Sunteți pe pagina 1din 2

Numele și prenumele: Data:

Clasa:

Test de evaluare sumativã

(Unitatea tematicã: „Iubirea lui Dumnezeu şi rãspunsul omului”)

1. Alcătuiește câte un enunț cu sinonimele cuvintelor:Apostoli, persecuţie, Martiri. (10p).

2. Stabilește corelația dintre elementele din coloana A și corespondentul din coloana B (20p):

A B
1.religia creştinã a).templu
2religia musulmanã b).sinagogã
3.religia mozaicã c).Bisericã
4.religiile orientale d).moscheie

3.Se ştie cã în primele veacuri, pe timpul marilor prigoane,creştinii aveau ca simbol de


recunoaştere ,,Peştele” în greceşte (IHTIS) –Iisus Hristos Fiul lui Dumnezeu Mântuitorul.
Completeazã diagrama ,,os de peşte” dupã modelul dat:

Ce am primit de la Cum mã ajutã Cine mã ajutã


Dumnezeu Biserica în realizarea obiectivului Persoane
gândire sentimente

voinţã
libertate
Obiectivul
Asemãnarea cu Dumnezeu

(20p)

Ce îmi lipseşte Ce mã împiedicã în realizarea Cine se opune


obiectivului

4. Alcătuiește o compunere de 20 de rânduri, în care să faci corelația dintre ideile principale


din următoarele lecții: „Credinţa în primile comunitãţi creştine”, „Comuniunea credincioşilor
în Bisericã”, „Biserica locaş de închinare şi sfinţire a omului” şi ,,Biserica în istorie” pe baza
învățăturilor studiate la clasã.(40p)
Barem de corectare

1. Utilizează corect termenii religioși învățați; recunoaște sinonimele:misionari/ucenici,


prigoanã,mucenici (10p.)

2. Stabilește corelația între elementele din coloana A și corespondentul din coloana B:


1c, 2d, 3b, 4a. (20p.)

3. Identificarea:- lucrãrii şi tainelor Bisericii şi a persoanelor ce contribuie la atingerea


obiectivului(10p.)

-factorilor si persoanelor ce impiedica realizarea obiectivului(10p.)

4. Se punctează şi structurarea compoziţiei (introducere, cuprins, încheiere), respectarea


temei compunerii, înlănţuirea logică a ideilor, utilizarea corectă a termenilor teologici
(40p.)

Oficiu: 10p

Barem de corectare

Nota 5 6 7 8 9 10

Nr. puncte 40p. 50 p. 60 p. 70 p. 80 p. 90 p.