Sunteți pe pagina 1din 5

fttavian

IVIAMKTT

ATLA$

Conifur
Pr!

Principolele dimensiuni ole Pomdntului MiEcoreo de revolulie o Terrei

Echinoctiul de primavara

. ro o{9
t
89 zile Er
=-an Solstitiul
Rp = Raza polari
Rm = Raza medie
{6rils de iama
22 decembrie

Re = Raza ecuatoriali Echinoctiul de toamna

MiEcoreo reolo Ei opqrentd o Lunii in iurul Pomdntului

r';a
- -Q'!'lu-rgggogoloi
-----*-"--
u&,r1lA Lunrr
a1

o G ,il o

Primul patrar Ultimul patrar

Fozele [unii Eclipso de Soore

Radialii solare
ii/1
E?Pg? B b.
Umbra

Eclipso de luno

L,qna
ptna
[)
\!t/
dupa 14
314 zjb.

-i---

a. schila;
b. fotografii realizate
dintr-un obsewator astronomic
2
Proieclio cortogrofico Mercqlor-Sonson Proieclio corlogrofico Eckerf

Sistemul Solor

{lErcul Prin -\r:i;


i-il

Tiopicul
rh liori
l{}.

{t'

l.{l

dc Surl

Frogmenl din hor4o lumii reolizotd in onul 1630 de Jon Jonsson

loa'
'";l.rq

:'i
'r'-]
i,
: .:.: i
t.'
'i
''., .

,'l

i j "r{i6;"+'ilr 3
Relieful Terrei: trepte de relief,
160" 150" 110" r r0' r{10" 90. 80. 70. 60" 50, 10,, J0, 20. t0.
elemenle morfoleclonice
gi unitoli moiore

-5
f

DEpr

A*
ru
}(
-4

Kal:

Treptele reliefirlui mqjor:


f Abruptul oceanic (-200 - -3000 m)
ffi Mtntsfoure inalti (pesre 3000 m) Cdmpii (0-200 m)
iiijil Bazine oceanice (-3000 - -6000 m)
:.:" Munti ci podi$uri inalte (1000-3000 m)
ffi Cdmpii situate sub nivelul marii (0 - -150 m) ffi FoseGub-6000m)
Dealuri si podiquri joase (200-1000 m)
T Platforma continentala (0 - -200 m)
4 r..----'j' Limita medie a banchizei permanente
Raspdndirea apei gi a uscatului Pe 6scA?
suprafala Pd,mdntului (510 mil. km')
5r:)" 60" 70" 80" 90' 100' I l0'

Marimea proporlionald a continentelor


Elemente morfotectonice:

r, nft t; Idi) de rransfumarc \- Subduclie in oceane


f-b-"nl"
J t.a 0 400 800 1100 -vt -r-r- €
t-I-
4/
alte dorsale Subducfie continentala
5