Sunteți pe pagina 1din 3

ANTET UNITATE DE ÎNVĂŢĂMÎNT

DECIZIA nr. _______ / _____________


privind modificarea duratei contractului individual de muncă din durată determinată de un an, în contract individual de muncă
pe durata de viabilitate a postului didactic/catedrei

Directorul unităţii de învăţământ __________________________________________, prof. _________________________, numit prin


decizia ISJ Alba nr. _______ / ___________;

În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. i), şi ale art. 51-52 din OMEN nr. 3886/11.04.2019 de modificare a Metodologiei –
cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2019-2020 , aprobată prin OMEN
nr. 5460/12.11.2018, precum şi cu prevederile Pct. I alin. (7) din Calendarul privind mobilitatea personalului didactic de predare din
învăţământul preuniversitar, pentru anul şcolar 2019-2020 , Anexa nr. 19 la Metodologie, modificat prin OMEN nr. 3886/11.04.2019;

Având în vedere cererea doamnei/domnului _________________________________, înregistrată la secretariatul unităţii de învăţământ


cu nr. ____________ / __________________ prin care solicită modificarea duratei contractului individual de muncă din durată
determinată de un an, în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului didactic/catedrei;

Având în vedere rezultatele obţinute de domnul/doamna _______________________ la concursul naţional de ocupare a posturilor
didactice / catedrelor vacante/rezervate în anul __________;

Având în vedere rezultatele obţinute de domnul/doamna _______________________ la examenul naţional de definitivare în


învăţământul preuniversitar în anul __________;

În baza deciziei ISJ Alba nr. _________ / _______________ prin care domnul/doamna _______________________ a fost repartizat
pentru încheierea contractului individual de muncă pe durată determinată de un an, în anul şcolar 2018-2019;

Având în vedere hotărârea Consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ _____________________________________________


nr. ________ / __________________ luată în şedinţa din data de ______________;

În baza prevederilor art. 21 alin. (1) și alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unită ților de învăţământ preuniversitar,
aprobat prin OMENCS NR. 5079/2016, modificat și completat prin OMEN nr. 3027/2018,

DECIDE:

Art. 1. Începând cu data de 1 septembrie 2019, domnului/doamnei _________________________, i se


modifică durata contractului individual de muncă din durată determinată de un an, în contract individual de muncă pe
durata de viabilitate a postului didactic / catedrei de
_____________________________________________________________ la unitatea de învăţământ
______________________________________________________________________ , nivelul de învăţământ
__________________, mediul ___________________, limba de predare _______________________.

Art. 2. Începând cu data de 1 septembrie 2019, serviciul secretariat/salarizare întocmeşte statul personal de serviciu
şi face angajarea pe durata de viabilitate a postului/catedrei domnului/doamnei ___________________________ cu
respectarea dispoziţiilor legale în vigoare.

Art. 3. Prezenta decizie se transmite persoanei în cauză şi serviciului secretariat/contabilitate.

DIRECTOR, SECRETAR,
PROF. ______________________ _________________

Exemplar 1 - pentru doamna / domnul _______________________

Date contact unitate


ANTET UNITATE DE ÎNVĂŢĂMÎNT

DECIZIA nr. _______ / _____________


privind modificarea duratei contractului individual de muncă din durată determinată de un an, în contract individual de muncă
pe durata de viabilitate a postului didactic/catedrei

Directorul unităţii de învăţământ __________________________________________, prof. _________________________, numit prin


decizia ISJ Alba nr. _______ / ___________;

În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. i), şi ale art. 51-52 din OMEN nr. 3886/11.04.2019 de modificare a Metodologiei –
cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2019-2020 , aprobată prin OMEN
nr. 5460/12.11.2018, precum şi cu prevederile Pct. I alin. (7) din Calendarul privind mobilitatea personalului didactic de predare din
învăţământul preuniversitar, pentru anul şcolar 2019-2020, Anexa nr. 19 la Metodologie, modificat prin OMEN nr. 3886/11.04.2019;

Având în vedere cererea doamnei/domnului _________________________________, înregistrată la secretariatul unităţii de învăţământ


cu nr. ____________ / __________________ prin care solicită modificarea duratei contractului individual de muncă din durată
determinată de un an, în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului didactic/catedrei;

Având în vedere rezultatele obţinute de domnul/doamna _______________________ la concursul naţional de ocupare a posturilor
didactice / catedrelor vacante/rezervate în anul __________;

Având în vedere rezultatele obţinute de domnul/doamna _______________________ la examenul naţional de definitivare în


învăţământul preuniversitar în anul __________;

