Sunteți pe pagina 1din 4

ACTIVITATEA DE INSTRUIRE ÎN DOMENIUL ANTREPRENORIATULUI ŞI

ANGAJĂRII ÎN CÎMPUL MUNCII ÎN MOLDOVA (MEEETA III)

CHESTIONAR
(Identificarea nevoilor de formarea profesorilor care predau disciplina „Bazele
Antreprenoriatului” în instituțiile de învățămînt profesional tehnic secundar

1. Date despre respondent


 Nume, prenume
____________________________________________________________
 Vârsta:până la 25 ani 25-35 ani 35-45 ani 45-55 ani peste 55 ani
 Sex: F M
 Mediul de rezidenţă: rural  urban
 Date de contact (tel mobil, tel serviciu):
__________________________________________
 Adresa e-mail______________________________________________________
 Locul actual de muncă si funcţia:
 Instituţia
_________________________________________________________________
 Localitatea
_______________________________________________________________
 Discipline predate

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____

2. Experienţa
 Ciţi ani de experienţă în predarea disciplinei “Bazele Antreprenoriatului” aveţi?
____________________
3. Grad didactic
 doi  unu  superior
În ce an aţi obţinut acest grad didactic? __________________

4. Enumeraţi cursurile de formare continuă la Bazele Antreprenoriatului absolvite în ultimii


3 ani (specificaţi instituţiile care au desfăşurat instruirile):

CENTRUL PENTRU EDUCAȚIE ANTREPRENORIALĂ ȘI ASISTENȚĂ ÎN AFACERI (CEDA)


Str. MihaiEminescu 35, oficiu 7, Chişinău Tel. 373 (22) 885 425 Fax: 373 (22) 885 426;
MD-2012, Republica Moldova oficiu@ceda.md;www.ceda.md
ACTIVITATEA DE INSTRUIRE ÎN DOMENIUL ANTREPRENORIATULUI ŞI
ANGAJĂRII ÎN CÎMPUL MUNCII ÎN MOLDOVA (MEEETA III)

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
5. În care din următoarele domenii credeţi că ar trebui să vă dezvoltaţi competenţele ?
a. tehnici de informare şi comunicare
b. educaţie antreprenorială/formarea competențelor antreprenoriale
c. alte domenii – indicați care anume:

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

6. Ce materiale didactice utilizaţi la predarea acestui curs?


_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

7. Ce forme-metode de evaluare folosiţi:


pe durata cursului _______________________________________________________________
la încheierea acestuia ____________________________________________________________

8. La însuşirea căror teme întîmpină dificultăţi studenţii Dvs.?


______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

9. Ce modul aţi dori să fie analizat în cadrul instruirii (bifați în dreptul unităților de învățare
pe care doriți să le aprofundați)?

Modulul Unitatea de învățare

I. Antreprenoriatul – o Este oare antreprenoriatul o opțiune reală de carieră?


opțiune de carieră
profesională
Cadrul legal pentru activitatea antreprenorială în
Republica Moldova

Antreprenoriatul în Republica Moldova și rolul acestuia în


economia țării

CENTRUL PENTRU EDUCAȚIE ANTREPRENORIALĂ ȘI ASISTENȚĂ ÎN AFACERI (CEDA)


Str. MihaiEminescu 35, oficiu 7, Chişinău Tel. 373 (22) 885 425 Fax: 373 (22) 885 426;
MD-2012, Republica Moldova oficiu@ceda.md;www.ceda.md
ACTIVITATEA DE INSTRUIRE ÎN DOMENIUL ANTREPRENORIATULUI ŞI
ANGAJĂRII ÎN CÎMPUL MUNCII ÎN MOLDOVA (MEEETA III)

Opțiuni de lansare a unei afaceri

Primii pași spre o afacere reușită

Impozitele plătite de către antreprenori

II. Elemente de management Aspecte generale privind gestionarea unei afaceri


și gestionarea riscurilor
Organizarea și coordonarea unei activități antreprenoriale

Motivarea angajaților

Controlul afacerii

Riscurile în activitatea de antreprenoriatși gestionarea


acestora

III. Finanțarea și evidența Capitalul necesar pentru afacerea mea


activității antreprenoriale
Sursele de finanțare a afacerii

Eficiența economico-financiară a afacerii (opțional)

Noțiuni fundamentale de evidență contabilă


Structura și elementele de bază ale unui bilanț contabil

Conturi contabile

Venituri și cheltuieli

IV. Marketingul afacerii Noțiuni generale de marketing

Cercetarea de piață

Piața și clienții

Concurența și segmentarea pieții

Produsul: bunuri și servicii

Formarea prețului

Promovarea, plasarea și distribuția

V. Planificarea unei afaceri Scopul planificării

Structura planului de afaceri

CENTRUL PENTRU EDUCAȚIE ANTREPRENORIALĂ ȘI ASISTENȚĂ ÎN AFACERI (CEDA)


Str. MihaiEminescu 35, oficiu 7, Chişinău Tel. 373 (22) 885 425 Fax: 373 (22) 885 426;
MD-2012, Republica Moldova oficiu@ceda.md;www.ceda.md
ACTIVITATEA DE INSTRUIRE ÎN DOMENIUL ANTREPRENORIATULUI ŞI
ANGAJĂRII ÎN CÎMPUL MUNCII ÎN MOLDOVA (MEEETA III)

Planul de marketing

Planul operațional

Necesarul de resurse umane

Planul de finanțare

Elaborarea prezentării planului de afaceri

Vă mulţumim pentru cooperare!

CENTRUL PENTRU EDUCAȚIE ANTREPRENORIALĂ ȘI ASISTENȚĂ ÎN AFACERI (CEDA)


Str. MihaiEminescu 35, oficiu 7, Chişinău Tel. 373 (22) 885 425 Fax: 373 (22) 885 426;
MD-2012, Republica Moldova oficiu@ceda.md;www.ceda.md