiect, referitoare
la implementarea tehnică și financiară a grantului, inclusiv proceduri de achiziții, management
financiar, mecanisme de raportare și aspecte sociale și de protecție a mediului
înconjurător; § acordarea de asistență și consiliere echipei de proiect privind implementarea
grantului, inclusiv referitor la elaborarea Planului de achiziții, revizuirea Graficului
activităților, eligibilitatea cheltuielilor, proceduri de achiziții, pregătirea rapoartelor tehnice și
de progres etc.; monitorizarea derulării acordurilor de grant, în ceea ce privește respectarea
reglementărilor aplicabile în domeniul financiar și al achizițiilor, a Graficului activităților, a
prevederilor privind protecția mediului ori asigurarea participării comunității la implementarea
și monitorizarea proiectului finanțat din grant; § vizarea/aprobarea solicitărilor de modificare
a Graficului activităților, a Planului de achiziții și a celorlalte modificări solicitate de
Beneficiar, conform prevederilor din Acordul de grant; efectuarea periodică de vizite la fața
locului și verificarea documentelor referitoare la implementarea proiectului finanțat din grant
(din punct de vedere tehnic, financiar, al achizițiilor, raportărilor etc.); avizarea rapoartelor
de progres și a rapoartelor financiare, după verificarea respectării reglementărilor valabile
petru SGL și a concordanței documentelor cu realitatea, precum și eligibilitatea, autenticitatea
și relevanța cheltuielilor; avizarea cererilor pentru o nouă tranșă din grant, după verificarea
cheltuirii a cel puțin 70% din tranșa anterioară și respectarea prevederilor legale, a celor din
Manualul de grant și a concordanței documentelor, precum și a eligibilității, autenticității și
relevanței cheltuielilor; centralizarea informațiilor la nivel local și transmiterea acestora către
MEN-UMPFE sau raportarea centralizată în sistemul informatic, după caz.
Potrivit slide-ului din prezentarea de la Predeal monitorii pentru proiectele alocate, răspund
de: Implementarea tehnică; Implementarea financiară; Implementarea din punct de vedere al
achizițiilor; Raportare; Asistență și suport; Verificarea documentară a implementării, prin
vizite pe teren.
Vă rog să îmi explicați ce înțelegeți prin: răspund de implementarea tehnică, financiară și din
punct de vedere al achizițiilor?

Responsabilitatea pentru implementarea tehnică, financiară și din punct de vedere al achizițiilor


este, în mod evident, în primul rând, a liceului beneficiar de granturi. În același timp, monitorii au
fost contractați pentru a oferi sprijin beneficiarilor, pentru a monitoriza implementarea proiectelor
și pentru a aviza documentele elaborate de către licee, monitorii având responsabilitățile
menționate în contract. În slide-ul menționat, sunt trecute toate aspectele importante în
implementarea proiectului (tehnic, financiar, achiziții, raportare) pentru că monitorul are
responsabilitatea să analizeze și să monitorizeze toate aceste aspectele, nu doar o parte dintre ele.
În plus, s-a subliniat faptul că ”Fondurile în cadrul SGL se alocă pe baza avizului monitorului!”,
dorindu-se a se accentua importanța avizării cu responsabilitate și la timp a
documentelor/raportărilor de către monitor pentru alocarea fondurilor către licee.

Sereș Raluca, BH

2. Am fost contactată de o școală beneficiară care m-a întrebat dacă pot să înceapă activitățile
pedagogice și de sprijin. Conform ghidului pag. 10 - Pe durata de implementare a SGL, MEN-
UMPFE pune la dispoziția tuturor liceelor beneficiare materiale îndrumătoare privind atât
implementarea granturilor, conform reglementărilor specifice (Manualul de Granturi pentru
Licee), cât și realizarea activităților pedagogice, de sprijin și extracurriculare. Astfel, se va
realiza și se va distribui următorul set de ghiduri, ca instrument suport pentru implementarea
activităților pedagogice, de sprijin și extracurriculare: - Ghid privind dezvoltarea
competențelor socio-emoționale; - Ghid privind dezvoltarea personală și coaching; -
Ghid privind activitățile de remediere și tutorat; - Ghid privind consilierea și

41
PROIECTUL PRIVIND ÎNVĂȚĂMÂNTUL SECUNDAR (ROSE)

SCHEMA DE GRANTURI PENTRU LICEE

orientarea profesională; - Ghid privind educația incluzivă. Școala care m-a contactat
mi-au spus că au primit doar ghidul de implementare și cel de achiziții. De asemenea la pag.
12 același ghid prezintă Asistență de tip ”mentorat” pentru activitățile pedagogice, de sprijin
și extracurriculare -
Pe durata de implementare a proiectelor de către licee, un grup de mentori va sprijini și va
monitoriza intervențiile pedagogice, de sprijin și extracurriculare la nivelul liceelor,
îndeplinind sarcini precum...... Nu am fost sigură de răspunsul pe care trebuia să-l dau drept
pentru că nu știu dacă mentorii există sau nu, mai mult nu cred că este atribuția monitorului de
a hotărâ acest lucru (când încep activitățile pedagogice și de sprijin)?

Din momentul semnării Acordului de grant, liceele puteau să înceapă activitățile prevăzute în
graficul activități. Este posibil să fi fost necesar ca o parte dintre acestea să fie amânate până la
primirea avansului (care, de altfel, a fost acordat de UMPFE cu respectarea termenului prevăzut în
Acordul de grant) sau până la primirea Ghidului de implementare. O altă parte însă puteau fi
demarate deja (activitățile remediale, extracurriculare etc.) și liceele nu au nevoie de o aprobare
în acest sens. Setul de ghiduri, ca instrument suport pentru implementarea activităților
pedagogice, de sprijin și extracurriculare, se află în curs de elaborare, după cum s-a precizat la
seminar, și se vor pune la dispoziția liceelor până la finalul anului 2017. De asemenea, se află în
derulare procedura de achiziție a serviciilor de mentorat. Precizăm însă că derularea activităților
pedagogice, de sprijin și extracurriculare la nivelul liceelor nu este condiționată de ghiduri sau de
prezența mentorilor, acestea reprezentând doar un ajutor suplimentar acordat liceelor.

Sereș Raluca, BH

3.a. Prima activitate a monitorului ar fi, din câte am înțeles eu - organizarea sesiunilor de
instruire. Cum se desfășoară aceste sesiuni, față în față în fiecare școală sau prin alte forme de
organizare? Există un interval de timp până când se vor organiza aceste sesiuni?
Aceste sesiuni vizează instruirea liceelor cu privire la implementarea efectivă a granturilor, în mod
similar celei organizate de UMPFE pentru instruirea dvs., a monitorilor. Modalitatea de organizare
nu este specificată, dar recomandăm întâlniri directe, pentru a permite echipelor să adreseze
întrebări și pentru a crea cadrul pentru a dezbatere clarificatoare în cadrul echipi, în prezența
monitorului. Nu există un termen limită de realizare a acestor sesiuni, însă este indicat ca ele să se
desfășoare cât mai curând, deoarece liceele au deja întrebări și sunt foarte multe reguli și
proceduri cu care echipele de proiect trebuie să se familiarizeze. De asemenea, este foarte
important ca beneficiarii de granturi să înceapă utilizarea fondurilor primite din grant, pentru a
avea timpul necesar să solicite noi tranșe, mecanismul de alocare fiind destul de complicat și
consumator de timp. Pentru anul 2017, în bugetul UMPFE pentru ROSE au fost trecute două tranșe
pentru liceele din prima rundă. Necheltuirea fondurilor ROSE pentru acest an, poate pune sub
semnul întrebării alocarea fondurilor solicitate de UMPFE pentru anul următor.

