Sunteți pe pagina 1din 23

PROIECT TEMATIC

”TABLOU DE TOAMNĂ”

PROF. ANTON CRISTINA

1
ARGUMENT
Cunoașterea mediului reprezintă un domeniu
important în dezvoltarea armonioasă a preșcolarului,
îmbogățindu-l cu informații, noțiuni depre anotimpuri,
starea vremii, plante, animale și contribuie la cultivarea
unor atitudini și sentimente precum: responsabilitatea,
respectul, grija și ocrotirea față de mediul înconjurător.
Prin intermediul proiectului dezvoltat vom încerca
să îi familiarizăm pe copii cu toate aspectele ce țin de
anotimpul toamna: caracteristici generale, fructe,
legume, flori, mod de îmbrăcăminte, fenomene
specifice. Toate cunoștințele și deprinderile dobândite
prin intermediul acestui proiect îi vor ajuta să se
orienteze mai bine în timp, să se adapteze la spațiul în
care trăiesc și să își îmbogățească percepțiile despre
ceea ce ne înconjoară.

2
SCRISOARE DE INTENȚIE

Stimati parinti,
Vă aducem la cunoștință că în săptămânile următoare
vom derula proiectul tematic: ”Tablou de toamnă”, în cadrul
căruia vom discuta despre caracteristicile acestui anotimp,
fenomene din natură specifice, mod de îmbrăcăminte,
fructe,legume,flori de sezon.
Vă rugăm să discutați cu copii pe această temă și chiar
să îi îndemnați, în măsura posibilităților, să aducă materiale
care au legătură cu acest subiect (ex: castane, frunze
uscate/presate, imagini despre toamnă, poezii etc).

Vă mulțumim mult,
Educatoarele și copiii de la ”Grupa fluturașilor”

3
Nivel: II
Tema: Când, cum și de ce se întâmplă?
Proiect: ”Tablou de toamnă”
Subteme: ”Cum este afară, toamna?”

”S-au copt fructele în livadă!”


”Coșul cu legume al toamnei”
”În grădina cu flori!”
”Toamna de roade darnică”-evaluare

Resurse umane:educatoare, copii, părinți


Resurse materiale:eșarfă, prezentări Power Point, calculator, abțibilde colorate,
jucărie cu lumini, fișe de colorat, imagini cu legume, păpușă, creioane colorate,
coșulețe, fișe de lucru, legume, nuci, castane, săculeț, roșia veselă, plastelină, planșete,
microfon de jucărie, boxe, cuburi, hârtie colorată, laptop, lego, cărți de colorat, imagini
despre toamnă, imagini îmbrăcăminte, mașinuță,frunze, lupă, crizanteme, fructe de
toamnă.
Metode folosite:conversația, explicația, exercițiul, povestirea, descrierea, joc senzorial,
lectura educatoarei, jocul didactic,dialog, demonstrația, conversația, memorizarea, turul
galeriei, povestea creată de copii.
Perioada de derulare:26.09-28.10.2016
Evaluare:

-organizare de expoziții cu lucrările copiilor


-portofoliile copiilor
-fișe de evaluare
-evaluare orală

-probe practice
Bibliografie:
MECT, Curriculum pentru învățământ preșcolar, București, 2008;
*** Revistă națională de profil psihopedagogic pentru cadrele didactice din
învățământul preșcolar și primar, Editura Arlequin, București, 3/4 2013.

4
OBIECTIVELE PROIECTULUI

DOMENIUL LIMBĂ ȘI COMUNICARE

OBIECTIVE CADRU:
 Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală, de înţelegere şi utilizare corectă
a semnificaţiilor structurilor verbale orale;
 Educarea unei exprimări verbale corecte din punct de vedere fonetic,
lexical, sintactic;
 Dezvoltarea creativităţii şi expresivităţii limbajului oral.
OBIECTIVE DE REFERINȚĂ:
 Să participe la activităţile de grup, inclusiv la activităţile de joc, atât în calitate de
vorbitor, cât şi în calitate de auditor;
 Să înţeleagă şi să transmită mesaje simple; să reacţioneze la acestea;
 Să audieze cu atenţie un text, să reţină ideile acestuia şi să demonstreze că l-a înţeles;
 Să recepteze un text care i se citeşte ori i se povesteşte, înţelegând în mod intuitiv
caracteristicile expresive şi estetice ale acestuia;
 Să fie capabil să creeze el însuşi (cu ajutor) structuri verbale, rime,povestiri, mici
dramatizări, utilizând intuitiv elementeleexpresive;
 Să utilizeze efectiv instrumentele de scris, stăpânind deprinderile motrice elementare
necesare folosirii acestora;
 Să utilizeze desene, simboluri pentru a transmite semnificaţie.

