Sunteți pe pagina 1din 2

FIȘĂ DE LUCRU

IOSIF ȘI FRAȚII SĂI – MODEL DE IERTARE


CLASA a V-a
METODA CADRANELOR

GRUPA 1 – CADRANUL 1

Prezentați, pe scurt, viața Dreptului Iosif.

GRUPA 2 – CADRANUL 2

Precizați trăsăturile morale ale lui Iosif, pe baza textului din manual.

GRUPA 3 – CADRANUL 3

Definiți cuvintele: arginți, caravana, a tâlcui, seminție.

GRUPA 4 – CADRANUL 4

Extrageți învățăturile morale din lecție.


CADRANELE

I. VIAȚA DREPTULUI IOSIF II. TRĂSĂTURI MORALE ALE


LUI IOSIF
 Patriarhul Iacov a avut 12 fii, care sunt
strămoşii celor douăsprezece seminţii ale Trăsăturile morale care îl caracterizează pe Iosif
israeliţilor. sunt:
 Iosif a fost al unsprezecelea fiu al lui Iacov  Răbdarea
şi a fost vândut de fraţii lui deoarece erau invidioşi  Credinţa
pe el.  Iertarea
 Iosif a ajuns în Egipt şi a devenit un  Iubirea
conducător înţelept  Înţelepciunea
 Acesta a se asemănă Mântuitorului Iisus  Bunătatea
Hristos prin înţelepciune şi prin comportament faţa
de cei care i-au dorit răul.
 În vremea lui Iosif, din cauza secetei,
poporul lui Israel a ajuns în Egipt.

III. CUVINTE NOI IV. ÎNVĂȚĂTURI


IV. ÎNVĂȚĂTURI MORALE
MORALE

ARGINȚI= monede din argint  Să iertăm pe cei care ne greşesc,


CARAVANĂ= grup de oameni și de animale
după modelul lui Iosif şi dupa cuvintele
ce străbat un deșert Mântuitorului din rugăciunea Domnească:
,,Şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum
A TÂLCUI= a explica, a interpreta, a tălmăci şi noi iertăm greşiţilor noştri”;
 Să ne iubim aproapele şi să-l ajutăm
SEMINȚIE= trib, neam la nevoie;
 Să ne cinstim părinţii şi fraţii
indiferent de atitudinile acestora faţă de
noi;
 Să fim exemple vii de credinţa,
iertare, înţelecpciune şi bunătate.