3.b. A doua activitate a monitorului ar fi avizarea planului de achiziții, centralizarea și


transmiterea catre UMPFE a obiectivelor de investiții (cu o valoare de achiziție mai mare de
2500 lei și o durata de utilizare mai mare de un an - adica mijloace fixe) in vederea elaborarii
si aprobarii listelor de investitii, termen limita de realizare?
Elaborarea și aprobarea Planului de achiziții reprezintă o prioritate, având în vedere că liceele nu
pot face nicio achiziție (cu excepția celor asociate cheltuielilor de tip f, Cheltuieli pentru costuri
operaționale adiționale, care se derulează în conformitate cu legislația românească) dacă acest
document nu este aprobat și dacă achiziția respectivă nu este inclusă în plan.

42
PROIECTUL PRIVIND ÎNVĂȚĂMÂNTUL SECUNDAR (ROSE)

SCHEMA DE GRANTURI PENTRU LICEE

Transmiterea informațiilor privind obiectivele de investiții va face obiectul unui email separat, care
se va trimite către toți monitorii.

3.c. A treia activitate revizuirea graficului activităților, dacă este cazul. Nu stiu cu ce data au
fost semnate acordurile de grant si nici ce prevad acestea in ceea ce priveste inceperea
implementarii.
De ex: daca acordul a fost semnat in 10 iulie 2017, implementarea activitatilor incepe in data
de 10 iulie 2017 sau exista prevazută o perioadă de pregătire a implementării si anume:
emiterea deciziei de numire a echipei de implementare, elaborarea și semnarea CIM/AD si a
fiselor de post pentru echipa de implementare, planificarea achizitiilor, revizuirea graficului
activitatilor, selectia grupului tinta ( admiterea in clasa a IX a s-a incheiat abia in 08.09.2017),
selectarea cadrelor didactice care vor desfasura activitatile remediale, elaborarea și semnarea
AD/CIM si a fiselor de post pentru acestia, derularea achizitiilor... cand incepe primul trimestru
, al primului an de proiect, in iulie, august sau septembrie 2017?
Acordul de grant este anexă la Ghidul aplicantului, ca urmare conținutul lui era cunoscut înainte de
semnare. În vederea semnării, modelul acordului de grant din ghid a fost completat, pentru fiecare
liceu, cu datele de identificare ale acestuia, numele proiectelor și suma acordată prin grant.
Acordurile de grant pentru Runda I au fost semnate în 27.06.2017. Acordurile de grant intră în
vigoare la data semnării, iar implementarea activităților începe odată cu semnarea acestora.
Primul trimestru al primului an de proiect include perioada 27.06-30.09.2017.

3.d. A patra activitate ar fi consiliere, sprijin , avizare documente în implementare.


A cincea activitate ar fi vizita la fata locului ( o zi/ trimestru conform actului aditional semnat
de catre mine 2 zile *8h pentru fiecare scoala, daca este cazul inca 4 ore/ scoala) avand in
vedere ca durata monitorizarii este Iulie 2016 - Ianuarie 2018, primul trimestru este iulie-
august-septembrie sau august-septembrie-octombrie?
Actul adițional la ctr. dvs. a fost semnat în 31.07 și, prin urmare, primul trimestru de activitate
este, pentru dumneavoastră, august-septembrie-octombrie. Activitățile de monitorizare sunt însă
legate de implementarea proiectului de către licee, pe perioada trimestrelor calendaristice. Ca
urmare, dumneavoastră trebuie să efectuați cel puțin o vizită pentru trimestrul iulie-august
septembrie 2017, în vederea monitorizării activităților desfășurate în acest trimestru, a verificării
documentelor și a concordanței lor cu realitatea din teren. Acestea vor sta la baza avizării
raportului liceului pentru trimestrul iulie-august septembrie 2017.

3.e. A sasea activitate ar fi raportarea. Vă rog să mă corectați dacă am înțeles greșit.


Activitățile monitorului sunt cele menționate în contract, iar ordinea desfășurării lor reiese din
Ghidul de implementare.

Sereș Raluca, BH

4. Primele activități în școală, dacă am înțeles eu bine ar fi: cont au, si bani in
el; Nominalizarea echipei de proiect prin hotărâre și decizie C.A. ?, Elaborarea si semnarea
CIM/AD fise post pentru echipa de proiect ? Informarea CA, cadre didactice, parinti, comunitate
despre acordul de grant? participare la formare organizată de monitor? elaborare plan de
achizitii, transmitere, avizare, aprobare, notificare ANAP despre proiect? elaborare proceduri
de selectie cadre didactice pentru activitati pedagogice, de sprijin si extracurriculare, selectie

43
PROIECTUL PRIVIND ÎNVĂȚĂMÂNTUL SECUNDAR (ROSE)

SCHEMA DE GRANTURI PENTRU LICEE

grup tinta, revizuire grafic activitati, instrumente de evaluare și monitorizare a activităților , in


vederea justificarii platilor salariale, selectia cadrelor didactice, pregatirea planificarea
activitatilor pedagogice. Care e perioada de timp prevazuta pentru aceste activitati, o luna, 2
luni, un trimestru sau poate fi si mai mult?
Activitățile enumerate de dvs. sunt cele menționate, explicit sau implicit, în Ghidul de
implementare. Ghidul nu prevede termene pentru desfășurarea acestor activități, dar este extrem
de important ca acestea să se deruleze cât mai rapid; unele dintre ele ar fi trebuit începute și chiar
finalizate până acum, având în vedere că sunt doar activități de pregătire a implementării.
Reamintim că este urgentă începerea activităților din proiect și utilizarea fondurilor din grant,
corespunzător procedurilor aprobate. Pentru acest an (2017), bugetul ROSE include două tranșe.
Solicitarea celei de a doua se poate face numai după avizarea cheltuielilor și rapoartelor de către
monitor și după cheltuirea a cel puțin 70% din avans. Așa cum menționam mai sus, necheltuirea
fondurilor ROSE pentru acest an, poate pune sub semnul întrebării alocarea fondurilor solicitate de
UMPFE pentru anul următor.

Tonț Simona, IL
5. Din ce data incepe implementarea proiectelor? cf art 5 din AG cu data semnarii de ambele
parti. Ok..insa liceele au asteptat, primit manualul de implementare de curand. Intra in vigoare
prevederea celor 60 de zile din manualul de implementare p 14 de cand au primit manualul?
dati dvs. o derogarea in acest sens? caci altfel proiectele se afla in risc de reziliere.Sau nu le
consideram motive imputabile banuiesc.