DOMENIUL ȘTIINȚĂ

OBIECTIVE CADRU:
 Dezvoltarea operaţiilor intelectuale prematematice;
 Dezvoltarea capacităţii de a înţelege şi utiliza numere, cifre, întrebuinţând un
vocabular adecvat;
 Dezvoltarea capacităţii de recunoaştere, denumire, construire şi utilizare a formelor
geometrice;
 Dezvoltarea capacităţii de rezolvare de situaţii problematice, prin achiziţia de strategii
adecvate;

5
 Dezvoltarea capacităţii de cunoaştere şi înţelegere a mediului înconjurător, precum şi
stimularea curiozităţii pentru investigarea acestuia;
 Utilizarea unui limbaj adecvat în prezentarea unor fenomene din natură şi din mediul
înconjurător;
 Formarea şi exersarea unor deprinderi de îngrijire şi ocrotire a mediului înconjurător,
în vederea educării unei atitudini pozitive faţă de acesta.

OBIECTIVE DE REFERINȚĂ:
 Să-şi îmbogăţească experienţa senzorială, ca bază a cunoştinţelor matematice
referitoare la recunoaşterea, denumirea obiectelor,cantitatea lor, clasificarea,
constituirea de grupuri/ mulţimi, pe baza unor însuşiri comune (formă, mărime,
culoare) luate înconsiderare separat sau mai multe simultan;
 Să efectueze operaţii cu grupele de obiecte constituite în funcţie de diferite criterii
date ori găsite de el însuşi: triere,grupare/regrupare, comparare, clasificare, ordonare,
apreciere a cantităţii prin punere în corespondenţă;
 Să recunoască, să denumească, să construiască şi să utilizeze forma geometrică cerc,
pătrat, triunghi, dreptunghi în jocuri;
 Să găsească soluţii diverse pentru situaţii problematice reale sau imaginare întîlnite în
viaţa de zi cu zi sau în poveşti, povestiri;
 Să cunoască unele elemente componente ale lumii înconjurătoare (obiecte, aerul, apa,
solul, vegetaţia, fauna, fiinţa umană ca parte integrantă a mediului, fenomene ale
naturii), precum şi interdependenţa dintre ele;

DOMENIUL OM ȘI SOCIETATE

OBIECTIVE CADRU:
 Cunoaşterea şi respectarea normelor de comportare în societate; educarea
abilităţii de a intra în relaţie cu ceilalţi;
 Educarea trăsăturilor pozitive de voinţă şi caracter şi formarea unei atitudini
pozitive faţă de sine şi faţă de ceilalţi;
 Dezvoltarea comportamentelor de cooperare, prosociale, proactive (iniţiativă);
 Formarea şi consolidarea unor abilităţi practice specifice nivelului de dezvoltare
motrică;
 Îmbogăţirea cunoştinţelor despre materiale şi caracteristicile lor, precum şi
despre tehnici de lucru necesare prelucrării acestora în scopul realizării unorproduse simple;
 Formarea deprinderilor practic-gospodăreşti şi utilizarea vocabularului specific.

6
OBIECTIVE DE REFERINȚĂ:
 Să cunoască şi să respecte normele necesare integrării în viaţa socială, precum şi
reguli de securitate personală (ex.importanţa alimentelor sănătoase pentru organismul
uman; reguli ale activităţii şi ale jocului, în vederea evitării unor situaţii periculoase;
reguli de minimă protecţie a naturii şi pericolul încălcării lor; reguli privind protecţia
vieţii proprii şi a celor din jur etc);
 Să-şi adapteze comportamentul propriu la cerinţele grupului în care trăieşte (familie,
grădiniţă, grupul de joacă);
 Să aprecieze în situaţii concrete unele comportamente şi atitudini în raport cu norme
prestabilite şi cunoscute;
 Să cunoască şi să utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activităţi
practice;
 Să efectueze operaţii simple de lucru cu materiale din natură şi sintetice;
 Să identifice, să proiecteze şi să găsească cât mai multe soluţii pentru realizarea temei
propuse în cadrul activităţilorpractice;
 Să-şi formeze deprinderi practice şi gospodăreşti.

