Sunteți pe pagina 1din 4

Proiect didactic de lungă durată.

Clasa a 7-a
Eșalonarea în timp
Unități de competență Conținut tematic Nr. de Tehnologia didactică Note
Data
ore
 Respectarea regulilor de comportare și Normele tehnicii securității în cabinetul de 1  Activitate frontală.
securitate în cabinetul de informatică. informatică.  Activitate individuală.
03.09
 Respectarea regulilor de igienă a muncii Cum să ne comportăm în cabinetul de  Test.
la lecțiile de informatică. Informatică. utilizare a calculatorului.

Evaluare inițială 1 10.09


1. Informația în viața noastră. Echipamente digitale  11 ore

 Descrierea formelor de reprezentare, 1.1. Informația. Purtători de informație. 1 17.09  Activitate frontală. Tema
stocare, codificare și transmitere a 1.2. Sisteme de numerație 1 24.09  Activitate individuală. 1.9 
informației. proiect
1.3. Unitățile de măsură a cantității de 1  Activitate în grup.
 Estimarea cantității de informație ce se 01.10  Demonstrație.
informație.
conține în mesajele text, grafice, audio
și video. 1.4. Codificarea și decodificarea 1  Observație.
08.10  Reprezentări grafice.
 Codificarea și decodificarea numerelor informației.
naturale, a informației textuale. 1.5. Estimarea cantității de informație. 1 15.10  Joc didactic.
 Instruirea asistată de
1.6. Evaluare sumativă 1 22.10 calculator.
1.7. Destinația componentelor de bază ale 1  Evaluarea asistată de
05.11
calculatoarelor personale. calculator.
1.8. Clasificarea calculatoarelor. Criteriile 1  Test.
12.11
de clasificare.
1.9. Rețele de calculatoare. 1 19.11
Eșalonarea în timp
Unități de competență Conținut tematic Nr. de Tehnologia didactică Note
Data
ore
1.10. Echipamente digitale multimedia.
Mijloace digitale de comunicații.
1 26.11
Ergonomia și securitatea personală în
mediile digitale.
1.11. Evaluare sumativă. 1 03.12
2. Sisteme de operare. Aplicații frecvent utilizate  8 ore

 Utilizarea funcțiilor și a componentelor 2.1. Funcțiile sistemului de operare. 1 10.12  Activitate frontală.
de bază ale sistemului de operare. 2.2. Fișiere și directoare.  Activitate individuală.
1 17.12
 Identificarea tipurilor de controale și Unități externe.  Activitate în grup.
ferestre. 
2.3. Interfețe grafice 1 24.12 Exerciții. vacanță
 Efectuarea operațiilor asupra ferestrelor  Lucrare practică.
din componența interfețelor grafice. 2.4. Gestiunea datelor.
Gestiunea dispozitivelor de stocare a 1 14.01  Demonstrație.
 Efectuarea operațiilor asupra fișierelor
și directoarelor.
datelor.  Observație.
 Estimarea capacității de memorare a 2.5. Aplicații destinate prelucrărilor  Reprezentări grafice.
1 21.01
suportului magnetic și a suportului optic elementare a informațiilor.
de informație. 2.6. Aplicații de redare a fișierelor
1 28.01
 Editarea textelor în clar. multimedia.
 Crearea și editarea imaginilor de tip 2.7. Aplicații destinate accesării serviciilor
raster. Internet. 1 04.02
 Redarea fișierelor multimedia. Poșta electronică.
 Accesarea paginilor web. 2.8. Rețele de socializare și rețele de
 Extragerea de informații din internet în mesagerie instantă.
baza unor criterii simple de căutare.
1 11.02
 Comunicarea prin poșta electronică,
rețelele de socializare și de mesagerie
instantă.
Eșalonarea în timp
Unități de competență Conținut tematic Nr. de Tehnologia didactică Note
Data
ore

Cum să ne comportăm în spațiul virtual  3 ore

 Înțelegerea și evaluarea critică a 3.1. Veridicitatea și credibilitatea  Activitate frontală.


1 18.02
veridicității informațiilor din spațiul informațiilor din spațiul virtual.  Activitate individuală.
virtual. 3.2. Etica spațiului virtual. Drept  Demonstrație.
1 25.02
 Cunoașterea și respectarea regulilor de informatic.  Observație.
etică a spațiului virtual.
1.3. Evaluare sumativă  Exerciții.
 Cunoașterea și respectarea regulilor de
protecție a sistemelor informatice.  Test.
 Cunoașterea și respectarea în activitatea 1 03.03
cotidiană a normelor de drept
informatic.

4. Prezentări electronice  5 ore

 Identificarea elementelor unei 4.1. Aplicații de prezentări electronice. 1 10.03  Activitate frontală. Temele
prezentări.  Activitate individuală. 4.2 și
4.2. Inserarea și editarea casetelor de text.
 Elaborarea prezentărilor utilizând 4.3 
Formatarea textului.  Activitate în grup.
instrumentele de operare cu diapozitive. Selectarea, copierea, mutarea și 1 17.03 lucrări
 Lucrare practică. practice
 Introducerea și editarea textelor din ștergerea fragmentelor de text.
 Exerciții.
componența prezentărilor. Formatarea casetelor de text.
 Demonstrație.
 Utilizarea instrumentelor de corectare a 4.3. Inserarea și editarea
textelor.  Observație.
imaginilor.
 Inserarea imaginilor în prezentare din Inserarea imaginilor pe diapozitive.
1 24.03  Reprezentări grafice.
locații externe, bibliotecile aplicației. Formatarea imaginilor.  Modelare.
 Utilizarea instrumentelor încorporate de 4.4. Derularea prezentărilor.  Proiect.
desenare. Utilizarea efectelor de animație.  Test.
 Elaborarea prezentărilor ce conțin texte Modele de diapozitive și modele de 1 31.03
și imagini grafice. prezentări*.
Difuzarea prezentărilor.
Eșalonarea în timp
Unități de competență Conținut tematic Nr. de Tehnologia didactică Note
Data
ore
 Derularea prezentărilor. 4.5. Evaluare sumativă.
 Utilizarea formelor de afișare a
prezentărilor în funcție de etapa
elaborării sau tipul de prezentare. 1 07.04
 Identificarea și utilizarea modelelor de
diapozitive.
 Utilizarea efectelor de animație.

V-A. Comunicarea în spații virtuale  6 ore

 Utilizarea mijloacelor de comunicare în 5-A.1. Componentele comunicării virtuale. 1 14.04  Activitate frontală.
spații virtuale. Mijloace de comunicare virtuală.  Activitate individuală.
 Gestionarea sesiunilor de comunicare în 5-A.2. Modele de comunicare. 1 28.04  Activitate în grup.
spatiile virtuale.
5-A.3. Aplicații și platforme de comunicare. 2 05-12.05  Exerciții.
5-A.4. Mesaje în spațiul virtual.  Lucrare practică.
Poșta electronică. 1 19.05  Demonstrație.
Aplicații de mesagerie.  Observație.
5-A.5. Evaluare sumativă. 1 26.05  Test.

S-ar putea să vă placă și