Conform Acordului de grant semnat, acesta intră în vigoare la data semnării de către ambele părți.
Activitățile proiectului puteau începe de la data intrării în vigoare, dacă se puteau desfășura fără
fonduri alocate din grant. Alocarea primei tranșe s-a făcut în conformitate cu prevederile acordului
de grant, la finalul lunii iulie. Nu se pune problema rezilierii granturilor conform pct. a), secț. 3.4.,
din Ghidul de implementare (p. 14), întârzierea nefiind din motive imputabile liceelor. Pe de altă
parte, după primirea avansului și a Ghidului de implementare, nu mai există motive pentru
întârzierea începerii activităților prevăzute în proiect.

Tonț Simona, IL

6. Înteleg ca la seminarul de saptamana trecuta s-a mai revizuit incadrarea unor tipuri de
cheltuieli de ex. plata consilierului scolar la f) la costuri operationale (initial era incadrat la a),
la servicii de consultanta, astfel incat sa nu mai trebuiasca facuta o procedura de achizitie, ci
sa se incheie contract de munca cu acesta. Mai sunt si alte modificari? Va rog frumos sa
precizati care.

După cum s-a precizat anterior într-o serie de clarificări, consilierul școlar se poate plăti din f)
Cheltuieli pentru costuri operaționale adiționale dacă este angajatul școlii, și din a) Cheltuieli
pentru servicii de consultanță dacă nu este angajatul școlii, trebuind să fie selectat în baza unei
proceduri de achiziție.

Tonț Simona, IL

7. Referitor intocmire PA.

44
PROIECTUL PRIVIND ÎNVĂȚĂMÂNTUL SECUNDAR (ROSE)

SCHEMA DE GRANTURI PENTRU LICEE

Un ex. - un liceu are valoare transa I 135000 lei, au primit 25% adica 33750 lei...in buget pt
anul I e prevazuta dotare 12 sali cu mijloace audio-video (videoproiector,ecran proiectie,
laptop, sistem audio) valoare estimata 40000 in anul I. Fac achizitie prin CO la pachet dar pot
plati esalonat, diferenta cand intra transa II...sau sparg aceasta achizitie separat pe loturi
videoproiectoare, ecrane, laptop si achizitioneaza un anumit nr din aceste echipamente in
functie de valoarea transelor?

Angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice (ALOP) se fac în


conformitate cu legislația financiară în vigoare în România (Legea finanțelor publice, Codul fiscal,
normele metodologice privind ALOP etc.), fiind bine cunoscută contabililor din școli și aplicată în
mod curent de aceștia. Ea nu este specifică proiectului ROSE sau procedurilor Băncii Mondiale.
În rezumat, sumele pot fi angajate/contractele pot fi semnate în limita bugetului aprobat (a filei
de buget anuale), dar plata se poate face doar în limita deschiderilor de credite bugetare. Întrucât
obținerea tranșei a doua se face doar după îndeplinirea condițiilor menționate în ghid (între care,
cheltuirea a cel puțin 70% din avans), școlile trebuie să decidă modalitatea de derulare a procesului
de achiziții în funcție de graficul activităților, de situația concretă a sumelor prevăzute pentru
achizițiile din proiect, a ritmului de derulare a procesului de achiziții și de efectuare a plăților în
cadrul proiectului.

Tonț Simona, IL

8. Plata echipa proiect: daca se angajeaza membrii echipei si nu sunt suficienti bani in transa I
din valoarea anului I, se pot plati cumulat mai multe luni de desfasurare a activitatii acestora
cand se vireaza de ex. transa II din anul I s.a.m.d.?

Nu există nicio restricție referitoare la frecvența cu care se face plata echipei de proiect din
punctul de vedere al procedurilor Băncii Mondiale, dar ghidul prevede în mod explicit respectarea
legislației în vigoare.
În acest sens, școlile trebuie să respecte prevederile contractului încheiat cu angajatul și, mai ales,
prevederile legale incluse în legislația muncii, legislația financiară etc. în vigoare în România, de
ex. obligațiile angajatorului referitoare la plata diferitelor contribuții datorate statului și
termenele până la care trebuie efectuate aceste plăți.

Neagu Mihaela, IS

9. La ce adresa trimit intrebarile si notificarile deja primite petru a putea primi raspunsuri
rapide?

Pentru runda 1 de granturi se va folosi granturi.licee@pmu.ro.

Neagu Mihaela, IS

10. Multe dintre modificarile la graficul activitatilor de durata si/sau perioda aduc modificari
si la buget, dar si alte modificari de tipul: 3.5/2 a-e (pag. 15) trebuie avizate de monitor. Cum
facem aceasta avizare? Cu semnatura pe notificare?

45
PROIECTUL PRIVIND ÎNVĂȚĂMÂNTUL SECUNDAR (ROSE)

SCHEMA DE GRANTURI PENTRU LICEE

Pentru notificările deja primite de la licee, de tipul celei menționate, se va insera ”Avizez,
Nume/Prenume monitor, Data”.

Neagu Mihaela, IS

11. O scoala a facut modificari in echipa de implementare, inainte de incheierea CMI, Trimit
alaturat notificarea. Cum procedez? Cine o avizează?

Modificarea echipei de proiect/ implementare nu necesită avizare/aprobare, aceasta doar se


notifică monitorului/ se aduce la cunoștința acestuia.

Pentru a facilita verificarea rapoartelor, atât de către monitori, cât și de UMPFE, toate modificările
contractuale, fie că necesită aprobare, fie că sunt doar pentru informare, se vor regăsi într-o
secțiune distinctă a capitolului D. Descrierea progresului proiectului din Raportul tehnic de progres
(Anexa 12).

CLARIFICĂRI_2_monitorizare Runda 1 SGL – 28.09.2017

1. Contractele de muncă pentru personalul propriu


a) Codul muncii permite întocmirea mai multor contracte individuale de muncă (CIM) la același
angajator, pe funcții diferite, cu condiția respectării prevederilor legale privitoare la timpul de odihnă
(vezi art. 35). De asemenea, pot fi introduse în REVISAL mai multe contracte de muncă pentru același
angajat.

b) Pentru activitatea desfășurată în proiectele finanțate prin Schema de granturi pentru licee din
Proiectul ROSE de personalul care are deja un contract de muncă în școală, se pot încheia CIM pe
durată determinată, cu respectarea prevederilor aplicabile din Codul muncii (în particular, Capitolul
VI, art. 82-87).
Contractul de muncă pentru ROSE se va încheia pentru timp parțial (indicând numărul de ore pe lună/
săptămână, pentru lunile în care angajatul își desfășoară activitatea).
În funcție de poziția din proiect și de activitățile prevăzute în fișa postului, se va stabili durata
contractului de muncă pentru angajații implicați, respectând prevederile legale invocate.

2. Plata salariilor cumulată pentru mai multe luni


Plata salariilor cumulat pentru mai multe luni nu este posibilă, deoarece conduce la nerespectarea
prevederilor legale în vigoare privind plata salariilor (de ex. art. 161 din Codul Muncii), respectiv
privind plata contribuțiilor datorate de către angajat și angajator ( Plata contribuțiilor angajatului și ale
angajatorului trebuie efectuată, conform legislației în vigoare, până la data de 25 ale lunii următoare
celei pentru care se plătesc veniturile).