DOMENIUL ESTETIC ȘI CREATIV

OBIECTIVE CADRU:
 Formarea unor deprinderi de lucru pentru realizarea unor desene,picturi, modelaje;
 Stimularea expresivităţii şi a creativităţii prin desen, pictură, modelaj;
 Formarea capacităţii de receptare a lumii sonore şi a muzicii;
 Formarea capacităţilor de exprimare prin muzică.
OBIECTIVE DE REFERINȚĂ:
 Să redea teme plastice specifice desenului;
 Să exerseze deprinderile tehnice specifice modelajului în redarea unor teme plastice;
 Să cunoască şi să diferenţieze materiale şi instrumente de lucru, să cunoască şi să
aplice reguli de utilizare a acestora;
 Să interpreteze liber, creativ lucrări plastice exprimând sentimente estetice;
 Să descopere lumea înconjurătoare cu ajutorul auzului;
 Să intoneze cântece pentru copii;
 Să cânte acompaniaţi de educatoare;
 Să acompanieze ritmic cântecele;
 Să asocieze mişcările sugerate de textul cântecului cu ritmul acestuia.

7
DOMENIUL PSIHOMOTRIC

OBIECTIVE CADRU:
 Formarea şi dezvoltarea deprinderilor motrice de bază şi utilitaraplicative;
 Stimularea calităţilor intelectuale, de voinţă şi afective în vederea
aplicării independente a deprinderilor însuşite;
 Cunoaşterea deprinderilor igienico-sanitare pentru menţinerea stăriide sănătate.

OBIECTIVE DE REFERINȚĂ:
 Să fie capabil să execute mişcări motrice de bază: mers, alergare, sărituri, rostogoliri,
căţărări;
 Să-şi formeze o ţinută corporală corectă (în poziţia stând, şezând şi în deplasare);
 Să fie apt să utilizeze deprinderile motrice însuşite în diferite contexte;
 Să manifeste în timpul activităţii atitudini de cooperare, spirit de echipă, de competiţie,
fair-play.

INVENTAR DE PROBLEME

CE ȘTIM CE NU ȘTIM
-ce mâncăruri gustoase putem
-ne place toamna pregăti cu legumele de
toamnă
-care sunt fructele și -care sunt părțile componente
legumele de toamnă ale unei flori
-îmbrăcămintea specifică
-toamna cad frunzele anotimpului toamna
-lunile de toamnă
-toamna aduce ploi -unde pleacă păsările
8
-rolul fructelor și legumelor
-toamna începe grădinița în alimentație

CENTRE DE INTERES ȘI MATERIALE PUSE LA DISPOZIȚIA COPIILOR

Bibliotecă Arte
-caiete speciale -imagini de toamnă
-diverse imagini -plastilină
-poezii -hârtie colorată
-creioane colorate

Construcții
-cuburi
Științe
-lego
-frunze
-lupă
-legume și fructe pentru degustat
-set de animale
-petale în apă

Joc de rol
-set de bucătărie
-legume și fructe de plastic
-magazin de jucărie
-unelte de grădinărit
-păpuși Joc de masă
-puzzle
-”Potrivește animalele”

9 -”Tabloul”
10
CUM ESTE AFARĂ, HARTA PROIECTULU TEMATIC
TOAMNA? COȘUL CU LEGUME
AL TOAMNEI

TABLOU DE TOAMNĂ

S-AU COPT FRUCTELE


TOAMNA DE ROADE ÎNLIVADĂ !
DARNICĂ (evaluare)
ÎN GRĂDINA CU FLORI!

11
12
PLANIFICAREA ACTIVITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE
TURA I
Tema anuală: Când,cum și de ce se întâmplă?
Proiectul: ”Tablou de toamnă”
Subtema:” Cum este afară, toamna?”
Săptămâna: 26.09-30.09.2016
Ziua/Data Activități de învățare
Luni ADP:primirea copiilor,spălarea mâinilor, micul dejun, tranziții, calendarul
26.09.2016 naturii,ordine la jucării, întâlnirea de dimineață: ”De vorbă cu Regina
Toamnă”
ALA 1: ”Colorăm imagini de toamnă”-arte
”Castel pentru Regina Toamnă”-construcții
ADE: Activitate integrată: ”Toamnă, bine ai venit!”
DEC(educație muzicală): ”Acum e toamnă, da” – predare cântec
Joc muzical: ”Ecoul”
DȘ (cunoașterea mediului): ”Toamna a sosit la noi!”-lectură după imagini
ALA 2:Jocuri de mișcare: ”În parc!”
Marți ADP: primirea copiilor, spălarea mâinilor, micul dejun, tranziții, întâlnirea
27.09.2016 de dimineață:”Vorbim despre frunze...”
ALA 1: ”Frunzulițe multicolore”(modelaj)-arte
”Frunzele sub lupă”-științe
ADE: Activitate integrată: ”Cad frunzele...”
DLC: ”Toamna”-memorizare
DȘ (activitate matematică): ”Copacul fără frunze”-exerciții
ALA 2: Jocuri muzicale: ”Acum e toamnă, da!”
Miercuri ADP: primirea copiilor, spălarea mâinilor, micul dejun, tranziții, întâlnirea
28.09.2016 de dimineață: ”Ce aș vrea să știu despre toamnă?”
ALA 1: ”La parada modei”-joc de rol
”Răsfoim cărți de modă”-bibliotecă
”În ton cu toamna”(colorăm imagini cu haine de toamnă)-arte
ADE: Activitate integrată: ”Cum ne îmbrăcăm toamna?”
DOS:”Îmbrăcăminte de toamnă”- lectură după imagini
DȘ(activitate matematică): ”Jachete și umbreluțe”-exerciții (formare de
mulțimi)
ALA 2:Jocuri distractive: ”Îmbrăcați de toamnă, adunăm castane!”
Joi ADP:primirea copiilor,spălarea mâinilor, micul dejun, tranziții, întâlnirea de
29.09.2016 dimineață: ”Ce poezie îi spunem toamnei?”
Activitate opțională: educație rutieră
ALA 1:”Coșuri pentru castane”-construcții
”Poezii despre toamnă”-bibliotecă
”Copacul” (observare)-științe
”Potrivește imaginile”-joc de masă
ADE: Activitate integrată: ”Pomii rămân goi”
DLC: poezia ”Toamna”-consolidare
DEC: ”Pomii au rămas goi...”-dactilopictură
ALA 2: Jocuri muzicale:”Cântăm și dansăm!”
Vineri ADP:primirea copiilor, spălarea mâinilor, micul dejun, tranziții, întâlnirea de

