Sunteți pe pagina 1din 1

Pleonasm (elemente verbale ale comunicarii)

Pleonasm
Pleonasmul constă în „repetarea aceluiaşi semnificat prin semnificanţi diferi (Dicţionar de
ştiinţe ale limbii, Ed. Nemira, Bucureşti, 2001).

Altfel spus, în cazul pleonasmului avem de-a face cu utilizarea alăturată a mai multor cuvinte
sau construcţii cu acelaşi înţeles. Pleonasmul constituie o greşeală de limbă: moş
bătrân, avansaţi în faţă, foarte vast, mai superior, revine din nou etc.

Există o serie de pleonasme admise, în primul rând pentru faptul că au in vedere expresivitatea
formării şi accentuarea ideii: am văzut cu ochii mei, ani
de zile.

Pleonasme considerate intolerabile de către specialişti:


a) când se repetă evident forme apropiate: fapt ce a făcut;.
b) când sinonimele exprimând ideea sunt alăturate: artista continua sa fie menţinută
în atenţia publicului; _
c) când se repetă sensul unui prefix sau prefixoid printr-un determinant având sens identic:
a revenit iarăşi.

Există pleonasme care par să se fi impus: mujdei (must + de + ai = „usturoi", PLRM) de usturoi.

https://www.limba-romana.net/lectie/Pleonasm--elemente-verbale-ale-
comunicarii-/104/