46
PROIECTUL PRIVIND ÎNVĂȚĂMÂNTUL SECUNDAR (ROSE)

SCHEMA DE GRANTURI PENTRU LICEE

A se vedea Legea 227/2015 privind Codul fiscal, art. 80, precum și art.146, art.147 etc.

3. Obligaţii declarative ale plătitorilor de venituri din salarii


Conform prevederilor Codului fiscal, Art. 81, angajatorii au obligația să completeze şi să depună
Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală
a persoanelor asigurate pentru fiecare beneficiar de venit – Formularul 112.
Contractul suplimentar din proiect se poate înregistra prin trecerea angajaților respectivi din secțiunea
A în secțiunea B (care permite adăugarea mai multor contracte de muncă aferente aceluiași CNP),
urmând astfel să se poată adăuga sumele aferente contractului de munca din proiect.
De exemplu, se poate proceda astfel:
Declarația 112 - se poate genera din EDUSAL, pentru contractul de muncă aferent normei de bază. Se
exportă în pdf-ul inteligent pentru declarația 112, iar angajații care au CIM și în proiect se trec din
secțiunea A în secțiunea B.
Consultanții individuali se introduc în Declarația 112 în secțiunea C.

Atenție!
În final, prin însumarea tuturor statelor de plată de la nivelul unității, valoarea totală a acestora trebuie
regăsită în Declarația 112.

4. Raportarea contabilă
a) Pentru raportarea contabila în sistemul național de raportare - FOREXEBUG, poate fi consultat
Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1026/20 iulie 2017 privind modificarea și completarea
Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 517/2016.
Se vor regăsi informații legate de completarea formularului "Situația plăților efectuate la titlul 65
Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă".

b) În raportarea contabilă care se transmite către ISJ/ ISMB se vor include și cheltuielile efectuate în
grantul finanțat prin Proiectul ROSE.

Cepan Alina, TR

5. Există la acest moment câteva neclarități, cel puțin la nivelul județului Teleorman. Cea mai
importantă ar fi aceea referitoare la procedura de achiziții, pe care unii dintre contabili doresc
să o realizeze tot pe SEAP, așa cum fac și cu celelalte cheltuieli curente ale școlii. Asta datorită
faptului că la un moment dat apare sintagma respectând legislația românească în vigoare, dar și
cea de realizare a achizițiilor din grant în conformitate cu Ghidul de implementare și Manualul
de achiziții, respectând procedurile Băncii Mondiale.

Referirea la legislația națională apare întrucât unele proceduri de achiziții se derulează în conformitate
cu aceasta.
Conform Ghidului de implementare, secțiunea 4.3., ”Pentru achizițiile corespunzătoare Costurilor
operaționale adiționale, Beneficiarul va aplica legislația românească în domeniul achizițiilor publice.”

47
PROIECTUL PRIVIND ÎNVĂȚĂMÂNTUL SECUNDAR (ROSE)

SCHEMA DE GRANTURI PENTRU LICEE

Pentru celelalte achiziții, care nu corespund costurilor operaționale adiționale, se vor aplica
procedurile specifice prevăzute în Ghidul de implementare. De exemplu, pentru Cerere de oferte se
va publica invitația pe site sau se vor trimite Invitații de participare la cererea de oferte către operatori
economici, care pot fi selectați în baza unor criterii stabilite de Beneficiar, inclusiv din catalogul de
oferte de pe SEAP.
Subliniem că aplicarea Ghidului de implementare este obligatorie, nu opțională.

6. Către ANAP trebuie înștiințarea la modul general de existență a grantului, datele școlii și
câteva date ale proiectului, bugetul total. Nu și detaliere pe categorii de cheltuieli, sau pe tranșe,
pe ani.

Pentru unitățile de învățământ care nu au transmis încă, în scris, informarea la ANAP, propunem mai
jos un model de informare:
”În conformitate cu prevederile articolul 28 alin. (2) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, vă
informăm că ______ (numele unității de învățământ) este beneficiara unui grant acordat în cadrul
Proiectului privind învățământul secundar, finanțat de Banca Internațională pentru Reconstrucție și
Dezvoltare (Banca Mondială). În cadrul proiectului, se vor utiliza procedurile de achiziții agreate de
Banca Mondială, conform Acordului de împrumut (Proiectul privind învățământul secundar) între
România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la Washington la 17
aprilie 2015 și ratificat prin Legea nr. 234/2015 (Monitorul Oficial, Partea I, nr. 757/12.10.2015).”

Mihaela Neagu, IS

7. Dacă coordonatorul de grant este și directorul scolii, cine semnează contractele?

În cazul menționat, directorul nu poate semna de două ori pe un contract.


La nivelul fiecărei unități de învățământ, se va decide cum se distribuie responsabilitățile, inclusiv
delegarea dreptului de semnătura, cu respectarea prevederilor legale și ale Manualului de granturi
privind conflictul de interese.

CLARIFICĂRI_3_monitorizare Runda 1 SGL – 06.10.2017

Larisa Chițu - Arad

1. Cum procedam cu achiziția de carburant. Sumele sunt încadrate la cheltuieli de instruire, in buget.
Este in ordine cu cerere de ofertă? Ce putem achiziționa? BCF-URI? Putem utiliza carduri speciale
utilizate de benzinării?

După cum reiese din Tabelul 5 din Ghidul aplicantului, cheltuielile de deplasare se pot regăsi, în funcție de
situația concretă a activităților din proiect, în două categorii de cheltuieli:
b) Cheltuieli pentru instruire;
f) Cheltuieli pentru costuri operaționale adiționale.

48
PROIECTUL PRIVIND ÎNVĂȚĂMÂNTUL SECUNDAR (ROSE)

SCHEMA DE GRANTURI PENTRU LICEE

Dacă achiziția de carburant se include, conform activităților proiectului, în tipul f) Cheltuieli pentru costuri
operaționale adiționale, atunci ea se face în conformitate cu legislația națională.
Dacă achiziția de carburant se include, conform activităților proiectului, în tipul b) Cheltuieli pentru instruire,
atunci trebuie aplicate procedurile specifice de achiziție din Ghidul de implementare.
- dacă valoarea totală cumulată pe proiect pentru combustibil / bonuri este mai mică de 5.000 de lei fără TVA,
atunci se poate aplica Achiziție de pe Raft (compară trei oferte - internet, broșuri, oferte etc.) și o aleg pe cea
mai ieftină;
- dacă valoarea este mai mare de 5.000 de lei fără TVA, se organizează cerere de oferte (sigur în zonă sunt
companii care pot da o ofertă: petrom, rompetrol, lukoil, firme locale, etc.).

Vasile Deac - Gorj

2. Liceele nu vor putea să deruleze constant contractele de muncă (activitatea de RU) - ci vor trebui să le
regleze odată la 3 luni în funcție de bugetul alocat de la Minister?

