Sunteți pe pagina 1din 5

Clasa a V-a

Indicatorii competențelor
Nr.
specifice (CS) și a unităților
Nr. crt. Conținuturi de Data Observații
de competențe (UC)
ore
conform curriculumului
CS UC Repartizarea generală a orelor:

Recapitulare 19

Predare-învățare 108
9
Evaluare
136
Total:
I. Mulțimea numerelor naturale 39
1.1, 1.2, 1.3
1 Scrierea și citirea numerelor naturale. 1
Compararea și ordonarea numerelor naturale. Rotunjirea numerelor naturale.
1.1, 1.2, 1.3 2-3 2
I.
4 Adunarea numerelor naturale. 1
II.
III. 1.1, 1.2, 1.4, 1.5 5 Scăderea numerelor naturale. 1
IV. 1.1, 1.2, 1.4, 1.5 6 Oră de sinteză 1
VI. 1.1 – 1.5 7 Evaluare inițială 1
VII 1.1 – 1.5 8-9 Înmulțirea numerelor naturale. 2
. 1.1, 1.2, 1.4, 1.5 10-11 Împărțirea numerelor naturale. 2
1.1, 1.2, 1.4, 1.5 12-13 Împărțirea cu rest. 2
1.1, 1.2, 1.4, 1.5 14-15 Noțiunea de putere. 2
1.1, 1.2, 1.4, 1.5 16-17 Pătratul și cubul unui număr natural. 2
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5
Ordinea efectuării operațiilor și folosirea parantezelor. 2
1.4, 1.5, 1.6, 1.8 18-19
Rezolvarea problemelor în mulțimea numerelor naturale, utilizând:
1.1 – 1.6, 1.8 - metoda reducerii la unitate 2
20-21

Rezolvarea problemelor în mulțimea numerelor naturale, utilizând:


22-23 2
- metoda mersului invers.
1.1 – 1.6, 1.8 24 Ora de sinteză 1
1.1 – 1.6, 1.8 Ora de sinteză integrativă
25 1
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.7
26 Evaluare sumativă 1
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.7 27 Analiza evaluării sumative 1
28-29 Mulțimi. Moduri de definire a mulțimilor. 2
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.7
2
1.1,1.2,1.3,1.4 30-31 Divizor. Mulțimea divizorilor unui număr natural.
2
1.1 – 1.8 32-33 Multiplu. Mulțimea multiplilor unui număr natural.
1.1 – 1.8 Criteriile de divizibilitate cu 10, 2 2
34-35
și 5.
36 Ora de sinteză 1
1.1 – 1.8 37 Ora de sinteză integrativă 1
1.1 -1.8 38 Evaluare sumativă 1
39 Analiza evaluării sumative 1
II. Fracții ordinare. Numere zecimale 50
40 Noțiunea de fracție. 1
2.1, 2.2 1
2.1, 2.2, 2.3 41 Reprezentarea fracțiilor cu ajutorul unor desene.
42 Scoaterea întregului din fracție. 1
I. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 43 Introducerea întregului în fracție. 1
II. 44 Fracții echivalente. 1
III. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4
IV. 45-46 Amplificarea și simplificarea fracțiilor. 2
VI. 2.1 - 2.5 47-48 Aducerea fracțiilor la același numitor. 2
VII
. 2.1 – 2.5, 1.5, 1.6 49 Ora de sinteză 1
50 Ora de sinteză integrativă 1
2.1 – 2.5 51 Evaluare sumativă 1
2.2, 2.3 Analiza evaluării sumative 1
52
2.2, 2.3, 2.4 53 Reprezentarea fracțiilor pe axa numerelor. 1
2.1 – 2.5 54 Compararea fracțiilor . 1
2.1 – 2.5 55-56 Adunarea și scăderea fracțiilor. 2
2.1 – 2.6 57-58 Înmulțirea fracțiilor. 2
2.4, 2.5, 2.6, 2.7
2.1 – 2.7 59-60 Inversa unei fracții. Împărțirea fracțiilor. 2
2.1 – 2.7 61-62 Aflarea unei fracții dintr-un număr . 2
2.1, 2.2 63 Ora de sinteză 1
2.1, 2.2, 2.3 64 Ora de sinteză integrativă 1
65 Evaluare sumativă 1
66-67 Analiza evaluării sumative 2
2.2, 2.3, 2.4, 2.5 68-69 Noțiunea de număr zecimal. 2
Compararea, ordonarea, reprezen-tarea pe axă a numerelor zecimale 2
2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 70-71 finite. Rotunjiri.
2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 72-73 Adunarea și scăderea numerelor zecimale finite. 2

74-75 Înmulțirea numerelor zecimale finite. 2


2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5
Împărțirea numerelor zecimale finite la 10, 100, 1000 etc. 2
76-77
2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5
2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 Ridicarea unui număr zecimal finit la pătrat și la cub. 2
78-79
2.1 – 2.7 80-81 Ordinea efectuării operațiilor. 2
2.1 – 2.7, 1.3, 1.4, 1.6 Rezolvarea problemelor, utilizând:
2.1 – 2.7 82-83
- metoda reducerii la unitate; 2
2.1 – 2.7
Rezolvarea problemelor, utilizând: 2
84-85
- metoda mersului invers.
86 Ora de sinteză 1
87 Ora de sinteză integrativă 1
88 Evaluare sumativă 1
89 Analiza evaluării sumative 1
III. Elemente de geometrie și unități de măsură 37
90-91 Figuri geometrice. 2
3.1, 3.2, 3.4 92-93 Instrumente geometrice 2
I. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 94 Drepte concurente. 1
II. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 95 Drepte perpendi-culare. 1
III. 96 Drepte paralele. 1
IV. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 97-98 Corpuri geometrice 2
V. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 99 Ora de sinteză 1
VI. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 100 Ora de sinteză integrativă 1
VII 3.1, 3.5, 3.6, 3.8 101 Evaluare sumativă 1
. 102 Analiza evaluării sumative 1
3.1, 3.5, 3.6, 3.8 103 Unități de măsură uzuale pentru lungime. 1
104 Transformări. 1
105 Lungimea unui segment, a unei linii frânte. 1
3.1, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9,
106-107 Perimetrul triunghiului și a patrulaterului. 2
3.10
108-109 Unități de măsură uzuale pentru suprafață. 2
3.5, 3.6,3.7,3.8, 3.9
3.1, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 110 Transformări. 1
3.10 111-112 Aria pătratului și a dreptunghiului. 2
3.5, 3.6,3.7,3.8, 3.9 113-114 Unități de măsură uzuale pentru volum. 2
3.1 – 3.10 115 Transformări. 1
3.1 – 3.10 116-117 Volumul cubului și al cuboidului . 2
3.1, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 118 Ora de sinteză 1
119 Ora de sinteză integrativă 1
3.1, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 120 Evaluare sumativă 1
121 Analiza evaluării sumative 1
3.1, 3.5 – 3.10 122-123 Unități de măsură uzuale pentru capacitate. 2
124 Transformări. 1
3.1, 3.5 – 3.10 125-126 Unități de măsură uzuale pentru masă. 2
3.1 – 3.10 127 Transformări. 1
3.1 – 3.10, 2.5, 2.6 128-129 Unități de măsură uzuale pentru timp.Transformări. 2
3.1 – 3.10 130 Unități monetare. Transformări. 1
3.1 – 3.10 131 Ora de sinteză 1
132 Ora de sinteză integrativă 1
133 Evaluare sumativă 1
134 Analiza evaluării sumative 1
1.1 – 3.10 135-136 Ore de recapitulare 2