13
30.09.2016 dimineață: ”Ce îmi place/nu îmi place toamna?”
ALA 1:”Colorăm ce ne place”-arte
”Lădițe pentru frunze”-construcții
”Prin pădure”-joc de rol
ADE:Activitate integrată: ”Pădurea cu frunze”
DOS (activitate practică)- ”Frunzulițele”-pliere
DPM:”Mergem prin pădure”-variante de mers
Joc: ”Prinde frunzele!”
ALA 2:Jocuri de relaxare: ”Drumeția”

TURA II

Ziua/Data Activități de învățare

Luni ALA: Puzzle-joc de masă


26.09.2016 ADE:DEC(educație muzicală): ”Acum e toamnă, da!”-audiție
DȘ(cunoașterea mediului):”Toamna a sosit la noi”- convorbire
ADP: ”Singurei ne îngrijim!”- deprinderea de a se îmbrăca și încălța
singuri
Marți ALA:”Decorăm frunza”(exerciții grafice)-bibliotecă
27.09.2016 ADE: DȘ:”Alege și grupează frunzele”-joc didactic
DLC: Poezia”Toamna”- consolidare
ADP:”Am lucrat și fac curat”-deprinderea de a fi ordonat
Miercuri ALA:”Covor de frunze”(ampretare)-arte
28.09.2016 ADE:DOS: ”Cum ne îmbrăcăm toamna?”-convorbire
DȘ:”Hăinuțe de toamnă”-joc didactic
ADP:”Mâini curate, sănătate”-deprinderea de a se spăla pe mâini
Joi ALA:”Frunzulițe ruginii”(tăiere după contur)-arte
29.09.2016 ADE:DLC: ”Cel mai bun recitator”(concurs de poezie)
DEC: ”Pomii au rămas goi...”(dactilopictură)-finalizarea lucrărilor
ADP:”Jucăriile le adunăm”-deprinderi de ordine și disciplină
Vineri ALA:Jocuri inițiate de copii
30.09.2016 ADE:DOS: ”Frunzulițele”-finalizarea lucrărilor
DPM: ”În pădure!”-joc de mișcare
ADP:„Să ne ascultăm unii pe ceilalți!” – deprinderea de a-i asculta pe
ceilalți

14
TURA I
Tema anuală: Când,cum și de ce se întâmplă?
Proiectul: ”Tablou de toamnă”
Subtema: ”S-au copt fructele în livadă!”
Săptămâna:03.10 -07.10.2016
Ziua/Data Activități de învățare