În baza deciziei ISJ Alba nr. _________ / _______________ prin care domnul/doamna _______________________ a fost repartizat
pentru încheierea contractului individual de muncă pe durată determinată de un an, în anul şcolar 2018-2019;

Având în vedere hotărârea Consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ _____________________________________________


nr. ________ / __________________ luată în şedinţa din data de ______________;

În baza prevederilor art. 21 alin. (1) și alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unită ților de învăţământ preuniversitar,
aprobat prin OMENCS NR. 5079/2016, modificat și completat prin OMEN nr. 3027/2018;

DECIDE:

Art. 1. Începând cu data de 1 septembrie 2019, domnului/doamnei _________________________, i se


modifică durata contractului individual de muncă din durată determinată de un an, în contract individual de muncă pe
durata de viabilitate a postului didactic / catedrei de
_____________________________________________________________ la unitatea de învăţământ
______________________________________________________________________ , nivelul de învăţământ
__________________, mediul ___________________, limba de predare _______________________.

Art. 2. Începând cu data de 1 septembrie 2019, serviciul secretariat/salarizare întocmeşte statul personal de serviciu
şi face angajarea pe durata de viabilitate a postului/catedrei domnului/doamnei ___________________________ cu
respectarea dispoziţiilor legale în vigoare.

Art. 3. Prezenta decizie se transmite persoanei în cauză şi serviciului secretariat/contabilitate.

DIRECTOR, SECRETAR,
PROF. ______________________ _________________

Exemplar 2 - pentru unitatea de învăţământ ____________________________________________________________

Date contact unitate


ANTET UNITATE DE ÎNVĂŢĂMÎNT

DECIZIA nr. _______ / _____________


privind modificarea duratei contractului individual de muncă din durată determinată de un an, în contract individual de muncă
pe durata de viabilitate a postului didactic/catedrei

Directorul unităţii de învăţământ __________________________________________, prof. _________________________, numit prin


decizia ISJ Alba nr. _______ / ___________;

În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. i), şi ale art. 51-52 din OMEN nr. 3886/11.04.2019 de modificare a Metodologiei –
cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2019-2020 , aprobată prin OMEN
nr. 5460/12.11.2018, precum şi cu prevederile Pct. I alin. (7) din Calendarul privind mobilitatea personalului didactic de predare din
învăţământul preuniversitar, pentru anul şcolar 2019-2020, Anexa nr. 19 la Metodologie, modificat prin OMEN nr. 3886/11.04.2019;

Având în vedere cererea doamnei/domnului _________________________________, înregistrată la secretariatul unităţii de învăţământ


cu nr. ____________ / __________________ prin care solicită modificarea duratei contractului individual de muncă din durată
determinată de un an, în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului didactic/catedrei;

Având în vedere rezultatele obţinute de domnul/doamna _______________________ la concursul naţional de ocupare a posturilor
didactice / catedrelor vacante/rezervate în anul __________;

Având în vedere rezultatele obţinute de domnul/doamna _______________________ la examenul naţional de definitivare în


învăţământul preuniversitar în anul __________;

În baza deciziei ISJ Alba nr. _________ / _______________ prin care domnul/doamna _______________________ a fost repartizat
pentru încheierea contractului individual de muncă pe durată determinată de un an, în anul şcolar 2018-2019;

Având în vedere hotărârea Consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ _____________________________________________


nr. ________ / __________________ luată în şedinţa din data de ______________;

În baza prevederilor art. 21 alin. (1) și alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unită ților de învăţământ preuniversitar,
aprobat prin OMENCS NR. 5079/2016, modificat și completat prin OMEN nr. 3027/2018,

DECIDE:

Art. 1. Începând cu data de 1 septembrie 2019, domnului/doamnei _________________________, i se


modifică durata contractului individual de muncă din durată determinată de un an, în contract individual de muncă pe
durata de viabilitate a postului didactic / catedrei de
_____________________________________________________________ la unitatea de învăţământ
______________________________________________________________________ , nivelul de învăţământ
__________________, mediul ___________________, limba de predare _______________________.

Art. 2. Începând cu data de 1 septembrie 2019, serviciul secretariat/salarizare întocmeşte statul personal de serviciu
şi face angajarea pe durata de viabilitate a postului/catedrei domnului/doamnei ___________________________ cu
respectarea dispoziţiilor legale în vigoare.

Art. 3. Prezenta decizie se transmite persoanei în cauză şi serviciului secretariat/contabilitate.

DIRECTOR, SECRETAR,
PROF. ______________________ _________________

Exemplar 3 - pentru ISJ ALBA /RESURSE UMANE

Date contact unitate