Sunteți pe pagina 1din 5

Substanţe cu acţiune inhibitoare asupra SNV parasimpatic

Substanţe cu acţiune inhibitoare asupra SNV parasimpatic 1. Blocante (antagonişti competitivi) ale receptorilor

1. Blocante (antagonişti competitivi) ale receptorilor muscarinici (antimuscarinice sau M-colinolitice) 2. Blocante ale receptorilor nicotinici 2.a. Blocante ale receptorilor nicotinici de la nivelul ganglionilor vegetativi (ganglioplegice sau substanţe anti- Nn) 2.b. Blocante ale receptorilor nicotinici de la nivelul joncţiunii neuromusculare (miorelaxante cu acţiune sinaptică sau curarizante sau substanţe anti-Nm)

Coordonator de activitate didactică, Prof. Dr. Cătălina Elena Lupuşoru

1. Blocante (antagonişti competitivi) ale receptorilor muscarinici - clasificare

1.1. Alcaloizi naturali:

Atropina (Hyosciamina) obţinută din Atropa belladonna şi Datura

stramonium.

Scopolamina (Hyoscina) obţinută din Hyoscyamus niger.

1.2. Substanţe antimuscarinice de semisinteză şi sinteză:

Amine cuaternare indicate în terapia bolilor gastro-intestinale sau genito-urinare:

• antispastice şi antiemetice: Butilscopolamina, • antispastice: Propantelina, Metantelina, Metscopolamina,

Mepenzolat, Glicopirolat,

Oxifenonium, Tridihexetil, • incontinenţă urinară: Trospium, Emepronium. Amine terţiare indicate în terapia bolilor gastro-intestinale sau

Clidinium,

Isopropamida,

genito-urinare:

• antispastice: Pirenzepina (selectiv M ,M ), Telenzepine (selectiv M , M ), Diciclomin (Dicicloverine), Oxifenciclimin; • în incontinenţă urinară:

1

3

1

3

– antimuscarinice neselective:Oxibutinin,Tolterodin,Propiverin,

– antimuscarinice selective:Darifenacin(M ),Solifenacin(M

1

,M 3 )

3

Coordonator de activitate didactică, Prof. Dr. Cătălina Elena Lupuşoru

Blocante (antagonişti competitivi) ale receptorilor muscarinici – clasificare (continuare)

ale receptorilor muscarinici – clasificare (continuare)  Amine cuaternare indicate în tratamentul astmului

Amine cuaternare indicate în tratamentul astmului bronşic:

• cu acţiune de scurtă durată: Ipratropium, Oxitropium; • cu acţiune de lungă durată: Tiotropium.

Amine terţiare indicate în tratamentul bolii Parkinson şi al pseudoparkinsonismului:

• cu acţiune centrală şi periferică: Benztropina;

Biperiden,

Prociclidina, Difenciclimin. Anticolinergice centrale indicate ca miorelaxante: Clorzoxazona, Ciclobenzaprina, Carisoprodol, Clorfenezina, Metaxalone, Metocarbamol, Orfenadrina. În oftalmologie: Homatropina, Ciclopentolat, Tropicamida. Toxina botulinică tip A şi tip B.

acţiune

centrală:

Trihexifenidil,

Orfenadrina,

• cu

Coordonator de activitate didactică, Prof. Dr. Cătălina Elena Lupuşoru

2. Blocante ale receptorilor nicotinici 2.a. Blocante ale receptorilor nicotinici de la nivelul ganglionilor vegetativi (ganglioplegice) - clasificare

Derivaţi cu amoniu cuaternar:

Hexametoniu, Tetraetilamoniu, Pentolinium, Decametoniu, Bromura de azamethoniu.

Structuri cu funcţii amidice secundare:

Mecamilamina.

Structuri cu funcţii amidice terţiare:

Pempidina.

Derivaţi sulfonici:

Camsilat de Trimetafan.

În prezent, utilizarea clinică este tot mai limitată.

Coordonator de activitate didactică, Prof. Dr. Cătălina Elena Lupuşoru

2.b. Blocante ale receptorilor nicotinici de la nivelul joncţiunii neuromusculare (miorelaxante cu acţiune sinaptică) Clasificare

Curarizante nedepolarizante (de ordinul I; pahicurare):

Derivaţi isochinolinici: D-Tubocurarina, Atracurium, Cisatracurium, Doxacurium, Mivacurium, Metocurine. Derivaţi steroidieni: Pipecuronium, Pancuronium, Rocuronium, Vecuronium. Alte structuri: Galamina.

Curarizante depolarizante (de ordinul II; leptocurare):

Succinilcolina.

Coordonator de activitate didactică, Prof. Dr. Cătălina Elena Lupuşoru