3. La fiecare 3 luni vor trebui să refacă graficul activităților - pentru a se plia pe bugetul alocat de
Minister?
Așa cum am precizat și la întâlnirea de la Predeal, la începutul anului calendaristic, școlile primesc fila de buget
pe ROSE pentru anul calendaristic, astfel încât unitatea de învățământ știe exact ce activități poate derula și ce
sumă poate cheltui pe parcursul acelui an calendaristic.
Conform Ghidului de implementare, disponibilizarea fondurilor se efectuează în tranșe, fiind prevăzute
maximum 4 tranșe anual. Cu excepția primei tranșe, fondurile se alocă în funcție de ritmul cheltuirii acestora și
de transmiterea solicitărilor pentru noi tranșe.
Cu alte cuvinte, bugetul existent este cunoscut la începutul anului, dar pentru a putea efectua cheltuieli
trebuie făcute deschideri, care se realizează de minister, în baza solicitării de către liceu a unei noi tranșe.
Nu există, în acest moment, motive pentru a presupune că vor apărea sincope în finanțare, dar școlile trebuie
să efectueze activități și plăți în mod ritmic. Până în acest moment, conform informațiilor noastre, foarte
puține școli au făcut cheltuieli deși există buget.
Conform Ghidului aplicantului, Graficul de activități solicită indicarea trimestrelor în care sunt prevăzute
activitățile (și nu a lunilor), tocmai pentru a permite o implementare flexibila. Acesta se reface ori de câte ori,
din diferite motive, școlile nu pot desfășura activitățile în conformitate cu graficul deja aprobat. Graficul
activităților se poate revizui/actualiza, dacă este necesar, conform prevederilor Ghidului de Implementare -
Secțiunea 3.5 Modificări la Acordul de Grant.

Încheierea contractelor de muncă pentru proiect se face în conformitate cu prevederile legislației în vigoare
și nu în funcție de bugetul alocat. (a se vedea mai jos câteva din prevederile relevante din Codul muncii,
Capitolul VI, art. 82-87)
Codul Muncii
CAPITOLUL VI: Contractul individual de muncă pe durată determinată
Art. 82
(1) Prin derogare de la regula prevăzută la art. 12 alin. (1), angajatorii au posibilitatea de a angaja, în cazurile şi
în condiţiile prezentului cod, personal salariat cu contract individual de muncă pe durată determinată.
(2) Contractul individual de muncă pe durată determinată se poate încheia numai în formă scrisă, cu
precizarea expresă a duratei pentru care se încheie.

49
PROIECTUL PRIVIND ÎNVĂȚĂMÂNTUL SECUNDAR (ROSE)

SCHEMA DE GRANTURI PENTRU LICEE

(3) Contractul individual de muncă pe durată determinată poate fi prelungit, în condiţiile prevăzute la art.
83, şi după expirarea termenului iniţial, cu acordul scris al părţilor, pentru perioada realizării unui proiect,
program sau unei lucrări.
(4) Între aceleaşi părţi se pot încheia succesiv cel mult 3 contracte individuale de muncă pe durată
determinată.
(5) Contractele individuale de muncă pe durată determinată încheiate în termen de 3 luni de la încetarea unui
contract de muncă pe durată determinată sunt considerate contracte succesive şi nu pot avea o durată mai
mare de 12 luni fiecare.
Art. 83
Contractul individual de muncă poate fi încheiat pentru o durată determinată numai în următoarele cazuri:
a) înlocuirea unui salariat în cazul suspendării contractului său de muncă, cu excepţia situaţiei în care acel
salariat participă la grevă;
b) creşterea şi/sau modificarea temporară a structurii activităţii angajatorului;
c) desfăşurarea unor activităţi cu caracter sezonier;
d) în situaţia în care este încheiat în temeiul unor dispoziţii legale emise cu scopul de a favoriza temporar
anumite categorii de persoane fără loc de muncă;
e) angajarea unei persoane care, în termen de 5 ani de la data angajării, îndeplineşte condiţiile de pensionare
pentru limită de vârstă;
f) ocuparea unei funcţii eligibile în cadrul organizaţiilor sindicale, patronale sau al organizaţiilor
neguvernamentale, pe perioada mandatului;
g) angajarea pensionarilor care, în condiţiile legii, pot cumula pensia cu salariul;
h) în alte cazuri prevăzute expres de legi speciale ori pentru desfăşurarea unor lucrări, proiecte sau programe.
Art. 84
(1) Contractul individual de muncă pe durată determinată nu poate fi încheiat pe o perioadă mai mare de 36
de luni.
(2) În cazul în care contractul individual de muncă pe durată determinată este încheiat pentru a înlocui un
salariat al cărui contract individual de muncă este suspendat, durata contractului va expira la momentul
încetării motivelor ce au determinat suspendarea contractului individual de muncă al salariatului titular.
Art. 85
Salariatul încadrat cu contract individual de muncă pe durată determinată poate fi supus unei perioade de
probă, care nu va depăşi:
a) 5 zile lucrătoare pentru o durată a contractului individual de muncă mai mică de 3 luni;
b) 15 zile lucrătoare pentru o durată a contractului individual de muncă cuprinsă între 3 şi 6 luni;
c) 30 de zile lucrătoare pentru o durată a contractului individual de muncă mai mare de 6 luni;
d) 45 de zile lucrătoare în cazul salariaţilor încadraţi în funcţii de conducere, pentru o durată a contractului
individual de muncă mai mare de 6 luni.
Art. 86
(1) Angajatorii sunt obligaţi să informeze salariaţii angajaţi cu contract individual de muncă pe durată
determinată despre locurile de muncă vacante sau care vor deveni vacante, corespunzătoare pregătirii lor
profesionale, şi să le asigure accesul la aceste locuri de muncă în condiţii egale cu cele ale salariaţilor angajaţi
cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată. Această informare se face printr-un anunţ afişat
la sediul angajatorului.
(2) O copie a anunţului prevăzut la alin. (1) se transmite de îndată sindicatului sau reprezentanţilor salariaţilor.
Art. 87
(1) Referitor la condiţiile de angajare şi de muncă, salariaţii cu contract individual de muncă pe durată
determinată nu vor fi trataţi mai puţin favorabil decât salariaţii permanenţi comparabili, numai pe motivul
duratei contractului individual de muncă, cu excepţia cazurilor în care tratamentul diferit este justificat de
motive obiective.

50
PROIECTUL PRIVIND ÎNVĂȚĂMÂNTUL SECUNDAR (ROSE)

SCHEMA DE GRANTURI PENTRU LICEE

(2) În sensul alin. (1), salariatul permanent comparabil reprezintă salariatul al cărui contract individual de
muncă este încheiat pe durată nedeterminată şi care desfăşoară aceeaşi activitate sau una similară, în aceeaşi
unitate, avându-se în vedere calificarea/aptitudinile profesionale.
(3) Atunci când nu există un salariat cu contract individual de muncă încheiat pe durată nedeterminată
comparabil în aceeaşi unitate, se au în vedere dispoziţiile din contractul colectiv de muncă aplicabil sau, în lipsa
acestuia, reglementările legale în domeniu.

