Sunteți pe pagina 1din 5

ȘCOALA GIMNAZIALĂ nr.

134, Sector 5, Bucureşti MINISTERUL


EDUCAȚIEI
NAȚIONALE

APROBAT DIRECTOR, NR.

PROF. Mihail Sergiu

CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE EXTRACURRICULARE ALE CLASEI a VII-a B

AN ŞCOLAR 2019-2020

NR. DENUMIREA ACTIVITĂŢII DATA


LOCUL DE RESPONSABILI MENŢIUNI
CRT. DESFĂȘU
RARE
1. Deschiderea anului şcolar 2019- 09.09.2019 Curtea Director şi toate
2020 şcolii cadrele didactice
2 Ecologizare 09.2019 Curtea Diriginte Actiune de ecologizare
Şcolii

3. Ziua limbilor europene 26.09.2019 Sala de Profesorii de 1.Crearea unui dicţionar


clasă limbi străine de cuvinte care sunt
omonime grafice în
diferite limbi-
2. karaoke
4. Ziua Internaţională a cadrelor 5.10.2019 Sala de Toate cadrele
1
didactice festivităţi a didactice
şcolii
5. Balul toamnei - de Halloween 01.11.2019 Sala de Diriginţii Carnaval , concurs
ne costumăm festivităţi a
şcolii
6. Ziua Mondială a Toleranţei 16.11.2019 Sala de Diriginţii şi Temă inclusă în
clasă învăţătorii planificarea orelor de
dirigenţie pe sem. I
7. Ziua Naţională a României 1.12.2019 Sala de Profesorii de Expoziţii , recital de
festivităţi a istorie , muzică , poezii , compoziţii
şcolii desen proprii , cântece patriotice
8. Ziua Poliţiei 18- Sala de Consilierul Întâlniri cu reprezentanţii
19.12.2019 clasă educativ poliţiei
9. Crăciunul – Darul bucuriei 20.12.2019 Sala de Consilierul Spectacol festiv , donaţii
festivităţi a educativ ,prof. de
şcolii muzică , prof. de
desen
10. Eminescu- “expresia integrală a 15.01.2020 Sala de Prof. de română , Expoziţii , recital de
sufletului românesc”(N. Iorga) festivităţi a prof. de muzică şi poezii , compoziţii proprii
şcolii desen
11. “Hai să dăm mână cu mână” – 24.01.2020 Sala de Profesorii de Simpozion de referate ,
Ziua Principatelor Române festivităţi a istorie , muzică , cântece , desene
şcolii desen
12. Ziua Internaţională a 30.01.2020 Sala de Diriginţii şi Conversaţii , jocuri de rol
Nonviolenţei în şcoală clasă învăţătorii
13. Valentine's day- Dragobetele – 14.02.- Sala de Diriginţii şi Referate , conversaţii
saptamana dragostei şi a 24.02.2020 clasă învăţătorii
bunăvoinţei
14. Mărţişorul 1.03.2020 Sala de Diriginţii şi Legenda mărţişorului ,
2
clasă învăţătorii oferirea de mărţişoare
15. Ziua Internaţională a scriitorului 2- Sala de Profesorii de
3.03.2020 clasă română
16. Ziua Internationala a femeii- 8.03.2020 Sala de Consilierul Concurs , specatcol festiv
festivităţi a educativ , alte
şcolii cadre didactice
17. Ziua Internaţională a 20.03.2020 Sala de Prof. de franceză Expoziţie , referate
Francofoniei clasă
18. Ziua Mondială a Pământului 21.03.2020 CDI Prof. de chimie , Simpozion
biologie , fizică ,
desen , română
19. Ziua Internaţională a Teatrului 27.03.2020 Sala de Prof. de română , Reprezentaţii teatrale
festivităţi a limbi străine ,
şcolii+ CDI prof. de chimie
20. Ziua Păcălelilor 1.04.2020 Sala de Diriginţii şi
clasă învăţătorii
21. Ziua Mondială a Sănătăţii – 7.04.2020 Sala de Prof. de biologie , Referate , brainstorming
Proiect “Vreau să fiu sănătos!” clasă responsabil cu
proiectele
educative
22. Zilele Primăverii 14.04.2020 Sala de Profesori şi Spectacol festiv
festivităţi a învăţători
şcolii
23. Ziua Internaţională a cărţii şi a -22- Sala de Prof. de română , Conversaţii , eseuri ,
dreptului de autor 23.04.2020 clasă prof. de limbi recenzie de carte
străine
24. Ziua Internaţională a Apei+ 23.04.2020 CDI Prof. de chimie , Simpozion
Simpozion “Apa-sursă de viaţă” biologie , română
25. Ziua Europei 9.05.2020 Sala de Consilier educativ Spectacol , expoziţie
3
festivităţi , prof. de limbi
străine
26. Ziua Mondială a Familiei 15- Sala de Diriginţii şi Dialog , joc de rol
16.05.2020 clasă învăţătorii
27. Ziua Mondială a Sportului 18.05.2020 Terenul de Prof. de sport Concursuri sportive
sport
28. Ziua Eroilor 20.05.2020 Biserică Prof. de religie , Recital de poezie , cântece
muzică , consilier
educativ
29. 1Iunie- Ziua Copilului + 1.06.2020 Arena Consilier educativ Concursuri cu temă.
Proiectul”Mişcare şi tradiţie” comunei , diriginţi , Spectacol artistic
Bistra învăţători
30. Proiectul zonal “Dâmboviţa – 02.2020- Malul Consilier educativ Activităţi ecologice
oglinda Bucureştiului” – Ziua 5.06.2020 Arieşului , diriginţi ,
Mondială a Naturii şi Mediului învăţători
Înconjurător
31. Proiect educaţional 01.2020- CDI Aria curriculară Lectură şi creaţie
“Aprofundarea lecturii prin 06.2020 Limbă şi
activităţi integrate” comunicare

32. Proiect “Primăvara Octombrie CDI Consilier Activităţi practice şi


bucuriei”pentru elevii cu CES 2019- educativ, educative
aprilie Consilier şcolar,
2020 diriginţi şi
învăţători

4
33. Parteneriat educaţional „La Martie- CDI Profesorii de Schimburi de experienţă
Francophonie chez nous” aprilie limba franceză
2020
34. Parteneriat educaţional „On februarie- Sălile de Profesorii de Echange des lettres
communique, on ecrit” mai 2020 clase limba franceză

35. Protocoale de colaborare cu 2019-2020 Directorii


Poliţia Locală şi Parohia
Progresul 2
36. Festivitatea de încheiere a 12.06.2020 Curtea Director , diriginţi Premierea elevilor
anului şcolar şcolii şi învăţători

37. Săptămâna „Școala Altfel” 30.04.2020 Săli de Toate cadrele Proiecte tematice, excursii
- clasă, CDI, didactice etc.
03.04.2020

Diriginte, Prof. Caloian Dănuţ