Luni ADP: primirea copiilor, micul dejun, calendarul naturii, ordine la


03.10.2016 jucării,spălarea mâinilor,întâlnirea de dimineață: Ghicitori despre fructe
ALA 1: Fișe de colorat cu fructe de toamnă-arte
”Lădițe pentru fructe”-construcții
ADE:Activitate integrată: ”În livadă”
DEC: ”Culesul viilor”-predare cântec
Joc muzical: ”Fructele”
DȘ (cunoașterea mediului): ”Coșul cu fructe”-joc didactic
ALA 2:Jocuri distractive și de atenție:”Fructele”
Marți ADP:primirea copiilor, micul dejun, calendarul naturii, ordine la jucării,
04.10.2016 Întâlnirea de dimineață: ”Fructe și vitamine pentru iarnă”
ALA 1:”Livada cu meri”-construcții
”Povestea mărului” (lectura educatoarei)-bibliotecă
”Fructe zâmbărețe”(colorare)-arte
ADE:Activitate integrată: ”Toamnă tu ne-aduci, multe fructe dulci”
DOS:”Fructele și sănătatea”-convorbire
DLC: ”În livadă!”-lectura educatoarei
ALA 2:Jocuri sportive: ”Culesul fructelor”
Miercuri ZI METODICĂ
05.10.2016
Joi ADP:primirea copiilor, micul dejun, calendarul naturii, ordine la jucării,
06.10.2016 spălarea mâinilor; Întâlnirea de dimineață: ”Mica gospodină”
Activitate opțională: educație rutieră
ALA 1: ”Spune ce ai gustat!”-științe
”De-a gospodina”-joc de rol
”Alegeți și grupați”-joc de masă
”Lădițe pentru fructe”-construcții
ADE:DEC:”Strugurele”-modelaj
DLC:”Toamna”-memorizare
ALA 2:Jocuri muzicale: ”Fructele”
Vineri ADP:primirea copiilor, micul dejun, calendarul naturii, ordine la jucării,
07.10.2016 spălarea mâinilor;Întâlnirea de dimineață:”Borcanul cu dulceață”
ALA 1: Puzzle-joc de masă
”Numără și potrivește”-științe
”Grădina cu pomi fructiferi”-construcții
ADE:DȘ(activitate matematică):”Cine așează mai bine fructele?”(joc
didactic)
DPM:”În livadă”-variante de mers
Joc: ”La cules!”
ALA 2:Joc de relaxare: ”Fructele hazlii”

15
TURA II

Ziua/Data Activități de învățare

Luni
03.10.2016 ALA:”Boabe de strugure” (exerciții grafice)-bibliotecă
ADE: DEC: ”Culesul viilor”-repetare cântec
DȘ (cunoașterea mediului)- ”Ne jucăm cu fructele”-joc didactic
ADP:”Mâncăm singuri”-deprinderi de autoservire

Marți
04.10.2016 ALA: ”Vânzătorul de fructe și legume”-joc de rol
ADE: DOS: ”Cum ne ferim de răcelile toamnei?”-convorbire
DLC: ”În livada bunicilor”-lectură după imagini
ADP:”Singurei ne îmbrăcăm și hăinuțele le așezăm”-deprinderea de a se
îmbrăca singuri și de a fi ordonat

Miercuri ZI METODICĂ
05.10.2016

Joi
06.10.2016 ALA:”Piața de fructe și legume”-construcții
ADE: DEC: ”Fructe de toamnă”-modelaj
DLC: ”Toamna”-consolidare
ADP:” Jucăriile le adunăm”-deprinderi de ordine și disciplină

Vineri
07.10.2016 ALA: ”Gospodarii”(colorare)-arte
ADE:DȘ: ”Coșulețe cu fructe”-exerciții cu material didactic individual
DPM:”Ocolim pomii fructiferi”-variante de mers
Joc: ”În livadă”
ADP:”Aranjăm jucăriile!”-deprinderi de ordine