CLARIFICĂRI_4_monitorizare Runda 1 SGL – 27.10.2017

Florina Ianculescu,

1. Legislatia scolara permite intocmirea unui contract educational intre scoala si parinti, liceul
pe care il sprijin ca monitor isi propune intocmirea unui contract similar intre beneficiarii
proiectului/reprezentantii legali ai acestora si scoala in vederea responsabilizarii parintilor si
elevilor asupra sumelor investite prin proiect in vederea imbunatatirii performantelor scolare
ale elevilor, in viziunea proiectului ROSE se agreeaza un astfel de contract?

Pentru a putea răspunde în cunoștință de cauză, este necesar să vedem prevederile unui astfel de
contract.

2. Contabilii din scoli nu au mai operat pana acum cu Contracte de consultanta individuala si
desi le-am explicat modul in care ne retine noua UMPFE contributiile pentru contract similar si
le-am facut trimiteri la prevederile legale in vigoare, insista - de teama verificarilor de catre
curtea de conturi - sa retina toate contributiile pentru consultantii individuali, care este pozitia
dvs. fata de acest aspect?

După cum s-a precizat într-o serie anterioară de clarificări, toate contractele de consultanță
individuală din cadrul ROSE, indiferent că sunt încheiate la nivelul UMPFE sau la nivelul liceelor
beneficiare de granturi, se supun acelorași prevederi privind contribuțiile reținute, fiind contracte
civile (a se vedea denumirea Anexei 5.8.2 – Contract civil de consultanță).

3. In cazul contractelor de servicii de turism, in general ofertantul solicita avans pentru


realizarea rezervarilor, cum ne recomandati sa procedam in aceasta situatie?

Conform Ghidului de implementare, punctul 5.4. Efectuarea platilor, "În cadrul granturilor, plățile
se efectuează după recepția bunurilor furnizate/ lucrărilor executate/ serviciilor prestate, nefiind
permise plățile în avans!"

4. Nu-mi este clar din Ghidul de implementare: limita de pana la 10% din grantul aprobat
permisa de ghid pentru modificarea bugetului între tipurile de cheltuieli, modificari realizate
cu acordul monitorului, este pentru fiecare an de proiect valabila sau per total proiect.

Limita de 10% se aplică la valoarea întregului buget al proiectului.

51
PROIECTUL PRIVIND ÎNVĂȚĂMÂNTUL SECUNDAR (ROSE)

SCHEMA DE GRANTURI PENTRU LICEE

Mihaela Mureșan, IF

5. Toate achizitiile trebuie anuntate in si derulate prin SEAP, chiar daca procedura este cerere
de oferta?

Achizițiile se realizează conform procedurilor Băncii Mondiale prevăzute în Ghidul de implementare


(proceduri care nu presupun anunțarea și derularea prin SEAP), cu excepția Cheltuielilor pentru
costuri operaționale adiționale, pentru care se aplică legislația națională în vigoare. Aplicarea
prevederilor Ghidului de implementare este obligatorie, nu opțională, fiind prevăzută în Acordul de
grant, la art.10.
Atenție: a nu se confunda procedura de achiziții din Ghid, numită Cerere de ofertă, cu procedura
simplificată din legislația națională (Legea 98/2016)!

6. Daca se doreste o realocare a sumelor estimate in cadrul aceluiasi capitol de cheltuiala,


trebuie act aditional sau doar notificare?
Situatia concreta se refera la cheltuielile aferente cap. I ACTIVITĂȚI PEDAGOGICE ȘI DE SPRIJIN,
unde se doreste reducerea numarului de ore remediale, iar sumele aferente se vor redistribui
pentru a mari sumele alocate pentru gustarile elevilor participanti la activitatile remediale si
pentru a mari putin plata pe ora. Este nevoie e act aditional sau de notificare?

Chiar dacă modificările sunt în cadrul aceleiași categorii de activități (I ACTIVITĂȚI PEDAGOGICE ȘI
DE SPRIJIN), este important să se precizeze dacă se fac modificări între tipurile de cheltuieli (a-
cheltuieli pentru consultanță, b- cheltuieli pentru instruire,…, f- cheltuieli pentru costuri
operaționale adiționale). În acest sens, vă rugăm să consultați secțiunea 3.5 a Ghidului de
implementare.
Dacă modificările sunt între tipurile de cheltuieli, fără să depășească 10% din valoarea totală a
grantului, se va face o Solicitare de aprobare avizată de monitor, iar dacă se depașește acest
procent, se va transmite către UMPFE o solicitare de aprobare prin act adițional.
Dacă modificările sunt în cadrul aceluiași tip de cheltuieli (de exemplu, b- cheltuieli pentru
instruire), ele intră în categoria de modificări care țin de implementarea tehnică și se va face o
Notificare către monitor.
În toate cazurile, se impune justificarea cu atenție a necesității modificărilor propuse (în cazul
menționat, de exemplu, motivul reducerii numărului de ore remediale acordate elevilor,
justificarea creșterii tarifului orar etc.).

Prof. Adrian SIMION


(Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia)

7. O nelamurire este legata de plata salariului in timpul concediului, intrucat din punct de
vedere legal si conform contractului de munca, toti membrii echipei de proiect au dreptul la
concediu legal de odihna un numar de zile pe an.
Asadar, ne intereseaza sa stim daca membrii echipei de proiect vor fi platiti in perioada de
concediu legal (concediu pe care trebuie sa il aiba obligatoriu, conform contactului de munca si
conform legii). Noi am stabilit ca, de principiu, toti membri echipei de proiect sa aiba concediul
in perioada lunii august.
Daca membrii echipei de proiect trebuie platiti in perioada cand au concediu, atunci care este
modalitatea de plata pentru ei si din ce sume ar trebui platiti, in conditiile in care ei nu
desfasoara activitati in timpul concediului legal de odihna?

52
PROIECTUL PRIVIND ÎNVĂȚĂMÂNTUL SECUNDAR (ROSE)

SCHEMA DE GRANTURI PENTRU LICEE

Întrebarea este neclară. Daca întrebarea se referă la plata echipei de proiect în fiecare lună,
inclusiv pe perioada concediului de odihnă, atunci:
- daca membrii echipei de proiect sunt în concediul legal de odihnă și nu prestează activități în
proiect, aceștia nu pot fi plătiți din fondurile proiectului (pentru că plata se face pe baza unei
activități desfășurate și dovedite prin modalitățile stabilite în cadrul liceului);
- daca membrii echipei de proiect sunt în concediul legal de odihnă și prestează activități în
proiect, aceștia pot fi plătiți din fondurile proiectului (activitatea din proiect este una
suplimentară, asumată, pe care o pot desfășura inclusiv în perioada de concediu).

8. O alta problema este legata de situatia in care un membru al echipei de proiect nu are
activitate intr-o anumita luna (se ocupa de activitati care, conform graficului de activitati nu
sunt programate in acea luna; avem, de exemplu, cazul responsabilului pentru achizitii). Intr-o
astfel de situatie, acea persoana poate fi platita sau nu? Intreb deoarece, conform contractului
de munca, angajatorul i-a fixat angajatului o suma de bani ca salariu lunar si trebuie, pentru
salariat, sa plateasca contributii la stat.

