Sunteți pe pagina 1din 4

 Proiectul unitatii de invatare

Elaborarea proiectului unității de învățare este parte importantă în procesul


implementare curriculară. Acesta este realizat de către cadrul didactic și
transpune efectiv în practica școlară principalul document curricular oficial:
programa școlară.

Dintre produsele didactice pe care le poate realiza profesorul, proiectul unităţii de


învăţare reprezintă deopotrivă un cadru de predare (pentru că exprimă practici și
stiluri pedagogice) și un cadru de învățare și evaluare (prin modul de structurare al
activităților/sarcinilor de învățare în raport cu țintele/rezultatele așteptate).

Avantajele proiectării pe unităţi de învăţare, faţă de proiectarea tradiţională, pe


lecţii, sunt următoarele:

 coerenţa instruirii, în care aşteptările elevilor devin clare pe termen mediu şi


lung;

 centrarea învăţării pe elev, cu exersarea unor competenţe variate de tipul:


comunicare, rezolvare de probleme, luare de decizii, colaborare – cu accent
pe explorare şi reflecţie;

 implicarea profesorului într-un „proiect didactic” pe termen mediu, cu o


accentuare mai precisă a etapelor ciclului învăţării;

 crearea unei perspective diferite asupra lecţiilor, în succesiunea lor,


conferind acestora o structură specifică, în funcţie de secvenţa unităţii de
învăţare căreia lecţia respectivă îi aparţine.

Proiectul unei unităţi de învăţare oferă imaginea sintetică a desfăşurării fiecărei ore
- în tabelul pentru proiectul unităţii de învăţare, delimitarea lecţiilor se realizează
prin linii orizontale. Astfel, elementele de conţinut şi obiectivele de referinţă/
competenţele specifice care sunt dezvoltate prin intermediul activităţilor de
învăţare, resursele educaţionale pentru fiecare activitate, precum şi metodele/
instrumentele de evaluare necesare, se regăsesc înscrise în tabel, pentru fiecare
lecţie.

Când realizăm proiectul unităţii de învăţare trebuie să avem în vedere că:

 plasarea în timp poate avea consecinţe asupra gradului de complexitate al


activităţilor de învăţare şi al evaluării; ceea ce contează foarte mult în
aplicarea programei şcolare este urmărirea urmărirea continuităţii şi a
progresului elevilor în învăţare;
 timpul alocat poate influenţa resursele, dar şi metodele şi tehnicile de
evaluare;
 combinarea competenţelor specifice influenţează şi ea alegerea activităţilor
de învăţare; ele trebuie să fie adecvat formulate, să răspundă diferitelor
nevoi ale elevilor şi să contribuie la depăşirea eventualelor bariere între elevi
(de gen sau mediu social, de exemplu).

Ceea ce trebuie să vădească o unitate de învăţare, în ansamblul ei, este coerenţa


internă.

Unităţile de învățare pot fi combinate în maniere diferite pentru a acoperi


cerinţele programei, fiind posibilă reordonarea parcursului programei.

Când decid cum să combine unităţile, profesorii pot lua în considerare


următoarele:
 să construiască un traseu de învăţare care combină unităţi propuse prin
disciplina predată cu unități dezvoltate la alte discipline școlare;
 să decidă când anume să predea o parte anume a programei;
 să folosească ideile și demersurile propuse într-o altă unitate și să o
adapteze pentru a acoperi diferite conținuturi;
 să folosească o unitate pentru a asigura aprofundarea sau extinderea unei
unități;
 să folosească o unitate pentru a asigura bază de plecare pentru un studiu
proiectat la nivelul şcolii.

Desfășurarea demersului didactic pe baza proiectelor de unități de învățare


implică acțiuni specifice ale profesorului în:

 pregătirea pentru elaborarea proiectului unității de învățare;

 elaborarea proiectului proiectului unității de învățare;

 desfășurarea demersului de predare-învățare-evaluare pe baza proiectului


unității de învățare.

În toate aceste etape profesorul poate folosi instrumente TIC, OER și Web 2.0.
disponibile. De exemplu, în etapa de pregătire, profesorul trebuie să acceseze
informații în diferite formate (text, audio, imagini, grafice, sau video); în acest
context, el trebuie să fie abilitat pentru a ști cum să utilizeze tehnici și instrumente
pentru accesarea și procesarea informației (ex. fișiere și directoare, programe de
navigare, siteuri favorite, facilități online de sprijin, strategii eficiente de căutare,
sisteme RSS, imprimantă, navigatoare de resurse media, servicii de informare prin
email, telefon).

S-ar putea să vă placă și