16
TURA I
Tema anuală: Când,cum și de ce se întâmplă?
Proiectul: ”Tablou de toamnă”
Subtema: ”Coșul cu legume al toamnei”
Săptămâna:10.10. – 14.10.2016
Ziua/Data Activități de învățare
Luni ADP: primirea copiilor, micul dejun, calendarul naturii, ordine la jucării, ne
10.10.2016 spălăm;întâlnirea de dimineață: ”Ce ne aduce toamna în coș?”
ALA 1: Imagini cu legumele toamnei-bibliotecă
”Colorăm legume de toamnă”-arte
”Vânzătorul de legume”-joc de rol
ADE: Activitate integrată: ”Coșul cu legume al Reginei Toamna”
DȘ (cunoașterea mediului): ”Descoperă legumele din coșul Reginei
Toamna”-joc senzorial
DEC (educație muzicală): ”Supa de zarzavat”-predare cântec
Joc muzical: ”Cântă cu mine”
ALA 2: Jocuri distractive: ”Hora legumelor”
Marți ADP:primirea copiilor, micul dejun, calendarul naturii, ordine la jucării, ne
11.10.2016 spălăm, întâlnirea de dimineață: ”De vorbă cu morcovul și ardeiul”
ALA 1:”De-a grădinarii”-joc de rol
”Ardeiul și morcovul ”(lipire)-arte
”Spune ce ai gustat!”-științe
ADE: Activitate integrată: ”Ardeiul și morcovul”
DLC(educarea limbajului): ”Spune cum este!”-joc didactic(adjectivul)
DȘ (activitate matematică) ”Ordonează ardeii și morcovii”-exerciții cu
material didactic individual
ALA 2:: Jocuri de mișcare:”Transportă coșulețul cu legume”
Miercuri ADP: primirea copiilor, micul dejun, calendarul naturii, ordine la jucării, ne
12.10.2016 spălăm pe mâini, întâlnirea de dimineață: ”Cum avem grijă de legume?”
ALA 1 :”Citim poezii de toamnă”-bibliotecă
”Ne jucăm cu păpușile”-joc de rol
”De-a constructorii”-construcții
ADE:Activitate integrată: ”Cum plantăm legumele?”
DOS (ed.pt.societate) – ”Suntem grădinari!”-joc didactic
DȘ(activitate matematică)-Sortăm legumele, de la cea mai subțire la cea mai
groasă (exerciții cu material didactic individual)
ALA 2:Jocuri de relaxare: ”Îmi imaginez că sunt o.....”
Joi ADP:primirea copiilor, micul dejun, calendarul naturii, ordine la jucării, ne
13.10.2016 spălăm; întâlnirea de dimineață: ”Ce preparăm din roșii?”
Activitate opțională: educație rutieră
ALA 1: ”Lădițe pentru roșii”-construcții
” Roșii din hârtie”-arte
”Preparăm bulionul”-joc de rol
ADE:Activitate integrată: ”Roșia veselă”
DLC:„Povestea unei roșii”-lectura educatoarei
DEC: ”Roșia veselă”-modelaj
ALA 2:Jocuri de atenție: ”Prinde roșia!”

17
Vineri ADP:primirea copiilor, micul dejun, calendarul naturii, ordine la jucării, ne
14.10.2016 spălăm pe mâini, întâlnirea de dimineață: ”Primul lucru ce-l facem
dimineața”
ALA 1: ”Potrivește animalele”-joc de masă
”Construim ce ne place”-construcții
ADE:DPM:”Transportăm legume”-consolidare variante de mers
Joc:” Camioanele cu legume”
DOS:”Preparăm salată de toamnă”(activitate practic-gospodărească)
ALA 2: Jocuri distractive: ”Cursa legumelor vesele”

TURA II

Ziua/Data Activități de învățare

Luni
10.10.2016 ALA: ”Legume sănătoase”(desen după contur) –arte
ADE: DȘ(cunoașterea mediului): ”Denumește legumele!”-exerciții cu
material didactic individual
DEC(educație muzicală)-”Supa de zarzavat”-consolidare
ADP: ”Suntem ordonați!”-deprinderi de ordine și disciplină

Marți
11.10.2016 ALA:”Codița ardeiului” (exerciții grafice)- bibliotecă
ADE: DLC: ”Spune cum este!”-joc didactic
DȘ: ”Ordonează ardeii și morcovii”-exerciții cu material didactic
individual
ADP: ”Sortăm jucăriile”-deprinderi de ordine

Miercuri
12.10.2016 ALA: ”Citim magini de toamnă”-bibliotecă
ADE: DOS: ”Ce face grădinarul?”-convorbire
DȘ: ”Alege și grupează”-exerciții cu material didactic individual
ADP: ”Pregătim creioanele pentru fișe”-deprinderi de autoservire

Joi
13.10.2016 ALA: ”Ce ai gustat?”-științe
ADE:DLC:”Povestea unei roșii”-lectura educatoarei
DEC: ”Roșia veselă”(modelaj)-finalizarea lucrărilor
ADP:”Ordine la jucării”-deprinderi de ordine

Vineri
14.10.2016 ALA:”Îmi imaginez că sunt o/un....”-joc de rol
ADE: DPM: ”Cursa legumelor”-verificarea diferitelor variante de mers
Joc:”Găsește legumele”
DOS: ”Cum preparăm salata?”-convorbire
ADP:”Ordine în dormitor”-deprinderi de ordine

