Sunteți pe pagina 1din 1

1

Farmacologie Lucrarea practică nr. 14, an III (150 minute)

Tematica lucrării practice:

Redactare reţete tipizate: prescrierea mai multor medicamente pe aceeaşi reţetă. Recapitulare: redactare reţete magistrale şi tipizate. Seminar cu noţiuni din curs: alegerea chimioterapicelor antibacteriene în funcţie de spectrul antibacterian (anti-H. pylori, anti- K. pneumoniae, anti-S. aureus, anti-P. aeruginosa), interacţiuni ale derivaţilor imidazolici (antifungici, antiparazitari).

Desfășurarea lucrării practice Seminar cu noţiuni din curs: alegerea chimioterapicelor antibacteriene în funcţie de spectrul antibacterian (anti-H. pylori, anti-K. pneumoniae, anti-S. aureus, anti-P. aeruginosa). – 30 minute

Seminar cu noţiuni din curs: interacţiuni ale derivaţilor imidazolici (antifungici, antiparazitari). – 20 minute

Redactarea de reţete tipizate: prescrierea mai multor medicamente pe aceeaşi reţetă. Comentarii asupra substanţelor active incluse în preparate. – 30 minute.

Recapitulare: redactare reţete magistrale şi tipizate. Comentarii asupra substanţelor active incluse în preparate. – 70 minute.

În funcție de tipul de preparat, când este posibil, se vor alege substanțe prezentate la cursul 13 (Chimioterapice antibacteriene. Antiseptice şi dezinfectante.):

Cloramfenicol

Paromomicina

Spectinomicina

Claritromicina

Roxitromicina

Oxitetraciclina

Demeclociclina

Minociclina

Doxiciclina

Polimixina

Acid fusidic

Izoniazida

Rifampicina

Rifabutin

Etambutol

Pirazinamida

Nitrofurazon

Furazolidon

Tiamfenicol

Gentamicina

Streptomicina

Neomicina

Kanamicina

Amikacina

Tobramicina

Eritromicina

Azitromicina

Rovamicina

Telitromicina

Lincomicina

Clindamicina

Tetraciclina

Nitrofurantoin

Metenamina

Acidul nalidixic

Ciprofloxacin

Pefloxacin

Norfloxacin

Ofloxacin

Enoxacin

Sparfloxacin

Sulfatiazol

Sulfadiazina

Sulfametoxazol

Sulfacetamida

Sulfizoxazona

Mafenid

Trimetoprim

Pirimetamina

Acid paraaminosalicilic

(PAS)

Capreomicina

Dapsona

Clofazimina

Linezolid

Eperozolid

Clorhexidin

Fenilmercurborat

Rezorcinol

Clorquinaldol

Cliochinol

Coordonator activitate didactică, Prof. Dr. Cătălina Elena Lupuşoru