Dacă un membru al echipei nu realizează într-o lună o activitate sau parte dintr-o activitate care se
regăsește în graficul de activități al proiectului, acesta nu poate fi remunerat.

Alla Apopei- monitor Covasna

9. Membrii echipei de management pot fi numiti ca membrii comisiei de evaluare?

Da, cu condiția evitării conflictului de interese și a situațiilor de incompatibilitate. De exemplu, o


persoană care a fost membru în comisia de evaluare în cadrul unei proceduri de achiziții nu poate
să avizeze/aprobe raportul de evaluare al respectivei proceduri.

10. În legătură cu decizia de numire a comisiei de evaluare: trebuie neapărat o comisie diferită
pentru fiecare achiziţie?

Nu. Se va avea în vedere că stabilirea componenței unei comisii de evaluare în cadrul unei
proceduri de achiziții ar trebui să se facă în funcție de specificul/obiectul achiziției.

11. Se poate folosi nr. de înregistrări a liceului?

Întrebarea este neclară. Dacă întrebarea se referă la posibilitatea de a utiliza registrul general al
unității de învățământ pentru înregistrarea documentelor din subproiect, răspunsul este da.

12. Este nevoie ca liceele sa-și faca o ştampilă separată pentru documentele proiectului sau
folosesc stampila liceului?

Se va folosi ștampila liceului.

Lidia ILIEA, CT

53
PROIECTUL PRIVIND ÎNVĂȚĂMÂNTUL SECUNDAR (ROSE)

SCHEMA DE GRANTURI PENTRU LICEE

13. La momentul scrierii proiectelor in runda 1 nu se daduse inca clarificarea privind


incadrarea consumabilelor la Tipul de cheltuieli f - cheltuiei operationale aditionale. Ca
urmare, unele licee au incadrat consumabilele pentru activitatile de pregatire si
extracurriculare la Tipul de cheltuieli b-instruire. In aceasta situate, ce putem sa-i sfatuim: Sa
solicite reincadrarea la tipul f ( precizez ca nu se depaseste 10% din buget!) sau sa le lase la b
si sa includa cheltuielile in planul de achiziţii apoi să deruleze procedura de achiziţie ca si in
cazul bunurilor de exemplu. In condiţiile in care au consumabile si la f!

Precizăm că nu erau necesare clarificări pentru includerea consumabilelor la tipul f) Cheltuieli


pentru costuri operaționale adiționale, întrucât în Ghidul Aplicantului, pagina 12, Tabelul 5, Tipuri
de cheltuieli eligibile, la punctul f) Cheltuieli pentru costuri operaționale adiționale sunt incluse:
”Cheltuieli adiționale efectuate pentru implementarea, managementul și monitorizarea grantului,
cum ar fi: închirieri spații de birouri, utilități și consumabile…”

După cum s-a precizat și la seminarul de instruire a monitorilor, consumabilele pot fi încadrate, în
funcție de scopul pentru care sunt utilizate, atât la tipul (b) Cheltuieli pentru instruire (dacă ele
sunt necesare pentru activități pedagogice, de sprijin sau extracurriculare), cât și la (f) Cheltuieli
pentru costuri operaționale adiționale (dacă ele sunt necesare pentru echipa de management a
proiectului).

14. Pentru SCI, deoarece consultantii individuali nu platesc si nu deduc TVA, are sens ca in PA
sa se prevada valoarea fara TVA sau se pot pune valorile prevazute in buget fara a mai diminua
cu 19%?

Problema sumelor care se includ în Planul de achiziții a fost discutată pe larg la seminarul de
formare din septembrie. În Planul de achiziții se includ valorile fără TVA. În cazul în care
furnizorul/prestatorul nu plătește TVA, valoarea din Planul de achiziții este egală cu valoarea
totală din buget. Acest lucru se aplică, în particular, consultanților individuali care nu sunt plătitori
de TVA.

Landiana Mihnevici, VS

15. Am primit urmatoarea intrebare de la unul dintre licee: in ce conditii si intre ce limite se
poate modifica valoarea totala a grantului?

Dacă vă referiți la secț. 3.5, art. (4)c. din Ghidul de implementare, respectiv ”(4) Beneficiarul va
trimite către MEN-UMPFE o Solicitare de aprobare prin Act adițional la Acordul de grant,
avizată de monitor, în cazul modificărilor precum: […] c. modificarea valorii totale a grantului.”,
acest tip de modificare a fost prevăzută pentru eventualitatea în care se pot suplimenta, pe
parcursul implementării granturilor pentru licee, fondurile alocate acestora. În momentul de față,
când proiectele finanțate prin granturi SGL se află în perioada de început, nu se poate suplimenta
valoarea totală a granturilor. De asemenea, nu se recomandă nici diminuarea acestei valori acum,
în stadiul incipient de implementare.

Mariana Buzuriu, SB

16. Grupul tinta - in ce conditii poate fi modificat grupul tinta pe parcursul implementarii
activitatilor proiectului (cu exceptia inceputului de an scolar)? Pot fi situatii in care elevii

54
PROIECTUL PRIVIND ÎNVĂȚĂMÂNTUL SECUNDAR (ROSE)

SCHEMA DE GRANTURI PENTRU LICEE

renunta la participare. Pot fi inclusi mai multi elevi decat cei propusi initial daca se incadreaza
in aceleasi cheltuieli?

În tabelul 8 Instrucțiuni sintetice de completare a formularului de aplicație din Ghidul Aplicantului,


se precizează la secțiunea C4:
” Se indică numărul elevilor care vor beneficia de activitățile proiectului, defalcat pe ani. Valorile indicate sunt
estimative, dimensiunea efectivă a grupului țintă estimat pentru fiecare an putând varia pe parcursul
implementării proiectului.”
Grupul țintă poate fi modificat cu o justificare adecvată, în acord cu realitatea implementării
proiectului și indicatorii propuși a se realiza prin proiect. De asemenea, modificarea se va face cu o
justificare adecvată, fără a afecta condițiile inițiale, prin care a fost evaluat proiectul.

17. Daca, in urma finalizarii unei achizitii, care acopera necesarul propus (nr. echipamente
etc.) raman sume necheltuite, pot folosi aceste fonduri pentru achizitionarea unui numar
suplimentar de echipamente sau consumabile, fata de cele propuse in proiect, initial?

Alocarea sumelor în Planul de achiziții are un caracter estimativ. Desigur că dacă, în urma
achizițiilor efectuate, se vor identifica sume rămase necheltuite, acestea pot fi realocate. Se va
avea în vedere că o astfel de situație presupune modificarea bugetului, iar modificările se vor face
conform precizărilor secțiunii 3.5 din Ghidul de implementare și numai dacă este necesar și
justificat.