18
TURA I
Tema anuală: Când,cum și de ce se întâmplă?
Proiectul: ”Tablou de toamnă”
Subtema: ”În grădina cu flori”
Săptămâna:17.10 -21.10.2016
Ziua/Data Activități de învățare
Luni ADP: primirea copiilor, micul dejun, calendarul naturii, ordine la jucării, ne
17.10.2016 spălăm pe mâini,întâlnirea de dimineață: ”De ce iubim florile?”
ALA 1: ”Album cu flori”-bibliotecă
”Flori parfumate”(modelaj)-arte
”La piață !”-joc de rol
ADE: Activitate integrată: ”Parfum de toamnă”
DȘ (cunoașterea mediului): ”Crizantema și tufănica”-observare
DEC (educație plastică): ”Crizantema”-pictură
ALA 2: Jocuri sportive: ”Florile săltărețe”
Marți ADP:primirea copiilor, micul dejun, calendarul naturii, ordine la jucării, ne
18.10.2016 spălăm, întâlnirea de dimineață: ”Cui dăruim flori?”
ALA 1:”Florăresele”-joc de rol
”Flori parfumate”(desen)-arte
”Plantăm flori”-științe
ADE: DLC: ”Legenda crizantemei” (lectura educatoarei)
DEC(educație muzicală): ”Valsul florilor de toamnă”-audiție
ALA 2:Jocuri distractive: ”Crizantemele”
Miercuri ADP: primirea copiilor, micul dejun, calendarul naturii, ordine la jucării,
19.10.2016 întâlnirea de dimineață: ”Culorile florilor”
ALA 1:”Poeziile florilor”-bibliotecă
”Culegem florile din grădină”-joc de rol
”Palatul florilor”-construcții
ADE:DȘ(activitate matematic)”Flori lungi, flori scurte” (joc-exercițiu)
DOS (educație pentru societate): ”Cum protejăm natura?”(convorbire)
ALA 2:Jocuri ritmice: ”În grădină!”
Joi ADP:primirea copiilor, micul dejun, calendarul naturii, ordine la jucării, ne spălăm,
20.10.2016 întâlnirea de dimineață: ”Cum împărțim jucăriile?”
Activitate opțională: educație rutieră
ALA 1: ”Ghivece de flori”-construcții
”Coronițe de flori”-arte
ADE: DLC:„Buchetul toamnei”-povești create de copii
DOS (activitate practică)- ”Crizantema” (confecție)
ALA 2: Jocuri de mișcare: ”Cursa floirilor”
Vineri ADP:primirea copiilor, micul dejun, calendarul naturii, ordine la jucării, ne
21.10.2016 spălăm,întâlnirea de dimineață:”Lunile toamnei”
ALA 1: ”Petale pe apă”-știință
”Din viața unei flori”-bibliotecă
ADE:Activitate integrată: ”În parc”
DȘ (activitate matematică):”Aleea cu flori” (joc-exercițiu)
DPM: ”Pe cărare” –alergare cu ocolire de obstacole
Joc: ”Cărările toamnei”
ALA 2: Jocuri de relaxare: ”Îmi imaginez că sunt o crizantemă”

19
TURA II
Ziua/Data Activități de învățare

Luni
17.10.2016 ALA: ”Tulpina florilor” (exerciții grafice)-bibliotecă
ADE: DȘ (cunoașterea mediului): ”Structura unei flori”-convorbire
DEC (educație plastică)-”Crizantema” (pictură)-finalizarea lucrărilor
ADP:”Împachetăm hăinuțele, aranjăm pătuțurile”-deprinderi de ordine și
disciplină

Marți
18.10.2016 ALA: ”Ghivece pentru flori”-construcții
ADE: DLC: ”Legenda crizantemei”-povestiri ale copiilor
DEC (educație muzicală): ”Valsul florilor de toamnă”-audiție
ADP:”Udăm florile!”-deprinderei de îngrijire a plantelor

Miercuri
19.10.2016 ALA: ”Colorăm în cartea preferată”-arte
ADE: DȘ: ”Tulpine lungi și scurte”-exerciții cu material didactic individual
DOS (ed.pentru societate)-”Cum protejăm natura?”-lectură după imagini
ADP:”Ne pregătim de plecare!”-deprinderi de autoservire

Joi
20.10.2016 ALA: ”Flori de colorat”-arte
ADE: DLC: ”Știu să spun povești”-povești create de copii
DOS(activitate practică):”Crizantema”(confecție)-finalizarea
lucrărilor
ADP:”Singurel mă îngrijesc”-deprinderi de autoservire

Vineri
21.10.2016 ALA: ”Povestea florilor certărețe” (audiție)-bibliotecă
ADE:DȘ: ”Facem ordine în livada de flori”-exerciții cu material didactic
individual
DPM:”Printre flori”-alergare cu ocolire de obstacole
Joc:”Florile ascunse”
ADP: ”Folosesc apa și săpunul zilnic!” – deprinderi de igienă și
autoîngrijire

20
TURA I
Tema anuală: Când,cum și de ce se întâmplă?
Proiectul: ”Tablou de toamnă”
Subtema: ”Toamna de roade darnică” -evaluare
Săptămâna:24.10 -28.10.2016
Ziua/Data Activități de învățare

Luni
24.10.2016 ADP: primirea copiilor, micul dejun, calendarul naturii, ordine la jucării, ne
spălăm,întâlnirea de dimineață: ”Ne prezentăm!”
ALA 1: ”Creionel ne învață să scriem”(grafisme)-bibliotecă
”Frunze, fructe și legume”(modelaj)-arte
Puzzle-joc de masă
ADE: DȘ (cunoașterea mediului):”Coșulețul cu surprize” –joc didactic
DEC (educație muzicală): ”Cel mai bun interpret”-concurs cântece
ALA 2: Jocuri distractive:”Toamnă ce ne-aduci?”

