Sunteți pe pagina 1din 2
D csneeeens =e | ise ocr omw aconcsan | gehen sm |r |INSTRUCTIUNI DE PUNERE IN FUNCTIUNE, DE EXPLOATARE 1 INTRETINERE -instalaieletrice interioare si exteioare- 1. DATE GENERALE Wl poeta Cansnire pense sti rcordonet pave Locatates Bale Herclane, st. Ve fenetear scro10sat Famadeproeeine {2 pnerea in fonetine a nstaailor lect interior ex Sev vie conimitate tutto ceo elec $a ‘atioutl eastibute) 2 contactor de protec ae pri ‘eva mura eens de ela» taurr creer elec, de SOV sou 1004, it valores cst bul fe sub S00 ohn Seva vere ap dup care repay Se vrs cS tate acaele meta le taboulor de rine fae acete est de a one nel eerie rin gf ese vor manta sav uta, sunt eat ohana pa epi, rect sau pi itrmesi contact 58 veried apo peri, prin pia propria sav a opts ‘montate, nce priest buna funefrar ac toate pre jo a conactle de protec ate gala coresgunato a eon protec alett dn apr de nin 2m? cbigatra~(P) ~ Condor PEacoloanel generale va tot de ‘up, ars ae scnes de Se verti dc toate dsjncoarle rene ele normale de a abou ectice Sut ete crespnato valor Inaeate de prolcant, cele ese vor delet In timp expotl vr fine numa cy dsjuntoare Werte, ru sever ‘mont al a inp, or dc Se mete puters receptacle fst ver putes iat, dor numa dup un cleat feu de cre vn specs. In emplotare ~intaltileeectice, dae se exploateah corespunctor, neces pants mime. Pot apes umioarele esjunsu Nefontionaresapraturi dn motive mecaie, rupee de rg ~ apartura delet se ocuieite de etre 0 prsand Periavea contactor lectin, plederea elastic elec 2 presun pe contact, mal as a pre electric (eatorith tii echerlr inact pul pr), stu in cave apart delet se ices dee personal special; Probleme care pron dn tare necorespuntoare asta reeptoarlr su a defect tj, ade bec, Iuburlor fn inplfncini, staat ind de regu decnjeas dsunctorcle leven (ue: seuterate sau supracwent de dts, lo utizarea unr apaatenadciate sv a deter lal electice paral sou ttl) ~ In aceste ‘PMO UNE DESIGN aL ae eeeee etnies ee o ond se nur malin caua cae 2 pods ele! apts none suranel vec sigan calate, sav se ecplar djunctorl, cn se prefer personal cit. Cand se cunoaste sta, e cote sta oa de sab tense personal cafe fc este de gonad repeat ens. In cau ps tensa pe roreoael de nals veric inl pnt x tesune apt dn apoapehapoepe (He cite esol spect ups dtemieaen tne cu dlc, 8 vei In one, ci de deri, sa ls dvr pie avenptoae ‘tare lephuror dine concn a bie apse, epee conductowe pe ae were Sree eae