Violeta Solomon - MS
18. Probleme legate de declarația 112:
La secțiunea C asigurat/neasigurat pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de
sănătate există numai varianta 2 – neasigurat!!! - adică nu se plătesc aceste contribuții de
către angajator. Liceul a plătit aceste contribuții, deci rezultă neconcordanță între sumele
virate și cele din declarație.
La secțiunea asigurat în sistemul de asigurări pentru șomaj au selectat 1 – asigurat.
La punctul 1 tip asigurat – alte entități asimilate au ales punctul 18 – persoane care realizează
venituri din activități desfășurate în baza contractelor/convențiilor civile încheiate potrivit
Codului civil; sau s-ar mai potrivi punctul 22 – persoane care realizează venituri obținute cu o
persoană juridică contribuabil. Care variantă este corectă?
În plus, liceele spun ca încărcarea datelor în declarația 112 este mai mult decât anevoioasă. Și
dacă se întâmplă, cum e cazul multora, să ai mulți angajați în proiect, munca devine infernală.
Liceul LBlaga din Reghin propune să se găsească o soluție pentru toate școlile implicate în
proiect: fie să să poată introduce sumele în edusal de unde să se genereze automat declarația
112, fie să se achiziționeze un program pe tipicul proiectului care să genereze automat
declarația 112 după introducerea sumelor de plată. Dacă nu se găsesc soluții, va fi greu, spun
ei, să continue în același ritm cu documentele contabile, mai ales că din acestă lună intră mai
mulți oameni la plată.
De asemenea, vă roaga să trasmiteți cât mai repede un raspuns pentru că aceste aspecte atrag
asupra școlii penalități de la finanțe – ANAF. Termenul la finanțe este 28 octombrie.
A se vedea raspunsul la intrebarea nr. 5 din clarificari (4) din 10.01.2017, respectiv:
”Întrebarea 5:

55
PROIECTUL PRIVIND ÎNVĂȚĂMÂNTUL SECUNDAR (ROSE)

SCHEMA DE GRANTURI PENTRU LICEE

Profesorii implicați în proiect si platiti de la costuri operationale aditionale vor trebui să


completeze Declarația 112?
Răspuns:
În Declarația 112, se trec toate persoanele, pentru care instituția platește la buget diverse taxe și
impozite aferente veniturilor realizate. Salariații intră în Secțiunea A, iar consultanții în
Secțiunea C.”
De asemenea, la clarificarile (2) din 28.09.2017 s-au precizat următoarele:
”3. Obligaţii declarative ale plătitorilor de venituri din salarii
Conform prevederilor Codului fiscal, Art. 81, angajatorii au obligația să completeze şi să depună
Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa
nominală a persoanelor asigurate pentru fiecare beneficiar de venit – Formularul 112.
Contractul suplimentar din proiect se poate înregistra prin trecerea angajaților respectivi din
secțiunea A în secțiunea B (care permite adăugarea mai multor contracte de muncă aferente
aceluiași CNP), urmând astfel să se poată adăuga sumele aferente contractului de munca din
proiect.
De exemplu, se poate proceda astfel:
Declarația 112 - se poate genera din EDUSAL, pentru contractul de muncă aferent normei de bază.
Se exportă în pdf-ul inteligent pentru declarația 112, iar angajații care au CIM și în proiect se trec
din secțiunea A în secțiunea B.
Consultanții individuali se introduc în Declarația 112 în secțiunea C.
Atenție!
În final, prin însumarea tuturor statelor de plată de la nivelul unității, valoarea totală a acestora
trebuie regăsită în Declarația 112.”

19. Probleme legate de plata cu ora: multi din profesorii implicati in proiect, inclusiv membrii
echipei, au deja o norma si jumatate in scoala. Cu orele din proiect depasesc acest barem.
Cum recomandati sa fie incadrati? Alti membri in echipa nu pot fi adusi pentru ca nu stiu
despre ce este vorba, ce si-au propus liceele si cum se vor desfasura activitatile.
Întrebarea nu este clară.
Pentru toate contractele încheiate în cadrul ROSE, se vor respecta prevederile Codului Muncii,
referitoare la timpul de repaus.
Aceste prevederi ale Codului Muncii au în vedere o normă de muncă de 8 ore pe zi/40 de ore pe
săptămână. Un cadru didactic cu o normă și jumătate (normă didactică) are cel mult 27 de ore pe
săptămână la clasă.
Prezentăm mai jos câteva prevederi ale Codului muncii referitoare la timpul de repaus, care
trebuie corelate cu legislația specifică sistemului de învățământ.

”Art. 39
(1) Salariatul are, în principal, următoarele drepturi:
b) dreptul la repaus zilnic şi săptămânal;
Art. 113
(1) Repartizarea timpului de muncă în cadrul săptămânii este, de regulă, uniformă, de 8 ore pe zi
timp de 5 zile, cu două zile de repaus.
(2) În funcţie de specificul unităţii sau al muncii prestate, se poate opta şi pentru o repartizare
inegală a timpului de muncă, cu respectarea duratei normale a timpului de muncă de 40 de ore pe
săptămână.
Art. 114

56
PROIECTUL PRIVIND ÎNVĂȚĂMÂNTUL SECUNDAR (ROSE)

SCHEMA DE GRANTURI PENTRU LICEE

(1) Durata maximă legală a timpului de muncă nu poate depăşi 48 de ore pe săptămână, inclusiv
orele suplimentare.
Art. 115
(1) Pentru anumite sectoare de activitate, unităţi sau profesii se poate stabili prin negocieri
colective sau individuale ori prin acte normative specifice o durată zilnică a timpului de muncă
mai mică sau mai mare de 8 ore.
(2) Durata zilnică a timpului de muncă de 12 ore va fi urmată de o perioadă de repaus de 24 de
ore.
Art. 135
(1) Salariaţii au dreptul între două zile de muncă la un repaus care nu poate fi mai mic de 12 ore
consecutive.
Art. 137
(1) Repausul săptămânal este de 48 de ore consecutive, de regulă sâmbăta şi duminica.”

Neagu Mihaela, IS

20. O scoala are un pachet de achizitii Atlase geografice pe procedura de CO si, interesindu-se
la 4-5 librarii din Iasi care detin in stoc acest produs a constata ca TOATE librariile au acelasi
pret la atlasul respectiv, chiar daca este de la edituri diferite. Cum se procedează in acest caz?
Daca CO mai ramane valabila cum se face selectia castigatorului?

Se va face Cerere de ofertă. Dacă firmele vin cu același preț, li se va cere să reoferteze pentru
departajare.

21. Alta scoala are de facut o deplasare la teatru cu elevii si cum suma alocata era mica, nu a
vasit nici o firma care sa accepte. A gasit insa o firma care, prin contract de voluntariat, ii
asigura transportul dar combustibilul trebuie achizitionat prin proiect (asa a fost prevăzut in
anexa 2 si buget. In PA pachetul de combustibil- val estimata aprox 400 lei cu TVA) este prin
CO (in PA). Nu s-ar putea aproba procedura de AAR in acest caz?

Se va respecta procedura de Cerere de ofertă din Planul de achiziții, cu toate etapele sale. În
situația în care nu se primesc oferte conforme, inclusiv după reluarea procedurii, se pot contracta
serviciile de transport în mod direct (Contractare Directă – CD).

A se vedea și răspunsul la întrebarea 1 din CLARIFICĂRI_3_monitorizare Runda 1 SGL –


06.10.2017

57