Sunteți pe pagina 1din 1

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

Direcția generală juridic, resurse umane și salarizare

Nr.F.B.9742/05.10.2017

ANUNŢ

În conformitate cu prevederile art. 148 și art. 149, alin. (1) – (5) din Hotărârea
Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea
carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele
ale art. 90, alin. (5) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, (r2 ) , cu
modificările şi completările ulterioare, Ministerul Sănătății anunță ocuparea prin transfer
la cerere a unui post vacant corespunzător unei funcţii publice de execuţie, după
cum urmează:
- Consilier juridic, grad profesional principal – 1 post (Direcția generală juridic,
resurse umane și salarizare, Serviciul avizare acte normative);

Funcționarii publici interesați, sunt rugați să depună la Direcția generală juridic,


resurse umane și salarizare, Biroul încadrare personal aflat în sediul Ministerului Sănătății
din Intr. Cristian Popișteanu nr. 1-3 sector 1, București, cam. 345, în termen de 20 de zile
de la data afișării prezentului anunț (perioada 5 octombrie- 24 octombrie 2017,
intervalul orar -luni-joi: 930-1700, vineri: 930-1400), următoarele documente:

1. cerere de transfer la cerere


2. curriculum vitae – tip EUROPASS
3. copie a actului de administrativ din care să reiasă funcția publică ocupată de
candidat și instituția organizatoare ( sau după caz, adeverință ).
În situația în care sunt depuse mai multe cereri de transfer la cerere, se va organiza
un interviu, data, locul și ora susținerii acestuia, urmând a fi publicate pe site-ul
Ministerului Sănătății – www.ms.ro și afișate la sediul instituției.

Relații suplimentare se pot obține la Biroul salarizare și încadrări personal


– tel. 0213072603/605