Sunteți pe pagina 1din 1

Planul cadru de învățământ

pentru clasa a IV-a, anul școlar 2019-2020

Aria curriculară Disciplina Clasa


a IV-a
Limbă și comunicare Limba şi literatura română 5
7 ore
Limba modernă 1 2
Matematică și Matematică 4
științe ale naturii Ştiinţe ale naturii 1
5 ore
Educaţie civică 1
Om și societate Istorie 1
4 ore
Geografie 1
Religie 1
Educație fizică,sport Educaţie fizică 2
și sănătate Joc și mișcare 1
4 ore Muzică și mișcare 1
Arte
1 oră Arte vizuale și abilități 1
Tehnologii practice
Consiliere și orientare - -
Număr total de ore în 21
trunchiul comun
Curriculum la decizia școlii 0-1
1 oră
Număr minim de ore pe 21
săptămână
Număr maxim de ore pe
săptămână 22
22 ore