Sunteți pe pagina 1din 3

Vă urez bun venit!

Test iniţial, clasa a IX a


Rândul I

1. Calculaţi :

 2  2  1 2 10 
:   
 3 5 2,  2 
2. Aflaţi câtul numerelor a si b, unde
a 2 3  2
, iar b = 2 3  2

3. Diferenţa a două numere este 77. Aflaţi cele două numere ştiind ca împărţindu-l
pe unul la dublul celuilalt obţinem câtul 4 şi restul 7.

Ax / x 5

4. Se consideră mulţimile:

BtZ/ 2t5
Determinaţi cele două mulţimi, reuniunea acestora şi una dintre diferenţe.
5. O cutie paralelipipedică are înălţimea de 50 cm şi volumul de 100 l.
a) determinaţi aria suprafeţei bazei,
b) verificaţi dacă această cutie poate fi acoperită cu o foaie de tablă cu lungimea de
50 dm şi lăţimea de 4 dm, presupunând că baza paralelipipedului are lăţimea de
1 m.
oficiu subiect 1 subiect 2 subiect 3 subiect 4 subiect 5
10 p 15 p 15 p 20 p 20 p 20 p

Timp de lucru: 50 min


Propunător: prof. Ana-Maria Iacob

Vă urez bun venit!

Test iniţial, clasa a IX a


Rândul al II-lea

3. Calculaţi :
2
 2  1 1 
      :   1,5 
 5  6 4 
4. Aflaţi media aritmetică a numerelor a si b, unde

a  1  2
2 , iar b =  
2 1
2

3. Suma a trei numere este 32. Dacă împărţim primul număr la al doilea şi al doilea
număr la al treilea obţinem câtul 4 şi restul 1. Aflaţi cele trei numere
4. Se consideră mulţimile:
A   x   / x  3
B   y   /  2 y  1  17
Determinaţi cele două mulţimi, intersecţia acestora şi una dintre diferenţe.
5. Aria unui pătrat este de 729 cm 2
a) determinaţi diagonala pătratului,
b) ce procent dintr-o cantitate de apă care ocupă 20 l intră într-un vas de formă
cubică a cărui faţă este identică cu pătratul dat ?

oficiu subiect 1 subiect 2 subiect 3 subiect 4 subiect 5


10 p 15 p 15 p 20 p 20 p 20 p
Timp de lucru: 50 min
Propunător: prof. Ana-Maria Iacob