Marți ADP:primirea copiilor, micul dejun, calendarul naturii, ordine la jucării, ne


25.10.2016 spălăm,întâlnirea de dimineață: ”De ce trebuie să consumăm fructe și
legume?”
ALA 1:”Citim imagini cu fenomene ale naturii specifice toamnei”-
bibliotecă
”Culegem fructe din livadă”-joc de rol
”Toamna în oraș”-construcții
ADE: DLC: ”Cel mai bun recitator”-concurs poezii
DȘ: ”Gros și subțire”-exerciții
ALA 2:Jocuri de mișcare: ”De-a prinselea”

Miercuri ADP: primirea copiilor, micul dejun, calendarul naturii, ordine la jucării, ne
26.10.2016 spălăm, întâlnirea de dimineață: ” Îmi place toamna pentru că...”
ALA 1:Puzzle-joc de masă
”Lădițe pentru bogățiile toamnei”-construcții
ADE:DȘ(activitate matematică):”Ne jucăm cu frunze!”-joc didactic
DOS (educație pentru societate): ”La piață!”-joc didactic
ALA 2:Jocuri de relaxare: ”Îmi imaginez toamna ca o....”

Joi ADP:primirea copiilor, micul dejun, calendarul naturii, ordine la jucării, ne


27.10.2016 spălăm, întâlnirea de dimineață: ”Ce știu despre toamnă?”
Activitate opțională: educație rutieră
ALA 1: ”Bogățiile toamnei”-știință
”Culegem legumele din grădină”-joc de rol
”Tabloul”-joc de masă
ADE: Activitate integrată: ”Frumusețile toamnei”
DLC: ”Despre toamnă”-joc didactic
DEC (educație plastică): ”Ce ne aduce toamna?”-desen în contur
ALA 2:Jocuri de atenție: ”Pe urmele toamnei”

21
Vineri ADP:primirea copiilor, micul dejun, calendarul naturii, ordine la jucării, ne
28.10.2016 spălăm; întâlnirea de dimineață: ”Ce am învățat până acum?”
ALA 1: ”Adunăm legumele!”-joc de rol
”Florile toamnei”(desen)-arte
”Ce gust au fructele?”-științe
ADE:Activitate integrată:”Rămâi cu bine, toamnă dragă!”
DPM: ”Drumurile toamnei”-parcurs aplicativ
DOS (activitate practică) –”Coșul toamnei”-colaj
ALA 2: Jocuri muzicale: ”Bun-rămas, toamnă!”

TURA II

Ziua/Data Activități de învățare

Luni
24.10.2016 ALA: ”Din ½ întreg”-joc de masă
ADE:DȘ(cunoașterea mediului):”Coșulețul cu surprize” –exerciții cu
material didactic individual
DEC (educație muzicală): ”Cântecele preferate”-audiție
ADP:”Ne pregătim de plecare!”-deprinderi de autoservire

Marți
25.10.2016 ALA: ”Desenăm și modelăm fructe și legume”-arte
ADE: DLC: ”Toamna harnică”-lectură după imagini
DȘ: ”Gros și subțire”-exerciții cu material didactic individual
ADP:”Știu să ofer ajutor!”-deprinderea de a oferi ajutor

Miercuri
26.10.2016 ALA:”Copacul toamnei”(îndoire)-arte
ADE: DȘ: ”Facem ordine în cămară”-joc exercițiu
DOS (educație pentru societate): ”La piață!”-convorbire
ADP:”Sortez jucăriile”-deprinderi de ordine

Joi
27.10.2016 ALA:”Cartea cu poveștile toamnei”(lectură după imagini)-bibliotecă
ADE: DLC: ”Despre toamnă”-povestiri create de copii
DEC (educație plastică): ”Ce ne aduce toamna?”-finalizarea lucrărilor
ADP: ”Știu să ascult!”-deprinderea de a se asculta unii pe alții
Vineri ALA:”Tablou de toamnă (pictură)-arte
28.10.2016 ADE: DPM: ”Drumurile toamnei”-parcurs aplicativ
DOS (activitate practică) –”Coșul toamnei”-finalizarea lucrării
ADP:Ordine la dulăpioare!-deprinderi de ordine

22
23

S-ar putea să vă placă și